AIT International TESOL Vietnam

AIT International  TESOL Vietnam

AIT TESOL provides International teacher training to experienced Vietnamese and foreign teachers and to people who are looking to change their careers. Lesson Plan Template: https://drive.google.com/open?id=1KXYmYEJQUcOaXBk_VKrCi6XoNwuKnDH4

AIT Vietnam is an ESL Teacher Training Consultancy which provides teacher training service.

Graduation Ceremony - Day Course - May 23rd, 2020

🎉🎉🎉GRADUATION MOMENTS 🎉🎉🎉 Day Course - 23rd May, 2020 😍 Hard work pays off, congratulations on your successful completion of the training programme. With your energy and great attitude, may success be with you!!! ----------------------------------
📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

🎉🎉🎉GRADUATION MOMENTS 🎉🎉🎉 Day Course - 23rd May, 2020 😍 Hard work pays off, congratulations on your successful completion of the training programme. With your energy and great attitude, may success be with you!!! ----------------------------------
📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

May Day Course II - Teaching Demo Day - Part II

Some beautiful moments from our TESOL graduates on their presentation day - Part II 😍

𝑪𝒐𝒏𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 💯 😉 ️🍀

😍CÁC HOẠT ĐỘNG WARM UP PHÙ HỢP CHO TRẺ EM😍

✅ 𝟏.𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤-𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤: Bạn có thể sử dụng hoạt động này ngay khi mới vào lớp. Dạy học sinh gõ cửa trước khi vào. Có 2 cách thực hiện:
# Khi học sinh gõ cửa, giáo viên nói "Who's there?" Học sinh trả lời "It's (Linh)" và sau đó giáo viên nói "Come in (Linh)".
# Khi học sinh gõ cửa, giáo viên phải đoán đó là "Is that (Will)?". Học sinh trả lời có hoặc không - nếu không, giáo viên tiếp tục đoán.

✅𝟐.𝐒𝐩𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞: Ngồi trong một vòng tròn với một chai ở giữa. Giáo viên xoay chai. Khi nó ngừng quay, học sinh nào được đầu chai nước hướng vào sẽ phải trả lời một câu hỏi. Học sinh quay chai để tiếp tục lượt chơi (ví dụ các câu hỏi như: What did you do last weekend? Did it rain yesterday? What did you have for breakfast this morning?).

✅ 𝟑. 𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧: Chuẩn bị sẵn một chiếc hộp, một chậu hoa, một cái giỏ hoặc bất kỳ vật phẩm tương tự nào, và đề nghị các em đặt tên cho các vật phẩm sẽ phù hợp với cái hộp / chậu / giỏ này.

✅ 𝟒. 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬? Đưa ra cookie hoặc đồ ngọt khác cho các em, và đề nghị cả lớp cùng mô tả món đồ ngọt đó về màu sắc, hình dạng, v.v. - và phân tích chất lượng của chúng, chẳng hạn như hương vị, độ giòn, v.v. Họ cũng có thể kể một câu chuyện về những đồ đó.

📌 Hãy ghé thăm AIT TESOL tại:
https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Giờ hành chính)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Sẵn sàng 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

😍WARM UP ACTIVITIES FOR CHILDRENS😍

✅𝟏.𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤-𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤: This can be used at the beginning of each class. Teach the students to knock on the door before entering the classroom. There are 2 variations for the next step:

# Option A - When the student knocks, teacher/students say "Who's there?". The student replies "It's (Linh)", then the teacher/students say "Come in (Linh)".
# Option B - When the student knocks the teacher/students must guess who it is "Is that (Will)?". The student replies 'yes' or 'no' - if no, the teacher continues to guess. Having your students develop their own knocking styles makes this even more fun.

✅𝟐.𝐒𝐩𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞: Sit in a circle with a bottle in the middle. Teacher spins the bottle. When it stops spinning the student it is pointing at has to answer a question. If the answer is correct then that student can spin the bottle. This is a good class warm up activity (e.g. What did you do last weekend? Did it rain yesterday? What did you have for breakfast this morning?).

✅𝟑.𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧: Show your students a bowl, a flower pot, a basket or any similar item, and suggest that they name the items that would fit into this bowl/pot/basket.

✅𝟒.𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬? Give out cookies or other sweets to everyone, and tell the class to describe the sweets – color, shape, flavour etc. – and analyze their quality, such as taste, crispiness, etc. This may also be extended to longer storytelling (speaking / communication) exercise.

📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

AIT International TESOL Vietnam's cover photo

We had a great time at the workshop 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 😉

Thank you all for coming

📣 LIVE YOUR DREAM AND CREATE YOUR SUCCESS📣

𝐉𝐮𝐧𝐞 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐈 is open to register! Take your chance to become a professional English teacher today

📅Timetable for day courses:
👉Monday - Saturday
👉Time: 9am - 4pm

Enroll today: https://forms.gle/C1wGyEdK4CmRs34A9

☎️ Tel: (028) 6660 2966
#HOTLINE: 090 2800 709
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

Teaching Demo Day - Part I

Some beautiful moments from our TESOL graduates on their presentation day. Congratulations! 😉 😍 ️🍀

We’re ready for the workshop on Sunday 😉 😍
Have you book your seat yet️⁉

😍 4 HOẠT ĐỘNG GIÚP HỌC SINH NÓI TIẾNG ANH NHIỀU HƠN 😍

✅ 𝟏. 𝐈 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫...: Trò chơi bắt đầu khi học sinh đưa năm ngón tay lên trên không (sử dụng ít ngón tay hơn để tiết kiệm thời gian). Chọn ra 1 học viên, nói với lớp một điều mà họ chưa bao giờ làm. Các học viên đã thực hiện hoạt động đó sẽ để 1 ngón tay xuống. Học viên hoàn thành trò chơi là những bạn có tất cả các ngón tay được bỏ xuống.

✅ 𝟐. 𝐇𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐞̃ 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐚̉: Ghép cặp học sinh lại và đưa cho mỗi bạn một bức tranh, đặt nó úp xuống để các bạn không thể nhìn thấy các bức tranh của nhau. Sau đó, học sinh sẽ mô tả bức tranh của mình để bạn học đoán.

✅ 𝟑. 𝐓𝐮̛̀ 𝐛𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭: Học sinh được cung cấp một chủ đề ngẫu nhiên và một từ ngẫu nhiên không liên quan đến chủ đề. Các sinh viên phải giấu từ đó trong một bài phát biểu về chủ đề của mình, cố gắng đảm bảo các bạn khác có thể đoán được từ bí mật đó. Các sinh viên khác lắng nghe cẩn thận bài phát biểu và cố gắng đoán từ bí mật.

✅ 𝟒. 𝐇𝐚𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐝𝐨̂́𝐢: Mỗi học sinh nên viết ba câu nói về bản thân trên một tờ giấy. Hai trong số chúng nên là sự thật, và một là lời nói dối. Học sinh đọc ba câu của họ, và các bạn cùng lớp hỏi để cố gắng xác định câu nào là lời nói dối. Điều này là tuyệt vời cho các kỹ năng thuyết trình.

📌 Hãy ghé thăm AIT TESOL tại:
https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Giờ hành chính)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Sẵn sàng 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

😍 4 WAYS TO GET STUDENTS TALKING 😍

✅ 𝟏. 𝐈 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫...: All students in the class should start this activity holding five fingers in the air (you can use less fingers to do this more quickly). The student who goes first tells the class one thing that they have never done. The students who have done that activity should put a finger down, and tell the class a story about this activity. A student is out of the game when all of their fingers are down.

✅ 𝟐. 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲: Pair up the students and give each student a picture, placing it face down so partners cannot see each other’s cards. They must describe the picture for their partner to draw.

✅ 𝟑. 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐝: Students are given a random topic and a random word that is unrelated to the topic. The students must hide the word in a speech about the topic—they’re trying to make sure the other students can’t guess the secret word. The other students listen carefully to the speech and attempt to guess the secret word.

✅ 𝟒.𝐓𝐰𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐬, 𝐎𝐧𝐞 𝐋𝐢𝐞: Each student should write three statements about themselves on a piece of paper. Two of them should be true, and one should be a lie. Students read their three statements, and their classmates question them to try to determine which statement is a lie.

📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

Do you know the name of this activity? 🤔
If so, what do we use it for?🧐🤓👍

♥️CÁCH DẠY NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ✍

✅𝟏. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉: Đây có lẽ là bước thử thách nhất để trở thành một nhà giáo giỏi về ngữ pháp. Dành thời gian để tìm hiểu cách dùng ngữ pháp của bản thân để bạn có thể dạy nó cho người khác. Điều này sẽ cho phép bạn nhận ra các loại lỗi mà học sinh của bạn đang mắc phải và dễ dàng sửa chúng.

✅𝟐. 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡: Có rất nhiều hoạt động có thể được sử dụng bao gồm các bài tập điền vào chỗ trống, diễn tập thay thế, chuyển đổi câu, câu tách, câu chính tả, câu hỏi lớp, câu sắp xếp lại và câu phù hợp với hình ảnh.

✅𝟑. 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧: Các bài đọc ngắn về cách sắp xếp dấu phẩy để có thể thay đổi ý nghĩa của câu chuyện gây ấn tượng với học sinh hơn là ghi nhớ các quy tắc dấu phẩy. Ví dụ, một bức thư 'Dear John' nổi tiếng là hữu ích và vui vẻ. Tùy thuộc vào vị trí của dấu phẩy, người viết bức thư sẽ tuyên bố tình yêu bất diệt của cô dành cho John hoặc nói với anh rằng cô ghê tởm anh đến mức nào.

✅𝟒. 𝐋𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐚́𝐧 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉: Ngữ pháp tiếng Anh khá là khó. Có nhiều ngoại lệ trong quy tắc hơn là chúng ta muốn. Chắc chắn rằng bạn không muốn thấy mình hoảng loạn bởi một trong những ngoại lệ đó khi đứng trước lớp. Lên giáo án sẽ cho phép bạn vạch ra kế hoạch bài giảng trước, bao gồm tất cả các ví dụ có liên quan.

📌 Hãy ghé thăm AIT TESOL tại:
https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Giờ hành chính)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Sẵn sàng 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

♥️HOW TO EFFECTIVELY TEACH GRAMMAR✍

✅𝟏.𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬: This is perhaps the most challenging step to become a solid instructor of grammar. Take the time to learn how your language works so you can teach it to others. This will allow you to pick up on the types of mistakes your students are making and easily correct them.

✅𝟐. 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞: There are numerous activities which can be used for this stage including gap filling exercises, substitution drills, sentence transformations, split sentences, picture dictations, class questionnaires, reordering sentences and matching sentences to pictures.

✅𝟑. 𝐔𝐬𝐞 “𝐦𝐢𝐧𝐢-𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬”: A mini-lesson on how comma placement can change the meaning of a document impresses students far more than memorizing comma rules. For example, a well-known 'Dear John' letter is helpful and fun. Depending on where the commas are placed, the writer of the letter is either professing her undying love for John or telling him how much she loathes him.

✅𝟒. 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧: English grammar is tricky. There are more exceptions to many rules than we would like. You do not want to find yourself at the mercy of one of those exceptions while in front of the class. Planning will allow you to map out the course of your lesson beforehand, including all relevant examples.

📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

Happy to have 𝐌𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐈𝐈 students getting onboard with The AIT Family

👆 A wonderful start....
😍 An incredible journey.....and....
☘ An amazing experience

Our second May course is fully booked ‼
Next course open to register now.
Book your seat before it's too late! 🏃

AIT’s wonderful talents!!! 👏👏👏🥰🥰
Thank you May Day Course I for this cool video.
P/s: Credit from Mr. Luan 👋🤩😻

🌻😍 5 CÁCH DẠY TIẾNG ANH MỘT CÁCH SÁNG TẠO😍🌻

✅𝟏 - 𝐃𝐚̣𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐡𝐨̛𝐢: Chơi mà học giúp học viên yêu thích Tiếng Anh hơn. Nó tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận Tiếng Anh một cách thoải mái và tích cực. Điều này giúp học sinh đưa ra những ý tưởng, câu hỏi cởi mở hơn.

✅𝟐 - 𝐓𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢: Đôi khi bạn có thể chỉ cần bước vào một căn phòng và cảm nhận sự yên bình. Nó có thể là một ngày mưa tầm tả, nhưng bạn lại có cảm giác nhẹ nhàng một cách kì lạ. Tắt những cây đèn huỳnh quang khủng khiếp đó, bật một vài ngọn đèn vàng, mở nhạc nhẹ và đi cùng với sự rung cảm. Làm cho lớp học như một gia đình nhỏ đầy ấm áp.

✅𝟑 - 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐨̀ 𝐦𝐨̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜: Hãy chú ý đến sở thích của học sinh, các em thường hỏi về gì, thường làm gì khi giải lao. Và hỏi các em muốn học về điều gì, sau kết hợp những sở thích đó vào lớp học một cách nghiêm túc.

✅𝟒 - 𝐊𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐠𝐨̛̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡: Khen ngợi là cách vô cùng tuyệt vời để khuyến khích học sinh của mình. Khi học sinh vừa làm được một điều gì đó. Họ sẽ cảm thấy mình đang làm rất tốt và sẽ cố gắng làm tốt hơn. Khi bạn chỉ ra những thành tựu mà các em đạt được. Học sinh sẽ nỗ lực để đạt được những mục tiêu tiếp theo.

✅𝟓 - 𝐓𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧: Bạn có thể tạo ra một môi trường hợp tập mang tính tương hổ bằng cách dùng nhiều thời gian cho hoạt động đội nhóm.

Bắt cặp học sinh và luôn đặt cho các em những mục tiêu chung. Để đạt được mục tiêu đó, các em sẽ làm việc cùng nhau và phát triển kĩ năng thấu hiểu cũng như giúp đỡ bạn học.
--------------------------------------------

📌 Hãy ghé thăm AIT TESOL tại:
https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Giờ hành chính)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Sẵn sàng 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

🌻 😍5 TIPS TO TEACH ENGLISH CREATIVELY😍🌻

✅𝟏 - 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐏𝐥𝐚𝐲: Play is fun and freeing. It allows students to get engaged with English in an entertaining setting. It creates positive associations with the language and provides the space for unique ideas or new questions to come to the surface.

✅𝟐 - 𝐌𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐌𝐨𝐨𝐝: Sometimes you can just walk into a room and feel the peace. It might be a rainy day. Maybe it’s just one of those days where everyone happens to be feeling mellow for no reason in particular. Shut off those horrible fluorescent overhead lights, switch on a few lamps, put on some soft music and go with the vibe. Make the classroom like a little family.

✅𝟑 - 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬’ 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬: Take advantage of the curiosity students already have by noting what interests them, what they ask questions about and what they do in their free time. Ask students what they would like to learn about and take their ideas seriously.
Then, use students’ interests as the framework for teaching what you need to cover in your curriculum.

✅𝟒 - 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐬𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬: Celebration is a great way to support the successes of your students, and you should make room to celebrate often. When you celebrate accomplishments, you help students see that they’re making progress and moving along the road to fluency. And when you point out their successes, they’ll be more motivated to reach for the next goal.

✅𝟓- 𝐅𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬: You can help create a supportive classroom environment by making sure to carve out time in your lesson plans for group work and collaborative learning.
Pair students up with different classmates, always giving them a common goal. As they pursue their goals and then achieve them, they’ll develop mutual understanding and encouragement to support one another.
---------------------------------------------

📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only)
#HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

📣 𝐀𝐈𝐓 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩𝐬📣

AIT Specialisation Workshops are finally ready to welcome you. An on-going program to increase your 'backpack' of teaching techniques, soft skills and of course, activites.

If you wish to refresh and upgrade your skills, this is what you're looking for.

🗣 Trainer: 𝐉𝐚𝐦𝐢𝐞 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬
✅ Date: Sunday, 24th of May of 2020
✅ Time: 12:30-4:30pm
✅ Fee: 750.000VND
✅ Capacity: 20 seats

Bookings close on the 21st of May 2020

Fill out the form and reserve your seat:
https://forms.gle/yZ3Aaj5hEHUyy17C6

Graduation Ceremony - Day Course - May 09th, 2020

🎉🎉🎉GRADUATION MOMENTS 🎉🎉🎉 Day Course - 09th May, 2020 😍 Hard work pays off, congratulations on your successful completion of the training programme. With your energy and great attitude, may success be with you!!!
----------------------------------
📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only) #HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

🎉🎉🎉GRADUATION MOMENTS 🎉🎉🎉 Day Course - 09th May, 2020 😍 Hard work pays off, congratulations on your successful completion of the training programme. With your energy and great attitude, may success be with you!!!
----------------------------------
📌 Meet us: https://www.australianinternationaltesol.com.au/meet-the-team
☎️ Tel: (028) 6660 2966 (Working time only) #HOTLINE: 090 2800 709 (Available 24/7)
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: ait-tesol.edu.vn | australianinternationaltesol.com.au

Our Story

AIT Vietnam is an ESL Teacher Training Consultancy which provides teacher training service.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

May Day Course II - Teaching Demo Day - Part II
Teaching Demo Day - Part I
AIT TESOL - Online Australian Certification Course
Get TESOL Certificate by studying ONLINE
Discover more at AIT
Get TESOL Certificate at ANYTIME & ANYWHERE you WANT by studying ONLINE

Location

Telephone

Address


Tòa Nhà SOVILACO -Lầu 4- Số 01 Phổ Quang , F2, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City
+848

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:00 - 15:00
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
IDP Education Vietnam IDP Education Vietnam
36 Mac Dinh Chi, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

Get more information about the courses and institutions you are looking for at our website. Be better placed with IDP!

Hoa Van SHZ2 _ Quận 3 Hoa Van SHZ2 _ Quận 3
482 - 484 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Ho Chi Minh City, 084

Trung tâm tiếng Hoa SHZ2 quận 3 là nơi dạy học tiếng Hoa (tiếng Trung) với nhiều chương trình học tiếng Hoa dành cho người mới bắt đầu theo chuẩn quốc tế HSK.

Anh ngữ TEC Anh ngữ TEC
371 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4
Ho Chi Minh City

Anh ngữ TEC thường xuyên khai giảng các lớp học tiếng Anh với các chương trình học đa dạng, phong phú về nội dung bài giảng. Tối đa 15 học viên/ 1 lớp.

Anh ngữ Kangaroo Anh ngữ Kangaroo
40J, Huynh Dinh Hai, Binh Thanh
Ho Chi Minh City, 700000

Anh ngữ Kangaroo luôn là bạn đồng hành cùng các bé đặc biệt từ 3-12 tuổi, hỗ trợ các con tiếp cận với nền giáo dục sớm thông qua việc xây dựng nền tảng ngữ âm vững chắc và phản xạ tự nhiên.

Học Tiếng Anh Giao Tiếp Ở Quận 7 Học Tiếng Anh Giao Tiếp Ở Quận 7
R4-86 Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

British English Club là lớp học tiếng anh cấp tốc, được lập ra để giúp các học viên làm thế nào để nói tiếng anh thành thạo trong thời gian ngắn nhất.

Học Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày Homesber Học Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày Homesber
140/10/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Học Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày đưa tới cộng ồng các phương pháp học tiếng anh chất lượng, uy tín, đảm bảo sử dụng được sau mỗi khóa học.

TOBY English Homeschooling TOBY English Homeschooling
534, Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 250000

TOBY English Center là nơi tốt nhất để các học viên có thể tìm thấy và nuôi dưỡng đam mê tiếng Anh của mình.

Superior Language School Superior Language School
C18 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Ngoại ngữ Siêu Việt đồng hành cùng trẻ em việt nam học dễ dàng, giao tiếp lưu loát, chi phí hợp lý nhất.

Du Học Nhật - JMV Du Học Nhật - JMV
Lam Giang Building 167-173 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1
Ho Chi Minh City, 70000

- Đây là trang tìm việc dành riêng cho Kỹ sư Việt Nam muốn làm việc tại Nhật Bản - Trụ sở chính: Osaka, Nhật Bản - Cung cấp hệ thống trường Nhật Ngữ và mạng lưới việc làm tại Nhật

Anh Văn Tiểu Học Anh Văn Tiểu Học
343 Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÀNH TỰU TRÍ - Kid's Happy Club - Lớp học tiếng Anh cho trẻ em, được thành lập nhằm mục đích đào tạo tiếng Anh cho các bé lứa tuổi tiểu học.

Học Anh Văn Với Teen Girl Học Anh Văn Với Teen Girl
Ho Chi Minh City, 012452

We use picture to boost your English vocabulary. Yeah!!! So sweet!

Apollo English Corporate Ho Chi Minh City - HCMC Apollo English Corporate Ho Chi Minh City - HCMC
Ho Chi Minh City

Apollo English is a foreign-owned English language training company in Vietnam. We offer a range of career focused English training and skill courses.