CED

CED

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành khoa học kinh tế.

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế (CED)

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á – Thành viên của Tập đoàn Giáo Dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành khoa học kinh tế.

Operating as usual

08/04/2021

📊 CED KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Kiến thức - kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn từ nền tảng đến chuyên sâu

📍 Thời gian bắt đầu: 10/04/2021
📍 Ca học: Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (07:30 -12:00)
📍 Chương trình học diễn ra trong: 7 buổi.

📊 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 📊
1. Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
2. Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
3. Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
4. Tổ chức hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính, nhân sự của kho
5. Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho
6. Mã số – Mã vạch

Chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/to-chuc-quan-ly-kho-hang-chuyen-nghiep

- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

---
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720
Zalo: 0911321010 - 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #khoahoc #nganhan #quanlykhohang

06/04/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

➤ Khai giảng: 07/04/2021
➤ Lịch học: Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)

📊 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Kỹ năng điều hành hiệu quả
2. Quản trị nhân sự
3. Chiến lược & chính sách kinh doanh
4. Tài chính doanh nghiệp
5. Quản trị chuỗi cung ứng SCM
6. Nghiệp vụ ngoại thương, Incoterms, hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán, các chứng từ trong thanh toán.
7. Kỹ năng đàm phán
8. Luật Doanh nghiệp – Luật Lao động

📌 Chi tiết nội dung khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-tri-kinh-doanh

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Quản Trị Kinh Doanh của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

🔥 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ NGAY!
- Thông tin chi tiết xem tại đây: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-tri-kinh-doanh
- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc

--
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#CED #daotao #khoahoc #kinhte #quantri #kinhdoanh

05/04/2021

🎯 CED KHAI GIẢNG KHÓA HỌC 🎯
ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Hiểu được công ty/doanh nghiệp mà mình lựa chọn đầu tư luôn là vấn đề cấp thiết & quan trọng của bất kỳ một nhà đầu tư nào.

HỌC NGAY KHÓA HỌC "ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP" TẠI CED.
📌 Thông tin chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep

NỘI DUNG KHÓA HỌC:
1. MODULE: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
2. MODULE: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
3. MODULE: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – PHẦN NGUỒN VỐN
4. MODULE: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – PHẦN TÀI SẢN
5. MODULE: ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
6. MODULE: THỰC HÀNH ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
7. MODULE: PHÂN TÍCH CƠ CẤU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
8. MODULE: PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH
9. MODULE: PHÂN TÍCH DUPONT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN ROE
10. MODULE: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
11. MODULE: ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

- Chương trình khuyến học: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký trực tiếp: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

--
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #daotao #khoahoc

02/04/2021

💪 Tạo bước đột phá trong công việc và cuộc sống hoặc thay đổi hướng đi phù hợp hơn với bản thân mình.
💪 Đến ngay CED để tìm hiểu ngay 25 khóa học kinh tế ngắn hạn. Bao gồm các lĩnh vực: Quản trị, Đầu Tư, Nhân sự, Kinh doanh, Marketing, Logistics - Warehouse, Event, Khách sạn..
Chi tiết các khóa học: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-dao-tao

🌏 LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN NGAY:
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988354460
Zalo: 0911 321 010 – 0988 197 720
Website: www.ced.ias.com.vn

---
🌏 CED - Học để thành công hơn
#CED #khoahoc #kinhte #nganhan #phantich #chungkhoan

02/04/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

- Khóa học: 05/04/2021
- Lịch học: Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)
- Chương trình học diễn ra trong: 1.5 tháng

📈 NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC:
- Tổng quan về thị trường chứng khoán (TTCK)
- Luật trong kinh doanh chứng khoán
- Phân tích tình hình tài chính của công ty phát hành chứng khoán
- Định giá chứng khoán
- Phân tích kỹ thuật
- Kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán

👉 Chi tiết nội dung khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/phan-tich-dau-tu-chung-khoan-ced
👉 Xem thêm ưu đãi tại: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc

🌏 LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN NGAY:
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988354460
Zalo: 0911 321 010 – 0988 197 720
Website: www.ced.ias.com.vn

---
🌏 CED - Học để thành công hơn
#CED #khoahoc #kinhte #nganhan #phantich #chungkhoan

30/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
🔥 Nhận ưu đãi 20% học phí khi đăng ký ngay! 🔥

📍 Thời gian bắt đầu: 31/03/2021
📍 Ca học:Sáng thứ 2/4/6 (08:30 – 11:30)
📍 Chương trình học diễn ra trong: 3,5 tháng.

📊 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 📊
1. Quản trị hành chính văn phòng
2. Xử lý công văn & lưu trữ hồ sơ
3. Tổ chức hội nghị & tiếp khách
4. Luật doanh nghiệp – Luật lao động
5. Quản trị nhân sự
6. Tổ chức phỏng vấn và tuyển mộ nhân sự
7. Hệ thống tiền lương
Chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-ly-hanh-chinh-nhan-su

🔖 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ
Chi tiết chương trình: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
Thông tin chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-ly-hanh-chinh-nhan-su
Đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

---
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)

🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720
Zalo: 0911321010 - 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #khoahoc #nganhan #hanhchinhnhansu

30/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC THƯ KÝ & TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
🔥 Ưu đãi ngay 20% học phí khi đăng ký khóa học 🔥

- Khai giảng: 31/03/2021
- Lịch học:Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)
- Khóa học diễn ra trong: 3,5 tháng.

📊 NỘI DUNG KHÓA HỌC:
1. Nghiệp vụ thư ký & quản trị văn phòng
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mại
3. Thương lượng & đàm phán thương mại
4. Luật doanh nghiệp – Luật lao động
5. Nghiệp vụ lễ tân & tổ chức hội nghị
6. Hướng dẫn soạn thảo thư từ, hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh
7. Quản trị nhân sự

Tham khảo ngay chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/thu-ky-tro-ly-giam-doc

🔥 ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 20% KHI ĐĂNG KÝ
- Thông tin chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/thu-ky-tro-ly-giam-doc
- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

🌏 LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN NGAY:
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988354460
Zalo: 0911 321 010 – 0988 197 720
Website: www.ced.ias.com.vn

---
🌏 CED - Học để thành công hơn
#CED #khoahoc #kinhte #nganhan #phantich #chungkhoan

30/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
🔖 ƯU ĐÃI NGAY 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ 🔖

- Thời gian bắt đầu: 31/03/2021
- Ca học: Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)
- Chương trình học diễn ra trong: 7 buổi.

📊 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 📊
1. Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
2. Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
3. Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
4. Tổ chức hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính, nhân sự của kho
5. Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho
6. Mã số – Mã vạch

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS), có giá trị quốc gia.

Chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/to-chuc-quan-ly-kho-hang-chuyen-nghiep

🔖 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ
- Thông tin chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/to-chuc-quan-ly-kho-hang-chuyen-nghiep
- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

---
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720
Zalo: 0911321010 - 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #khoahoc #nganhan #quanlykhohang

27/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC TỔ CHỨC & QUẢN LÝ SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP
🔥 Ưu đãi ngay 20% học phí khi đăng ký khóa học!

📍 Thời gian bắt đầu: 28/03/2021
📍 Ca học: Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (07:30 -12:00)
📍 Chương trình học diễn ra trong: 1,5 tháng.

Tham khảo ngay chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-ly-to-chuc-su-kien-chuyen-nghiep

🔖 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
https://ced.ias.com.vn/dang-ky

---
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720
Zalo: 0911321010 - 0988197720

--
🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #khoahoc #nganhan #logistics

26/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
🔥 NHẬN ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ NGAY!

➤ Khai giảng: 27/03/2021
➤ Lịch học: Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (07:30 -12:00)

📊 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Kỹ năng điều hành hiệu quả
2. Quản trị nhân sự
3. Chiến lược & chính sách kinh doanh
4. Tài chính doanh nghiệp
5. Quản trị chuỗi cung ứng SCM
6. Nghiệp vụ ngoại thương, Incoterms, hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán, các chứng từ trong thanh toán.
7. Kỹ năng đàm phán
8. Luật Doanh nghiệp – Luật Lao động

📌 Chi tiết nội dung khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-tri-kinh-doanh

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Quản Trị Kinh Doanh của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

🔥 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ NGAY!
- Thông tin chi tiết xem tại đây: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/quan-tri-kinh-doanh
- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc

--
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#CED #daotao #khoahoc #kinhte #quantri #kinhdoanh

26/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC DIGITAL MARKETING TRỌN BỘ CÔNG CỤ
🔥 Nhận ngay ưu đãi 20% học phí 🔥

➤ Khai giảng: 27/03/2021
➤ Lịch học: Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (07:30 -12:00)

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Digital Marketing của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

📊 NỘI DUNG KHÓA HỌC TRỌN BỘ BAO GỒM:
1. TỔNG QUAN DIGITAL MARKETING
2. ZALO MARKETING
3. EMAIL MARKETING VÀ TIẾP THỊ LIÊN KẾT (AFFILIATE)
4. THIẾT KẾ WEBSITE
5. VIDEO MARKETING VÀ YOUTUBE MARKETING
6. Facebook MARKETING (THIẾT LẬP, KỸ THUẬT VÀ QUẢNG CÁO Facebook)
7. DIGITAL MARKETING CONTENT (SÁNG TẠO NỘI DUNG, SÁNG TẠO VIẾT BÀI VÀ COPYWRITING CHO SEO, SOCIAL MEDIA)
8. KỸ THUẬT SEO VÀ GOOGLE ADWORDS
9. LẬP KẾ HOẠCH DIGITAL MARKETING

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ
📌 Xem chi tiết: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/digital-marketing
📌 Các chương trình khuyến học khác: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc

🔥 Liên lạc ngay với CED để được tư vấn trực tiếp:
Tel: (028) 38420298 - 0911321010 - 0988354460
Web: https://ced.ias.com.vn/

----
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)

🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #daotao #khoahoc #nganhan #digital #marketing

23/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC THƯ KÝ & TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
🔥 Ưu đãi ngay 20% học phí khi đăng ký khóa học 🔥

- Khai giảng: 28/03/2021
- Lịch học: Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (7:30 – 12:00)
- Khóa học diễn ra trong: 3,5 tháng.

📊 NỘI DUNG KHÓA HỌC:
1. Nghiệp vụ thư ký & quản trị văn phòng
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mại
3. Thương lượng & đàm phán thương mại
4. Luật doanh nghiệp – Luật lao động
5. Nghiệp vụ lễ tân & tổ chức hội nghị
6. Hướng dẫn soạn thảo thư từ, hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh
7. Quản trị nhân sự

Tham khảo ngay chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/thu-ky-tro-ly-giam-doc

🔥 ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 20% KHI ĐĂNG KÝ
- Thông tin chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/thu-ky-tro-ly-giam-doc
- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

🌏 LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN NGAY:
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988354460
Zalo: 0911 321 010 – 0988 197 720
Website: www.ced.ias.com.vn

---
🌏 CED - Học để thành công hơn
#CED #khoahoc #kinhte #nganhan #phantich #chungkhoan

22/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
🎯 Ưu đãi ngay 20% học phí khóa học

- Khóa học: 25/03/2021
- Lịch học: Tối thứ 3/5 (18:00 – 21:00)
- Chương trình học diễn ra trong: 1.5 tháng

📈 NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC:
- Tổng quan về thị trường chứng khoán (TTCK)
- Luật trong kinh doanh chứng khoán
- Phân tích tình hình tài chính của công ty phát hành chứng khoán
- Định giá chứng khoán
- Phân tích kỹ thuật
- Kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán

👉 Chi tiết nội dung khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/phan-tich-dau-tu-chung-khoan-ced
👉 Nhận ưu đãi 20% khi đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc

🌏 LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN NGAY:
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0911321010 – 0988354460
Zalo: 0911 321 010 – 0988 197 720
Website: www.ced.ias.com.vn

---
🌏 CED - Học để thành công hơn
#CED #khoahoc #kinhte #nganhan #phantich #chungkhoan

18/03/2021

CED KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC
🔖 Ưu đãi học phí ngay 20% 🔖

🎯 Khóa học Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
- Khai giảng ngày: 19/03/2021
- Lịch học: Sáng thứ 2/4/6 (08:30 – 11:30)

🎯 Khóa học Quản Trị Kinh Doanh
- Khai giảng ngày: 19/03/2021
- Lịch học: Sáng thứ 2/4/6 (08:30 – 11:30)

🔖 NHẬN NGAY KHUYẾN HỌC KHI ĐĂNG KÝ NGAY ⤵
ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ CHO TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC
- Chương trình khuyến học: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký trực tiếp: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-dao-tao

--
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #daotao #khoahoc #kinhte

17/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
Nhận ưu đãi 20% học phí khi đăng ký ngay!

📍 Khai giảng: 19/03/2021
📍 Ca học: Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)
📍 Chương trình học diễn ra trong: 2 tháng.

📊 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 📊
1. Những vấn đề cơ bản Logistics
2. Quản trị chuỗi cung ứng
3. Vận tải và vận tải ngoại thương
4. Thuế và chính sách thuế Xuất nhập khẩu, Thủ tục Hải quan
5. Quản lý kho hàng
6. Quản lý đơn hàng và khách hàng
Chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/chuyen-vien-logistics

🔖 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ
- Thông tin chi tiết khóa học: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/chuyen-vien-logistics
- Thông tin chương trình khuyến học: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký khóa học ngay: https://ced.ias.com.vn/dang-ky

---
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720
Zalo: 0911321010 - 0988197720
🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #khoahoc #nganhan #logistics

13/03/2021

CED KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC
🔖 Ưu đãi học phí ngay 20% 🔖

🎯 Khóa học Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
- Khai giảng ngày: 16/03/2021
- Lịch học: Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)

🎯 Khóa học Thư Ký & Trợ Lý Giám Đốc
- Khai giảng ngày: 16/03/2021
- Lịch học: Tối thứ 2/4/6 (18:00 – 21:00)

🔖 NHẬN NGAY KHUYẾN HỌC KHI ĐĂNG KÝ NGAY ⤵
ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ CHO TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC
- Chương trình khuyến học: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc
- Đăng ký trực tiếp: https://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-dao-tao

--
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#ced #daotao #khoahoc #kinhte

13/03/2021

[CED KHAI GIẢNG] KHÓA KỸ NĂNG BÁN HÀNG – CHỐT SALES VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
🔖 Nhận ngay ưu đãi 20% học phí 🔖

- Thời gian bắt đầu: 16/03/2021.
- Chương trình học diễn ra trong: 18 buổi
- Ca học: Tối thứ 3/5 (18:00 – 21:00)

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Kỹ Năng Bán Hàng – Chốt Sales và Chăm Sóc Khách Hàng của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

🔖 GIẢM 20% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ NGAY
- Thông tin chi tiết xem tại đây: https://ced.ias.com.vn/khoa-hoc/ky-nang-ban-hang-chot-sales-va-cham-soc-khach-hang
- Thông tin chương trình giảm học phí: http://ced.ias.com.vn/chuong-trinh-khuyen-hoc

Đến với khóa học, ngoài việc được trang bị những phương pháp, kỹ năng bán hàng – chốt sales và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, học viên còn được chia sẻ các kinh nghiệm để đối phó và xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình bán hàng từ các chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý bán hàng, cùng các Nhà quản lý các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

📊 NỘI DUNG KHÓA HỌC:
1. MODULE “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”
2. MODULE “KỸ NĂNG BÁN HÀNG – CHỐT SALES“
- Quan điểm về bán hàng và xây dựng hệ thống bán hàng
- Kỹ năng bán hàng và quy trình bán hàng I.M.P.A.C.T
- Chốt Sales
3. MODULE “KỸ NĂNG DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”
- Tâm lý và hành vi khách hàng
- Triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Hoạch định và xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng

--
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
🌏 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Hotline: (028) 38420298 – 0911321010 – 0988197720

🌏 CED - Học để thành công hơn.
#CED #daotao #khoahoc #kinhte #kỹ_năng_bán_hàng #chốt_sale

Trung tâm CED

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á – Thành viên của Tập đoàn Giáo Dục Quốc TếÁ Châu (GAIE), là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành khoa học kinh tế.

Văn phòng CED:

49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3842 0298 - 0911321010

​ Website: www.ced.ias.com.vn

Videos (show all)

Chỉ còn duy nhất hôm nay giảm 30% học phí các khóa học tại CED
Giảm 30% học phí 2 ngày duy nhất 13&14/12/2018 tại CED
Cùng Trải nghiệm các khóa học nghiệp vụ "Khoa Học Kinh Tế'" tại CED
NEVER GIVE UP
Nghe Shark Linh chia sẻ SỞ THÍCH TRONG CÔNG VIỆC
CED đào tạo các khóa học nghiệp vụ kinh tế tại TPHCM
SỰ NỖ LỰC CỦA BẠN QUAN TRỌNG HƠN KẾT QUẢ
Người bình tĩnh trước cái lợi mới là người chiến thắng
THỜI GIAN LÀ VÔ GIÁ
HÃY LÀ NGƯỜI CHÈO LÁI VẬN MỆNH CỦA MÌNH
Ốp lưng điện thoại có nguồn gốc tại Trung Quốc có thể chứa chất gây ung thư

Location

Category

Telephone

Address


49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 13:30 - 21:00
Monday 08:00 - 12:00
Tuesday 13:30 - 21:00
Tuesday 08:00 - 12:00
Wednesday 13:30 - 21:00
Wednesday 08:00 - 12:00
Thursday 13:30 - 21:00
Thursday 08:00 - 12:00
Friday 13:30 - 21:00
Friday 08:00 - 12:00
Saturday 13:30 - 17:30
Saturday 08:00 - 12:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Học Viện Số Quốc Tế - IDL Học Viện Số Quốc Tế - IDL
Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

IDL ( International Digital Learning Center) mang trên mình sứ mạng: đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao tại lĩnh vực CNTT trong CMCN 4.0

Anh Văn Nội Trú - BaloEnglish Campus Anh Văn Nội Trú - BaloEnglish Campus
200 Phan Văn Hân
Ho Chi Minh City, 70000

Anh Văn Nội Trú duy nhất tại Việt Nam - Áp dụng mô hình đào tạo Tiếng Anh đúng khoa học, tiên tiến, hiệu quả nhất hiện nay mà các Quốc Gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Châu Âu, Nhật, Singapore, Philippine.

Midori Preschool Midori Preschool
Chung Cư Dragon Hill 2, 15A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè
Ho Chi Minh City

Nuôi dưỡng trẻ có trái tim ấm áp, tự lực hợp tác và tự tin hội nhập.

Trung tâm gia sư Đức trí- Gia sư uy tín Trung tâm gia sư Đức trí- Gia sư uy tín
261/26 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Trung tâm gia sư và bồi dưỡng văn hoá

Viet Thong Minh Education J.S.C Viet Thong Minh Education J.S.C
82 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Phát triển các kỹ năng đỉnh cao của Thế kỷ 21 - Dành cho trẻ em nằm trong độ tuổi nhi đồng và vị thành niên thông qua bộ Sản phẩm LEGO Mindstorm EV3

Productive English Network - HCMUE Productive English Network - HCMUE
Room C406, 280 An Dương Vương Street, District 5
Ho Chi Minh City

Room C406 - HCMUE An Duong Vuong campus - Where English learning becomes easier. Contact: [email protected]

Khai Phá Bản Thân Khai Phá Bản Thân
Ho Chi Minh City

"Làm chủ bản thân - Thay đổi cuộc đời" http://khaiphabanthan.vn

Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải
343D Lạc Long Quân, P.5, Q.11
Ho Chi Minh City, 70000

Fanpage Chính Thức của Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải - Quận 11, Tp.HCM

Bravo Education Bravo Education
68/12 Tran Tan, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District
Ho Chi Minh City, 700000

Bravo - Chinh phục song ngữ Anh - Hoa chỉ sau 3 tháng + chi phí hợp lý với đội ngũ Giáo viên Đại học Sư Phạm TPHCM

English speeking club vietnam English speeking club vietnam
Ho Chi Minh City

ENGLISH CLUB, SAIGON ENGLISH CLUB, VIETNAM ENGLISH TALKING CLUB. American Talking club Vietnam, Single people Vietnam

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro
Lầu 6, Tòa Nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

IT consulting & training, IT Solutions and Effective Skills set training.

Dai Truong Phat Education Dai Truong Phat Education
148-150 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận - TPHCM
Ho Chi Minh City, 700000

Tập đoàn Education Solutions Việt Nam là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các giải pháp giáo dục toàn diện.