Mầm non Anh Hoa Sài Gòn

Mầm non Anh Hoa Sài Gòn

Trường mầm non cơ sở vật chất tốt và tiện nghi nuôi dạy trẻ chất lượng cao với chương trình tam ngữ Việt-Anh-Hoa SMEK mở các lớp Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá cho các bé từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Môi trường học tập có tính tương tác cao, các bé được tạo điều kiện tiếp xúc với mọi người xung quanh, qua các hoạt động như: học tập và sáng tạo, tư duy, vui chơi và khám phá… Chúng tôi đào tạo trẻ theo Chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam kết hợp những phương pháp giảng dạy tốt nhất từ các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài chương trình Tiếng Việt, trẻ còn được học NGÔN NGỮ cũng như VĂN HÓA Anh, Hoa (Tiếng Quốc Ngữ). Trẻ đạt được các mục tiêu sau: Phát triển nhân cách, cá nhân và xã hội. Phát triển ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và văn chương. Phân tích, suy luận và giải quyết vấn đề. Hiểu biết về thế giới xung quang. Phát triển thể chất. Phát triển khả năng sáng tạo. Tự tin và có tính kỷ luật cao. Thoải mái và công bằng trong môi trường quốc tế.

Mission: Nhận thức được giá trị phát triển quan trọng của mỗi trẻ là phát triển năng lực và kỹ năng, và mọi trẻ đều có khả năng riêng để đạt được hiệu quả phát triển tích cực bất kể quốc tịch nào hay tầng lớp xã hội nào. Vì lẽ đó, chúng tôi mang đến một môi trường học tập thật đa dạng và chu đáo để trẻ phát triển khả năng học hỏi, sáng tạo và quyết đoán. Tạo nền tảng vững chắc cho trẻ trở thành những người thành công và nhà lãnh đạo ưu tú trong tương lai.

Operating as usual

Giờ MATHS, Cô MAGGIE hướng dẫn tụi con cách diễn đạt: BẰNG - EQUAL TO, LỚN HƠN - GREATER THAN, NHỎ HƠN - LESS THAN nè Ba Mẹ.
3 >2 (three is greater than two)
1 < 4 (one is less than four)
6 = 6 (six is equal to six)
8 > 3 (eight is greater than three)
7 < 9 (seven is less than nine)
4 = 4 (four is equal to four)

a

Giờ MATHS, Cô MAGGIE hướng dẫn tụi con cách diễn đạt: BẰNG - EQUAL TO, LỚN HƠN - GREATER THAN, NHỎ HƠN - LESS THAN nè Ba Mẹ.
3 >2 (three is greater than two)
1 < 4 (one is less than four)
6 = 6 (six is equal to six)
8 > 3 (eight is greater than three)
7 < 9 (seven is less than nine)
4 = 4 (four is equal to four)

a

Giờ MATHS, Cô MAGGIE hướng dẫn tụi con cách diễn đạt: BẰNG - EQUAL TO, LỚN HƠN - GREATER THAN, NHỎ HƠN - LESS THAN nè Ba Mẹ.
3 >2 (three is greater than two)
1 < 4 (one is less than four)
6 = 6 (six is equal to six)
8 > 3 (eight is greater than three)
7 < 9 (seven is less than nine)
4 = 4 (four is equal to four)

a

Giờ MATHS, Cô MAGGIE hướng dẫn tụi con cách diễn đạt: BẰNG - EQUAL TO, LỚN HƠN - GREATER THAN, NHỎ HƠN - LESS THAN nè Ba Mẹ.
3 >2 (three is greater than two)
1 < 4 (one is less than four)
6 = 6 (six is equal to six)
8 > 3 (eight is greater than three)
7 < 9 (seven is less than nine)
4 = 4 (four is equal to four)

a

Giờ MATHS, Cô MAGGIE hướng dẫn tụi con cách diễn đạt: BẰNG - EQUAL TO, LỚN HƠN - GREATER THAN, NHỎ HƠN - LESS THAN nè Ba Mẹ.
3 >2 (three is greater than two)
1 < 4 (one is less than four)
6 = 6 (six is equal to six)
8 > 3 (eight is greater than three)
7 < 9 (seven is less than nine)
4 = 4 (four is equal to four)

a

Giờ MATHS, Cô MAGGIE hướng dẫn tụi con cách diễn đạt: BẰNG - EQUAL TO, LỚN HƠN - GREATER THAN, NHỎ HƠN - LESS THAN nè Ba Mẹ.
3 >2 (three is greater than two)
1 < 4 (one is less than four)
6 = 6 (six is equal to six)
8 > 3 (eight is greater than three)
7 < 9 (seven is less than nine)
4 = 4 (four is equal to four)

Giờ SCIENCE, học về ANIMALS, Cô MAGGIE cho tụi con chơi trò PUZZLE để sắp xếp các con vật bird , fish butterfly

Thứ hai có món xe Hu tiểu Nam Vang ngon nên các bé có thể an nhiều, bữa tối có an ít hơn một chút, Ba mẹ cũng đừng lo nha

Học về các bộ phận trên mặt, Cô JAY cho tụi con chơi trò chơi vui chưa nè Ba Mẹ!

a

Học về GIỚI TỪ _Prepositions: In On, Under , các bé nghe Cô MAGGIE hỏi WHERE IS THE …… và biết trả lời:
The egg is in the nest.
The dog is in the doghouse.
The flower is in the vase.
The apple is on the box.
The cat is on the mat.
The elephant is on the ball.
The girl is under the table .
The man is under the tree.
The toy train is under the bed

aa

Học về GIỚI TỪ _Prepositions: In On, Under , các bé nghe Cô MAGGIE hỏi WHERE IS THE …… và biết trả lời:
The egg is in the nest.
The dog is in the doghouse.
The flower is in the vase.
The apple is on the box.
The cat is on the mat.
The elephant is on the ball.
The girl is under the table .
The man is under the tree.
The toy train is under the bed

a

Học SCIENCE, Cô MAGGIE giúp các bé hiểu về Vệ sinh cá nhân và những điều giúp cơ thể sạch _ Personal hygiene and things use to keep our body clean: đó là Toothbrush toothpaste, soap , shampoo, comb , towel
I wash my hands.
I brush my teeth.
I comb my hair.
I take a shower.

a

Học SCIENCE, Cô MAGGIE giúp các bé hiểu về Vệ sinh cá nhân và những điều giúp cơ thể sạch _ Personal hygiene and things use to keep our body clean: đó là Toothbrush toothpaste, soap , shampoo, comb , towel
I wash my hands.
I brush my teeth.
I comb my hair.
I take a shower.

a

Học SCIENCE, Cô MAGGIE giúp các bé hiểu về Vệ sinh cá nhân và những điều giúp cơ thể sạch _ Personal hygiene and things use to keep our body clean: đó là Toothbrush toothpaste, soap , shampoo, comb , towel
I wash my hands.
I brush my teeth.
I comb my hair.
I take a shower.

aa

: Học SCIENCE, Cô MAGGIE giúp các bé hiểu về Vệ sinh cá nhân và những điều giúp cơ thể sạch _ Personal hygiene and things use to keep our body clean: đó là Toothbrush toothpaste, soap , shampoo, comb , towel
I wash my hands.
I brush my teeth.
I comb my hair.
I take a shower.

[10/04/20]   Sáng nay có điểm tâm Bún Cá ngon lắm, Ba Mẹ cho con đi học sớm để thưởng thức cung các bạn nha

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

a

Giờ học Science với chủ đề HOW DOES A SEED GROW INTO A PLANT? HẠT PHÁT TRIỂN THÀNH CÂY NHƯ THẾ NÀO? Cô MAGGIE giúp các bé hiểu:
This is my plant. The seed grows into a plant. Đây là cây của tôi. Hạt phát triển thành cây.
Parts of a plant: root, stem, leaf, fruit, flower. Các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, trái, hoa.
Root- absorbs water. Rễ _ hút nước.
Stem- supports the plant. Thân _ nâng đỡ cây.
Leaf- makes food. Lá _ tạo thức ăn.
Fruit- protects the seeds. Trái _ bảo vệ hạt
Flower- makes seeds. Hoa _ tạo hạt.

Tụi con chơi Trung Thu vui lắm Ba Mẹ oi

Thực đơn phong phú quá Ba Mẹ oi

Giờ SCIENCE, Cô JAY cho các bé làm thí nghiệm đơn giản giúp các bé quan sát và say đoán. Qua đó các bé biết những vật có thể nổi và những vật có thể chìm.

a

Học về SCHOOL PLACES với Classroom, Playground, Computer room, Music room, Cô MAGGIE cho các bé vào từng phòng chức năng để các bé có thể hiểu rõ:
Where do you read? (Bạn đọc ở đâu?) I read in the classroom. (Tôi đọc trong lớp).
Where do you play? (Bạn chơi ở đâu?) I play in the playground. (Tôi chơi ở sân chơi).
Where do you use the computer? (Bạn dùng máy vi tính ở đâu?) I use the computer in the computer room. (Tôi dùng máy vi tính ở) phòng vi tính.
Where do you sing? (Bạn hát ở đâu?) I sing in the music room. (Tôi hát ở phòng âm nhạc).

a

Học về SCHOOL PLACES với Classroom, Playground, Computer room, Music room, Cô MAGGIE cho các bé vào từng phòng chức năng để các bé có thể hiểu rõ:
Where do you read? (Bạn đọc ở đâu?) I read in the classroom. (Tôi đọc trong lớp).
Where do you play? (Bạn chơi ở đâu?) I play in the playground. (Tôi chơi ở sân chơi).
Where do you use the computer? (Bạn dùng máy vi tính ở đâu?) I use the computer in the computer room. (Tôi dùng máy vi tính ở) phòng vi tính.
Where do you sing? (Bạn hát ở đâu?) I sing in the music room. (Tôi hát ở phòng âm nhạc).

a

Học về SCHOOL PLACES với Classroom, Playground, Computer room, Music room, Cô MAGGIE cho các bé vào từng phòng chức năng để các bé có thể hiểu rõ:
Where do you read? (Bạn đọc ở đâu?) I read in the classroom. (Tôi đọc trong lớp).
Where do you play? (Bạn chơi ở đâu?) I play in the playground. (Tôi chơi ở sân chơi).
Where do you use the computer? (Bạn dùng máy vi tính ở đâu?) I use the computer in the computer room. (Tôi dùng máy vi tính ở) phòng vi tính.
Where do you sing? (Bạn hát ở đâu?) I sing in the music room. (Tôi hát ở phòng âm nhạc).

Học về SCHOOL PLACES với Classroom, Playground, Computer room, Music room, Cô MAGGIE cho các bé vào từng phòng chức năng để các bé có thể hiểu rõ:
Where do you read? (Bạn đọc ở đâu?) I read in the classroom. (Tôi đọc trong lớp).
Where do you play? (Bạn chơi ở đâu?) I play in the playground. (Tôi chơi ở sân chơi).
Where do you use the computer? (Bạn dùng máy vi tính ở đâu?) I use the computer in the computer room. (Tôi dùng máy vi tính ở) phòng vi tính.
Where do you sing? (Bạn hát ở đâu?) I sing in the music room. (Tôi hát ở phòng âm nhạc).

Our Story

SMEK mở các lớp Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá cho các bé từ 6 tháng đến 5 tuổi. Môi trường học tập có tính tương tác cao, các bé được tạo điều kiện tiếp xúc với mọi người xung quanh, qua các hoạt động như: học tập và sáng tạo, tư duy, vui chơi và khám phá… Chúng tôi đào tạo trẻ theo Chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam kết hợp những phương pháp giảng dạy tốt nhất từ các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài chương trình Tiếng Việt, trẻ còn được học NGÔN NGỮ cũng như VĂN HÓA Anh, Hoa (Tiếng Quốc Ngữ). Trẻ đạt được các mục tiêu sau: Phát triển nhân cách, cá nhân và xã hội. Phát triển ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và văn chương. Phân tích, suy luận và giải quyết vấn đề. Hiểu biết về thế giới xung quanh. Phát triển thể chất. Phát triển khả năng sáng tạo. Tự tin và có tính kỷ luật cao. Thoải mái và công bằng trong môi trường quốc tế.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

a
a
a
a
a
a
aa
a
a
a
aa
a

Location

Telephone

Address


133 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5
Ho Chi Minh City
70000
Other Preschools in Ho Chi Minh City (show all)
Trường mầm non Apollo HCM Trường mầm non Apollo HCM
243 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Trường Mầm Non Ngôi Sao Thanh Đa Trường Mầm Non Ngôi Sao Thanh Đa
138 Bình Quới - P.27 - Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Mầm Non Ngôi Sao Cơ Sở 3.

Trường Mầm Non Tư Thục Thiên Ân Trường Mầm Non Tư Thục Thiên Ân
HẺM 26 Đỗ Xuân Hợp
Ho Chi Minh City

Truong Mam Non Anh Duong Truong Mam Non Anh Duong
60 Nguyễn Thông, Quận 3
Ho Chi Minh City

Là trường mầm non nhận bé từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Mầm Non Hạt Đậu Nhỏ Mầm Non Hạt Đậu Nhỏ
Chung Cư 1050 - Số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

GIỚI THIỆU Mầm Non Hạt Đậu Nhỏ Với phương châm: "Con của bạn cũng là con của chúng tôi", Nuôi dạy các bé với tất cả tấm lòng yêu thương

Trường mầm non Apple Tree Trường mầm non Apple Tree
438 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa
Ho Chi Minh City

Môi trường an toàn, hiện đại giúp bé phát triển toàn diện

Hệ thống giáo dục mầm non Trí Tuệ Việt Hệ thống giáo dục mầm non Trí Tuệ Việt
112 Đường Số 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRÍ TUỆ VIỆT

Trường Mầm Non Hoàng Yến Trường Mầm Non Hoàng Yến
70 Đường Số16,Phường Linh Trung,Thủ Đức,
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Mầm Non Công Lập Hoàng Yến

Máy lọc nước uống trực tiếp không cần đun sôi Máy lọc nước uống trực tiếp không cần đun sôi
17, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Trường mầm non tư thục quận TÂN BÌNH - HẠNH PHÚC Trường mầm non tư thục quận TÂN BÌNH - HẠNH PHÚC
55, Lam Sơn, Phường 2, Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City

Trường mầm non tư thục chất lượng cao Hạnh Phúc - q.Tân Bình. Tell: (08) 3844 0045 - 0937.124.434

Trường Mầm Non 9 Trường Mầm Non 9
109F/10Bis Bến Vân Đồn Phường 9 Quận 4
Ho Chi Minh City

Trường Mầm non 9 nhận các bé từ 2 - 5 tuổi. Cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, thân thiện.

Mầm Non Mckids Mầm Non Mckids
1-3 đường Số 26, P10, Q6
Ho Chi Minh City, 08

Mầm non chất lượng cao : nhận trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi Sỉ số bé ít, sàn gỗ cao cấp Camera online tất cả hoạt động của bé Sân chơi và hồ bơi ngoài trời

About   Contact   Privacy   Login C