Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids 5 - Bình Tân

Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids 5 -  Bình Tân

Trường mầm non quốc tế Worldkids với hơn 6 năm trong lĩnh vực chăm sóc và dạy dỗ trẻ mầm non

Trường mầm non quốc tế Worldkids với hơn 6 năm trong lĩnh vực chăm sóc và dạy dỗ trẻ mầm non

LỚP RABBIT 3_Mừng sinh nhật bé Nam An

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 3😘😘
😘😘Mừng sinh nhật bé Nam An😘😘
😘😘Chúc con có một ngày sinh nhật đầy niềm vui, sự bất ngờ và hạnh phúc ngập tràn!😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 3😘😘
😘😘Mừng sinh nhật bé Nam An😘😘
😘😘Chúc con có một ngày sinh nhật đầy niềm vui, sự bất ngờ và hạnh phúc ngập tràn!😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

LỚP RABBIT 3_Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 3😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 3😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

LỚP RABBIT 2_Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 2😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 2😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

KHỐI RABBIT_Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona

😘😘 WORLDKIDS 5_ KHỐI RABBIT😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ KHỐI RABBIT😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

LỚP RABBIT 1_Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 1😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 1😘😘
😘😘Hoạt động bé đi tham quan và trải nghiệm Kids Zoona😘😘
😘😘Đến với đề án "bay cao ước mơ", trẻ được khám phá trải nghiệm ngành nghề thông qua các khu vui chơi tại Kidzoona tại AEON Mall Bình Tân, với thiết kế đa dạng loại hình vừa cho bé phát triển về thể chất, tinh thần. Đồng thời kích thích trí sáng tạo và định hướng sở thích nghề nghiệp tương lai của trẻ như mô hình hướng nghiệp: quầy kem, hoa, siêu thị và nhà bếp... Và ngập tràn các loại đồ chơi lắp ráp tha hồ cho các bé lựa chọn cách lắp ráp các mô hình yêu thích của mình như xe, nhà...
- Phát triển kỹ năng nhận thức về đặc điểm 1 số ngành nghề phổ biến trẻ sẽ được trải nghiệm một số ngành nghề và thực hiện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Rèn luyện sự tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động dã ngoại
- Phát triển các kỹ năng sống: Ý thức khi đến nơi công cộng, biết chờ đợi xếp hàng, giữ vệ sinh chung, không đi theo người lạ…trong quá trình tham quan dã ngoại
- Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ biết làm việc đội nhóm, biết hợp tác, phối hợp phân vai chơi cùng bạn bè trong quá trình chơi
ị😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

LỚP NEMO 2_Hoạt động "Bé tạo hỉnh vườn hoa"

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP NEMO 2😘😘
😘😘Hoạt động "Bé tạo hỉnh vườn hoa"😘😘
😘😘Đến với đề án nghề nghiệp, các bé được quan sát và làm quen với nghề trồng trọt, và giờ là lúc các bé thể hiện tài năng nghệ thuật của mình bằng cách tạo hình vườn hoa thật là đáng yêu.😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP NEMO 2😘😘
😘😘Hoạt động "Bé tạo hỉnh vườn hoa"😘😘
😘😘Đến với đề án nghề nghiệp, các bé được quan sát và làm quen với nghề trồng trọt, và giờ là lúc các bé thể hiện tài năng nghệ thuật của mình bằng cách tạo hình vườn hoa thật là đáng yêu.😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

LỚP RABBIT 1_Hoạt động "Bé vui tập gym"

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 1😘😘
😘😘Hoạt động "Bé vui tập gym"😘😘
😘😘Đến giờ tập thể hình rồi, nào cùng tập thôi!😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP RABBIT 1😘😘
😘😘Hoạt động "Bé vui tập gym"😘😘
😘😘Đến giờ tập thể hình rồi, nào cùng tập thôi!😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

LỚP DOLPHIN 1_Hoạt động "Bé tập làm bác sĩ"

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP DOLPHIN 1😘😘
😘😘Hoạt động "Bé tập làm bác sĩ"😘😘
😘😘Sau khi tìm hiểu nghề bác sĩ, tìm hiểu về các dụng cụ như tai nghe, đo huyết áp... Giờ thì các bé được tổ chức một phòng khám tai, mũi, họng; cô y tá còn hướng dẫn bệnh nhân biết rửa tay đúng cách nữa chứ!😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

😘😘 WORLDKIDS 5_ LỚP DOLPHIN 1😘😘
😘😘Hoạt động "Bé tập làm bác sĩ"😘😘
😘😘Sau khi tìm hiểu nghề bác sĩ, tìm hiểu về các dụng cụ như tai nghe, đo huyết áp... Giờ thì các bé được tổ chức một phòng khám tai, mũi, họng; cô y tá còn hướng dẫn bệnh nhân biết rửa tay đúng cách nữa chứ!😘😘

>>Luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Hoạt động bóc vỏ quýt_LỚP NEMO 3
😘😘 WORLDKIDS 5 😘😘Hoạt động dạy bé "Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em"😘😘
😘😘 WORLDKIDS 5 😘😘Hoạt động dạy bé "Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em"😘😘
😘😘 WORLDKIDS 5 😘😘Hoạt động dạy bé "Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em"😘😘
😘😘 WORLDKIDS 5 😘😘Hoạt động dạy bé "Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em"😘😘
😘😘 WORLDKIDS 5_ PANDA 😘😘
😘😘 WORLDKIDS 5_ DOLPHIN 2 😘😘  😘😘 BÉ CƠM NGỦ SẮC 😘😘
Tốt nghiệp cùng các con
Tốt nghiệp cùng các con
WORLDKIDS 5- HELLO SUMMER

Location

Category

Telephone

Website

worldkids.edu.vn

Address


697 Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
Other Preschools in Ho Chi Minh City (show all)
Mn Shop Mn Shop
683A Âu Cơ - Tân Thành - Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

MN Shop chuyên sỉ & lẻ các loại Túi xách f1 ,super,siêu cấp .uy tính là tiêu trí háng đầu của shop

Trường Mầm Non Dâu Tây Đỏ - Strawberry Kindergarten Trường Mầm Non Dâu Tây Đỏ - Strawberry Kindergarten
160 Lê Văn Lương, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

Trường Mầm non Dâu Tây Đỏ được sáng lập bởi những người tâm huyết, giàu kinh nghiệm với sự nghiệp giáo dục ; hướng đến mục tiêu chăm sóc thế hệ măng non trở thành một Công dân Toàn cầu với

Song ngữ anh việt Kindergarten Smart Baby Song ngữ anh việt Kindergarten Smart Baby
614 Nguyễn Thị định
Ho Chi Minh City, 700000

Tiếng anh rất quan trọng trong tương lai, vậy nên tại KINDERGARTEN SMART BABY có nguyên đội ngũ giáo viên PHILIPIN nói 100% ngôn ngữ anh với các bé để khơi dậy ngọn lửa đam mê ngoại ngữ cho trẻ trong những

Trường Mầm Non 10 quận 3 Trường Mầm Non 10 quận 3
378 Cách Mạng Tháng 8 , Phường 10 , Quận 3
Ho Chi Minh City

Trang thông tin về Trường Mầm Non 10 quận 3

Mẫu Giáo Tin Tin Mẫu Giáo Tin Tin
Số 7, Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 7
Ho Chi Minh City

Bé từ 20 tháng đến 5 tuổi cứ đến Mẫu Giáo Tin Tin.

Mầm Non 1 Tháng 6 - Quận 2 Mầm Non 1 Tháng 6 - Quận 2
Số 12, đường 26, Khu Phố 2, P. Cát Lái, Q2
Ho Chi Minh City

Mầm Non 1 Tháng 6 - Ngôi nhà thứ 2 của bé

Little Hands Montessori Kindergarten Little Hands Montessori Kindergarten
313 Phan Đình Phùng, P.15, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

CVK - Canada Vietnam Kindergarten - Binh Chanh Campus CVK - Canada Vietnam Kindergarten - Binh Chanh Campus
Khu Dân Cư 13C, Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Mầm Non Canada - Việt Nam (CVK) - Học xá Bình Chánh: Khu dân cư 13C, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Học xá Phú Mỹ Hưng: 86, Đường 23, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7

Trường Mầm Non Kiddy Land Trường Mầm Non Kiddy Land
Đường Nguyễn Hữu Thọ
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Mầm Non Kiddy Land là trường mầm non chất lượng cao tại Quận 7- Một ngôi trường tràn ngập tình yêu thương!

Mầm Non Bảo Ngọc-Tân Bình Mầm Non Bảo Ngọc-Tân Bình
449/17 Trường Chinh ,P14 ,Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Mầm Non Bảo Ngọc Điạ chỉ : 449/17 Trường Chinh , P14 ,Tân Bình Tel : 08-62552828

Trường Mầm Non Montessori - Ngôi Nhà Của Bé Trường Mầm Non Montessori - Ngôi Nhà Của Bé
54/16 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Montessori Kids Club Saigon Montessori Kids Club Saigon
DUONG So 19
Ho Chi Minh City, 0

PLEASE NOTE MonPLAY is closed for the summer holidays. A welcoming environment for children to play and learn. Parents, guardians and caregivers are also invited to spend quality time with their children in settings inspired by the Montessori philosophy.