Mầm non Anh Hoa Sài Gòn, Ho Chi Minh City Video January 4, 2020, 8:38am

Videos by Mầm non Anh Hoa Sài Gòn in Ho Chi Minh City. Trường mầm non cơ sở vật chất tốt và tiện nghi nuôi dạy trẻ chất lượng cao với chương trình tam ngữ Việt-Anh-Hoa

A

Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ.
Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection
1. The water particles rise up at the surface and form clouds.
2. The water particles snuggle together into small drops.
3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

Other Mầm non Anh Hoa Sài Gòn videos

a
Học về CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY (PARTS OF A PLANT), các bé biết giới thiệu: It's a flower. Đây là hoa. It's a leaf. Đây là lá. It's a stem. Đây là thân cây. t's a fruit. Đây là trái cây. It's a root. Đây là rễ cây.

a
Học về CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY (PARTS OF A PLANT), các bé biết giới thiệu: It's a flower. Đây là hoa. It's a leaf. Đây là lá. It's a stem. Đây là thân cây. t's a fruit. Đây là trái cây. It's a root. Đây là rễ cây.

A
Cô MAGGIE dạy tụi con bài hát PHÒNG, TRÁNH VIRUS CORONA qua việc rửa tay như thế nào cho đúng cách; cách dùng khủyu tay để che miệng khi ho, hắt hơi; cách giữ khoảng cách; không sờ tay lên mắt, mũi, miệng để PHÒNG, TRÁNH VIRUS CORONA. This is the way I wash my hands. Wash my hands, wash my hands. This is the way I wash my hands. Wash my hands, wash my hands. This is the way I wash my hands, prevent corona virus. This is the way I cough and sneeze cough and sneeze, cough and sneeze. This is the way I cough and sneeze prevent corona virus. This is the way I keep social distance keep social distance, keep social distance. This is the way I keep social distance prevent corona virus. Do not touch your eyes, nose and mouth, eyes, nose and mouth, eyes, nose and mouth. Do not touch your eyes, nose and mouth, prevent corona virus.

A
Học với Cô MAGGIE, ngoài việc học Tiếng Anh, tụi con còn được học LEADERSHIP (KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO). Hôm nay đến lượt TÂM BÌNH hướng dẫn các bạn học Tiếng Anh nè Ba Mẹ qua bài NHỮNG DỤNG CỤ GIÚP PHÒNG, TRÁNH VIRUS CORONA (CORONAVIRUS PROTECTIVE EQUIPMENT AND PREVENTION) mask: I wear a mask. soap: I wash my hands with soap. hand sanitizer: I use hand sanitizer. face shield: I wear a face shield. gloves: I wear gloves. healthy food: I eat healthy food.

A
Học với Cô MAGGIE, ngoài việc học Tiếng Anh, tụi con còn được học cách PHÒNG, TRÁNH VIRUS CORONA qua những việc đơn giản như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cách đeo khẩu trang và cả cách rửa tay với nước sát khuẩn nữa nè Ba Mẹ!

a
Lứa tuổi mầm non nhận diện mặt chữ đã khó, thế mà học với cô MAGGIE, thì các bé còn nhìn và đọc như trẻ CUỐI LỚP 1 luôn đó Ba Mẹ! Ba Mẹ xem TÂM BÌNH tuyệt vời chưa!

a
Lứa tuổi mầm non nhận diện mặt chữ đã khó rồi, nhưng với các bé học cùng Cô MAGGIE, thì các bé còn nhìn và đọc như CÁC BÉ CUỐI LỚP 1 đó Ba Mẹ. Ba Mẹ xem BILL tuyệt vời chưa!

a
Lứa tuổi mầm non nhận diện mặt chữ đã khó rồi, nhưng với các bé học cùng Cô MAGGIE, thì các bé còn nhìn và đọc như CÁC BÉ CUỐI LỚP 1 đó Ba Mẹ. Ba Mẹ xem KITTY tuyệt vời chưa!

A
Lứa tuổi mầm non nhận diện mặt chữ đã khó rồi, nhưng với các bé học cùng Cô MAGGIE, thì các bé còn nhìn và đọc như CÁC BÉ CUỐI LỚP 1 đó Ba Mẹ. Ba Mẹ xem NHÃ THY tuyệt vời chưa!

Các bé múa hát mừng Xuân!

A
Các bé múa hát mừng xuân!

A
Các bé múa hát mừng xuân!

A
Các bé múa hát mừng xuân!

A
Để chào mừng năm mới, Các bé hát bài: Happy new year Happy new year Happy new year Happy new year to you all We are singing We are dancing Happy new year to you all!

A
Học về Parts of a House Các bé biết chỉ vào và diễn đạt: It’s a roof. Nó là mái nhà. It’s a window.Nó là cửa sổ. It’s a balcony.Nó là ban công. It’s a door. Nó là cửa lớn. It’s a letterbox. Nó là hộp thư. It’s a path. Nó là con đường. It’s a driveway. Nó là đường lái xe vào nhà. It’s a car. Nó là chiếc xe hơi. It’s a garage. Nó là nhà để xe.

A
Học về Parts of a House Các bé biết chỉ vào và diễn đạt: It’s a roof. Nó là mái nhà. It’s a window.Nó là cửa sổ. It’s a balcony.Nó là ban công. It’s a door. Nó là cửa lớn. It’s a letterbox. Nó là hộp thư. It’s a path. Nó là con đường. It’s a driveway. Nó là đường lái xe vào nhà. It’s a car. Nó là chiếc xe hơi. It’s a garage. Nó là nhà để xe.

A
Học về FEELINGS, các bé biết diễn đạt: On Monday, I am sleepy On Tuesday, I am glad On Wednesday, I am happy On Thursday, I am sad On Friday, I am tired On Saturday and Sunday, I go for a walk

A
Học về FEELINGS, các bé biết diễn đạt: On Monday, I am sleepy On Tuesday, I am glad On Wednesday, I am happy On Thursday, I am sad On Friday, I am tired On Saturday and Sunday, I go for a walk

A
Học về FEELINGS, các bé biết diễn đạt: On Monday, I am sleepy On Tuesday, I am glad On Wednesday, I am happy On Thursday, I am sad On Friday, I am tired On Saturday and Sunday, I go for a walk

A
Học về Weather: sunny, rainy, cloudy, windy, snowy, stormy; Các bé biết hỏi và trả lời những hoạt động các bé có thể làm trong các loại hình thời tiê1t đó: How's the weather? It's sunny. I swim on a sunny day. How's the weather? It's rainy. I watch TV on a rainy day. How's the weather? It's cloudy. I play with my friends on a cloudy day. How's the weather? It's windy. I fly a kite on a windy day. How's the weather? It's snowy. It's stormy.

A
Học về FOOD & DRINKS, các bé biết làm câu: What do you want to eat? I want to eat _____. I don't want to eat _____.

A
Học về FOOD & DRINKS, các bé biết làm câu: What do you want to eat? I want to eat _____. I don't want to eat _____.

A
Học về FOOD & DRINKS, các bé biết làm câu: What do you want to eat? I want to eat _____. I don't want to eat _____.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Những món quà cho các bé từ quê hương của Cô MAGGIE!

About   Privacy   Login