WonderKids Montessori School, Ho Chi Minh City Video August 22, 2020, 3:57am

Videos by WonderKids Montessori School in Ho Chi Minh City. To provide high quality bilingual education and care in a beautiful, clean and modern facility, using the Montessori and FBR educational methods for child

Hội trại

Other WonderKids Montessori School videos

Haloween

haloween

Hoạt động ngoài trời

Tết Trung Thu

Hát Thằng Cuội

Múa lân

Múa Ông Tiên Vui

tiết học Arts and Crafts

Âm Nhạc

Hội trại

Hội trại

Vừa học vừa chơi là con đường nhanh nhất để đưa kiến thức đến gần với các bé. Cùng tham gia tiết học "Màu vàng & Màu đỏ"...

SCIENCE OF MOOSE CLASS
Các bé được học về nước và mật độ của chúng, ngoài ra các bé còn được nghiên cứu về trọng lực. Trải nghiệm các thí nghiệ...

Các giáo viên nhảy múa theo bài hát " Việt Nam ơi " (2020)
𝑻𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑾𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒌𝒊𝒅𝒔 𝒏𝒉𝒂̉𝒚 𝒎𝒖́𝒂 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒂́𝒕 " 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒐̛𝒊 " .

Lời cảm ơn từ các bạn lớp Moose chuẩn bị bước vào lớp 1 (2020).
𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐚̉𝐦 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐌𝐨𝐨𝐬𝐞. 𝐂𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐤𝐢𝐝𝐬 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐯...

Các bạn lớp Moose hát bài " Tạm biệt búp bê " (2020)
𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒐̛́𝒑 𝑴𝒐𝒐𝒔𝒆 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒎 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖 𝒔𝒂𝒖 𝒃𝒂𝒐 ...

Moose Class sing the song " Wonderkids is Wonderful " (2020)
𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐌𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐤𝐢𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐚́𝐭 "...

Phần trình diễn của các bạn lớp Moose
𝑪𝒂́𝒄 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒍𝒐̛́𝒑 𝑴𝒐𝒐𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒎𝒖́𝒂 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒂̣̆𝒄 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒂́𝒕 " 𝑯'𝒓𝒆𝒏 𝒍𝒆̂𝒏 𝒓𝒂̂̃𝒚 "

Performance of Seagull class & Starfish class.
𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒏𝒉𝒂̉𝒚 𝒎𝒖́𝒂 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒂́𝒕 " 𝑪𝒉𝒂́𝒖 𝒍𝒆̂𝒏 𝒃𝒂 " - Seagull class & Star...

Tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ lớp Seagull & Starfish
𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒏𝒉𝒂̉𝒚 𝒎𝒖́𝒂 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒂́𝒕 " 𝑼́𝒕 𝑪𝒖̛𝒏𝒈 "

2
Thứ 6 hàng tuần, các bạn nhỏ lại đến dịp được cùng nhau trải nghiệm những trò chơi vận động đầy thú vị, cổ vũ trong tiến...

1
Thứ 6 hàng tuần, các bạn nhỏ lại đến dịp được cùng nhau trải nghiệm những trò chơi vận động đầy thú vị, cổ vũ trong tiến...

OUTDOOR ACTIVITIES

SCIENCE CLASS
Các bạn được học về thí nghiệm hòa âm trong tiết khoa học.Thí nghiệm này sẽ chỉ ra rằng chuyển động tròn sẽ tạo ra các m...

KHỬ kHUẨN
Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phòng học, học cụ, đồ chơi và khuôn viên trường.-------------------------------------------...

MỖI TUẦN MỘT THÍ NGHIỆM
Tại Wonderkids, ngoài các tiết học về khoa học thì mỗi bé sẽ được chọn và làm thí nghiệm yêu thích của mình 🤗🤗🤗🤔 Nhưng "...

OUTDOOR ACTIVITY OF STARFISH
👣 Hôm nay là một ngày tuyệt vời của lớp Starfish. Tiết học ngoài trời cùng cô Hằng: nhảy, xoay và điều khiển bàn chân👣 T...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C