TOÁN - Mathematics

TOÁN - Mathematics

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT Xin liên hệ: Nguyễn Đỗ Vinh; ĐT: 0913833871

youtube.com

GRE Math Third Edition p257, Day 3053, Official Guide Online Prep Tutor GMAT Intersect Line Parabola

ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI (IELTS, TOEFL,TOEIC, FCE, PET, SAT, GMAT, GRE) VÀO NGÀY 01 VÀ 15 HÀNG THÁNG

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]
- Website: https://dynamic-english-learning.bizwebvietnam.net/

GRE, GMAT, TEAS, HESI, RN Nursing Pre-Entrance Exam, SAT, ACT, TOEFL and IELTS Online One-to-one Help - Rate 40$ / hour (as of Jan 1st, 2016) - www.KeshwaniP...

vnexpress.net

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả - VnExpress

HOT news!

vnexpress.net Không có được phép tổ chức thi sát hạch năng lực ngoại ngữ nhưng một công ty vẫn thu tiền của 140 người tham gia.

youtube.com

CAE Speaking Exam Advice - Preparing for the CAE Speaking Test

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI CAE (Cambridge Advanced English)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

See the full version of this CAE speaking exam preparation lesson here: http://www.oxfordonlineenglish.com/cae-speaking-exam-tips-video-lesson In this lesson...

youtube.com

FCE Speaking Exam Part One - Cambridge FCE Speaking Test Advice

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI FCE (First Certificate in English)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

In this lesson, you can learn about how to do the Cambridge FCE speaking exam, part 1. Even if you have a good level of English, the FCE speaking test can be...

youtube.com

PET Speaking Exam - How to Do Part One of the Cambridge PET Speaking Test

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI PET (Preliminary English Test)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh​
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

In this lesson, you’ll learn about part one of the Cambridge PET speaking exam. Do you know the basic information about the PET speaking exam and how it work...

youtube.com

PET Speaking Exam - How to Do Part One of the Cambridge PET Speaking Test

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI PET (Preliminary English Test)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh​
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

In this lesson, you’ll learn about part one of the Cambridge PET speaking exam. Do you know the basic information about the PET speaking exam and how it work...

TOEIC

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI TOEIC 4 SKILLS
Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

TOEFL

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI TOEFL
Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

Du Học - Du Lịch DynAtec

TIN DI TRÚ ÚC

Những điều bạn cần biết về Visa dành cho cha/ mẹ của Úc

By Preetinder Grewal
4 JAN 2018 - 4:24 PM UPDATED 5 JAN 2018 - 10:25 AM
Dịch bởi Vinh Do Nguyen #IELTSDynamic

Cha/ mẹ có thể nhập cư đến Úc bằng cách sử dụng các loại visa dành cho cha/ mẹ nếu họ có con là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand.
Nhiều người có cha mẹ sống ở nước ngoài có thể đem họ (cha/ mẹ) đến Úc ở, hoặc tạm thời - hoặc vĩnh viễn.

Chuyên gia về di cư, Navjot Singh Kailay nói với SBS Punjabi rằng có sáu loại thị thực dành cho cha/ mẹ, bao gồm visa có và không có đóng (tiền), và visa du lịch.

Ông Kailay nói: "Có rất nhiều cách, nhưng chúng đắt tiền hoặc chờ đợi rất lâu.

"Lệ phí cho những thị thực này thường thay đổi vì vậy tôi khuyên mọi người nên kiểm tra trang web (của bộ di trú) để cập nhật.

Để hội đủ điều kiện, cha/mẹ phải có người bảo lãnh đủ tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và lý lịch, và phải vượt qua" balance of family test" .

Ông Kailay nói: "Để vượt qua "balance of family test", ít nhất một nửa số con của cha/ mẹ đó phải là thường trú nhân hoặc công dân Úc.

"Người di cư mong đợi mọi thứ sẽ tốt hơn cho cha mẹ họ. Nhưng tiếc là nó lại trở thành một lĩnh vực kiếm tiền khi mà các sự lựa chọn về loại thị thực dành cho cha/ mẹ hoặc bạn tình được nêu ra.

"Tôi cũng từng nộp đơn thỉnh cầu Visa định cư dài hạn dành cho cha/ mẹ. Vấn đề này đã được tích cực đưa ra giải quyết trong cuộc bầu cử liên bang với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng.

"Chính phủ đã thực hiện nhiều hứa hẹn trong thời gian bầu cử, nhưng không có gì trở nên có kết quả tích cực". "Dường như đây không phải là vấn đề ưu tiên của họ vì vậy vấn đề này đã bị kéo dài quá lâu.

Ông Kailay đã làm rõ thêm, "Đề xướng của thị thực tạm thời cho bảo lãnh cha/ mẹ là hoàn toàn khác với lời hứa trước khi tranh cử của chính phủ hiện nay."

Ông nói: "Ngay cả khi những kiến nghị sắp đặt tạm thời sẽ có hiệu lực trong tương lai gần, thì những sự lựa chọn hợp lý và khả thi cho việc ở lại lâu dài của cha/ mẹ chúng tôi có vẻ xa vời với thực tế.

"Nhưng ít nhất thì điều đó cũng tốt vì cộng đồng đã nêu ra được tiếng nói của mình ... một cái gì đó chưa từng được thực hiện trước đây.

"Người di cư đang rất mong chờ quyết định của Chính phủ về việc đưa ra một lựa chọn khả thi - hiệu quả về thị thực tạm thời dành cho cha/ mẹ, điều đó có thể đem lại cho nhiều gia đình một sự thay thế cho quá trình cấp thị thực hiện tại tốn kém và mất thời gian"

Dưới đây là một số thông tin và links quan trọng sẽ giúp bạn nộp đơn xin thị thực cho cha/ mẹ:

- Bảo lãnh: Người tài trợ phải là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand đủ tiêu chuẩn từ 18 tuổi trở lên, đã sống ở Úc hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định là hai năm trước khi bố mẹ nộp đơn xin thị thực.

- Balance of family test: Tất cả các đương đơn xin thị thực cha/ mẹ dạng này phải đáp ứng được các tiêu chí của Balance of family test, được thiết lập để xác định mức độ liên hệ của đương đơn với Úc.
-------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: Du Học - Du Lịch - Định Cư DynAtec

Mrs. Hương (02838451797 - 0908 581 701)
Email: [email protected]

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/en/article/2018/01/04/australias-parent-visa-things-you-need-know?cid=inbody:everything-you-need-to-know-about-australian-work-visas

youtube.com

IELTS Reading strategies: True, False, Not Given

LUYỆN THI CẤP TỐC các chứng chỉ: Toefl, Toeic, Ielts, GRE, GMAT, SAT.

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT
Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839 - 0913 833 871

http://www.engvid.com/ Oh no! My IELTS test is coming, and I am not prepared! Sound familiar? In this video I will give you tips on how to do well on one of ...

youtube.com

SAT Math Day 3, p399 - Online Prep Tutor - GRE, GMAT, TEAS, SAT, ACT, TOEFL and IELTS

LUYỆN THI CẤP TỐC các chứng chỉ: Toefl, Toeic, Ielts, GRE, GMAT, SAT.

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT
Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839 - 0913 833 871

GMAT, GRE, SAT, TOEFL Test Prep Private Tutor One-to-one Help Online via Skype, Over-the-phone or In-person Connecticut and NYC. Call 1-800-808-PREP PrepForS...

youtube.com

Inside the TOEFL® Test: Reading Questions - Prose Summary and Fill in a Table

LUYỆN THI CẤP TỐC các chứng chỉ: Toefl, Toeic, Ielts, GRE, GMAT, SAT.

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT
Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839 - 0913 833 871

Learn everything you need to know about Prose Summary and Fill in a Table questions in the TOEFL iBT® Reading section. Video includes how to recognize the qu...

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Quận 1 - 3 - 9 - Tân Bình
Ho Chi Minh City
848

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Hi! Language School Hi! Language School
212-214 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3
Ho Chi Minh City, 700000

Tổ Chức Giáo Dục và Đào Tạo Hi! Language School

P.R.A Communication P.R.A Communication
35/14/7 Nguyễn Tư Giản P. 12 Q. Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát và tự tin

Du Học Canada Với Yurick Và Nico Du Học Canada Với Yurick Và Nico
24 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Được điều hành bởi hai chuyên gia người Canada, Yurick Vandal và Nico Ritoux - Cty YVAR giúp sinh viên Việt Nam có được một nền giáo dục bậc nhất Canada.

MIFA English MIFA English
Cơ Sở Q.7: 400 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

MIFA English - Quality is our priority !!! Địa điểm giảng dạy TIẾNG ANH GIAO TIẾP uy tín và chất lượng. HỌC TIẾNG ANH cho tương lai của bạn - Learn English for your FUTURE !

Trường Đào Tạo Lái Xe Tại Tphcm Trường Đào Tạo Lái Xe Tại Tphcm
35 đường Số 11, Cư Xá đài Ra đa, Phường 13, Quận 6, Tphcm
Ho Chi Minh City

Trường dạy lái xe Tiến Thành chuyên đào tạo lái xe ô tô chất lượng tại quận 6 Tphcm, cam kết biết lái xe ô tô trong 1h đầu tiên, học phí trọn gói 100% .

Anh Ngữ Naabi Anh Ngữ Naabi
1048 Võ Văn Kiệt, P.6, Q.5
Ho Chi Minh City

Cung cấp các khóa học tiếng Anh dành cho thiếu nhi và thiếu niên mọi trình độ, với học phí khuyến khích, ưu đãi.

Trường Mầm Non Hoà Nhập Trí Tâm Trường Mầm Non Hoà Nhập Trí Tâm
Cơ Sở 1:250/4 - Bàu Cát - Phường 11 - Quận Tân Bình. Cơ Sở 2 : 263/24 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

南学日本語クラス 南学日本語クラス
Phòng C610, Trường ĐH Sư Phạm Tp.HCM 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, Tp. Hồ CHí Minh
Ho Chi Minh City, 70

Lớp Nhật ngữ Nam học có truyền thống lâu đời là lớp học tiếng Nhật hoàn toàn miễn phí. Giáo viên là người Nhật bản xứ.

IELTS Black Belt 8.0 IELTS Black Belt 8.0
Lầu 3, Nhà C, 126 Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City, 722080

Bạn sẵn sàng vươn tới đẳng cấp "đai đen" IELTS 8.0 chưa? Hãy cùng CSE chinh phục thử thách này nhé: * Tel: 091.800.1050 * Email: [email protected]

Trung Tâm Ngoại Ngữ - ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM Trung Tâm Ngoại Ngữ - ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
Nhà D.101 - Trung Tâm Ngoại Ngữ - 140 Lê Trọng Tấn - P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 90000

Tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho HSSV và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường theo quy định.

Letter X Letter X
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Idiom English Idiom English
156 V
Ho Chi Minh City

American English Speaking Classes 156 Vĩnh Khánh Q4 HCM 0903-124-615 [email protected] jaEnglish.webs.com fb.com/jecFG fb.com/85USA fb.com/mr.ribsBBQ