GMAT FOX

GMAT FOX

Cam kết đầu ra GMAT 650+ GMAT FOX hy vọng luôn được song hành cùng bạn trên con đường chinh phục GMAT.

Cam kết đầu ra GMAT 650+, GMAT FOX hy vọng luôn được song hành cùng bạn trên con đường chinh phục GMAT.

Mission: Tận tâm - Chuyên tâm - Từ tâm

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA GMAT GIỮA THÁNG 12 TẠI GMAT FOX :
- Học 02 buổi/ tuần, 04 giờ/buổi (70 giờ), thứ 7 & CN đối với lớp cuối tuần.
- Học 04 buổi/tuần, 02 giờ/buổi (70 giờ), thứ 2, 4, 5, 6 đối với lớp trong tuần.
- Học 1 vs 1 theo yêu cầu riêng (offline tại lớp hay online qua Skype).
- Nắm vững cấu trúc bài thi và cách làm bài.
- Luyện đề trên phần mềm mô phỏng kỳ thi thật (10 đề full Quant + Verbal cùng lời giải chi tiết).
- Đăng ký lớp chuyên giải đề sau khi hoàn thành khoá học hoặc mua thêm bộ 10+ đề tự luyện tại nhà.
ĐĂNG KÝ NGAY HOẶC INBOX TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT.
------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO.264

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO.264

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS

DS 264: K is a set of numbers such that
(i) If x is in K, then -x is in K, and
(ii) if each of x and y is in K, then xy is in K ...

https://www.youtube.com/watch?v=RiSZ9vktNxM
-------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO.264 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS DS 264: K is a set of numbers such that (i) If x is in K, then -x is in K, and (ii) if e...

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.32

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.32

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS

PS 32: For positive integers a and b, the remainder when a is divided by b is equal to the remainder when b is divided by a. Which of the following could be a value of ab?

https://www.youtube.com/watch?v=JytjY6tuthE

-------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.32 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 32: For positive integers a and b, the remainder when a is divided by b is equal to th...

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA GMAT GIỮA THÁNG 11 TẠI GMAT FOX :
- Học 02 buổi/ tuần, 04 giờ/buổi (70 giờ), thứ 7 & CN đối với lớp cuối tuần.
- Học 04 buổi/tuần, 02 giờ/buổi (70 giờ), thứ 2, 4, 5, 6 đối với lớp trong tuần.
- Học 1 vs 1 theo yêu cầu riêng (offline tại lớp hay online qua Skype).
- Nắm vững cấu trúc bài thi và cách làm bài.
- Luyện đề trên phần mềm mô phỏng kỳ thi thật (10 đề full Quant + Verbal cùng lời giải chi tiết).
- Đăng ký lớp chuyên giải đề sau khi hoàn thành khoá học hoặc mua thêm bộ 10+ đề tự luyện tại nhà.
ĐĂNG KÝ NGAY HOẶC INBOX TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT.
------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO.251

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO.251

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS
PS 251: . If n is positive, is root(n) greater than 100?

https://www.youtube.com/watch?v=fD2qlnQWlI4

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO.251 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 251: . If n is positive, is root(n) greater than 100 ?

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.110

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.110

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS
PS 110: A positive integer is divisible by 9 if and only if the sum of its digits is divisible by 9. If n is a positive integer, for which of the following values of k ...

https://www.youtube.com/watch?v=Lg9CroyKQSQ
----------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.110 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 110: A positive integer is divisible by 9 if and only if the sum of its digits is div...

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.117

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.117
KEYS & DETAILED EXPLANATIONS
PS 117: If a, b, and c are constants, ....

https://www.youtube.com/watch?v=PZG7H_pJrNs
----------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.117 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 117: If a, b, and c are constants, ....

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO. 85

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO. 85

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS

PS 85: If the sum of the reciprocals of two consecutive odd integers is 12/35 then the greater of the two integers is ...

https://www.youtube.com/watch?v=Wf2_ZAZh92s

----------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO. 85 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 85: If the sum of the reciprocals of two consecutive odd integers is 12/35 then the g...

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO 291

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO 291

KEYS & DETAILED EXPLANATION
DS 291: A triangle has side lengths of a, b, and c centimeters. Does each angle in the triangle measure less than 90 degrees?

https://www.youtube.com/watch?v=1QugfPJ7PBs
------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 291 KEYS & DETAILED EXPLANATION DS 291: A triangle has side lengths of a, b, and c centimeters. Does each angle in the t...

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 240

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 240

Note nhỏ cho câu 240 của phần Quant nhé các bạn :)

KEYS & DETAILED EXPLANATION
DS 240: If x is a positive integer, is ...

https://www.youtube.com/watch?v=SFVMZFuoVYg

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 240 KEYS & DETAILED EXPLANATION DS 240: If x is a positive integer, is ...

GMAT FOX

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 236
Phần giải cho Quant câu 236 ở đây nhé 😊

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS
DS 236: In the xy-plane, point (r,s) lies on a circle with center at the origin. What is the value of r^2 + s^2?

https://www.youtube.com/watch?v=xDM35oLqa7g

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

Cam kết đầu ra GMAT 650+
GMAT FOX hy vọng luôn được song hành cùng bạn trên con đường chinh phục GMAT.

youtube.com

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.225

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.225

Tiếp theo là phần giải câu 225, các bạn theo dõi và note lại nhé :)

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS
PS 225: List T consist of 30 positive decimals, none of which is an integer, and the sum of the 30 decimals is S. The estimated sum of the 30 decimals, E, is defined as follows. Each decimal in T whose tenths digit is even is rounded up to the nearest integer, and each decimal in T whose tenths digits is odd is rounded down to the nearest integer. If 1/3 of the decimals in T have a tenths digit that is even, which of the following is a possible value of E - S ?

https://www.youtube.com/watch?v=_NEUf2ClYVQ

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.225 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 225: List T consist of 30 positive decimals, none of which is an integer, and the sum of the ...

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA GMAT ĐẦU THÁNG 11 TẠI GMAT FOX :
- Học 02 buổi/ tuần, 04 giờ/buổi (70 giờ), thứ 7 & CN đối với lớp cuối tuần.
- Học 04 buổi/tuần, 02 giờ/buổi (70 giờ), thứ 2, 4, 5, 6 đối với lớp trong tuần.
- Học 1 vs 1 theo yêu cầu riêng (offline tại lớp hay online qua Skype).
- Nắm vững cấu trúc bài thi và cách làm bài.
- Luyện đề trên phần mềm mô phỏng kỳ thi thật (10 đề full Quant + Verbal cùng lời giải chi tiết).
- Đăng ký lớp chuyên giải đề sau khi hoàn thành khoá học hoặc mua thêm bộ 10+ đề tự luyện tại nhà.
ĐĂNG KÝ NGAY HOẶC INBOX TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT.
------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

YouTube

TIP 2 - SƠ ĐỒ VENN GIẢI TOÁN TRÙNG LẶP, CHỒNG CHÉO

Sau đây là một trong những tip quan trọng ' Overlapping Sets' để giải nhanh, các bạn note lại nhé :D

https://www.youtube.com/watch?v=sENHEY-jzx0

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

youtube.com

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.109

OFFICIAL GUIDE QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.109

Đối với 'Evenly Spaced Set' ta áp dụng công thức nào để giải nhanh, các bạn xem clip và note vào bộ công thức để học nhé ;)

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS

PS 109: If m is an even integer, v is an odd integer, and m v 0, which of the following represents the number of even integers less than m and greater than v ?

https://www.youtube.com/watch?v=Eq3iP3QUsbg

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OFFICIAL GUIDE QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.109 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 109: If m is an even integer, v is an odd integer, and m v 0, which of th...

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 296

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 296

Một chuyên đề khác về 'Consecutive Integers' sẽ được giải nhanh như trong clip, các bạn follow và comment nhé ;)

https://www.youtube.com/watch?v=9xDyNS6q3K4

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - DS NO. 296 KEYS & DETAILED EXPLANATION DS 296: If a, b, and c are consecutive integers and ...

youtube.com

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.167

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.167

KEYS & DETAILED EXPLANATIONS

PS 167: A couple decides to have 4 children. If they succeed in having 4 children and each child is equally likely to be a boy or a girl, what is the probability that they will have exactly 2 girls and 2 boys?

https://www.youtube.com/watch?v=GLzjiMvAyCs

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OG QUANTITATIVE REVIEW 2019 - PS NO.167 KEYS & DETAILED EXPLANATIONS PS 167: A couple decides to have 4 children. If they succeed in having 4 children and ea...

youtube.com

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.208

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.208

Kể từ hôm nay, mỗi ngày FOXie xin chia sẻ cách giải của các câu hỏi Quant chọn lọc trong quyển OG 2019 và OG Review 2019. Sau đây là phần đề và hướng dẫn giải của câu 208 thuộc chủ đề Overlapping sets (Trùng lắp, chồng chéo).

Mời các bạn cùng xem nhé.

KEYS AND DETAILED EXPLANATIONS
PS 208: Of the 300 subjects who participated in an experiment using virtual-reality therapy to reduce their fear of heights, 40 percent experienced sweaty palms, 30 percent experienced vomiting, and 75 percent experienced dizziness. If all of the subjects experienced at least one of these effects and 35 percent of the subjects experienced exactly two of these effects, how many of the subjects experienced only one of these effects?

https://www.youtube.com/watch?v=KzXEAci_YO0&t=147s

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

OFFICIAL GUIDE 2019 - PS NO.208 KEYS AND DETAILED EXPLANATIONS PS 208: Of the 300 subjects who participated in an experiment using virtual-reality therapy to...

youtube.com

TIP 1: QUI TẮC ĐƯỜNG CHÉO GIẢI NHANH BÀI TOÁN HỖN HỢP

TIP 1 - QUI TẮC ĐƯỜNG CHÉO GIẢI NHANH BÀI TOÁN HỖN HỢP

Foxie gửi đến các bạn một trong những chuyên đề trọng yếu của phần thi Quant, mọi người follow để theo dõi những chuyên đề khác và comment để Foxie biết bất kì thắc mắc cũng như giải đáp nhé ;)

https://www.youtube.com/watch?v=yNW-B_uNvmc

------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

TIP 1: QUI TẮC ĐƯỜNG CHÉO ĐỂ GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN HỖN HỢP

🦊 Chào mọi người,

Hôm nay FOXie muốn gửi một món quà nhỏ cho mọi người. Đó chính là file tổng hợp tất cả các câu hỏi QUANT hoàn toàn mới của Official Guide và Official Guide Quant Review 2020.

Mọi người có thể download từ link Drive đính kèm nhé.

Lời giải chi tiết của những câu hỏi này sẽ được cập nhật sớm qua kênh Youtube của GMATFOX. Mời mọi người đón xem.

Good luck! 🌷

Link download: https://drive.google.com/open?id=1k2m7F6kJfnN6fwhA3uaFylaf6DMHJaou

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA GMAT GIỮA THÁNG 10 TẠI GMAT FOX :
- Học 02 buổi/ tuần (70 giờ), thứ 7 & CN đối với lớp cuối tuần.
- Học 1 vs 1 theo yêu cầu riêng (offline tại lớp hay online qua Skype).
- Nắm vững cấu trúc bài thi và cách làm bài.
- Luyện đề trên phần mềm mô phỏng kỳ thi thật (10 đề full Quant + Verbal cùng lời giải chi tiết).
- Đăng ký lớp chuyên giải đề sau khi hoàn thành khoá học hoặc mua thêm bộ 10+ đề tự luyện tại nhà.
ĐĂNG KÝ NGAY HOẶC INBOX TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT.
------------------------------------------------------------
Mọi thông tin xin liên hệ:
GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 08 8989 1777
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT

[GÓC TÀI LIỆU TỰ HỌC GMAT - UPDATE]

🦊 Hôm nay, FOXie tiếp tục cập nhật bộ tài liệu GMAT free cho các bạn có nhu cầu tự học tại nhà.

Chúc các bạn sử dụng tài liệu thật hiệu quả 😍

📗 OFFICIAL GUIDE 2019
https://drive.google.com/open?id=19SKVpEjylw65CYB0MmAooWMZwmJmM3o0

📗 OFFICIAL GUIDE VERBAL REVIEW 2019
https://drive.google.com/open?id=14yqtgnoobrnHpttSv__keM403ugZfPsO

📗 OFFICIAL GUIDE QUANTITATIVE REVIEW 2019
https://drive.google.com/open?id=1hK65PA5MHmlX2PqHt5QUp0OMga0R1jyN

📗 TRỌN BỘ SÁCH MANHATTAN (ƯU TIÊN SỬ DỤNG TÀI LIỆU VERBAL)
https://drive.google.com/open?id=114tlYq4ko2qFiKIrV2Q7BrBc_QeirN7S

✏️ [VERITAS] FREE QUESTION BANK (HIGHLY RECOMMENDED)
https://www.veritasprep.com/gmat/gmat-question-bank/ (Đăng kí tài khoản và luyện tập)

🌷 Chúc các bạn có một mùa luyện GMAT thú vị và hiệu quả nhé. GOOD LUCK :)

#GMAT #OFFICALGUIDE2019 #FREEMATERIALS #GMATLAGI #MANHATTAN

[GÓC TÀI LIỆU TỰ HỌC GMAT]

🦊 Việc “cảm thấy “đắm chìm” trong bão tài liệu GMAT, không biết bắt đầu từ đâu hay trăn trở không biết liệu tài liệu này có hay, có phù hợp với mình không” luôn là vấn đề mà các bạn vừa bắt đầu tiếp cận GMAT gặp phải.

🦊 Hiểu được điều đó, hôm nay, FOXie muốn gửi tặng các bạn một món quà nhỏ chính là bộ sách lý thuyết + luyện tập rất hay và bắt buộc phải có, đặc biệt là với những ai có kế hoạch tự học GMAT tại nhà. Mời các bạn tham khảo nhé ;)

📚 OFFICIAL GUIDE 2018:
https://drive.google.com/open?id=11TidPkIkFTbNjq6C693qgRQzc4kbk0-F

🌺 🌺🌺QUANT:
📘 gmatclub: Quyển lý thuyết toán tổng hợp mọi kiến thức - https://drive.google.com/open?id=1XS3cdn32068lOqMYGiciecSzZd24zOuA

🌺🌺🌺VERBAL
📘 Manhattan : Quyển lý thuyết SC - https://drive.google.com/open?id=1cSqk3OTP7OJwzgxFEpavXvdpFUgtxbg3
📘 Powerscore : Quyển lý thuyết CR - https://drive.google.com/open?id=1REqoDln0ZtCIT5dJoL60juCIqaa-i3i6
📘 Veritas Prep: Quyển lý thuyết RC - https://drive.google.com/open?id=1T-hZIBdbjgyBcOep67UxVAyyLRIWGqPz
📚 e-gmat: https://e-gmat.com/ 👉 Làm thử mini test và học thử một số chuyên đề https://e-gmat.com/free-resources-gmat-registration/

🌺🌺🌺 AWA & INTEGRATED REASONING
📘 Veritas Prep: https://drive.google.com/open?id=1NrtikFmPbey5Te2PH2wrh_XjVeqnfehQ

🌺🌺🌺 EXPERTS’ NOTES
🗞️QUANT50: https://drive.google.com/open?id=1E-XxaPCO0sLxxKN3sPUsSMNUalbZamvh
🗞️ Ron’s SC TIPS: https://drive.google.com/open?id=1Ei5UJEukPgZ-0E8zrCaFdVZBI1Gt7WrN

📚Tài liệu do GMAC (đơn vị tổ chức thi) cung cấp

🌺 🌺🌺FREE: GMATPrep Software: https://www.mba.com/global/store/store-catalog/gmat-preparation/free-gmatprep-software.aspx: Các bạn chỉ cần tạo tài khoản là có thể download được phần mềm này, chưa cần đặt lịch thi chính thức (nên dùng thông tin thật nhằm tiện việc đăng ký thi sau này)
Ưu điểm:
- 02 đề full (4 phần) với format sát đề thi thật, đặc biệt phần Quant thể hiện tương đối đúng điểm thi thật
- Ngân hàng câu hỏi luyện tập
Nhược điểm:
- Verbal tương đối dễ hơn đề thi thật

🌺 🌺🌺PAID:
COMBO: OFFICIAL GUIDE + OG VERBAL & QUANT REVIEW (Sách+ online) : https://www.mba.com/global/store/store-catalog.aspx: Các bạn cần tham khảo để có cái nhìn cơ bản về format đề thi, bắt buộc luyện tập phần VERBAL CR + RC, phần SC dễ hơn đề thi thật rất nhiều.
Nhược điểm:
- Chất lượng đề dễ hơn thi thật, đặc biệt phần QUANT

🦊 Ngoài ra, các bạn có thể truy cập các trang web cung cấp khóa học uy tín (gmatclub (QUANT), Manhattan (VERBAL – Phần QUANT khó hơn rất nhiều so với thi thật, không nên tham khảo), Veritas (BOTH)), Powerscore (VERBAL), egmat (BOTH)

Hy vọng bộ tài liệu trên sẽ giúp ích được các bạn trên con đường chinh phục GMAT. Good luck! 🍀
#GMAT #OFFICIALGUIDE2018 #DOWNLOADTAILIEUGMAT #TAILIEUGMAT #SC #CR #RC #QUANT #GMAT650 #AWA #IR #GMATLAGI #GMATFOX

------------------------------------------------------------

Mọi thông tin xin liên hệ:

GMAT FOX
🏢 163/24/5 Tô Hiến Thành. Phường 13. Quận 10. Tp HCM
☎ 0943 405 330
Vui lòng inbox page để cập nhật chi tiết hơn về các khóa học của GMAT FOX.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Promotion Clip

Location

Category

Telephone

Address


163/24/5 Tô Hiến Thành
Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
TOEIC NHANH TOEIC NHANH
399 Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

ĐẠT 650+, 750+, 850+ DỄ DÀNG CHỈ 9 TUẦN HỌC TOEIC pp: DO THÁI – NHẬT BẢN TRONG VÒNG 9 TUẦN, NẾU BẠN KHÔNG ĐẠT 600+ SẼ HOÀN LẠI PHÍ HỌC

Your English, Your Success. Your English, Your Success.
Au Co
Ho Chi Minh City, 70000

Your English is your success

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Accounting Sài Gòn Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Accounting Sài Gòn
220 Quốc Lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 84083

Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế với học phí thấp nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

Fulbright Everest Launchpad Fulbright Everest Launchpad
2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Fulbright Everest Launchpad là chương trình hợp tác giáo dục Anh ngữ tiên phong giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Everest Education.

Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính
9 Trương Quyền
Ho Chi Minh City, 700000

Mang lại kiến thức toàn diện mang tầm quốc tế cho đội ngũ những người hành nghề kế toán, kiểm toán, tài chính và các lĩnh vực liên quan.

mr.like mr.like
146 LÝ THƯỜNG KIỆT F7 GÒ VẤP
Ho Chi Minh City, +84

Mr .Like -thân thiện

Internet Marketing Training Center Internet Marketing Training Center
17 Đường Số 2, Cư Xá Đô Thành, P.4, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Lầu 2 - TS Building 17 Đường Số 2, Cư xá Đô Thành, Quận 3, Tp. HCM Điện thoại: 08 2243 7782 - 2211 2383 Hotline: 0979 490 773 Email: [email protected]

Thiết Bị Mầm Non Trường Phát Thiết Bị Mầm Non Trường Phát
276/10 Đường Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân
Ho Chi Minh City

Cung cấp đồ dùng đồ chơi cho các trường Mầm Non : Kệ góc chơi , bàn ghế , đồ chơi trong lớp , đồ chơi ngoài trời ... thiết kế tư vấn xây dựng trường MN

Yêu Âm Nhạc Yêu Âm Nhạc
Trường Sơn
Ho Chi Minh City, 08

Nếu bạn muốn đàn những giai điệu mà mình yêu thích, hãy học đàn để biết đàn đi nào

Trung tâm gia sư sinh viên Trung tâm gia sư sinh viên
80 Lê Văn Chí
Ho Chi Minh City, 7000

Trung tâm gia sư sinh viên - trungtamgiasusv.com

AGE Foundation Việt Nam AGE Foundation Việt Nam
50A Ton That Thuyet Str., Ward 18, Dist 4
Ho Chi Minh City, 70000

A.G.E Foundation - Tổ Chức Phi Chính Phủ do Các Chuyên Gia, Tiến Sĩ, Bác Sĩ hàng đầu trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe của Mỹ và Thế Giới thành lập.

HEAT UP HEAT UP
155 Sư Vạn Hạnh Phường 13 Quận 10
Ho Chi Minh City

HEATUP Team thuộc khoa Quan Hệ Quốc Tế được thành lập nhằm phục vụ cho môn học Truyền Thông Trực Tuyến.