TopAdmit Vietnam - Essay Consulting

TopAdmit Vietnam - Essay Consulting

TopAdmit - một trong những công ty tư vấn, chỉnh sửa bài luận du học và hồ sơ xin việc hàng đầu thế giới.

Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên trên thế giới ứng tuyển vào các trường đại học uy tín tại Mỹ và châu Âu, nhưng chỉ có 6% trong số đó thành công. Họ thành công vì chỉ ra mục tiêu chính xác hơn, bài luận xuất sắc hơn, sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp hơn và thư giới thiệu có sức thuyết phục hơn các ứng viên khác. Các ứng viên có điểm số xuất sắc (điểm trung bình - GPA, TOEFL, GMAT, IELTS) và đáp ứng được các yếu tố kể trên thì cơ hội nhận học bổng rất cao. Đối với ứng viên có điểm số thấp thì lúc này các bài luận có ý nghĩa rất quan trọng, và chỉ 1 lần thể hiện kém có thể dẫn đến thất bại. Được thành lập bởi 1 tập đoàn Singapore vào năm 2009, Top Admit ra đời trên ý tưởng trở thành chuyên gia tư vấn tuyển sinh của các trường đại học trực tuyến tại Mỹ và quốc tế. Sứ mệnh của TopAdmit là giúp khách hàng, đặc biệt là sinh viên quốc tế, có thể nhập học các trường họ mơ ước bằng cách cung cấp các dịch vụ hồ sơ tiếng Anh thân thiện và chuyên nghiệp: DỊCH THUẬT, BIÊN TẬP, CHỈNH SỬA và TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC về BÀI LUẬN, SƠ YẾU LÝ LỊCH, THƯ GIỚI THIỆU và các văn bản khác trong hồ sơ du học, xin việc. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với trình độ tiếng Anh bản ngữ tốt nghiệp từ các trường danh tiếng như Harvard, Yale, MIT, Wisconsin, và Stanford, có trình độ hiểu biết trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học nhân văn, khoa học cộng nghệ, nghệ thuật, kinh doanh, pháp luật, giáo dục, tiếng Anh và khoa học chính trị...Mỗi chuyên gia tư vấn của chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm chỉnh sửa các thủ tục ứng tuyển. Một số đã từng là cán bộ tuyển sinh và người xét học bổng tại các trường Ivy League của Mỹ. Một số khác có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực tư vấn, tiếp thị, tài chính, luật, kỹ thuật, y tế...Để đảm bảo tính chất nhanh chóng và chu đáo, dịch vụ của họ thường xuyên được xem xét và đánh giá bởi khách hàng. Top Admit không chỉ là một công ty biên tập và chỉnh sửa bài luận; chúng tôi còn đưa ra những lời khuyên với vai trò là một ban tuyển sinh, đồng hành với bạn trong suốt chặng đường ứng tuyển. Chúng tôi tuyệt đối không uỷ thác giấy tờ ứng tuyển của bạn cho những biên tập viên không chuyên nghiệp hoặc không phải bản địa. Ngoài ra, tất cả các dịch vụ của chúng tôi được tiến hành trực tuyến nên bạn có thể làm việc với chúng tôi một cách thuận tiện thoải mái ngay tại nhà. Top Admit chắc chắn sự lựa chọn tốt nhất cho những học sinh nghiêm túc về mục tiêu học tập của mình.

Mission: Cung cấp các dịch vụ chỉnh sửa tốt nhất cho các bài luận du học của sinh viên trên toàn thế giới. Đảm bảo khả năng cao được nhận học bổng.

topadmit.com

8 TIPS FOR WRITING AN EXCELLENT ESSAYTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Write a good essay is quite challenging for most students. To help solving this, we posted an article about effective tips on writing essay. Hopefully, you can get useful information to perfect your essays.

Read more: www.topadmit.com/blog/8-tips-for-writing-an-excellent-essay/

#Topadmit

topadmit.com Essay writing is a daunting affair for most working students today. The workload is enormous and the study hours are on the increase to ensure the syllabus

topadmit.com

Essay Tips: 7 Tips on Writing an Effective EssayTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Students often find that writing essay is difficult and challenging. Well, it is actually not very hard like they think. Just need to know some useful tips and then the problem can be solved. Click on the link below to get 7 useful tips on writing effective essays.

Read more: www.topadmit.com/blog/essay-tips-7-tips-on-writing-an-effective-essay/

#Topadmit

topadmit.com Essays can be crucial to admissions and scholarship decisions. Writing an essay often seems to be a dreaded task among students. Whether the essay is for a

topadmit.com

8 TIPS FOR GREAT ESSAY WRITINGTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

To write a good essay is not easy. You need tips and guidelines to perfect it. So today we give you 8 useful tips for writing great essays. Read the article below to know what to do in your writings.

Read more: www.topadmit.com/blog/8-tips-for-great-essay-writing/

#Topadmit

topadmit.com The Internet is awash with not-so-helpful essay writing advice, making it tricky for students to find the advice they need when writing essays. So our

topadmit.com

10 PROVEN TIPS TO WRITE BETTER ESSAYS IN ENGLISHTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Most universities nowadays often require at least one essay written in English. Therefore, it is a big challenge for who are not fluent. But today we provide you 10 tips to write a better essay in English which will help you solve this problem perfectly. Read the article below to get more useful information.

Read more: www.topadmit.com/blog/10-proven-tips-to-write-better-essays-in-english/

#Topadmit

topadmit.com Every challenge is an opportunity to learn. If writing an essay sounds a little bit scary, just think of it as a chance to improve your writing

topadmit.com

TIPS FOR WRITING ESSAY EXAMSTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Before doing an exam, it is very necessary to be well-prepare. Therefore, practicing writing a good essay is a must if you want to get a better score. The article below will show you useful tips for writing essay exams.

Read more: www.topadmit.com/blog/tips-for-writing-essay-exams/

#Topadmit

topadmit.com Before the Exam: Prepare and Practice Writing a good essay requires synthesis of material that cannot be done in the 20-30 minutes you have during the

topadmit.com

Writing an Essay? Here Are 10 Effective TipsTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

An effective essay can obviously bring a great result for your study. However, many students nowadays are still struggling with what to do in an essay. To solve this problem, 10 effective tips below will help you write a perfect essay. Read the article for more useful information.

Read more: www.topadmit.com/blog/writing-an-essay-here-are-10-effective-tips/

#Topadmit

topadmit.com Honestly, throughout most of high school and college, I was a mediocre essay writer. Every once in a while, I would write a really good essay, but mostly

topadmit.com

13 TIPS FOR WRITING ESSAYSTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Writing a good essay is a big challenge for who don't know well about it. Realizing this issue, we posted an article about tips for essay writing today. Click the link below to get more useful information for your work.

Read more: www.topadmit.com/blog/13-tips-for-writing-essays/

#Topadmit

topadmit.com (1) Terminate the utilization of recherché morphemic emissions. Use simple words. (2) Do not engage in the practice of producing long sentences that go

topadmit.com

TOP TIPS FOR WRITING BETTER ESSAYSTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

You need top tips for writing a good essay?

What are you waiting for?! Today we posted an articles about how to master your essay with just some simple steps. Read the article below for more useful information.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/top-tips-for-writing-better-essays/

#Topadmit

topadmit.com An essay is a short piece of non-fiction about a particular topic. It’s a common assignment in school and university, so you’ve probably already written a

topadmit.com

8 TIPS FOR CRAFTING YOUR BEST COLLEGE ESSAYTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

You don't know what to write in a college essay?

Now it is not a problem anymore since you will receive 8 useful tips to outline a perfect essay with just one CLICK!
Read this article below to get your writing completed professionally!

Read more: http://www.topadmit.com/blog/8-tips-for-crafting-your-best-college-essay/

#Topadmit

topadmit.com The college essay matters Your essay reveals something important about you that your grades and test scores can't—your personality. It can give admission

topadmit.com

AN EDITOR’S GUIDE TO PERFECTING YOUR RESUMETopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

After you finish your resume, it is very important to edit it perfectly. Because a well writing resume can surely get you noticed and considered for the job. Today we will introduce you guides from professional editor to help you perfect your resume.

Read more: ttp://www.topadmit.com/blog/an-editors-guide-to-perfecting-your-resume/

#Topadmit

topadmit.com You know that you should edit your resume before you send it off in the world, making sure it’s error-free. But to make sure that resume is in the best

topadmit.com

Three Tips for an Outstanding Essay TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Many academic programs require at least one essay for application. So it is very important to get your draft edited perfectly. Because an impressed essay can help you be noticed more than others, let's read the article below for useful tips about essay editing.

Read more: ttp://www.topadmit.com/blog/three-tips-for-an-outstanding-essay/

#Topadmit

topadmit.com Your application essay is a unique opportunity to help you stand out from the crowd. Because many programs require at least one essay as part of the

topadmit.com

Tips for Creating a Memorable MBA Application Essay TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

You want to impress the university you are applying for?
Something so unique that have to be remembered?

If yes, read this article below to get more tips for a memorable MBA application. It can surely help you boost up the chances to be noticed.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/tips-for-creating-a-memorable-mba-application-essay/

#Topadmit

topadmit.com Three simple steps you can take to ensure your MBA application essay is noticed and give your whole application a boost. Amy Mitson is Senior Associate

topadmit.com

MBA Admissions Tips: Optional Essay Do’s And Don’tsTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

MBA Admissions Tips: Optional Essay Do’s And Don’ts

What are you waiting for? Let's click on the link below to know what should do and shouldn't do in your optional essay.

Read more: ttp://www.topadmit.com/blog/mba-admissions-tips-optional-essay-dos-and-donts/

#Topadmit

topadmit.com It is tempting to think that you can win the heart of the admissions committee by adding an optional essay. You may be burning to expand upon the

topadmit.com

How to Write Better Essays: 5 Practical TipsTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

How to write better essays?

You don't have to worry anymore because the article below will give you useful tips to master your writings.

Read more: www.topadmit.com/blog/how-to-write-better-essays-5-practical-tips/

#Topadmit

topadmit.com For many such students, each essay brings with it the challenge of making it that little bit better than the last one. The problem is that when you write

topadmit.com

Essay Writing Tips For Your MBA ApplicationTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

You feel difficult when editing your MBA application?

Don't worry anymore because tips to edit your MBA writings are just below.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/essay-writing-tips-for-your-mba-application/

#Topadmit

topadmit.com Writing essays can be one of the most challenging aspects of the MBA application. Yet, they are a crucial element in the admissions process, giving you a

topadmit.com

13 Essential Editing Tips to Use in Your Essay WritingTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

You have finished your essay but don't know how to edit it perfectly?

The article below will show steps you should do when editing your writing. This may help you correct common mistakes and rewrite your points professionally.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/13-essential-editing-tips-to-use-in-your-essay-writing/

#Topadmit

topadmit.com It can be a challenge to find ways to keep improving, but one way of making your essays instantly better is effective editing. Editing your essay before you

topadmit.com

Editing Essays? Easy!TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Essay editing is a necessary part to perfect your essay. It is a final step to check whether or not your essay is perfectly written. Good editing can bring out better result than the bad one. So let's read the article below to edit your essay like a pro!

Read more: http://www.topadmit.com/blog/editing-essays-easy/

#Topadmit

topadmit.com Essay editing is a common thing when you are involved in the academic life and are overwhelmed with papers on different subjects including literature

topadmit.com

How to Update Your Resume in 5 Easy Steps TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Are you struggling with your resume?

Today, we will show you 5 easy steps to perfect it! Click on the link below to get useful information about how to update your resume.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/how-to-update-your-resume-in-5-easy-steps/

#Topadmit

topadmit.com If you’ve lost patience with your current boss or you’ve lost interest in your current job (for any reason), you may be thinking about stepping back onto

topadmit.com

5 Tips To Edit Your Resume Like An Expert! TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

The criteria for a perfect resume have changed a lot for the last few years. Therefore, to keep up with the change, you have to get an up-to-date information from best sources.
This can help you increase the possibility to be hired. Let's read this article below to have your resume done like a professional!

Read more: http://www.topadmit.com/blog/5-tips-to-edit-your-resume-like-an-expert/

#Topadmit

topadmit.com The last few years have seen the evolution of the resume. So much so that job seekers now hire professional resume writers to write or edit their

topadmit.com

The Dos and Don’ts of Resume EditingTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

A good resume will surely bring a nice impression to your recruiter at the first stage. However, if your resume is not very impressed, the chances to be considered for the job is lower than who has a better resume.

To heighten the chances to be employed, let's read the article below to know what should do and shouldn't do in your resume.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/the-dos-and-donts-of-resume-editing/

#Topadmit

topadmit.com Usually, practice makes perfect, but in the case of resume writing, meticulous editing and fine-tuning are what’ll lead you to the perfect resume. However,

topadmit.com

HOW TO WRITE A GOOD ESSAY ON ANY TOPIC – PART 1TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Let’s accept the fact that essay writing is a rather laborious process and not the easiest thing to do. It is a bitter truth. Essays are very frequently assigned for homework. It is another bitter truth.

What is the way out? You can’t change or annul the academic requirements (at this very moment). On the other hand, you can read the article below and find all necessary elements to provide a good essay, even if it is your first one.

Read more:
P1: http://www.topadmit.com/blog/how-to-write-a-good-essay-on-any-topic-part-1/
P2: http://www.topadmit.com/blog/how-to-write-a-good-essay-on-any-topic-part-2/

#Topadmit

topadmit.com Let’s accept the fact that essay writing is a rather laborious process and not the easiest thing to do. It is a bitter truth. Essays are very frequently

topadmit.com

TOP TIPS ON HOW TO WRITE AN ESSAY AND HOW TO GET YOUR ESSAY DONE!TopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

As long as essays stay a permanent part of the studying process, every student has to learn how to write an essay. Many students see custom essay writing services as an alternative to actual work, but if you don’t understand what a proper essay should look like, how can you be sure that you won’t hand in total rubbish?

Read more: http://www.topadmit.com/blog/top-tips-on-how-to-write-an-essay-and-how-to-get-your-essay-done/

#Topadmit

topadmit.com Students have probably been writing essays since the whole concept of education has existed. Essays have survived time without modern technology. They were

topadmit.com

5 Practical Tips to Write Better EssaysTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

For many such students, each essay brings with it the challenge of making it that little bit better than the last one. The problem is that when you write essays regularly, it’s easy to get stuck in a rut of repeating the same formula each time – particularly when you already receive good feedback from the teachers who read them. So how do you take your essays to the next level and go from great to brilliant? Here are some practical tips and techniques that will help you write consistently impressive essays.

See more: http://www.topadmit.com/blog/5-practical-tips-to-write-better-essays/

#Topadmit

topadmit.com For many such students, each essay brings with it the challenge of making it that little bit better than the last one. The problem is that when you write

topadmit.com

TEN STEPS FOR WRITING AN ESSAYTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Rather than worrying about an essay for weeks, suggest to your child to read through these 10 points, get in some early preparation and have the self-belief that they can do it.

http://www.topadmit.com/blog/ten-steps-for-writing-an-essay/

#Topadmit

topadmit.com Rather than worrying about an essay for weeks, suggest to your child to read through these 10 points, get in some early preparation and have the self-belief

topadmit.com

GOOD AND BAD THINGS TO REMEMBER IN ESSAY WRITINGTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Writing an essay at times may be quite problematic. You need to remember about so many things. You need keep the structure crisp, keep the arguments clean cut, text must be readable, there must be no factual or grammar mistakes, the narrative must be smooth and the paragraph breaks must be visible. Sometimes its overwhelming and so many things slips beyond your attention. But the other time it goes fast and steady without a bump.

Here are several things to remember while writing an essay.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/good-and-bad-things-to-remember-in-essay-writing/

#Topadmit

topadmit.com Writing an essay at times may be quite problematic. You need to remember about so many things. You need keep the structure crisp, keep the arguments clean

topadmit.com

ESSAY STRUCTURETopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

The focus of such an essay predicts its structure. It dictates the information readers need to know and the order in which they need to receive it. Thus your essay’s structure is necessarily unique to the main claim you’re making. Although there are guidelines for constructing certain classic essay types (e.g., comparative analysis), there are no set formula.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/essay-structure/

#Topadmit

topadmit.com Writing an academic essay means fashioning a coherent set of ideas into an argument. Because essays are essentially linear—they offer one idea at a

topadmit.com

HOW TO WRITE AN ESSAYTopAdmit- Online Application Essay Editing - Topadmit

Essays are common in elementary, middle, high school and college, and you may even need to write essays in the business world (although they are usually called “reports” at that point). An essay is defined as “a short piece of writing that expresses information as well as the writer’s opinion.”

For some, writing an essay is as simple as sitting down at their computer and beginning to type, but a lot more planning goes into writing an essay successfully. If you have never written an essay before, or if you struggle with writing and want to improve your skills, it is a good idea to go through several steps in the essay writing process.

Read more: http://www.topadmit.com/blog/how-to-write-an-essay/

#Topadmit

topadmit.com Essays are common in elementary, middle, high school and college, and you may even need to write essays in the business world (although they are usually

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Hội Thảo & Sự Kiện Đào Tạo TPHCM Hội Thảo & Sự Kiện Đào Tạo TPHCM
Ho Chi Minh City

Hãy Nhấp "Like" / "Thích" để kết bạn với Hội thảo& Sự kiện đào tạo TPHCM , bạn sẽ có nhiều cơ hội tham gia các khóa học kỹ năng mềm được tài trợ 100%

MBM Saigon South - Kích Hoạt Não Giữa MBM Saigon South - Kích Hoạt Não Giữa
22 đường Số 6 KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q7
Ho Chi Minh City, 700000

MBM Saigon South là Franchise của MBM Education và MBM Midbrain Master Training Center (Trung tâm Đào tạo làm chủ Não giữa Toàn Cầu)

Cường Quách Cường Quách
27 Lạc Trung
Ho Chi Minh City, 100000

Chuyên đào tạo về khóa học chạy quảng cáo Facebook

Education In New Zealand Education In New Zealand
341-343 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, 700000

vn2nz là một blog thông tin về New Zealand. NewZealandStuff cung cấp cho bạn các thông tin thực tế dựa trên kinh nghiệm bản thân của những người viết blog.

Tuyển Dụng Giáo Viên Tiếng Anh Tuyển Dụng Giáo Viên Tiếng Anh
Cau Xeo Street Tan Phu
Ho Chi Minh City

Hàn Ngữ HaNa - 하나한국어학원 Hàn Ngữ HaNa - 하나한국어학원
5.Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm tiếng Hàn HaNa

LISA HO Vietnam LISA HO Vietnam
Lầu 8, 148-150 Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

-Tư vấn các khóa học. -Hỗ trợ tìm ký túc xá, chỗ ở. -Dịch vụ làm thủ tục Visa du học và định cư Du học Lisa Hồ - Tel: (08) 3991 7335

Daotaongoaingutinhoc Daotaongoaingutinhoc
260A Nguyễn Thái Sơn P4 Gò Vấp
Ho Chi Minh City, +84

Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ
Tòa Nhà Mekong Building 781/C9 Lê Hồng Phong Nối Dài, P12, Q10
Ho Chi Minh City, 700000

Viện đào tạo thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiều năm tu nghiệp nước ngoài

Training course for SIMOC and IJMO 2019 Training course for SIMOC and IJMO 2019
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Trang chính thức của khoá ôn tập chuẩn bị cho SIMOC và IJMO 2019.

Huy Training Huy Training
33 B Đường Số 5, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training Đào tạo phần mềm trực tuyến

Easy English House Easy English House
Cao Ốc Phúc Thịnh 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên luyện IELTS / IELTS Writing Cấp Tốc (1 kèm 1, Nhóm nhỏ) cho học viên giỏi đạt 7.5, học viên yếu đạt 5.5- www.easyenglishhouse.com