WonderKids Montessori School, Ho Chi Minh City Videos

Videos by WonderKids Montessori School in Ho Chi Minh City. Trường mầm non Montessori Wonderkids cung cấp chương trình giáo dục cho trẻ em được đánh giá cao dựa trên phương pháp và chương trình Montessori.

Ở trường các con ăn ngoan lắm, ba mẹ yên tâm nhé!!!

Other WonderKids Montessori School videos

Ở trường các con ăn ngoan lắm, ba mẹ yên tâm nhé!!!

Toán học trong Montessori
[𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘊𝘢𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘉𝘦𝘭𝘰𝘸]Lớp học #Montessori theo cấp độ từ 18 tháng – 3 tuổi , trẻ bắt đầu làm quen với khái niệm về lượn...

🎄️𝓓𝓮𝓬𝓸𝓻𝓪𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓖𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓫𝓻𝓮𝓪𝓭 𝓸𝓷 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼 𝓔𝓿𝓮 🎄️The gingerbread cookies are known as one of the most popular Christmas cooki...

👪𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧'𝐬 𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬👪🙋This special occasion is an opportunity for your child to share with you a dy...

At Campus Phu My Hung right now 🥰🥰🥰

🎓 THE CLOSING CEREMONY 🎓
#WonderkidsMontessoriSchool #FashionShow #Summer #Kids#TheClosingCeremony_2018_2019

🎓 The Closing Ceremony 2018-2019 🎓
#WonderkidsMontessoriSchool #Bilingual #Kindergarten #Performance#TheClosingCeremony_2018_2019--------------------------...

❅ MERRY CHRISTMAS ❅
❅❅❅ WE WISH MERRY CHRISTMAS ❅❅❅#MerryChristmas2019 #WMS #WonderkidsMontessoriSchool

MONTESSORI METHOD
📚📚📚 MONTESSORI METHOD 📚📚📚➡️Wonderkids Montessori School#Montessoriactivity#Montessoriprogram #WMS #International#childre...

WONDERKIDS MONTESSORI SCHOOL
International Nursery performance 💝💝💝

WONDERKIDS MONTESSORI SCHOOL
Bilingual Kindergarten performance 💞💞💞

Chàng "Soái ca" 😍😍😍At Wonderkids Montessori School ✋✋✋✋👋👋👋👋

When you go to school
When you go to school 👫👬👭🌴🌳🏀⚽⚾⛳🎹🎼🎵🎤🎼💕💕💕

╔══════════════════════╗🌎🌍 Dạo một vòng chiêm ngưỡng 🌐╚══════════════════════╝🏫 Không gian môi trường tuyệt vời dành cho...

👪 Happy birthday #Pony 👪🎼🎵🎶🎤🎼🎵🎶🎤🎼🎵🎶🎤#Class #Nursery #Bilingual 🎂🍭🍬#At Wonderkids Montessori School🎆 Press #HD to view st...

#bingo
🌞🌞🌞🌞🌞🌞#At #Wondekids #Montessori #School🏡No - 4-6, 20th street, My Gia I, Phu My Hung, Dictrist 7, Ho Chi Minh City ☎️Ca...

Let's study together
🎶🎶🎶 When a child get '' sensitive period '', that is the best time to learn, meanwhile there are some chances that just ...

#Montessori #Toddler #Lock #Work!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C