Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Trẻ., Ho Chi Minh City Video October 16, 2021, 8:52am

Videos by Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Trẻ. in Ho Chi Minh City. Nhằm tìm kiếm và đào tạo, phát hiện ra tài năng bẩm sinh của trẻ, Trung tâm áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến giúp trẻ vừa học vừa chơi.

Other Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Trẻ. videos

Cuộc thi Rung CHuông Vàng

Cuộc thi Rung Chuông Vàng

KỸ NĂNG SỐNG TÍCH CỰC

LỚP KỸ NĂNG SỐNG TÍCH CỰC

LỚP KỸ NĂNG CUỐI TUẦN

LỚP KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY

LỚP VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY

C