Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Hoa Sen, Ho Chi Minh City Video October 5, 2018, 2:51pm

Videos by Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Hoa Sen in Ho Chi Minh City. Chia sẻ những hoạt động của Khoa CNTT - HSU cũng như những nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ trong cuộc sống.

Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật chào mừng đại hội Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Hoa Sen lần V nhiệm kỳ 2018 - 2020 👏👏👏

#DaiHoiHSV_V #HSU

Other Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Hoa Sen videos

Loading...

Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật chào mừng đại hội Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Hoa Sen lần V nhiệm kỳ 2018 - 2020 👏👏👏#...

XTN2018#2
CÓ NHỮNG MẢNH ĐỜI... CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG MỘT CÁI TẾT NO ĐỦ... HÃY ĐÓNG GÓP TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT NHẤT <3ĐÊM NHẠC GÂY QUỸ CẦ...

CLIP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ SINH VIÊN 5 TỐT
TÔI LÀ SINH VIÊN 5 TỐT Chương trình Sinh viên 5 tốt đang diễn ra các thần dân HSU Khoa Khoa học và Kỹ thuật hãy tranh th...

HSUNIK 2017 - Khoa KHOA HỌC KỸ THUẬT
Các bạn đã sẵn sàng cho ngày mai bùng cháy chưa <3 <3 <3

Chung kết vĂn nghệ

Tiểu ban Toán CNTT

C