Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Hoa Sen, Ho Chi Minh City Video December 3, 2016, 7:27am

Videos by Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Hoa Sen in Ho Chi Minh City. Chia sẻ những hoạt động của Khoa CNTT - HSU cũng như những nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ trong cuộc sống.

Tiểu ban Toán CNTT

Other Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Hoa Sen videos

Loading...

Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật chào mừng đại hội Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Hoa Sen lần V nhiệm kỳ 2018 - 2020 👏👏👏#...

XTN2018#2
CÓ NHỮNG MẢNH ĐỜI... CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG MỘT CÁI TẾT NO ĐỦ... HÃY ĐÓNG GÓP TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT NHẤT <3ĐÊM NHẠC GÂY QUỸ CẦ...

CLIP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ SINH VIÊN 5 TỐT
TÔI LÀ SINH VIÊN 5 TỐT Chương trình Sinh viên 5 tốt đang diễn ra các thần dân HSU Khoa Khoa học và Kỹ thuật hãy tranh th...

HSUNIK 2017 - Khoa KHOA HỌC KỸ THUẬT
Các bạn đã sẵn sàng cho ngày mai bùng cháy chưa <3 <3 <3

Chung kết vĂn nghệ

Tiểu ban Toán CNTT

C