Học Viện Lãnh Đạo Bản Thân Lusaca, Ho Chi Minh City Video March 24, 2018, 9:00am

Videos by Học Viện Lãnh Đạo Bản Thân Lusaca in Ho Chi Minh City. Nguồn sáng tới - Người Việt mới

Bài học từ chiếc lưỡi

" NÓI SAO CHO NGƯỜI CHỊU NGHE"
Tại sao chiếc lưỡi và sự khéo léo của nó lại quan trọng đến như vậy? 🤔🤔🤔
Làm sao ứng dụng được sự khéo léo của chiếc lưỡi ❓❓
Hãy cùng Lusaca xem video dưới đây nhé! 😍😍😍
#HocvienlanhdaobanthanLusaca

Other Học Viện Lãnh Đạo Bản Thân Lusaca videos

Kích hoạt năng lượng vô hạn của con người
Bạn có muốn bứt phá khỏi vòng an toàn của mình, đón nhận những tư duy tích cực, kích hoạt năng lực vô hạn của bản thân. ...

Lễ Hội Canaval Báo Chí
🤗🤗 Trong 2 ngày: 21 và 22-4, LUSACA đã tham gia đồng hành cùng lễ hội báo chí Canaval doanh nhân với chủ đề “Báo chí cù...

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BÁN HÀNG
Tại sao bạn đã tham gia nhiều khóa học và có rất nhiều công cụ hỗ trợ nhưng vẫn chưa thể bán hàng giỏi ? 🤔🤔🤔 Hãy đến với...

Giá trị của bản thân
Cuộc đời này dù có thử thách hay những khó khăn liên tục tìm đến làm bạn, khiến bạn nản chí, thất vọng nhưng không bao g...

LỜI NÓI VÔ NGÔN
😍😍😍 Có chương trình nào bạn từng tham gia mà:✨ Bạn được khóc?✨ Bạn được cười?✨ Bạn được giao lưu kết nối?✨ Bạn được thự...

Ubuntu
Hãy đăng ký tham gia "Nói sao cho người chịu nghe" ngày 8/4 để cùng Lusaca hô vang Ubuntu bạn nhé!

Bài học từ chiếc lưỡi
" NÓI SAO CHO NGƯỜI CHỊU NGHE"Tại sao chiếc lưỡi và sự khéo léo của nó lại quan trọng đến như vậy? 🤔🤔🤔Làm sao ứng dụng đ...

Nhân viên
Nhân viên tốt - nhân viên bình thường khách nhau thế nào? Hãy xem và đánh giá nhé ;)

Tự Tin

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C