Trường Mầm Non Hải Yến, Ho Chi Minh City Video July 15, 2019, 4:08am

Videos by Trường Mầm Non Hải Yến in Ho Chi Minh City. Mầm non Hải Yến - Ngôi nhà thứ 2 của bé | www.mamnonhaiyen.edu.vn

Tiết học: Khám phá khoa học về “Sự truyền nhiệt từ nước”

Other Trường Mầm Non Hải Yến videos

LỄ HỘI MÙA XUÂN - MỪN XUÂN TÂN SỬU

Tiết học: Khám phá khoa học về “Sự truyền nhiệt từ nước”

Good Morning World!