Anh Ngữ Enrich - TP.HCM

Anh Ngữ Enrich - TP.HCM

Luyện thi IELTS - TP.HCM

Operating as usual

20/09/2021

Giải bộ đề thi IELTS SPEAKING tháng 9-12- Nâng cấp câu và từ vựng chủ đề WEATHER sử dụng IDIOMS và COLLOCATIONS
Xin chào các bạn, hiện tại bộ đề thi đang có chủ đề IELTS SPEAKING Part 1 về WEATHER. Cùng các thầy cô của trung tâm nâng cấp câu, từ vựng cho chủ đề Weather, bằng cách dùng các collocations và idioms để thay thế cho những từ vựng thông thường giúp bạn đạt điểm cao hơn nhé.
Link bài giảng:
https://www.youtube.com/watch?v=ToPYgf5s6m8&t=216s&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER
https://enrichieltscenter.com/ielts-speaking-nang-cap-cau-va-tu-vung-chu-de-weather/

Giải bộ đề thi IELTS SPEAKING tháng 9-12- Nâng cấp câu và từ vựng chủ đề WEATHER sử dụng IDIOMS và COLLOCATIONS
Xin chào các bạn, hiện tại bộ đề thi đang có chủ đề IELTS SPEAKING Part 1 về WEATHER. Cùng các thầy cô của trung tâm nâng cấp câu, từ vựng cho chủ đề Weather, bằng cách dùng các collocations và idioms để thay thế cho những từ vựng thông thường giúp bạn đạt điểm cao hơn nhé.
Link bài giảng:
https://www.youtube.com/watch?v=ToPYgf5s6m8&t=216s&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER
https://enrichieltscenter.com/ielts-speaking-nang-cap-cau-va-tu-vung-chu-de-weather/

IELTS SPEAKING: Describe a piece of local news that people are interested in 11/09/2021

IELTS SPEAKING: Describe a piece of local news that people are interested in

IELTS SPEAKING: Giải bộ đề thi thật IELTS SPEAKING tháng 9-12/2021
Describe a piece of local news that people are interested in
https://youtu.be/yii_QCyfgPQ

IELTS SPEAKING: Describe a piece of local news that people are interested in Giải bộ đề thi IELTS SPEAKING tháng 9-12/2021IELTS SPEAKING: Describe a piece of local news that people are interested in------------------------------------...

IELTS WRITING TASK 2: Chiến lược Paraphrasing 01/09/2021

IELTS WRITING TASK 2: Chiến lược Paraphrasing

IELTS WRITING TASK 2: Chiến lược Paraphrasing
Các bạn xem video hướng dẫn chiến lược để Paraphrasing trong WRITING TASK 2 nhé
https://www.youtube.com/watch?v=3h6wkkOk0A0&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

IELTS WRITING TASK 2: Chiến lược Paraphrasing IELTS WRITING TASK 2: Chiến lược Paraphrasing--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bu...

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 14/08/2021

Hôm nay học một số Phrasal Verbs rất hay về chủ đề Study & Work nhé (Và tất nhiên có thể nói cho rất nhiều topics khác)
#ieltsspeaking

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 03/08/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you got lost
Tham khảo ài mẫu cho chủ đề SPEAKING PART 2 thi trong tháng 8 này nhé. Nghe bài nói và học từ vựng ở đây nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=KDb1yt9N4CY&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 26/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when your computer broke down
Bài mẫu cho chủ đề SPEAKING PART 2 này nhé. Nghe bài nói và học từ vựng liên quan tới chủ đề Công nghệ ở đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=b_dNul8oVK0&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

25/07/2021

VOCABULARY FOR IELTS
Ở file ảnh dưới là các từ vựng rút ra từ bài báo của người bản xứ nhé. Đọc báo mỗi ngày để nâng cao vốn từ nhé

VOCABULARY FOR IELTS
Ở file ảnh dưới là các từ vựng rút ra từ bài báo của người bản xứ nhé. Đọc báo mỗi ngày để nâng cao vốn từ nhé

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 23/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you had to wait in a long line (queue)
Hôm nay cùng xem bài mẫu cho chủ đề khá khó trong SPEAKING Part 2 này nhé.
Link nghe bài nói và học từ mới & useful expressions ở đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=_s3wTkDmuTI&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 21/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you felt bored
Link nghe bài nói này và học từ vựng mới nhé:
https://youtu.be/4yDa7aFPjcA

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 20/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interesting conversation
Link nghe bài nói này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=APz_iH07lUk&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 18/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you got close to wild animals
Sample answer cho đề thi IELTS trong bộ đề thi 7-8/2021 nha

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 17/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a kind of weather you like
Sample answer cho đề thi IELTS trong bộ đề thi 7-8/2021 nha

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 16/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you ate something for the first time
Sample answer cho đề thi IELTS trong bộ đề thi 7-8/2021 nha. Bài này nói về món TomYum nhé
Link nghe bài nói và học từ vựng: https://www.youtube.com/watch?v=OFmzKm54KzA&t=3s&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 15/07/2021

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time you made a promise to someone
Thêm 1 bài mẫu cho chủ đề khó trong phần Speaking Part 2 bộ đề thi trong tháng 7-8/2021 nhé. Học những cụm từ vựng hay và nghe audio recording trong link này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=1gxLV4fjYNw&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 15/07/2021

Một bài mẫu cho chủ đề khó trong phần Speaking Part 2 bộ đề thi trong tháng 7-8/2021 nhé.
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you told your friend an important truth
Có audio recording cho bài nói này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=6IKQP2hytn4&t=10s&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 14/07/2021

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn 1 bài mẫu cho chủ đề khó trong phần Speaking Part 2 bộ đề thi trong tháng 7-8/2021 nhé.
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time you needed to use imagination
Có audio recording cho các bạn nghe bài nói này nhé
https://www.youtube.com/watch?v=i52IkGQsfjQ&ab_channel=ENRICHIELTSCENTER

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 28/06/2021

VOCABULARY
TOPIC: THE ENVIRONMENT

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 02/06/2021

GIẢI ĐỀ SPEAKING - BỘ ĐỀ THI THẬT THÁNG 5-8
Describe a polite person
#ieltsspeaking

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 31/05/2021

VOCABULARY
TOPIC: EDUCATION

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 30/05/2021

Hôm nay học rất nhiều các ACADEMIC WORDS dùng để viết WRITING nhé.
Có 3 cột thì cột bên tay trái là các từ đơn giản hoặc những từ các bạn gặp và viết thường xuyên. Cột giữa là synonym tương ứng của những từ đơn giản - chính là các ACADEMIC WORDS nhé, và cột bên phải sẽ là dịch nghĩa tương ứng của những cụm từ này.
Học những từ này cũng sẽ giúp bạn cải thiện điểm READING bằng những từ đồng nghĩa và học thuật nhé. Nhớ follow page để cập nhật thêm nhé 🥰🥰🥰

13/05/2021


Động từ drink ai cũng biết nghĩa là uống rồi đúng ko, hôm nay chúng ta học một nghĩa mới của nó, là trải nghiệm cái gì đó với sự thích thú nhé.
#ieltsspeaking #ieltsvocabulary


Động từ drink ai cũng biết nghĩa là uống rồi đúng ko, hôm nay chúng ta học một nghĩa mới của nó, là trải nghiệm cái gì đó với sự thích thú nhé.
#ieltsspeaking #ieltsvocabulary

19/04/2021


Từ nose dưới dạng danh từ ai cũng biết nghĩa là mũi rồi đúng ko, hôm nay chúng ta học nó dưới dạng động từ nghĩa là tìm kiếm cái gì nhé.
#ieltsspeaking #ieltsvocabulary


Từ nose dưới dạng danh từ ai cũng biết nghĩa là mũi rồi đúng ko, hôm nay chúng ta học nó dưới dạng động từ nghĩa là tìm kiếm cái gì nhé.
#ieltsspeaking #ieltsvocabulary

10/04/2021


Từ flood dưới dạng danh từ ai cũng biết nghĩa là lũ lụt rồi đúng ko, hôm nay chúng ta học nó dưới dạng động từ nhé
#ieltsspeaking #ieltsvocabulary


Từ flood dưới dạng danh từ ai cũng biết nghĩa là lũ lụt rồi đúng ko, hôm nay chúng ta học nó dưới dạng động từ nhé
#ieltsspeaking #ieltsvocabulary

Photos from Anh Ngữ Enrich - TP.HCM's post 28/03/2021


Hôm nay học 1 số idioms và cụm từ hay dùng trong phần IELTS SPEAKING nhé ^^

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 2) 27/03/2021

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 2)

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 1)
PRONUNCIATION: Cách phát âm và phân biệt các cặp âm tương tự nhé (Phần tiếp)
https://www.youtube.com/watch?v=Aj4y9TrcmjY&ab_channel=AnhNg%E1%BB%AFEnrich-Luy%E1%BB%87nThiIELTS

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 2) PRONUNCIATION: Cách phát âm và phân biệt các cặp âm tương tự

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 1) 26/03/2021

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 1)

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 1)
PRONUNCIATION: Cách phát âm và phân biệt các cặp âm tương tự nhé
https://www.youtube.com/watch?v=HKyjh8fkeTc

IELTS SPEAKING - Pronunciation (PART 1) PRONUNCIATION: Cách phát âm và phân biệt các cặp âm tương tự

IELTS SPEAKING PART 2 - Describe a person 24/03/2021

IELTS SPEAKING PART 2 - Describe a person


VIDEO bài giảng về các Tips để đạt điểm cao hơn trong phần IELTS Speaking part 2 - Describe a person nhé.
Các bạn nhớ subscribe kênh của trung tâm để cập nhật những bài học mới nhất từ các giáo viên của trung tâm nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=D-gxfOC8qW8&list=PL6gpAaFh5znPh4_hNY_VzKu6tC5ydoJK-&ab_channel=AnhNg%E1%BB%AFEnrich-Luy%E1%BB%87nThiIELTS

IELTS SPEAKING PART 2 - Describe a person Tips để đạt điểm cao hơn trong phần IELTS Speaking part 2 - Describe a person

IELTS SPEAKING PART 2 - Describe a person 24/03/2021

IELTS SPEAKING PART 2 - Describe a person


VIDEO bài giảng về các Tips để đạt điểm cao hơn trong phần IELTS Speaking part 2 - Describe a person nhé.
Các bạn nhớ subscribe kênh của trung tâm để cập nhật những bài học mới nhất từ các giáo viên của trung tâm nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=D-gxfOC8qW8&list=PL6gpAaFh5znPh4_hNY_VzKu6tC5ydoJK-&ab_channel=AnhNg%E1%BB%AFEnrich-Luy%E1%BB%87nThiIELTS

IELTS SPEAKING PART 2 - Describe a person Tips để đạt điểm cao hơn trong phần IELTS Speaking part 2 - Describe a person

IELTS READING RECENT ACTUAL TEST.pdf 22/03/2021

IELTS READING RECENT ACTUAL TEST.pdf


Sách hay đọc ngay. Mọi người download bộ đề thi thật Reading về làm nhé ❤
https://drive.google.com/file/d/1vkqKigxwkVG7-3WTxezzM7fFl5abH7yv/view?usp=drivesdk

IELTS READING RECENT ACTUAL TEST.pdf

07/09/2020

IELTS SPEAKING
10 chủ đề mới về Part 1 cho các bạn thi trong tháng 9-12 nhé
Nhớ follow mình để cập nhật thêm nha

07/09/2020


Hôm nay học một số từ vựng học thuật và ví dụ của chúng để viết IELTS WRITING TASK 2 nhé
Nhớ follow mình để cập nhật thêm nhé

06/09/2020

IELTS SPEAKING
Hôm nay học 1 số idioms khá hay nhé, và học ví dụ để hiểu rõ cách dùng những idioms này nhé.
Theo các bạn những idioms này có chung đặc điểm là gì? Nhớ follow mình để cập nhật bài học mới nhất nhé.

14/08/2020

Đã có lớp IELTS mới cho các bạn đăng ký rồi đây.
Những bạn đã đăng ký học với mình thì inbox để confirm nhé.
THÔNG TIN VỀ LỚP IELTS:
- Đầu vào: cho những bạn đã có kiến thức cơ bản về IELTS
- Đầu ra: 6.0-6.5
- Lịch học: Tối thứ 2-4-6 (Từ 18h30-20h30)
- Học phí: 4 triệu (học trong 2 tháng)
- Địa chỉ: 590/18 Cách mạng tháng 8, Quận 3, TPHCM

20/06/2020

IELTS SPEAKING
Câu trả lời Band 5 và Band 7 cho cùng 1 câu hỏi nhé.
Mọi người nhận thấy sự khác biệt trong câu trả lời giữa 2 band là gì????
Nhớ follow mình nhé^^

19/06/2020

IELTS SPEAKING
Một số idioms nói về “Success” nhé. Các idioms này dùng để làm các bài PART 2 về "Describe a person" nhé. Nhớ follow mình để cập nhật thêm bài học nhé

Location

Category

Address

Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Apax Leaders Apax Leaders
422 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Apax Leaders Nguyễn Thị Thập 2

Khóa học bán hàng online Tại TPHCM Khóa học bán hàng online Tại TPHCM
Số 2 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tphcm
Ho Chi Minh City, 70000

MOA chuyên đào tạo về các khóa học bán hàng online chuyên nghiệp tại TPHCM. www.moa.edu.vn Hotline 0903 488 343

Học tốt tiếng Anh Học tốt tiếng Anh
Ho Chi Minh City

Giáo viên tiếng Anh (Ms Tuyết: 0903 115509) - Luyện ngữ pháp căn bản, TN THPT, ĐH + các chứng chỉ quốc tế TOEIC, IELTS...

101English 101English
191 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Energy Vietnam Energy Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

ENERGY GIẢI PHÁP BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG MẠNH MẼ VÀ BỀN VỮNG

Đánh thức tài năng Việt Đánh thức tài năng Việt
106a Nguyên Hồng, P11
Ho Chi Minh City, 700000

Đánh thức tài năng Việt là sứ mệnh của chúng tôi!

Kế toán Kimi Kế toán Kimi
780/14H Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City

KẾ TOÁN KIMI thành lập từ 2009. là trung tâm đào tạo kế toán THỰC HÀNH THỰC TẾ, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TỔNG HỢP hàng đầu tại TP HỒ CHÍNH MINH - Cam Kết HỖ TRỢ học viên TRỌN ĐỜI sau khoá học.

IELTS KITA IELTS KITA
Ho Chi Minh City, 084

Tận tâm tư vấn và tận tình đào tạo Anh văn thiếu nhi, thiếu niên, người lớn, Starters, Movers, Flyers, KET, PET và IELTS với lộ trình khoa học.

Cadasa E-learning Cadasa E-learning
112 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Ho Chi Minh City, 84

CADASA.VN - Đường đến tri thức mới

Khóa Học Lập Dự Toán Công Trình Xây Dựng Tại TPHCM Khóa Học Lập Dự Toán Công Trình Xây Dựng Tại TPHCM
Phòng D3 Tầng 3 Tòa Nhà Hà Đô, 18 Phan
Ho Chi Minh City, 700000

- Khóa học bóc tách khối lượng trên bản vẽ xây dựng và Lập dự toán dự thầu công trình - Học thực hành 100% trên bản vẽ thực tế - Cam kết học là làm được

Mầm Non Phương Mai Mầm Non Phương Mai
76/23 Dương Cát Lợi
Ho Chi Minh City, 084

Mầm non Phương Mai với mong muốn là ngôi nhà thứ 2 của trẻ, là nơi các bé sẽ được vui chơi, khám phá bao điều mới lạ.