U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh

Tập luyện đa dạng các bộ môn: Gym, Yoga, Zumba, Erobic, Boxing ....

Operating as usual

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 15/10/2023

🌟 𝐇𝐋𝐕 𝐓𝐮̛̣ 𝐝𝐨 (𝐏𝐓 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 - 𝐏𝐓 𝐅𝐑𝐋) 𝐃𝐀̣𝐘 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐇𝐀̣𝐍 𝐓𝐔̛̀: 𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎 (𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭).

Tại ❤️ Hệ thống ❤️ 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 ❤️

⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚:
🏠 CN1: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM
🏠 CN2: 18A Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP. HCM
🏠 CN3: A8/4a Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 14/10/2023

🌟 🌟 🌟 𝟐𝟏𝐡𝟑𝟑 👉 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ ❤️ 𝐔𝟐𝟑 ❤️

🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 13/10/2023

✅ 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 MÀ BẠN tập 𝐘𝐎𝐆𝐀 tại 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚

❤️ Năng lượng mỗi ngày cùng Quý Hội Viên ❤️

12/10/2023

🤔 🤔🤔 Đủ động lực đi tập chưa Quý Vị nhỉ.
❤️ 𝙃𝑨𝙋𝑷𝙔 𝙒𝑶𝙈𝑬𝙉'𝙎 𝘿𝑨𝙔 ❤️ “𝟐𝟎/𝟏𝟎”

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 11/10/2023

👉🌟🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 10/10/2023

✅ 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 MÀ BẠN tập 𝐘𝐎𝐆𝐀 tại 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚

👉👉👉Tập cùng nhau, kết nối cùng nhau 🫶🫶🫶

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 09/10/2023

🌟 🌟 🌟 𝟐𝟏𝐡𝟎𝟑 👉 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ ❤️ 𝐔𝟐𝟑 ❤️

🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

09/10/2023

🎯𝐆𝐘𝐌 𝟐𝟒𝐇 🎯 𝐋𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐐𝐮𝐲́ 𝐕𝐢̣ 𝐚̣

🏋️‍♀️ 🏋️‍♀️ 🏋️‍♀️ Tập luyện 𝟐𝟒𝐡 không giới hạn: full ngày, full tuần, full tháng
✅ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ “𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 Đ𝐚́/𝐍𝐨́𝐧𝐠 “ sau 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎 mỗi ngày.

⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

👉👉👉 Đến 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 ngay để trải nghiệm phòng gym phù hợp với tiêu chí của mình nhé Quý Vị

🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM

08/10/2023

📌 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐀̣̂𝐏 🧘𝐘𝐎𝐆𝐀🧘 & 💫𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐗💫 𝐓𝐚̣𝐢 ❤️𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 - 𝐂𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖

👉👉👉 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐋𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐇𝐀̣𝐍 𝐓𝐔̛̀: 𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎 (𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭).

⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 06/10/2023

🎯🎯🎯 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝟏𝟗𝟗𝙆/𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 🎯🎯🎯

✅ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐓𝐈𝐌𝐄 (𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧: 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭).
👉👉👉Hội viên "𝐕𝐈𝐏” ĐƯỢC TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG:
1️⃣ 𝐆𝐘𝐌
2️⃣ 𝐘𝐎𝐆𝐀
3️⃣ 𝐙𝐔𝐌𝐁𝐀
4️⃣ 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂
⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.
🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚:
🏠 CN1: A8/4a Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
🏠 CN2: 18A Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP. HCM
🏠 CN3: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 06/10/2023

🌟 🌟 🌟𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ ❤️ 𝐔𝟐𝟑 ❤️”𝐊𝐇𝐎̉𝐄 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐀̆𝐌, Đ𝐄̣𝐏 𝐁𝐎̂́𝐍 𝐌𝐔̀𝐀"

👉🌟🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

05/10/2023

🤔 shark thì nói gì chả đúng 🤔

❤️𝐀𝐂𝐄 🏋️‍♀️🏋️‍♂️ 𝐆𝐘𝐌𝐄𝐑 có giống shark không nhỉ.

04/10/2023

🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ Đ𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀́𝐘 𝐂𝐀𝐋𝐎, 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝐓𝐑𝐄̉, 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝐊𝐇𝐎𝐄̉ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️

✅ Bắt đầu tập luyện 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 với những động tác đơn giản, dễ tập. Bộ môn này chính là “bí kíp” giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần, giúp cuộc sống của bạn trở nên chất lượng hơn.

✅ Chỉ với 60 phút tập luyện 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 trên nền nhạc sôi động, cơ thể đốt cháy calo liên tục sẽ mang đến những lợi ích tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

✅ Tập 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 – đến với sự tươi mới, trẻ trung

🔹 Đốt mỡ nhanh chóng giúp cơ thể thon gọn.
🔹 Tăng sức bền giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn.
🔹 Tràn đầy năng lượng, yêu đời hơn mỗi ngày.
🔹 Giao lưu và kết nối thêm nhiều bạn bè.

👉 👉 👉 “𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏𝟎”𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐐𝐔𝐘́ 𝐕𝐈̣ 𝐀̣. Hãy liên hệ với ♥️🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚để được tư vấn kỹ càng hơn.

03/10/2023

📌 Ngắn gọn mà đầy đủ và đi thẳng vào vấn đề Quý Vị ạ.

02/10/2023

♥️ 𝐇𝐋𝐕 🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 - 𝐂𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 chúc Quý Hội Viên ngày mới, tuần mới: Nhiều năng lượng và luôn thuận lợi trong công việc.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 30/09/2023

✅ 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 🏠𝐔𝟐𝟑 Quý Vị Tập Gym hay yoga nhỉ

👉🌟🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 29/09/2023

🏋️‍♀️ 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐨𝐭 🎯𝐆𝐘𝐌 𝟐𝟒𝐇 🎯 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏𝟐

✅ 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐞̂́𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐕𝐢̣ 𝐧𝐡𝐞́.

👉👉👉 Đến 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏𝟐 ngay để trải nghiệm phòng 𝐆𝐘𝐌 phù hợp với tiêu chí của mình nhé Quý Vị

28/09/2023

✅ 𝟓 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 MÀ BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ ZUMBA

👉👉👉 Các bài tập Zumba được thực hiện liên tục, với tốc độ nhanh giúp cơ thể đốt cháy calo giúp thon gọn vóc dáng. Ngoài những lợi ích trên, hãy cùng 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 điểm qua 𝟓 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 mà bạn không nên bỏ lỡ Zumba nhé!

1️⃣ Các động tác mạnh mẽ sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.
2️⃣Tăng cường sự linh hoạt cho xương khớp và các cơ.
3️⃣ Giảm căng thẳng, mệt mỏi sau giờ học tập, công việc.
4️⃣Tăng cường sức khoẻ tim mạch.
5️⃣ Kết bạn, giao lưu với nhiều học viên cùng lớp giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn.

✍️ Inbox ngay cho 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 để được tư vấn và nhận ƯU ĐÃI ngay trong ngày!

26/09/2023

🔥 𝟐𝟑𝟎𝙆/𝙏𝙃𝘼́𝙉𝙂🔥 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̂𝐩 - 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐨̂́𝐜.

✅ 𝐂𝐨̀𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

✅ “𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐋𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍" 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐮̛̀: 𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎 (𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭). 👉👉👉 chào đón làn gió mới, năng lượng mới Từ 🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚

🎉🎉🎉HỘI VIÊN "VIP" ĐƯỢC TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG:
1️⃣ 𝐆𝐘𝐌
2️⃣ 𝐘𝐎𝐆𝐀
3️⃣ 𝐙𝐔𝐌𝐁𝐀
4️⃣ 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂
⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

👉 Để lại 1 chấm (.) chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ với Bạn ngay

🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚:
🏠 CN1: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM
🏠 CN2: 18A Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP. HCM
🏠 CN3: A8/4a Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

23/09/2023

🎯🎯🎯 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝟏𝟗𝟗𝙆/𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 🎯🎯🎯

👉👉👉𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 "𝐓𝐇𝐄̉ 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐓𝐈𝐌𝐄" 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 (𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭).

⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 22/09/2023

‼️ 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐋𝐎̛̣𝐈 𝐈́𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐈 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐏𝐓 ‼️

✅Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến HLV cá nhân - hay còn gọi là PT hỗ trợ tập luyện trước đây. Việc thuê một PT cá nhân luôn là nỗi trăn trở lo lắng của nhiều bạn. Với những câu hỏi như thuê PT cá nhân sẽ có lợi gì cho bản thân? Có đáng để bỏ tiền ra thuê một PT cá nhân hay không???

✅ Cho dù mục tiêu của bạn là giảm cân, tăng cơ hay chỉ đơn giản là để cảm thấy nhiều năng lượng hơn, PT sẽ là người đồng hành để hướng dẫn, nhắc nhở bạn thực hiện những gì cần thiết và là người cổ vũ tuyệt vời nhất khi bạn cần thêm động lực trên hành trình chăm sóc sức khoẻ của mình.

✅ PT sẽ là người hỗ trợ bạn:

❤Xác định tình trạng hiện tại và mục tiêu mong muốn

❤Lên kế hoạch thực hiện phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bạn.

❤ Theo dõi sát sao để sửa lỗi kịp thời và tránh chấn thương

❤ Xây dựng thực đơn mỗi ngày chuẩn khoa học và hợp với thể trạng của bạn.

❤ Hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào để đảm bảo tối đa hiệu suất thành công.

✅ Và hãy đến với 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚. Với đội ngũ PT xịn xò giàu chuyên môn và kinh nghiệm, cùng với trang thiết bị hiện đại sẽ khiến cho buổi tập của bạn trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 21/09/2023

🎯🎯🎯 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝟏𝟗𝟗𝙆/𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 🎯🎯🎯

👉👉👉𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 "𝐓𝐇𝐄̉ 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐓𝐈𝐌𝐄" 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 (𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭).

📌.🎉🎉🎉HỘI VIÊN "VIP" ĐƯỢC TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG:
1️⃣ 𝐆𝐘𝐌
2️⃣ 𝐘𝐎𝐆𝐀
3️⃣ 𝐙𝐔𝐌𝐁𝐀
4️⃣ 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂
⭐️⭐️⭐️ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ "𝐈𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲" 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚:
🏠 CN1: A8/4a Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
🏠 CN2: 18A Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP. HCM
🏠 CN3: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 20/09/2023

♥️💥𝐂𝐔̛ 𝐃𝐀̂𝐍 "𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 " 𝐦𝐚̃𝐢 đ𝐢̉𝐧𝐡 ❤️

👉🌟🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

20/09/2023

🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ Đ𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀́𝐘 𝐂𝐀𝐋𝐎, 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝐓𝐑𝐄̉, 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝐊𝐇𝐎𝐄̉ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️

✅ Bắt đầu tập luyện 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 với những động tác đơn giản, dễ tập. Bộ môn này chính là “bí kíp” giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần, giúp cuộc sống của bạn trở nên chất lượng hơn.

✅ Chỉ với 60 phút tập luyện 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 trên nền nhạc sôi động, cơ thể đốt cháy calo liên tục sẽ mang đến những lợi ích tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

✅ Tập 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐁𝐈𝐂 – đến với sự tươi mới, trẻ trung

🔹 Đốt mỡ nhanh chóng giúp cơ thể thon gọn.
🔹 Tăng sức bền giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn.
🔹 Tràn đầy năng lượng, yêu đời hơn mỗi ngày.
🔹 Giao lưu và kết nối thêm nhiều bạn bè.

👉 👉 👉 “𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕”𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐐𝐔𝐘́ 𝐕𝐈̣ 𝐀̣. Hãy liên hệ với ♥️🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚để được tư vấn kỹ càng hơn.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 18/09/2023

⚡⚡⚡ Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 cùng Quý hội viên 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 17/09/2023

🌟 🌟 🌟𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ ❤️ 𝐔𝟐𝟑 ❤️”𝐊𝐇𝐎̉𝐄 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐀̆𝐌, Đ𝐄̣𝐏 𝐁𝐎̂́𝐍 𝐌𝐔̀𝐀" lớp aerobic tại U23.

🌟 Hệ thống ❤️ 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 ❤️ 👉𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̀: 𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎 (𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭).

🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚:
🏠 CN1: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM
🏠 CN2: 18A Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP. HCM
🏠 CN3: A8/4a Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 16/09/2023

✅ 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 🏠𝐔𝟐𝟑 vẫn tuyệt vời.

👉🌟🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

15/09/2023

❤️ 𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 ❤️

✅ 𝐌𝐔̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂𝐔: LUÔN "KHỎE + ĐẸP + BODY CHUẨN GYM"

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 15/09/2023

🔰Ghi nhớ Ký Kết giao ước 14 / 09 / 2023 📝
🎉 🎉 𝐖𝐄𝐋𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 🤝 2 Đối Tác.

𝟏. 𝐌𝐫: 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐃𝐮𝐲 𝐀𝐧𝐡 - Lê Ngọc Duy Anh
𝐊𝐎𝐋 Hình Ảnh & Chuyên Môn 👉 𝐔23
Toàn bộ Hệ Thống 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚

𝟐. 𝐌𝐫: Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 - Khang Tran
𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐂𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧(𝐁𝐍)
( Fitness - Nutrition - Results - Supplement)

🔰 Dạ nhằm đẩy mạnh môi trường Cho Quý Hội Viên tại 𝐔𝟐𝟑 - Nơi Tập Luyện đúng Kỹ thuật và chuyên nghiệp.

🔰 Kèm theo đó là tư vấn Dinh Dưỡng đúng nhất cho Hội Hiên Trước - Trong - Sau tập luyện.

♻️ Ban Quản lý 𝐔𝟐𝟑 cùng đội ngũ nhân sự và các Đối Tác cam kết gửi đến toàn thể Quý Hội Viên Thân Yêu ❤️

🚩🚩🚩🏠𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚:
🏠 CN1: 123 -125 Phan Văn Hớn, Quận12, TP.HCM
🏠 CN2: 18A Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP. HCM
🏠 CN3: A8/4a Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 12/09/2023

✅ 𝟓 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 MÀ BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ ZUMBA

👉👉👉 Các bài tập Zumba được thực hiện liên tục, với tốc độ nhanh giúp cơ thể đốt cháy calo giúp thon gọn vóc dáng. Ngoài những lợi ích trên, hãy cùng 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 điểm qua 𝟓 𝐋𝐘́ 𝐃𝐎 mà bạn không nên bỏ lỡ Zumba nhé!

1️⃣ Các động tác mạnh mẽ sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.
2️⃣Tăng cường sự linh hoạt cho xương khớp và các cơ.
3️⃣ Giảm căng thẳng, mệt mỏi sau giờ học tập, công việc.
4️⃣Tăng cường sức khoẻ tim mạch.
5️⃣ Kết bạn, giao lưu với nhiều học viên cùng lớp giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn.

✍️ Inbox ngay cho 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚 để được tư vấn và nhận ƯU ĐÃI ngay trong ngày!

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 11/09/2023

⚡⚡⚡ 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢✌️Đầy năng lượng cùng Quý hội viên 𝐔𝟐𝟑 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 & 𝐘𝐨𝐠𝐚

📌📌📌 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

Photos from U23 Gym Yoga-Quốc Lộ 50,Bình Chánh's post 09/09/2023

💥 “𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧” 𝐒𝐚𝐨 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐨́ 𝐥𝐚̣ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣ 𝐨̛𝐢.

👉🌟🏠𝐔𝟐𝟑 Cám ơn quý hội viên đã luôn tin tưởng và ủng hộ CLB.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Siêu Thị điện Máy-nội Thất Chợ Lớn Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh
Ho Chi Minh City
700000
Other Sports & Fitness Instruction in Ho Chi Minh City (show all)
Đỗ Thị Thu Hoài Đỗ Thị Thu Hoài
Ngo Chi Quoc Street, Binh Chieu Ward, Thu Duc District
Ho Chi Minh City

Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng hứa gì cả😙😇

SB Elite Hoops SB Elite Hoops
Ho Chi Minh City

EMFIT EMFIT
15B10 Lê Thánh Tôn
Ho Chi Minh City, 700000

Hệ thống phòng tập công nghệ EMS không dây từ Đức. Lần đầu tiên có mặt t?

Yoga Balance Your Life Yoga Balance Your Life
Ho Chi Minh City, 700000

Yoga is an old discipline of Hindu philosophy from India. It is both spiritual and physical. Yoga us

GymOne GymOne
Gymone 247 Điện Biên Phủ Phường Võ Thị Sáu Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, PPFH

Phòng Gym - Yoga - Kitboxing chuẩn 5 sao tại quận 3

Gymfit - Số 1 Đồ Gym Gymfit - Số 1 Đồ Gym
Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Kho đồ gym chuyên đổ buôn cho các shop trên toàn quốc

CiTi Gym Quận 9 CiTi Gym Quận 9
144 Lê Văn Việt
Ho Chi Minh City

CITIGYM là đơn vị đầu tư, phát triển, vận hành các trung tâm phức hợp Thể thao - Fitness và là nhà tổ chức các sự kiện thể thao hàng đầu Việt Nam.

The Body Club - Phòng Tập Gò Vấp The Body Club - Phòng Tập Gò Vấp
250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 727010

Chào mừng đến với The Body Club! Dù bạn là người tập gym lần đầu hay là thàn

LEEP Academy LEEP Academy
Shophouse A01. 04 Sunrise Cityview, 33 Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Với mong muốn nâng cao chất lượng huấn luyện viên thể hình Việt Nam, Chủ tịc

Flexfit - Fitness & Yoga Flexfit - Fitness & Yoga
66 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

66 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh

Gymfit Đồ Tập Gym Nhập Khẩu Gymfit Đồ Tập Gym Nhập Khẩu
Đoàn Văn Bơ, Quận 4
Ho Chi Minh City, 700000

Gymfit Tổng kho đồ tập gym nhập khẩu

California Fitness & Yoga Gigamall Thủ Đức California Fitness & Yoga Gigamall Thủ Đức
2A Phan Văn Trị
Ho Chi Minh City