Lighthouse English Club

Lighthouse English Club

Câu lạc bộ tiếng Anh Lighthouse được thành lập vào ngày tháng 08 năm 2012 với mục tiêu xây dựng môi trường thực hành tiếng Anh Club Tiếng Anh Miễn Phí Lighthouse ( Hải Đăng )

Mission: Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Miễn Phí Phát Triển Và Định Hướng Tương Lai

Operating as usual

Happy Vietnamese Teacher’s Day!

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Club tiếng Anh miễn phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nha các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Hẹn gặp các bạn tại Club tiếng Anh Lighthouse. Chúng ta sẽ bắt đầu 07:00 tối

[10/31/20]   Nhớ là không có Club tiếng Anh vào tối hôm nay nha các bạn.
Hẹn gặp các bạn vào tuần sau nha.

Xin chào các bạn.
Tối ngày mai chúng ta sẽ có buổi giao lưu cho ngày Phụ nữ Việt Nam nha.
Sẽ có những trò chơi, hoạt động đặt biệt cho những bạn tham gia.
Hẹn gặp các bạn ở Club Tiếng Anh Lighthouse.

Hẹn gặp các bạn tối nay cho buổi hoà nhạc ở Club nha.
Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối.

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club Tiếng Anh Lighthouse nha.

[09/05/20]   Hẹn gặp các bạn tối nay ở club Tiếng Anh nha.
Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối.
https://www.clubtienganh.com/

[09/01/20]   Nhớ là chúng ta sẽ nghĩ lễ 2/9 một ngày nên tối nay không có club Tiếng Anh nha.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần này.

[08/11/20]   Xin chào các bạn.
Chúng ta sẽ không có Club tiếng Anh vào tối nay.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 nha.

Good afternoon.
We have no English Club tonight.
See you again this Saturday .

See you tonight 7pm at Lighthouse English Club

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

[07/17/20]   Xin chào các bạn..
Nhớ là tối ngày mai chúng ta sẽ không có club tiếng Anh nha.
Và chúng ta sẽ có buổi picnic ở công viên cầu Ánh Sao.
Cho các bạn nào đăng ký rồi thì cùng tham gia nha.

Film showing tonight at 07:00PM. Everyone is invited

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Hẹn gặp các bạn tối nay ở club lúc 7h :)

Hẹn gặp các bạn tối nay 7 giờ ở Club

English Club tonight. See you next Saturday. @ Lighthouse English Club

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club lúc 7 giờ tối nha. Chúng ta sẽ có buổi hoà nhạc hát với nhau và giao lưu ở Club.

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy) @ Lighthouse English Club

Nhớ là thứ 7 tuần này chúng ta có buổi giao lưu và hát với nhau nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ơi Club nha.

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club Tiếng Anh Lighthouse Tân Phú nha.
Chúng ta sẽ có thầy T.J Horta sẽ tham gia cùng với chúng ta.

⏰ Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Lúc 7 giờ tối
🏩 English Coffee, số 67A Lương Trúc Đàm, quận Tân Phú
☎️ 0975999426 (Thái) - 0939379456 (Hậu)

See you this Saturday ( June 20 ) for our mini concert @ Lighthouse English Club

English Club tonight @ Lighthouse English Club

Practice for concert June 20

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club lúc 7 giờ tối nha.

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Club Tiếng Anh Lighthouse

Club Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 hàng tuần. Lúc 7 giờ tối
📑Không cần đăng ký trước
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️ 0932002576 (anh Duy) - 0848161421 (anh Tài)

Quận Bình Thạnh
⏱️Thời gian : Thứ ba và Thứ bảy. Lúc 07 tối
📑Không cần đăng ký trước
💵Không thu phí
📌C/c 1050, số 04 Phan Châu Trinh ( gần Chu Văn An ), Bình Thạnh.
☎️0399493696 ( anh Khanh )

Quận Tân Phú
⏱️ Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Lúc 7 giờ tối
📑Không cần đăng ký trước
💵 Không thu phí
📌 English Coffee, số 67A Lương Trúc Đàm, quận Tân Phú
☎️ 0975999426 (Thái) - 0939379456 (Hậu)

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận Tân Phú

⏰ Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Lúc 7 giờ tối
🏩 English Coffee, số 67A Lương Trúc Đàm, quận Tân Phú
☎️ 0975999426 (Thái) - 0939379456 (Hậu)

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận Bình Thạnh

⏱️Thời gian : Thứ ba và Thứ bảy. Lúc 07 tối
📑Ghi danh : Không cần đăng ký trước
💵Club hoàn toàn miễn phí
📌Địa điểm : C/c 1050, số 04 Phan Châu Trinh ( gần Chu Văn An ), Bình Thạnh.
☎️Liên hệ : 0399493696 ( anh Khanh )

Saturday - May 30

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club lúc 7 giờ tối.

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club nha.
Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối nha.

Hẹn gặp các bạn tối nay ở Club lúc 7 giờ tối.

Club Tiếng Anh Lighthouse - Quận 3
⏱️ Thứ 7 và Thứ 3 lúc 7 giờ tối
⏱️ Club diễn ra hàng tuần
📑 Giao lưu - Trò chuyện - Kết bạn
💵 Không thu phí
📌 Địa chỉ : 611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
--- Lầu trên quán Mỳ Quảng Trộn Anh Út, Gửi xe phía đối diện quán nhà các bạn ---
☎️Liên hệ : 0932002576 (anh Duy)

Club tiếng Anh Lighthouse quận 3 tối hôm nay

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Tuesday 19:00 - 21:00
Saturday 19:00 - 21:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
German International Center German International Center
Số 120/4 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Học tiếng Đức và văn hóa Đức tại Quận Phú Nhuận, TP. HCM

MÃ HẦU ĐƯỜNG LANG MÃ HẦU ĐƯỜNG LANG
Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5
Ho Chi Minh City

Liên Đội THCS TBC Liên Đội THCS TBC
Ho Chi Minh City

Xin chào tất cả các bạn đã đăng nhập vào trang facebook của Liên Đội THCS Trần Bội Cơ

Trung Tâm  Đồ Hoạ Thuận Yến Trung Tâm Đồ Hoạ Thuận Yến
236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 84

0903015281

Trường Nhật ngữ Lapis Trường Nhật ngữ Lapis
16 Đinh Tiên Hoàng, P1, Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70, 71, 72, 73,

Trường Nhật ngữ Lapis - Học tiếng Nhật và Du học thành công! http://lapisschool.com/

Nhóm Lòng Nhân Ái Nhóm Lòng Nhân Ái
106 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Cho yêu thương nhận được yêu thương, cùng chia sẽ và cảm thông với những mảnh đời bất hạnh

Sách Stater Mover Flyer Sách Stater Mover Flyer
29/8/2/ Tân Quý, Tân Kì Tân Quý, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Sách Stater Mover Flyer cung cấp cho các bạn những loại sách mới và chất lượng tôt nhất giá phù hợp nhất thị trường hiện nay.

Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 6 Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 6
Ho Chi Minh City

Văn Phòng: A-007 số 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp.HCMĐoàn TN - Hội sinh viên trường - đồng hành cùng sinh viên tiến lên xây dựng tương lai!

Bán trú tiểu học Sadobi Bán trú tiểu học Sadobi
112 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

- Bán trú tiểu học - thcs : bán trú sáng,chiều và bán trú sau 16h30 - Giúp bé ôn bài,củng cố kiến thức - Tiếng Anh trẻ em - Đưa rước và giữ trẻ ngoài giờ - Các lớp toán tư duy,kỹ năng sống

Elite Education Elite Education
Ho Chi Minh City, 70000

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CUNG ỨNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Babie Bookworm Babie Bookworm
Ho Chi Minh City

HỒNG QUYỀN PHÁI HỒNG QUYỀN PHÁI
Cao Thắng, Phường 03, Quận 3
Ho Chi Minh City

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C