Lighthouse English Club

Lighthouse English Club

Hội Thánh Tin Lành Hải Đăng
Club tiếng Anh Lighthouse được thành lập nhằm hỗ trợ các bạn thành viên có nhu cầu học tiếng Anh và định hướng trong cuộc sống

Club Tiếng Anh Miễn Phí Lighthouse ( Hải Đăng )

Operating as usual

24/04/2021

Are you ready for tonight?
See you at 07:00PM

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

Are you ready for tonight?
See you at 07:00PM

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

17/04/2021
17/04/2021

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở club cho buổi giao lưu âm nhạc nha.
Tham gia tự do và không cần đăng ký trước nha các bạn.

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở club cho buổi giao lưu âm nhạc nha.
Tham gia tự do và không cần đăng ký trước nha các bạn.

10/04/2021

Hẹn gặp các bạn tối mai 7 giờ ở club Tiếng Anh.

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

Hẹn gặp các bạn tối mai 7 giờ ở club Tiếng Anh.

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

09/04/2021

Hẹn gặp các bạn tối mai 7 giờ ở club Tiếng Anh nha. Cùng học tiếng, cùng tham gia các hoạt động bổ ích.

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

Hẹn gặp các bạn tối mai 7 giờ ở club Tiếng Anh nha. Cùng học tiếng, cùng tham gia các hoạt động bổ ích.

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

27/03/2021

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở club Tiếng Anh nha.

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở club Tiếng Anh nha.

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

20/03/2021

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở club cho buổi concert nha.

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở club cho buổi concert nha.

18/03/2021

Bạn muốn học tiếng Anh.
Nhưng không biết đến nơi nào
Ngại vì chưa biết bắt đầu ra sao
Hãy tham gia cùng với club Tiếng Anh miễn phí Lighthouse

✍️ Cùng học thêm nhiều từ vựng mới
🙌 Cùng thảo luận nhóm
🤝 Cùng giao lưu kết bạn
Thông qua những câu chuyện hay, những bài hát hay tiếng Anh.
💵Club hoàn toàn miễn phí.

Club Tiếng Anh Lighthouse

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

Bạn muốn học tiếng Anh.
Nhưng không biết đến nơi nào
Ngại vì chưa biết bắt đầu ra sao
Hãy tham gia cùng với club Tiếng Anh miễn phí Lighthouse

✍️ Cùng học thêm nhiều từ vựng mới
🙌 Cùng thảo luận nhóm
🤝 Cùng giao lưu kết bạn
Thông qua những câu chuyện hay, những bài hát hay tiếng Anh.
💵Club hoàn toàn miễn phí.

Club Tiếng Anh Lighthouse

Club Tiếng Anh Lighthouse
⏱️ Thứ 7 hàng tuần lúc 07 giờ tối
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe kế bên quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) 0867702553 (chị Vi)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

13/03/2021

Hẹn gặp bạn tối nay ở Club nha

Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse
Thời gian : 7h tối thứ 7 hàng tuần
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

Nhóm Tiếng Anh quận 6 - Thứ 7 hàng tuần
Vui lòng liên hệ 0934786043 (anh Tài)

Hẹn gặp bạn tối nay ở Club nha

Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse
Thời gian : 7h tối thứ 7 hàng tuần
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

Nhóm Tiếng Anh quận 6 - Thứ 7 hàng tuần
Vui lòng liên hệ 0934786043 (anh Tài)

12/03/2021

Chúng ta sẽ có buổi giao lưu âm nhạc vào ngày 20 tháng này nha.
Hẹn gặp các bạn nha.

Chúng ta sẽ có buổi giao lưu âm nhạc vào ngày 20 tháng này nha.
Hẹn gặp các bạn nha.

09/03/2021

Các bạn ơi, hiện tại chúng ta chỉ có Club tiếng Anh vào thứ 7 hàng tuần thôi nha.
Hẹn gặp các bạn vào thứ 7 tuần này nha.

Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse
Thời gian : 7h tối thứ 7 hàng tuần
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

Các bạn ơi, hiện tại chúng ta chỉ có Club tiếng Anh vào thứ 7 hàng tuần thôi nha.
Hẹn gặp các bạn vào thứ 7 tuần này nha.

Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse
Thời gian : 7h tối thứ 7 hàng tuần
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

06/03/2021

Hẹn gặp các bạn tối nay lúc 07:00 giờ nha.
Cùng học tiếng Anh nào.

Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse
Thời gian : 7h tối thứ 7 hàng tuần
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

Hẹn gặp các bạn tối nay lúc 07:00 giờ nha.
Cùng học tiếng Anh nào.

Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse
Thời gian : 7h tối thứ 7 hàng tuần
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

02/03/2021

Let's learn some vocabulary about men in the family 😁😁

27/02/2021

Bạn muốn học tiếng Anh.
Nhưng không biết đến nơi nào
Hãy tham gia cùng với nhóm mình vào thứ 7 này nha.
✍️ Cùng học thêm nhiều từ vựng mới
🙌 Cùng thảo luận nhóm
🤝 Cùng giao lưu kết bạn
Thông qua những câu chuyện hay, những bài hát hay tiếng Anh.
Nhóm học cùng nhau nên hoàn toàn miễn phí.
☕️ Hẹn gặp các bạn tại Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến nha —
💻 Các bạn cũng có thể tham gia qua kênh Zoom của nhóm mình nha.
📱 Bạn nào muốn tham gia có thể inbox cho nhóm mình để nhận link nha.

26/02/2021

Các bạn đã sẵng sàng kế hoạch để khỏi đầu cho năm 2021 sau kỳ nghĩ Tết chưa.
Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse sẽ quay trở lại vào thứ 7 tuần này ( ngày 27/02/2020 ).
Hẹn gặp các bạn vào lúc 7h tối ở club nha.
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

Các bạn đã sẵng sàng kế hoạch để khỏi đầu cho năm 2021 sau kỳ nghĩ Tết chưa.
Club tiếng Anh giao tiếp miễn phí Lighthouse sẽ quay trở lại vào thứ 7 tuần này ( ngày 27/02/2020 ).
Hẹn gặp các bạn vào lúc 7h tối ở club nha.
Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ : 086 7702553 ( chị Vi ) - 093 2002576 ( anh Duy )

26/02/2021

Let's learn some vocabulary about ailment and injury 😁😁

19/02/2021

Let's learn some idioms about love 😁😁😁

15/02/2021

Let's learn some ways to say: "I LOVE YOU" 😁😁😁

Let's learn some ways to say: "I LOVE YOU" 😁😁😁

06/02/2021

Let's learn some vocabulary about dessert 😁😁😁

04/02/2021

Let's learn some vocabulary about food 😁😁😁

02/02/2021

Let's learn some vocabulary about drinks 😁😁😁

29/01/2021

Let's learn some vocabulary about gardening 😁😁😁

27/01/2021

Let's learn some vocabulary about fishing 😁😁😁

25/01/2021

Let's learn some vocabulary about cooking 😁😁😁

22/01/2021

Let's learn some vocabulary about household items 😁😁😁

18/01/2021

CLB Tiếng Anh quận 6 - miễn phí

Let's learn some vocabulary about classroom objects 😁😁😁

16/01/2021

See you tonight 07 PM at Lighthouse English Club

16/01/2021

CLB Tiếng Anh quận 6 - miễn phí

Bạn muốn học tiếng Anh.
Nhưng không biết đến nơi nào
Hãy tham gia cùng với nhóm mình vào thứ 7 này nha.

✍️ Cùng học thêm nhiều từ vựng mới
🙌 Cùng thảo luận nhóm
🤝 Cùng giao lưu kết bạn
Thông qua những câu chuyện hay, những bài hát hay tiếng Anh.
Nhóm học cùng nhau nên hoàn toàn miễn phí.

☕️ Hẹn gặp các bạn tại Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến nha —

15/01/2021

CLB Tiếng Anh quận 6 - miễn phí

Let's learn some vocabulary about parts of bicycle 😁😁😁

13/01/2021

CLB Tiếng Anh quận 6 - miễn phí

Let's learn some vocabulary about parts of motorbike 😁😁😁

12/01/2021

Club Tiếng Anh Lighthouse

Club Tiếng Anh Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Club tiếng Anh miễn phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Địa điểm hiện tại Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

11/01/2021

CLB Tiếng Anh quận 6 - miễn phí

Let's learn some vocabulary about parts of car 😁😁😁

08/01/2021

Club Tiếng Anh Lighthouse

Club Tiếng Anh Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Club tiếng Anh miễn phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Nhóm Tiếng Anh Quận 6
☕️ Địa điểm hiện tại Namba Tea & Coffee 👋
📓Địa chỉ : 153 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
🕖Thời gian : 07:00 giờ tối, Thứ 7
☎️ Điện thoại liên hệ : 0934786043 ( Anh Tài )
— Các bạn vui lòng gọi trước khi đến —

02/01/2021
29/12/2020

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Club tiếng Anh miễn phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Videos (show all)

Practice for concert June 20
Saturday - May 30
Hẹn  gặp các bạn tối nay ở Club nha.Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối nha.
Ngẫu hứng kết hợp.
Trích đoạn trong vở kịch đêm Giáng Sinh
Are you ready for tonight?
Một buổi concert tuyệt vời cùng những người bạn của chúng ta thứ 7 vừa rồi.
Are you ready for tonight?Join us for Christmas Concert night.We will start at 7PMLighthouse English Club⏱️Thời gian : 0...
Tối ngày mai 14 tháng 12Chúng Ta Sẽ Có Buổi Tối Với Nhạc Giáng SinhCùng đến và tham gia nha các bạnLighthouse English Cl...
The song "Good Morning"
Join us tonight for Mini ConcertWe will start at 7 PM

Location

Products

Lớp tiếng anh miễn phí cho người mới bắt đầu
Lớp tiếng anh miễn phí cho trình độ trung cấp và nâng cao

Telephone

Address


611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Tuesday 19:00 - 21:00
Saturday 19:00 - 21:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
DAS - Design Anthropology School DAS - Design Anthropology School
42/58 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

DAS là một trung tâm giảng dạy Graphic Design với quy tắc: lược bỏ sự thừa thãi, tập trung tư duy, đánh mạnh thực chiến.

Trung tâm dạy nghề Phú Nhuận Trung tâm dạy nghề Phú Nhuận
164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ PHÚ NHUẬN 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận Website: www.daynghephunhuan.vn ĐT:(08) 38.440.952 [email protected]

9A3 TĐN 9A3 TĐN
20 Lý Tự Trọng, Q1
Ho Chi Minh City

Lớp 6A3 - 9A3 Khoá 2013-2017 Trường Trần Đại Nghĩa #A3 #1317

Hệ Thống Trường Mầm Non - Tiểu Học ICS Hệ Thống Trường Mầm Non - Tiểu Học ICS
Số 915, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

ICS (I Can School) là Ngôi trường ra đời để mang đến cho trẻ một môi trường giáo dục hạnh phúc.

Nail Speed - Nail Nghệ Thuật Cho Người Mới Bắt Đầu Nail Speed - Nail Nghệ Thuật Cho Người Mới Bắt Đầu
451/24 Tô Hiến Thành, Quận 10
Ho Chi Minh City, 100000

Nail Speed - Nail Nghệ Thuật cho người mới bắt đầu. Trung tâm dạy nail TpHCM, học nghề nail, học làm nail, học nail, dạy nail, dạy làm nail, dạy nghề nail. www.nailnghethuat.com

STEM Robot - Kid Talent Nursery STEM Robot - Kid Talent Nursery
200 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Chúng tôi trang bị kiến thức cho con bạn về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) và hơn thế nữa là những kỹ năng của thế kỷ 21.

Louis Resort & Spa Louis Resort & Spa
92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm quy tụ các thầy giáo, cô giáo (cử nhân, thạc sĩ) vững chuyên môn, yêu nghề và tận tâm với học viên, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao.

ManDaloy 1 ManDaloy 1
376 Rev. G. Aglipay St., Brgy. Poblacion
Ho Chi Minh City, 1550

Official Page of Mandaluyong HIgh School Campus Journalists, in order to update MHSians in the latest updates and news, exclusively in the school.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Anh Mỹ Úc Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Anh Mỹ Úc
305 Au Co, P. Phu Trung, Q. Tan Phu
Ho Chi Minh City

Trường Ngoại Ngữ Quốc Tế Anh Mỹ Úc, 305 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q.Tân Phú là trung tâm Anh ngữ có chất lượng và phương pháp giải dạy hiệu quả tại TP.HCM

Anh ngữ Việt Mỹ VASS Anh ngữ Việt Mỹ VASS
143 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

VASS English - Chuyên đào tạo Thủ khoa, Tài năng Anh ngữ.

Trường Học Thông Minh 789.VN Trường Học Thông Minh 789.VN
12B Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

789.vn ngân hàng đề thi trực tuyến mong muốn mang lại thật nhiều giá trị cho cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, với những thầy đầy tâm huyết.

Tiếng Hàn K-Fun - Cô Ngân Tiếng Hàn K-Fun - Cô Ngân
590/ 19 Cách Mạng Tháng 8
Ho Chi Minh City

Quyết không nhận nhiều học viên, chỉ tối đa 5-6 bạn/ lớp để tất cả đều được hỏi và GV có thể kèm sát tiến độ của từng bạn nhưng vẫn giữ mức học phí mềm.