Tiếng Hàn RAONDAUM

Online 1:1 / Group
Korean Language Tutor

Operating as usual

[수리남] 결국 와이프 추자현과 가족의 품으로 돌아온 하정우 14/10/2022

[수리남] 결국 와이프 추자현과 가족의 품으로 돌아온 하정우

왜 이렇게~ {-아/어졌어(요)?}
An expression used to compliment or nag
Biểu cảm được sử dụng khi khen ngợi hoặc cằn nhằn

-아/어지다
; (passive form)became ; được, bị

왜 이렇게 예뻐졌어?
How did you get so pretty!
Sao bạn đẹp lên nhiều thế?

왜 이렇게 피부가 좋아졌어?
How did your skin get so good?
Sao da bạn đẹp thế nhỉ?

왜 이렇게 굼떠?
Don't be such a slowpoke
Sao bạn chậm quá vậy!

왜 이렇게 예민해/까칠해?
Why are you so on edge?
Sao bạn lại nhạy cảm như vậy?

#한국어 #수리남 #하정우

[수리남] 결국 와이프 추자현과 가족의 품으로 돌아온 하정우 #영화추천 #수리남 #영화명장면 #추천영화

[MV] MeloMance(멜로망스) _ Love, Maybe(사랑인가 봐) (사내맞선 OST 스페셜 트랙) (Live Clip Ver.) 02/10/2022

[MV] MeloMance(멜로망스) _ Love, Maybe(사랑인가 봐) (사내맞선 OST 스페셜 트랙) (Live Clip Ver.)

MeloMance _ Love, Maybe - Business Proposal OST
멜로망스_사랑인가 봐 - 사내맞선 OST

#멜로망스 #사랑인가봐 #사내맞선

너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게
The imagination of what we could do together
Việc suy nghĩ về những điều muốn làm cùng em

요즘 내 일상이 되고
It has become my daily life
Dạo gần đây đã trở thành thói quen của anh rồi

너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면
And when I see you happy
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em

자연스레 따라 웃고 있는 걸
I can't help but smile
Anh cũng bất giác mỉm cười theo

너의 행동에 설레어하고 뒤척이다가
I’m trembling in my sleep because of how you make my heart flutter
Anh bị rung động bởi những hành động của em

지새운 밤이 많아지는데
So there are more nights that I stay awake
Những đêm anh trằn trọc cứ xuất hiện ngày càng nhiều

이건 누가 봐도 사랑일 텐데
This is obvious to everyone that I’m in love
Ai ai cũng nhận ra đấy chính là tình yêu

종일 함께면 질릴 텐데
People would get bored of being with each other all day
Anh đã nghĩ mình chán ghét những lúc hai ta ở bên nhau cả ngày

나 돌아서도 온통 너인 건
But even when I turn away, my thoughts are always you
Nhưng xoay đi ngoảnh lại thì chỉ có em thôi

아무래도 사랑인가 봐
Love, Maybe…
Anh đoán đó chắc hẳn là tình yêu rồi

[MV] MeloMance(멜로망스) _ Love, Maybe(사랑인가 봐) (사내맞선 OST 스페셜 트랙) (Live Clip Ver.) [MV] MeloMance(멜로망스) _ Love, Maybe(사랑인가 봐) (사내맞선 OST 스페셜 트랙) (Live Clip Ver.)K-POP Wonderland, 1theKK-POP의 모든 즐거움을 1theK(원더케이)에서 만나보세요! :)Welcome to the offi...

이종석의 이상형 최신 업데이트?! '빅마우스' 이종석의 Ask Me Anything 인터뷰 | ELLE Korea 25/09/2022

이종석의 이상형 최신 업데이트?! '빅마우스' 이종석의 Ask Me Anything 인터뷰 | ELLE Korea

한국어 섀도잉_Korean shadowing_thể hiện thói quen
[A/V-으면 좋겠다, 좋겠어]
: An expression used to indicate the speaker's hope or wish, or the speaker's wish that the result would be different from reality.
: Cấu trúc thể hiện mong muốn hay nguyện vọng của người nói hoặc mong trở nên khác với hiện thực.

빅마우스(Big mouth) #빅마우스 #이종석

Q4: 신이 딱 한 가지 소원을 들어준다고 한다면?
Q4: If god can grant one wish for you?

이제는 좀 명확하게 '이런 사람이랑 결혼했으면 좋겠어'라는 생각이 들어요.
Now I want to be able to answer with clarity about what type of person I want to marry.

우선 현명하고 단단하고 제가 존경할 수 있으면서 무엇보다도 귀여운 사람이면 좋겠다...
Someone wise and strong-minded whom I can also respect
But mostly someone who is cute.

쉽지 않죠 ㅎㅎㅎ
It's not that easy, haha

이종석의 이상형 최신 업데이트?! '빅마우스' 이종석의 Ask Me Anything 인터뷰 | ELLE Korea #이종석 #빅마우스 킁킁.. 혹시 어디서 복숭아 향기 안 나요? 이종석의 한마디 한마디에 달콤함이 뚝뚝 떨어지니, 복숭아가 사람이 된다면 분명 이종석 같은 사람일 거예요. 오랜만에 팬들을 위해 카메라 ....

[1회 선공개] 니가 왜 거기서 나와...? 카페 앞에서 마주친 이승기X이세영 [법대로 사랑하라] | KBS 방송 24/09/2022

[1회 선공개] 니가 왜 거기서 나와...? 카페 앞에서 마주친 이승기X이세영 [법대로 사랑하라] | KBS 방송

한국어 섀도잉_Korean shadowing_thể hiện thói quen

[이따 뵈(봬)요!]-높임말
See you later! - honorific
Hẹn gặp lại sau nhé! - kính ngữ

법대로 사랑하라(The Law Cafe) #법대로사랑하라 #이승기 #이세영

김유리 : 네, 사장님.
김유리 : 네, 저 지금 카페에 와 있어요.
김유리 : 네, 이따 뵈요.

김정호 : 잘 놀다 갑니다~
김정호 : 예~! 오늘도 역시!
형, 선물이야!

김유리 : 김정호?

[1회 선공개] 니가 왜 거기서 나와...? 카페 앞에서 마주친 이승기X이세영 [법대로 사랑하라] | KBS 방송 [1회 선공개] 니가 왜 거기서 나와...? 카페 앞에서 마주친 이승기X이세영#법대로사랑하라 #월화드라마 #이승기 #이세영 #김슬기 #오동민 #안동구 #조한철 #김남희 ---------------------------------------------- ▶ Homepag...

Photos from Tiếng Hàn RAONDAUM's post 21/09/2022

법대로 사랑하라(The Law Cafe) #법대로사랑하라 #이승기 #이세영

법 : law ; luật, pháp luật
대로 : as, agreeable to ; y theo, đúng theo
-(으)라 : imperative final endings ; đi, hãy

Main Character ; nhân vật chính
김정호 - 남주(남자 주인공)
김유리 - 여주(여자 주인공)

Job ; nghề nghiệp
남주 : 전직 검사 (former prosecutor ; cựu công tố viên)
웹소설 작가 (web fiction writer ; web tiểu thuyết)
여주 : Law Cafe 변호사 (lawyer ; luật sư)

#라온다움 #한국어튜터 #한국 #한국어 #한국어독학 #초급 #중급 #고급 #회화 #의사소통 #한국어능력시험

30/06/2022

호치민에서 5년 동안 저희 집, 작은 교실, 큰 교실 그리고 워크숍을 거쳐 오면서 여러분들과 직접 만나 즐겁게 한국의 언어와 문화를 나눌 수 있어서 너무 행복했습니다. 그동안 많은 인연과 추억을 쌓을 수 있게 해 주신 여러분께 정말 감사드립니다.

7월부터는 개인/그룹 온라인 튜터만 진행합니다.
하지만 앞으로 한국어와 한국 문화를 좋아하는 세계 여러 나라의 다양한 친구들이 함께 모여 소통할 수 있도록 '메타버스 속 새로운 공유의 창을 준비하고자 하니 곧 좋은 소식을 들고 찾아 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다~!

RAONDAUM rất vui vì đã có thể gặp trực tiếp các bạn và chia sẻ về ngôn ngữ cũng như văn hóa Hàn Quốc thông qua nhà riêng, lớp học nhỏ, lớn và tại các buổi Workshop trong suốt 5 năm qua tại TP. Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả các bạn đã mang đến cho tôi nhiều mối quan hệ và cũng thật nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt những năm qua.

Từ tháng 7 tới đây, RAONDAUM sẽ chỉ tiến hành các lớp trực tuyến cá nhân/nhóm.
Tuy nhiên, tôi sẽ chuẩn bị một khởi đầu mới trên nền tảng Metaverse để bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc có thể gặp gỡ và giao tiếp cùng nhau. Vì vậy, RAONDAUM sẽ sớm trở lại với tin vui. 고맙습니다~!

29/06/2022

오늘 베트남 호치민에서의 마지막 교실이었습니다.
일주일만 못 봐도 엄청 오랫동안 못 본 것 처럼 느껴질 만큼 오랫동안 만나면서 정도 많이 들었는데...
쉬는 날 밖에서 커피도 마시고 식사도 할 수 있지만, 어쩐지 '마지막'이라는 단어가 오늘따라 많이 아쉽게 느껴지네요.
하지만 그동안 재미있고 행복했던 추억들도 있고 곧 또 만날 거니까 너무 서운해하지는 않을 거예요^^ㅋㅋㅋ
앞으로도 제가 선물해 드린 한글 이름으로 예쁘게 계속 잘 불려지길 희망하면서, 안녕~! 곧 만나요~!

Hôm nay là buổi học offline cuối cùng của RAONDAUM tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chỉ cần 1 tuần không gặp các bạn thôi thì cảm giác như lâu lắm rồi không gặp vậy, vì gặp nhau một thời gian dài nên tôi đã có rất nhiều tình cảm...
Mặc dù chúng ta sẽ vẫn có thể uống cà phê và đi ăn bên ngoài cùng nhau vào những ngày nghỉ, nhưng không hiểu sao từ 'cuối cùng' khiến tôi cảm thấy buồn rất nhiều.
Nhưng mà trong suốt thời gian qua chúng ta đã có biết bao kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc, và chúng ta sẽ còn sớm gặp lại nhau nên tôi sẽ không quá buồn đâu ^^
Hy vọng rằng sau này cái tên tiếng Hàn mà tôi đã đặt cho bạn như một món quà sẽ còn được gọi lên thật đẹp. 안녕~! 곧 만나요!!

16/06/2022

😍🤩SỰ KIỆN GIẢM GIÁ VÀ CHIA SẺ GIÁO TRÌNH MIỄN PHÍ DIỄN RA LẦN ĐẦU TIÊN😍🤩

Chia sẻ miễn phí giáo trình đã qua sử dụng.
Bất cứ ai đang học tiếng Hàn đều có thể đăng ký.

💋Đây là giáo trình đã được giáo viên sử dụng.
Cho nên là rất sạch sẽ.
Size A5 do chính RAONDAUM soạn thảo. Bao gồm:
🧚‍♂️- Giáo trình Sơ cấp
🧚‍♂️- Giáo trình Trung cấp
🧚‍♂️- Giáo trình Cao cấp

💋Đây là giáo trình đã được học sinh sử dụng.
Có 50% dấu vết sử dụng.
🧚‍♂️- Đại học Yonsei 1 (student/work 2cuốn)
🧚‍♂️- Tiếng Hàn Tổng Hợp 1

RAONDAUM sẽ chuyển sang dịch vụ trực tuyến từ tháng 7, vậy nên sẽ chia sẻ lại giáo trình miễn phí.

Dự định sẽ tiến hành giảm giá giáo trình tiếng Hàn(chưa qua sử dụng) và một vài sản phẩm.
👀Ưu đãi dành cho những bạn đến trực tiếp lớp học ở quận 10, TP HCM.
👀(Bạn nào muốn nhận qua grab cũng được nhé; Trả tiền vận chuyển)

RAON mong nhận được sự quan tâm và đăng ký từ các bạn!💋
Nếu bạn muốn ứng tuyển, hãy bình luận bên dưới.

09/06/2022

🌺RAON🌺 là một từ bản địa của Hàn Quốc có nghĩa là 'dễ chịu', và 🌼RAONDAUM🌼 được tạo ra với hậu tố 🌸- 답다🌸 để chỉ những phẩm chất hoặc đặc điểm đạt được.
Vì vậy, 🌏RAONDAUM🌏 là một nơi để thưởng thức ngôn ngữ Hàn Quốc.
🤩RAONDAUM🤩 sẽ luôn nỗ lực hết mình để biến nó thành nơi mà tất cả mọi người đều có thể học tiếng Hàn một cách thú vị.😽

#라온다움 #한국 #한국어 #한국어능력시험 #한국어중급

03/06/2022

TỪ VỰNG TIẾNG HÀN CHỦ ĐỀ "THỂ THAO" CÙNG RAONDAUM ❤️
--------------
🏹양궁: Bắn cung
🏀농구: Bóng rổ
🏓탁구: Bóng bàn
🤾배구: Bóng chuyền
🔫사격: Bắn súng
🏊‍♀️수영: Bơi lội
🏸배드민턴: Cầu lông
🏃육상: Điền kinh
🥋유도: Judo
🏒하키: Khúc côn cầu
🤺펜싱: Môn đấu kiếm
🥋태권도: Taekwondo
🎾테니스: Tenis
🤸‍♂️리듬 체조: Thể dục nhịp điệu
🤸‍♀️체조: Thể dục dụng cụ
--------------
Tiếng Hàn Giao Tiếp
🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp.HCM

#라온다움 #한국어 #한국어능력시험 #한국어중급

01/06/2022

CÂU NÓI HAY MỖI TUẦN CÙNG RAONDAUM ❤️
--------------
Tiếng Hàn Giao Tiếp
🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM

#라온다움 #한국어 #한국어능력시험 #한국어중급

13/05/2022

TỪ VỰNG TIẾNG HÀN: ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG - CÙNG
RAONDAUM

11/05/2022

CÂU NÓI TIẾNG HÀN HAY MỖI TUẦN CÙNG
RAONDAUM ❤
-----------------
Tiếng Hàn Giao Tiếp
🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM.

#라온다움 #한국어 #한국어능력시험 #한국어중급

04/05/2022

-Mở Chế Độ Hội Viên RAONDAUM
[Trải nghiệm miễn phí 1 buổi]

----- "Đã được đổi sang chế độ hội viên cho những học viên vì bận mà không thể tham gia lớp học thường xuyên được" -----

* Phí tham gia:
- 1.200.000đ: 4 buổi/5 tuần (tổng 5 buổi)
- 2.000.000đ: 9 buổi/8 tuần (tổng 10 buổi)
- 2.800.000đ: 15 buổi/8 tuần (tổng 16 buổi)
💥 Đặc biệt: giảm ngay 300.000đ, 15 buổi khi đăng kí lại.

🌸 Đối tượng: Đã học tiếng Hàn trên 6 tháng
(Có tư vấn + Cô giáo người Hàn trực tiếp test trình độ)

👉 Thông báo trước chủ đề và gửi tài liệu học qua Facebook Group
👉 Cung cấp miễn phí tài liệu học (Phát giáo trình ở workshop)

- Tự do lựa chọn thời gian học vào các khung giờ dưới đây(90 phút/buổi):

⏰ 19h30 ngày Thứ 2, Thứ 4
⏰ 10h ngày Thứ 3, Thứ 5

🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM
Hẻm ở phía sau của Trường Đại học Ngoại ngữ / Huflit

#라온다움 #한국 #한국어 #한국어능력시험 #한국어중급 #한국베트남 #언어교환

04/05/2022

CÂU NÓI TIẾNG HÀN HAY MỖI TUẦN CÙNG RAONDAUM

22/04/2022

-Mở Chế Độ Hội Viên RAONDAUM
[Trải nghiệm miễn phí 1 buổi]

* Phí tham gia:
- 1.200.000đ: 4 buổi/5 tuần (tổng 5 buổi)
- 2.000.000đ: 9 buổi/8 tuần (tổng 10 buổi)
- 2.800.000đ: 15 buổi/8 tuần (tổng 16 buổi)
💥 Đặc biệt: giảm ngay 300.000đ, 15 buổi khi đăng kí lại.

🌸 Đối tượng: Đã học tiếng Hàn trên 6 tháng
(Có tư vấn + Cô giáo người Hàn trực tiếp test trình độ)

👉 Thông báo trước chủ đề và gửi tài liệu học qua Facebook Group
👉 Cung cấp miễn phí tài liệu học (Phát giáo trình ở workshop)
- Tự do lựa chọn thời gian học vào các khung giờ dưới đây(90 phút/buổi):
⏰ 19h30 ngày Thứ 2, Thứ 4
⏰ 10h ngày Thứ 3, Thứ 5

🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM
Hẻm ở phía sau của Trường Đại học Ngoại ngữ / Huflit

#라온다움 #한국 #한국어 #한국어능력시험 #한국어중급 #한국베트남 #언어교환

Photos from Tiếng Hàn RAONDAUM's post 22/04/2022

MÙA HOA ANH ĐÀO Ở HÀN QUỐC

19/04/2022

CÂU NÓI TIẾNG HÀN HAY CÙNG RAONDAUM

21/03/2022

📖KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP Tháng 04

🔥Học trải nghiệm 3 buổi .

👩‍🏫100% giáo viên Hàn Quốc (hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt)

🎁 ĐẶC BIỆT => 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝟏𝟎% Học phí chỉ còn 1tr900 khi đăng ký trong tháng 03!

👉ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY👈

Xem chi tiết các lớp học tại RAONDAUM:
*Học Miễn Phí: https://bit.ly/raondaum_mienphi
*Lớp Giao Tiếp Sơ Cấp: https://bit.ly/raondaum_socap
*Lớp Trung Cấp: https://bit.ly/raondaum_trungcap
*Workshop CLB Tiếng Hàn: https://bit.ly/workshop_raondaum
-----------------
Tiếng Hàn Giao Tiếp
🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp.HCM
#라온다움 #한국어능력시험

21/03/2022

TUYỂN SINH LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP Tháng 04

👩‍🏫100% giáo viên Hàn Quốc (hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt)

🔥Học trải nghiệm 3 buổi .
🎁 ĐẶC BIỆT => 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝟏𝟎% Học phí chỉ còn 1tr900 khi đăng ký trong tháng 03!

👉ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY👈

Xem chi tiết các lớp học tại RAONDAUM:
*Học Miễn Phí: https://bit.ly/raondaum_mienphi
*Lớp Giao Tiếp Sơ Cấp: https://bit.ly/raondaum_socap
*Lớp Trung Cấp: https://bit.ly/raondaum_trungcap
*Workshop CLB Tiếng Hàn: https://bit.ly/workshop_raondaum
-----------------
Tiếng Hàn Giao Tiếp
🏫 824/37 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp.HCM
#라온다움 #한국어능력시험

21/03/2022

🌟Tiếng Hàn 🇰🇷 ❤️ Tiếng Việt 🇻🇳
Hội họp trao đổi ngôn ngữ [50K]🌟

🎀Dù bạn đã học tiếng Hàn nhưng lại không có cơ hội giao tiếp?
Bạn muốn cùng người Hàn trò chuyện với các chủ đề đa dạng và phong phú hơn?
🎀Tại "RAONDAUM"với các bạn học tiếng Việt có thể trao đổi ngôn ngữ cùng chia sẻ văn hoá với nhau

🎀Câu lạc bộ trao đổi ngôn ngữ Việt- Hàn với sự đồng hành của giáo viên người Hàn và giáo viên người Việt!!
(Nếu bạn cần giúp đỡ bất cứ lúc nào 😎)

🎀Đây không chỉ là nơi kết giao bạn bè mới còn là nơi chia sẻ văn hoá, ngôn ngữ Hàn❤️Việt !!

⭐️Thời gian CLB: thứ 6 lúc 7:00 mỗi tuần
⭐️Địa chỉ CLB : 824/37 su vạn Hạnh
⭐️Phí tham gia : 50,000đ

😍𝑴𝑶̣𝑰 𝑻𝑯𝑨̆́𝑪 𝑴𝑨̆́𝑪 𝑳𝑼𝑶̂𝑵 Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑯𝑶̂̃ 𝑻𝑹𝑶̛̣ 𝑩𝑶̛̉𝑰 𝑹𝑨-𝑶𝑵 ~ 𝑯𝑶̉𝑰 𝑵𝑮𝑨𝒀 𝑵𝑨̀𝑶 𝑩𝑨̣𝑵 𝑶̛𝑰!

#라온다움 #한국 #한국어능력시험 #한국어중급 #한국베트남 #베트남어 #언어교환

20/03/2022

Lần thứ nhất ① Lớp Học Chữ Hàn Miễn Phí 20/03
Tiếng Hàn Workshop RAONDAUM

🌱Nội dung hôm nay🌱
Nguyên âm : ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣ
Phụ âm : ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ
Phụ âm đôi : ㄲㄸㅃㅆㅉ

Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, sẽ có 1 lần nữa "thứ nhất Lớp Học" vào ngày 30/03, vì vậy đừng lo lắng nhé~!

🌻Lần thứ hai ② Lớp Học Chữ Hàn Miễn Phí🌻
22/03 13h 30 : nguyên âm đôi Chữ Hàn
23/03 18h 30 : nguyên âm đôi Chữ Hàn

Nếu bạn cần thêm thông tin và tư vấn đừng ngại inbox ngay với RAONDAUM nhé!!!

#라온다움 #한국 #한국어초급 #한국베트남

18/03/2022

😍😍Tiếng Hàn Sơ Cấp Khai Giảng[Chỉ 1,900k 2 Tháng]😍😍
- Học trực tiếp với giáo vien bản xứ với mức học phí phải chăng
- Nhanh tay đăng ký ngay đã được ưu đãi học phí cùng RAONDAUM bạn nhé!

🍒RAONDAUM nằm ngay trung tâm Q10 rất thuận tiện cho việc đi lại🍒

Hãy đến lớp học miễn phí và trực tiếp trải nghiệm ở RAONDAUM
§ Ngày Giờ : 20/03, 22/03, 23/03
§ Xem Thêm : https://www.facebook.com/160692864602779/posts/908418943163497/

🌵CHIÊU SINH LỚP SƠ CẤP 1- CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU🌵
🌼HỌC PHÍ: 1.900.000/khoá 2 THÁNG
🌼THỜI GIAN: THỨ 2-6 (18h00-19h20)
THỨ 2-6 (buổi sáng hoặc chiều)
🌼ĐỊA CHỈ: 824/37 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

🌺Lớp tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu🌺
+ Học bảng chữ cái tiếng Hàn, phát âm thuần thục với giáo viên bản xứ
+ Học những ngữ pháp basic, giao tiếp cơ bản cho người mới học
+ Đặt câu mượt mà với các biểu hiện giao tiếp đời sống hằng ngày bằng tiếng Hàn
+ Lớp học vui nhộn với các trò chơi kết hợp cùng bài giảng
+ Có thêm hiểu biết về Văn hoá và con người đất nước Hàn Quốc.
+ 100% các buổi học với giáo viên người Hàn

Tiếng Hàn nơi học đi đôi với hành hiệu quả nhất ngay tại Quận 10 khai giảng 04/04 với mức ưu đãi tuyệt vời, Nếu bạn còn thắc mắc gì đừng ngần ngại ib với RAONDAUM nhen~🌸🌸🌸🌸🌸

⭐1:1 online / offline class
⭐Hội họp trao đổi ngôn ngữ CLB
⭐Lớp trung cấp (Thứ 2,6) + CLB
⭐Miễn phí giảng dạy TOPIK (Thứ 3-5) + Tư học Cafe + Miễn phí chỉ đạo của giáo viên

Nếu bạn cần thêm thông tin và tư vấn đừng ngại ibox ngay với RAONDAUM nhé!!!

#라온다움 #한국 #한국어능력시험 #한국어중급 #한국베트남 #베트남어 #언어교환

Videos (show all)

#감사해요 #고마워요 #womanday 단, 아라, 윤슬, 한울, 황유 씨 선물 🎁모두 행복한 여성의 날 되세요~♥#한국 #Korea #HànQuốc #tiếnghàn #Korean #MiễnphíTOPIK #한국어...
Handmade table cloth - 수작업 테이블보🌟토픽 수업 준비🌟워크숍 꾸미기Miễn Phí Dạy Học TOPIK 25/022월 25일 한국어능력시험 무료 강의 EVENThttps://www.facebo...
Handmade - Tiếng Hàn Workshop Giấy Đăng ký50K 1 ngàyHỏi trực tiếp giáo viên ở workshop500k 1 thángSử dụng workshop + Hỏi...
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người đã đến chúc mừng bữa tiệc tái khai trương RAONDAUM và những người đã gửi lời c...
Tiếng Hàn Workshop OPEN 16/2🥳🎉-RAONDAUM Tự Học Cà Phê-TOPIK Miễn Phí giảng dạy[sở hữu giấy chứng nhận giáo viên tiếng Hà...
🥳 Lớp trung cấp ưu đãi giảm 300.000 đến hết  08/12🥳Bạn đang tìm một giáo viên kèm tiếng Hàn có chứng chỉ giảng dạy, nhiề...
Buổi học khám phá văn hoá ẩm thực Hàn Quốc tại Ra-on vào cuối mỗi khoá những ngày trước dịch. Khi các bạn học viên đang ...
#재택근무Đây có phải là hình ảnh làm việc ở nhà của bạn ?😂😂😂Biểu hiện "재택근무" mang nghĩa là  "làm việc tại nhà" hoặc có thể h...
Đây có phải là bạn của những ngày đầu học phát âm Tiếng Hàn? 😂😂🌸 "HỌC TIẾNG HÀN CÓ KHÓ KHÔNG?" Là câu hỏi của rất nhiều ...
❤️BẠN CÓ YÊU TIẾNG HÀN KHÔNG?❤️Học tiếng Hàn chúng ta không chỉ biết thêm một ngôn ngữ mới mà còn có thể giao tiếp với h...
🅃🄷Ử 🅃🄷Á🄲🄷 🅃🄸Ế🄽🄶 🄷À🄽 🄲Ấ🄿 ĐỘ "🄻Ẹ🄾 🄻ƯỠ🄸" 🄲Ù🄽🄶 🅁🄰-🄾🄽 🄽🄷É~ 🙌🙌도전합시다!!!! 🙌🙌🔥Bài test chống chỉ định  cho các bạn đang gặp stres...
Video(1344070125978928)

Location

Category

Website

Address


824/37 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City

Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
RMIT Vietnam Analytics Club RMIT Vietnam Analytics Club
Ho Chi Minh City

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like!

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

PFIEV2007 PFIEV2007
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

MT07KHTN MT07KHTN
268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City

Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Du học Nhật Bản giá rẻ Du học Nhật Bản giá rẻ
140 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 350-1103

Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng là hàng đầu! Trực tiếp hỗ trợ về nhà ?