Camp Asia

Camp Asia

Comments

mình muốn kết hợp mở rộng tous trekking tà năng phan - dũng và các tous trekking , hiking các loại hình thức du lịch bụi tại các địa điểm dak lak , đà nẵng , đà lạt , hồ chí minh , các địa danh dành cho dân du lịch bụi : núi ngọc linh , bi dup, tà năng phan dũng ,bà đen , v.v.v...
good time không mấy má?

CAMP ASIA Specializing in:
- Summer Camp
- School Trip
- Educational Tour
- Survival Tour
- STEM Camp
- Specific Project
- Service Learning
- Company trip
- Events
- FAMILY Race
- FAMILY Tour

Camp Asia is dedicated to a community-oriented, holistic approach to youth development and English language acquisition. Camp Asia collaborates with international schools, youth-service organizations, and public agencies to create outstanding educational outdoor activities, summer camp, school trips, summer enrichment programs, and year-round programs from children and families (Service Learning)

Operating as usual

15/03/2022

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐖𝐄 𝐃𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐓𝐎 𝐌𝐔𝐈 𝐍𝐄?
#4_Highlight
Click on the link below for further information:
https://www.facebook.com/natureartandfun

#easter_camp
#2022_series
#school_trip
#education
#tour
#adventure

14/03/2022

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐖𝐄 𝐃𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐓𝐎 𝐌𝐔𝐈 𝐍𝐄?
#3_Highlight
Click on the link below for further information:
https://www.facebook.com/natureartandfun

#easter_camp
#2022_series
#school_trip
#education
#tour
#adventure

12/03/2022

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐖𝐄 𝐃𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐓𝐎 𝐌𝐔𝐈 𝐍𝐄?
#2_Highlight
Click on the link below for further information:
https://www.facebook.com/natureartandfun

#easter_camp
#2022_series
#school_trip
#education
#tour
#adventure

10/03/2022

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐖𝐄 𝐃𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐓𝐎 𝐌𝐔𝐈 𝐍𝐄?
#1_Highlight
Click on the link below for further information:
https://www.facebook.com/natureartandfun

#easter_camp
#2022_series
#school_trip
#education
#tour
#adventure

09/03/2022

𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗜𝗠𝗘 - 𝗬𝗢𝗨 𝗖𝗔𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗜𝗡𝗘 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗔𝗥𝗧 & 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦𝗦𝗢𝗡𝗦

🥚 This Easter Camp,
𝐋𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐌𝐮𝐬𝐞́𝐞 collaborated with 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐀𝐬𝐢𝐚 to create an outstanding trip to one of the most beautiful beaches of Vietnam. This collaboration brings a lot of different experiences with a variety of fun activities and lessons about ART & NATURE. What are those activities?

👉CLICK ON THE LINK BELOW FOR FURTHER INFORMATION:
https://www.facebook.com/natureartandfun

08/03/2022

#Happy_International_Day
To all the ladies, We love you and thank you!
You are the most beautiful present this world has ever had

08/02/2022

2022 - HERE WE COME !
#School_Trip
#Summer_Camp
#Survival_Camp
#STEM_Camp
#Learning_Trip
#Study_Trip
#Camp_Asia
#Vietnam_Student_Trip
#Japanese_Trip_To_Vietnam
#Vietnam_Camping_Tour

Camp Asia updated their business hours. 02/01/2022

Camp Asia updated their business hours.

Camp Asia updated their business hours.

01/01/2022

HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!
ARE YOU READY TO ROCK THIS YEAR?

We are ready with a variety of projects, programs with new activities, and skill learning lessons.
Let's check out "GOCAMPASIA.COM" Or Scan the QR CODE below for the latest update on 2022.

24/12/2021

Merry Christmas everybody!

27/08/2021

🎯𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗩𝗘𝗥𝗬 - 𝗔 𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗠𝗘𝗧𝗛𝗢𝗗 𝗙𝗢𝗥 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡🎯
HỖ TRỢ KHÁM PHÁ - MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TUYỆT VỜI
(BẢN TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI)

🎨️LEARNING IS NOT ONLY ABOUT READING A BOOK OR SITTING IN A CLASS TO LISTEN TO A NEW LESSON THE WHOLE DAY BUT ALSO ABOUT THE DISCOVERY BECAUSE IT CAN BRING TONS OF REAL AND USEFUL EXPERIENCES THAT CAN HELP YOUR KID IN THEIR ENTIRE LIFE

🎨️A motivated and passionate Teacher is always the key to a successful class. But we must get the students’ attention and give some activities that involve them, the Teacher will just guide and manage the learning process so that they can learn how to speak, how to listen, how to work as well as discuss with other teammates and create more to DISCOVER MORE “BY THEMSELF”

🎨️Teachers also can bring some games, competitions, and debates to make learning fun together, and a good environment as well as improve the student’s soft skills. But working in class sometimes is hard to provide more opportunities to make the students more independent, self-confident, and improve other skills, isn't it? So, how about bringing them outside, visiting some different places, and providing some unique experiences that CAN’T BE DISCOVERED in school?

➖➖➖➖➖➖🔰TIẾNG VIỆT🔰➖➖➖➖➖➖
🎯HỖ TRỢ KHÁM PHÁ - MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TUYỆT VỜI🎯

🎨️VIỆC HỌC KHÔNG CHỈ LÀ ĐỌC SÁCH HOẶC NGỒI CẢ NGÀY TRONG LỚP ĐỂ NGHE BÀI MỚI MÀ CÒN LÀ VỀ SỰ KHÁM PHÁ VÌ KHÁM PHÁ CÓ THỂ MANG LẠI HÀNG TRIỆU TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VÀ HỮU ÍCH CÓ THỂ GIÚP ĐỠ NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA BẠN TRONG TOÀN BỘ CUỘC SỐNG SAU NÀY KHI TRẺ LỚN LÊN.

🎨️Một Giáo viên năng động và nhiệt huyết luôn là chìa khóa cho một lớp học thành công. Nhưng chúng ta cũng cần phải thu hút được sự chú ý của học sinh và đưa ra một số hoạt động có sự tham gia của cả các em chứ không chỉ có giáo viên, giáo viên sẽ đảm đương vai trò chỉ dẫn và quản lý quá trình học tập để các em có thể tự học được cách bày tỏ, cách lắng nghe, cách làm việc cũng như thảo luận với các bạn khác trong nhóm từ đó sáng tạo thêm cũng như “TỰ THÂN KHÁM PHÁ”

🎨️Giáo viên cũng có thể tổ chức một số trò chơi, cuộc thi và những cuộc tranh luận để làm cho việc học trở nên thú vị từ đó tạo một môi trường tốt cũng như cải thiện các kỹ năng mềm của học sinh. Nhưng học tập trên lớp đôi khi khó có thể mang lại nhiều cơ hội để học sinh tự lập hơn, tự tin hơn và nâng cao các kỹ năng khác? Vậy, bạn nghĩ thế nào về việc đưa các bé ra ngoài, tham quan một số địa điểm khác nhau và kết hợp với việc tổ chức một số trải nghiệm độc đáo, khó quên và KHÔNG THỂ KHÁM PHÁ ĐƯỢC nếu chỉ ở trong lớp học?

#education
#School_Trip
#Summer_camp
#Survival_Camp
#STEM_Camp
#Learning_Trip
#Study_Trip
#Camp_Asia
#Vietnam_Student_Trip
#Tour_For_Japanese_Students
#Vietnam_Camping_Tour

25/08/2021

💪"𝗧𝗘𝗔𝗠𝗪𝗢𝗥𝗞 𝗠𝗔𝗞𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠 𝗪𝗢𝗥𝗞"💪
💪"LÀM VIỆC NHÓM BIẾN GIẤC MƠ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC" 💪
(BẢN TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI)

💥It's a phrase you’ve probably heard, but sometimes it’s elusive. If you’ve ever worked in a team that really clicks, you’ll know how true it is. A high-functioning team can achieve incredible results – not just incrementally better, but perhaps 10x those of an average team. But more than that, a great team is a pleasure to work with. In fact, work becomes motivating, fun, and incredibly rewarding when you’re surrounded by a dream team.

💥HOW ABOUT YOUR KIDS? The younger kids start learning skills, the more comfortable they are using those skills throughout their lives. One of the most important lessons kids can learn, one that will continue to benefit them their entire lives is how to work with others as a part of a team. TEAMWORK is important not only in childhood, but it also helps kids succeed as adults because teamwork not only teaches communication and social skills such as "How to listen", "How to speak" but also helps to improve self-confidence and even reduce bullying.

💥TEAMWORK BUILDS SUCCESSFUL ADULTS, Teamwork learned as a kid will continue to have a positive impact for the rest of a child’s life. But like any other skill, having a good teacher or coach is a critical aspect of the process. It takes someone with specialized knowledge and experience to guide kids through the process. Having someone who can help kids understand how to develop these skills and show them why they are important can make a big difference.

💥If you are interested in ways you can connect, grow, and positively influence your students, we offer many programs where teamwork will appear in most of the included activities for kids such as School trip, Summer Camp, STEM camp, Survival Camp, etc,... So, let's check it out with CAMP ASIA!

➖➖➖➖➖🔰TIẾNG VIỆT🔰➖➖➖➖➖
💪"LÀM VIỆC NHÓM BIẾN GIẤC MƠ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC" 💪

💥"𝗧𝗘𝗔𝗠𝗪𝗢𝗥𝗞 𝗠𝗔𝗞𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠 𝗪𝗢𝗥𝗞 - LÀM VIỆC NHÓM BIẾN GIẤC MƠ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC" là một câu nói hẳn là bạn đã nghe đâu đó đúng không? Hẳn làếu bạn đã từng làm việc trong một nhóm thực sự gắn kết, bạn sẽ hiểu được câu nói trên đúng như thế nào. Một nhóm với tinh thần gắn kết cao có thể đạt được kết quả thực sự đáng kinh ngạc, kết quả không chỉ tốt hơn từng bước mà còn có thể gấp 10 lần so với một nhóm với tinh thần gắn kết trung bình. Nhưng hơn thế nữa, một đội ngũ tuyệt vời còn là niềm vui khi được làm việc cùng. Trên thực tế, công việc sẽ trở nên đầy động lực, thú vị và vô cùng bổ ích khi bạn được làm việc trong một môi trường với tinh thần đồng đội và tất cả mọi người trong đội là một thể thống nhất.

💥CÒN ĐỐI VỚI TRẺ EM THÌ SAO? Các bé bắt đầu học các kỹ năng càng sớm thì sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng những kỹ năng đó trong suốt quãng đời còn lại. Một trong những bài học quan trọng nhất mà trẻ có thể học, một trong những bài học sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho trẻ trong suốt cuộc đời của chúng là cách làm việc với những người khác. Làm việc theo nhóm không chỉ quan trọng trong thời thơ ấu mà còn giúp bạn nhỏ thành công khi trưởng thành vì làm việc theo nhóm không chỉ dạy các kỹ năng giao tiếp và xã hội như "Cách lắng nghe", "Cách bày tỏ" mà còn giúp cải thiện sự tự tin và thậm chí giảm hiện tượng bắt nạt trong môi trường nhiều cá tính khác biệt.

💥LÀM VIỆC THEO NHÓM SẼ TẠO NÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH THÀNH CÔNG vì tinh thần đồng đội được học khi còn nhỏ sẽ tiếp tục có tác động tích cực trong suốt quãng đời còn lại của trẻ. Nhưng cũng như bất kỳ kỹ năng khác, có một giáo viên hoặc huấn luyện viên giỏi cũng như là một người có kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên môn để hướng dẫn trẻ trong suốt quá trình này là một vấn đề quan trọng. Một người có thể giúp trẻ hiểu cách phát triển những kỹ năng này và chỉ cho trẻ tại sao chúng quan trọng sẽ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong giáo dục.

💥Nếu bạn quan tâm đến những cách bạn có thể kết nối, phát triển và ảnh hưởng tích cực đến những đứa trẻ của mình, chúng tôi cung cấp nhiều chương trình với các kỹ năng làm việc nhóm sẽ được xuất hiện trong hầu hết các hoạt động dành cho các bạn nhỏ như School Trip, Summer Camp, STEM camp, Survival Camp, v.v. Vậy thì, hãy cùng khám phá những chương trình đó cùng CAMP ASIA nhé!

#teamwork
#education
#School_Trip
#Summer_camp
#Survival_Camp
#STEM_Camp
#Learning_Trip
#Study_Trip
#Camp_Asia
#Vietnam_Student_Trip
#Tour_For_Japanese_Students
#Vietnam_Camping_Tour

Videos (show all)

SURVIVAL CAMP - GO ADVENTURE
School time!
It's Summer!
DIY
Safe Internet Using Tips
Camp Asia - Madagui 2016
Trees Are Talking and Experts Think We Need to Start Listening
High Rope Course DA LAT - CAMP ASIA
Thai Funny English Class

Location

Products

- Summer Camp
- School Trip
- Educational Tour
- Survival Tour
- STEM Camp
- Specific Project
- Service Learning
- Company trip
- Events
- FAMILY Race
- FAMILY Tour

Telephone

Address


246 Xo Viet Nghe Tinh Street | Ward 21 | Binh Thanh District | Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 12:00
Sunday 09:00 - 18:00

Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Lê Hồng Phong high school for the gifted Lê Hồng Phong high school for the gifted
235 Nguyễn Văn Cừ St., Ward 4, Dist. 5
Ho Chi Minh City, 700000

Tự hào thay ta là học sinh Lê Hồng Phong!

Tran Dai Nghia High School Tran Dai Nghia High School
20 Lý Tự Trọng, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Tran Dai Nghia High School For The Gifted is a semi-boarding school in Ho Chi Minh City, Vietnam for grades 6 to 12 (ages 11 to 18). www.trandainghia.vn

Trường THCS Hồng Bàng Trường THCS Hồng Bàng
132 Hồng Bàng Phường 12 Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

♥ Ngày ngày em đi trên đường Hùng Vương, tung tăng vui bước bên nhau đến trường. Hồng Bàng trường em biết mấy yêu thương, tên trường gợi nhớ thuở xưa dựng nước non... [Bấm vào mục Info nhé^^]

Trường THPT Gia Định Trường THPT Gia Định
Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Gia Định - Quận Bình Thạnh - TPHCM Email: [email protected]

Lời Phật Dạy Lời Phật Dạy
Quận 1
Ho Chi Minh City, 1

Lời Phật Dạy Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tính, biết buông bỏ những sân si.

RMIT Vietnam Accounting Club RMIT Vietnam Accounting Club
Ho Chi Minh City

Enhance your SKILLS on the job experience and NETWORKING by joining Accounting Club. We are more than just numbers!

Duy Tân School Duy Tân School
106 Nguyễn Giản Thanh Quận 10
Ho Chi Minh City, 084

Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Duy Tân

TGM NEXT TGM NEXT
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Mang khác biệt vào tư duy.

KTDC Group KTDC Group
IELTS Office, 9 Mai Thị Lưu, Q1. BUSINESS SKILLS Office, 151 Nguyễn Đình Chiểu, Q3
Ho Chi Minh City

Established in 2009 KTDC Group is a Training centre specializing in IELTS & Business Skills Training. Our website: https://www.ktdcgroup.com

Saigon Fit - Home Personal Training Saigon Fit - Home Personal Training
92 Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh Dist.
Ho Chi Minh City, 700000

The 1st professional fitness training network in Vietnam. Recognized leader in service and results. Phone: +84-908-853-753 Email: [email protected]

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like! Hotline: +84.933.855.031 Web: www.dtu.com.vn www.facebook.com/dtuketnoivietsing

A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu St., Dist.5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censor, pls share whatever you have, even your "hot clips"... Keep in touch guys & have fun with the page! Cheerrs