LinDa Tran Academy

LinDa Tran Academy

Đào tạo môn Trang điểm chuyên nghiệp. 100% học viên thành nghề. Bằng cấp có giá trị QT Phone :0903993995 Chúng tôi Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ Linda Trần chuyên đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực thẩm mỹ như : Dạy trang Điểm Chuyên Nghiệp, Dạy nối Mi, Dạy phun Xăm Thẩm Mỹ, Dạy chăm Sóc Da - Spa, Dạy nail ...

Operating as usual

🎊🎊𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭🎊🎊
💄𝐒𝐨𝐧 𝟑𝐂𝐄 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐋𝐢𝐩 𝐓𝐢𝐧𝐭💄
💋💋𝐂𝐡ấ𝐭 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐝ạ𝐧𝐠 𝐧ướ𝐜, 𝐯ớ𝐢 𝐝̵ộ 𝐛𝐚́𝐦 𝐝̵ượ𝐜 𝐯𝐢́ 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐥ớ𝐩 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐛ề𝐧 𝐛ỉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛ạ𝐧 𝐚̆𝐧 𝐮ố𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞𝐧🤙🏻🤙🏻🤙🏻
🔴𝐂𝐨́ 𝟑 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐡ư 𝐡𝐢̀𝐧𝐡🔴
🔅Đỏ🔅𝐂𝐚𝐦🔅𝐇ồ𝐧𝐠🔅
💰💰💰𝐆𝐢𝐚́ 2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣💰💰💰
♨️♨️Mại zô mại zoooo♨️♨️♨️

🎈Cʟᴜʙ Dᴇ Nᴜɪᴛ Wᴏᴍᴇɴ🎈
Bảɴ ᴅᴜᴘᴇ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜảᴏ ᴄủᴀ C.ʜᴀɴᴇʟ CᴏCᴏ Mᴀᴅᴇᴍᴏɪsᴇʟʟᴇ ᴛʜầɴ ᴛʜᴀ́ɴʜ ᴠớɪ ɢɪᴀ́ ᴄʜỉ ʙằɴɢ 1/4. Bᴀ́ᴍ ᴛᴏả ᴛốᴛ ʟưᴜ ʜươɴɢ ʜơɪ ʙị ᴅ̵ỉɴʜ. Qᴜả ʟᴀ̀ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴅ̵ầᴜ ᴛư ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʜợᴘ ʟɪ́ ❤️
🧸Fᴜʟʟʙᴏx - 100ᴍʟ
❕Xᴀ́ᴄʜ Tᴀʏ Mỹ Cʜɪ́ɴʜ Hᴀ̃ɴɢ❕
💵Gɪᴀ́ : 1###.000💵

🌥Tʀờɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴀ̂ᴍ ᴜ qᴜᴀ́
Vɪ̀ ɴắɴɢ ᴛʀốɴ ʜếᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅ̵ᴏ̂ɪ ᴍắᴛ ᴇᴍ ʀồɪ🤩
#ᴍᴀᴋᴇᴜᴘᴄʜᴜʏᴇɴɴɢʜɪᴇᴘ
#ᴍᴀᴋᴇᴜᴘᴄổᴛʀᴀɴɢ #ᴄổᴛʀᴀɴɢᴛʀᴜɴɢqᴜốᴄ
#ᴍᴀᴋᴇᴜᴘᴀʀᴛɪsᴛ #ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ
❇️❇️Nʜậɴ ᴅ̵ᴀ̀ᴏ ᴛạᴏ ʜọᴄ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴀɴɢ Đɪểᴍ Cʜᴜʏᴇ̂ɴ Nɢʜɪệᴘ - Cᴀ́ Nʜᴀ̂ɴ - Dự Tɪệᴄ 🎐🎐🎐
🎀Mọɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ xɪɴ ɪɴʙᴏx 💌💌💌

Đᴀ̣̆ᴄ ᴛʀɪ̣ ɴᴀ́ᴍ ᴅᴀ, sᴀ̣ᴍ ᴅᴀ, ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ᴍ,...🌸🌸🌸
Tʜᴇ̂ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ʙᴀ̣ɴ!🎀🎀🎀🎀🎀
Cʜɪ̉ sᴀᴜ 15 ɴɢᴀ̀ʏ 🌺🌺🌺🌺🌺

🌹 𝙺𝚎𝚖 𝙽ề𝚗 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 Đ𝚒ể𝚖 𝚅𝚎𝚕𝚟𝚎𝚝 𝙲𝚘𝚟𝚎𝚛 𝙱𝙱 𝙲𝚛𝚎𝚊𝚖

🔹 𝙲𝚑ố𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚊 𝚄𝚅
🔹 𝙻𝚊̀𝚖 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚍𝚊
🔹 𝙶𝚒ả𝚖 𝚗ế𝚙 𝚗𝚑𝚊̆𝚗
🔹 𝙻ớ𝚙 𝚗ề𝚗 𝚖ị𝚗 𝚖𝚊̀𝚗𝚐

Độ 𝚌𝚑𝚎 𝚙𝚑ủ 𝚟ượ𝚝 𝚝𝚛ộ𝚒, 𝚔ế𝚝 𝚌ấ𝚞 𝚝𝚑𝚘𝚊́𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒́ 𝚔𝚒̀ 𝚍𝚒ệ𝚞, 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚔𝚎𝚖 𝚝𝚑ấ𝚖 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚟𝚊̀𝚘 𝚍𝚊 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚊̂𝚢 𝚕𝚘𝚊𝚗𝚐 𝚕ỗ 𝚖𝚊̀𝚞
𝚃𝚊̆𝚗𝚐 𝚍̵ộ 𝚋𝚊́𝚖 𝚙𝚑ấ𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑ả 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚐𝚒ữ 𝚕ớ𝚙 𝚗ề𝚗 𝚌ự𝚌 𝚕𝚊̂𝚞 ( 𝟾 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 )
#𝚅𝚎𝚕𝚟𝚎𝚝𝙲𝚘𝚟𝚎𝚛𝙱𝙱𝙲𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚕ự𝚊 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚜ố 𝟷 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗

❌𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚑𝚊̃𝚗𝚐. 𝚇𝚞ấ𝚝 𝚡ứ 𝚝ạ𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞ố𝚌🏙🏙🏙

💄𝐎𝐱𝐱 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬💄
𝐒𝐨𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 mỹ
𝐂𝐨́ 𝟏 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐞, 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐞̀𝐨 𝐧𝐡𝐞̀𝐨𝐨𝐨 𝐢𝐧𝐛 𝐞𝐦 💋💋

Các mã CLUB nhà em thơm xỉuu 😋😋😋

🌺🌺🌺𝐂𝐡ủ 𝐧𝐡ậ𝐭 𝐜𝐮ố𝐢 𝐭𝐮ầ𝐧🌺🌺🌺🌺

💐Để 𝐜𝐨́ 𝐝̵ượ𝐜 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐭ươ𝐢 𝐭𝐫ẻ, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐝𝐚 𝐦ặ𝐭 𝐭ạ𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐡𝐞́💐

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

📣 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙲𝚑𝚊̂́𝚝 𝚅𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚗𝚘 𝙲𝚘𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎𝚗 📣
✅𝙻𝚊̂́𝚙 𝚍̵𝚊̂̀𝚢 𝚗𝚎̂́𝚙 𝚗𝚑𝚊̆𝚗
✅𝙲𝚊̆𝚗𝚐 𝚖𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚕𝚊̀𝚗 𝚍𝚊 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚕𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚞̛́𝚌, 𝚍̵𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚑𝚘̂̃ 𝚝𝚛𝚘̛̣ 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚊̂̉𝚖 𝚝𝚞̛̣ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗
✅𝙼𝚊𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝚟𝚎̉ 𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚛𝚘̛̃, 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚑𝚘𝚊́ 𝚌𝚑𝚘 𝚍𝚊

📤𝙸𝚗𝚋𝚘𝚡 𝚎𝚖 𝚍̵ể 𝚍̵ượ𝚌 𝚑ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚗𝚑𝚎́📥

❌𝐕ừ𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐞𝐦 𝐧ề𝐧 𝐯ừ𝐚 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐧ắ𝐧𝐠❌
❇️𝐐𝐮𝐚́ 𝐭𝐢ệ𝐧 𝐥ợ𝐢 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 ạ
𝐆𝐢𝐚́ 𝐭ố𝐭 𝐡ố𝐭 𝐥𝐢ề𝐧 𝐧𝐡𝐚 𝐦ấ𝐲 𝐧𝐚̀𝐧𝐠
💰6️⃣xx.0️⃣0️⃣0️⃣💰
❤𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡ả 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐚 𝐭ử 𝐧𝐠𝐨ạ𝐢
❤𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐝𝐚, 𝐠𝐢ả𝐦 𝐧ế𝐩 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐥ớ𝐩 𝐧ề𝐧 𝐦ị𝐧 𝐦𝐚̀𝐧𝐠
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🌟𝐕ớ𝐢 𝐝̵ộ 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐡ủ 𝐯ượ𝐭 𝐭𝐫ộ𝐢, 𝐤ế𝐭 𝐜ấ𝐮 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐤𝐢̀ 𝐝𝐢ệ𝐮, 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐡ấ𝐦 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐚̂𝐲 𝐥𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐥ổ 𝐦𝐚̀𝐮.
🌟𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐝̵ộ 𝐛𝐚́𝐦 𝐩𝐡ấ𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡ả 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐠𝐢ữ 𝐥ớ𝐩 𝐧ề𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐝̵𝐢ể𝐦 𝐥𝐚̂𝐮 (𝟖 𝐭𝐢ế𝐧𝐠)
🌟𝐇ơ𝐧 𝐧ữ𝐚 𝐁𝐁 𝐕𝐞𝐥𝐯𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐝̵𝐚̃ 𝐝̵ượ𝐜 𝐤𝐢ể𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝐥𝐚̂𝐦 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 ĐỨ𝐂 𝐧𝐞̂𝐧 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜ả 𝐯ớ𝐢 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐧𝐡ạ𝐲 𝐜ả𝐦
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌝𝐒ả𝐧 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐭ạ𝐢 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮ố𝐜
🌝𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠
📩📩 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 để được hỗ trợ nhé

Nghe cái nhạc thôi là ghiềnnn🌝🌝🌝🌝
Túi đeo chéo CK nhà em đó😼😼😼😼

💄𝐎𝐱𝐱 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬💄
𝐒𝐨𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 mỹ
𝐂𝐨́ 𝟏 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐞, 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐞̀𝐨 𝐧𝐡𝐞̀𝐨𝐨𝐨 𝐢𝐧𝐛 𝐞𝐦 💋💋

𝖪𝖧𝖮̂𝖭𝖦 𝖢𝖮̀𝖭 𝖭𝖮̂̃𝖨 𝖫𝖮 𝖡𝖮𝖭𝖦 𝖳𝖱𝖮́𝖢
𝖳𝗂𝗇𝗁 𝖢𝗁𝖺̂́𝗍 𝖵𝖺̀𝗇𝗀 𝖭𝖺𝗇𝗈 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖺𝗀𝖾𝗇

𝖵𝗈̛́𝗂 𝗁𝖺̀𝗆 𝗅𝗎̛𝗈̛̣𝗇𝗀 𝖧𝗒𝖺𝗅𝗎𝗋𝗈𝗇𝗂𝖼 𝖠𝖼𝗂𝖽 𝗀𝖺̂́𝗉 𝟣𝟧 𝗅𝖺̂̀𝗇, 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗌𝖺̉𝗇 𝗉𝗁𝖺̂̉𝗆 𝖽𝗎̛𝗈̛̃𝗇𝗀 𝖺̂̉𝗆 𝗍𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̀𝗇𝗀. 𝖢𝗈̂𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗁𝖾̣̂ 𝖽̵𝗈̣̂𝖼 𝗊𝗎𝗒𝖾̂̀𝗇 𝗀𝗂𝗎́𝗉 𝖽𝖺 𝗅𝖺̂́𝗒 𝗅𝖺̣𝗂 𝗌𝗎̛̣ 𝖼𝖺̂𝗇 𝖻𝖺̆̀𝗇𝗀, 𝗅𝖺̀𝗆 𝖽𝗂̣𝗎 𝗅𝖺̀𝗇 𝖽𝖺 𝗅𝖺̣𝗂 “𝗀𝗂𝖺̉𝗂 𝖼𝗎̛́𝗎” 𝗅𝖺̀𝗇 𝖽𝖺 𝗇𝗀𝖺𝗒 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏𝗈̀𝗇𝗀 𝟣 𝗀𝗂𝗈̛̀, 𝗏𝖺̀ 𝗀𝗂𝗎́𝗉 𝖽𝖺 𝗄𝗁𝗈𝖾̉ 𝗁𝗈̛𝗇 𝗄𝗁𝗂 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗅𝖺̂𝗎 𝖽𝖺̀𝗂.

Đ𝖺̣̆𝖼 𝖻𝗂𝖾̣̂𝗍 𝗁𝗈̛𝗇, 𝖻𝖺̣𝗇 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝖺̂̀𝗇 𝗉𝗁𝖺̉𝗂 𝗍𝗁𝖺𝗒 𝖽̵𝗈̂̉𝗂 𝗍𝗈𝖺̀𝗇 𝖻𝗈̣̂ 𝗅𝗂𝖾̣̂𝗎 𝗍𝗋𝗂̀𝗇𝗁 𝗌𝗄𝗂𝗇𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗁𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗍𝖺̣𝗂, 𝖻𝗈̛̉𝗂 𝖲𝖾𝗋𝗎𝗆 𝖼𝗈́ 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗁𝗈̛̣𝗉 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗁𝖺̂̀𝗎 𝗁𝖾̂́𝗍 𝖼𝖺́𝖼 𝗅𝗈𝖺̣𝗂 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝖼𝗁𝖺̂́𝗍 𝗏𝖺̀ 𝗄𝖾𝗆 𝖽𝗎̛𝗈̛̃𝗇𝗀 𝖺̂̉𝗆 𝗆𝖺̀ 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗀𝖺̂𝗒 𝗄𝗂́𝖼𝗁 𝗎̛́𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗈 𝗅𝖺̀𝗇 𝖽𝖺.
🎀🎀🎀 𝗠𝝝̣̂𝗧 𝗦𝝠̉𝗡 𝗣𝗛𝝠̂̉𝗠 𝗗̵𝗘̂́𝗡 𝗧𝗨̛̀ 𝗧𝗛𝗨̛𝝝̛𝗡𝗚 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝝠𝗠𝗘 𝗕𝝠̉𝝝 𝗩𝗘̣̂ 𝗟𝝠̀𝗡 𝗗𝝠 𝗕𝝠̣𝗡 ❤️

🔥𝐔𝐩𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐨 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥 𝐪𝐮𝐚́ 𝐥𝐚̀ 𝐝̵𝐚̃𝐚𝐚𝐚🔥
𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐃𝐞 𝐍𝐮𝐢𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐌𝐚𝐧
💵💵 1️⃣.###.0️⃣0️⃣0️⃣
🎀Xách Tay Mỹ Chính Hãng🎀

🍫𝐌ᴏɴᴛᴀʟᴇ 𝐂ʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇ 𝐆ʀᴇᴇᴅʏ🍫 𝐂ẩɴ ᴛʜậɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ 𝐬ẽ ʙị ᴀ̆ɴ ᴅ̵ấʏ 🤤🤤🤤
☘️𝐅ᴜʟʟʙᴏ𝐱 -- 𝟏𝟎𝟎ᴍʟ
💰𝐆ɪᴀ́ : 𝟏.𝐱𝐱𝐱.𝟎𝟎𝟎💰
❗️𝐗ᴀ́ᴄʜ ᴛᴀʏ 𝐌ỹ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ🛩🛩🛩

Hốt đi quý dịiii 😍😍😍

🎉🎉𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭🎉🎉
🎀𝐒𝐨𝐧 𝟑𝐂𝐄 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐂𝐥𝐢𝐩 𝐓𝐢𝐧𝐭🎀
𝐂𝐡ấ𝐭 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐝ạ𝐧𝐠 𝐧ướ𝐜 𝐯ớ𝐢 𝐝̵ộ 𝐛𝐚́𝐦 𝐝̵ượ𝐜 𝐯𝐢́ 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐥ớ𝐩 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐛ề𝐧 𝐛ỉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛ạ𝐧 𝐚̆𝐧 𝐮ố𝐧𝐠 𝐯𝐨̂ 𝐭ư.
𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡ỉ 2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ 💵💵

⭐Kem nền trang điểm Velvet Cover - #BBCream #Carecella

❤Sản phẩm có khả năng chống tia tử ngoại
❤Làm trắng da, giảm nếp nhăn và là lớp nền mịn màng

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

🌟Với độ che phủ vượt trội, kết cấu thoáng khí kì diệu, chất kem thấm nhanh vào da không gây loang lổ màu.
🌟Tăng độ bám phấn và khả năng giữ lớp nền trang điểm lâu (8 tiếng)
🌟Hơn nữa BB Velvet Carecella cũng đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại ĐỨC nên an toàn cả với làn da nhạy cảm

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌝Sản xuất tại Hàn Quốc
🌝Hàng chính hãng

📩📩 inbox cho em để được hỗ trợ nhiều hơn

𝐓𝐮́𝐢 𝐝̵𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐞́𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧 𝐊𝐥𝐞𝐢𝐧 𝐱ị𝐧 𝐬𝐨̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦❤️❤️❤️❤️
𝐆𝐢𝐚́ 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝟖𝐱𝐱

🔵 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐧𝐚́𝐦
🔵 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̂𝐦
Đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 !!!

♥️𝐁𝐨̣̂ 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐚́𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐡♥️

𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐮𝐲̉ 𝐧𝐚́𝐦 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐜 - 𝐭𝐚́𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐛𝐚̣𝐧
𝐋𝐚̀𝐦 𝐝̵𝐚̂̀𝐲 𝐧𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 - 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜
Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐚
𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐞̉ 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̃, 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨𝐚́ 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚

#𝐓𝐡𝐞_𝐅𝐚𝐦𝐞_𝐬𝐮̛́_𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡_𝐡𝐚̣𝐧𝐡_𝐩𝐡𝐮́𝐜 !!!

𝐆𝐢ỏ 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐝̵𝐚̂𝐲
✔️𝐗𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐌ỹ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠✔️
𝐆𝐢𝐚́ 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝟐.𝐱𝐱𝐱.𝟎𝟎𝟎

🧂𝗧𝗶𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝗮̃𝗼 𝗛𝗼𝗮́🧂
🍵𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻
🥤Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝘁𝘂̛̀ 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘃𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗻𝗼 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗔,𝗖,𝗘,...
🍵𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝘂̣𝗻𝗴
☑️𝗖𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗱̵𝗼̣̂ 𝗮̂̉𝗺
☑️𝗫𝗼𝗮́ 𝗺𝗼̛̀ 𝗻𝗲̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̆𝗻
☑️𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗹𝗮̃𝗼 𝗵𝗼𝗮́
☑️𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́ 𝗯𝗮̀𝗼
💫💫💫𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗲 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗯𝗮̣𝗻 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝘁𝗿𝗲̉🥰🥰🥰

❌❌❌Hàng Saleee❌❌❌
❗𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡ỉ 𝟖𝐱𝐱
☀️𝐗𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐌ỹ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠☀️

⭐️Nếu các bạn đang tìm BB cream tốt, phù hợp với da mình mà không sợ bị kích ứng thì hãy để Velvet cover BB cream Carecella làm điều đó

⭐️Với chiết xuất hoa huệ biển, Ethylhexil methodycin-namate, Methozycimnamate, Titanium dioxide, panthenol, Allantoin.. các thành phần tự nhiên nhất. Bb Velvet có khả năng làm trắng, cải thiện nếp nhăn, ngăn ngừa tia tử ngoại SPF 37/PA++ thì Carecella Velvet cover Bb cream là lựa chọn số 1
⭐️Với độ che phủ vượt trội, kết cấu thoáng khí kì diệu, chất kem thấm nhanh vào da không gây loang lỗ màu
⭐Tăng độ bám phấn và khả năng giữ lớp nền trang điểm lâu.
❌❌❌Hơn nữa BB Velvet Carecella cũng đã được kiểm nghiệm lâm sàng nên an toàn cả với da nhạy cảm
❌❌❌Sản phẩm 3 in 1 khả năng chống tia tử ngoại, Làm trắng da và giảm nếp nhăn hoàn toàn cho da.
———————————————
🚫Hàng chính hãng. Xuất xứ tại Hàn Quốc💯💯💯

👉🏻𝚇ị𝚝 𝙺𝚑𝚘𝚊́𝚗𝚐 𝚂𝚊̂𝚖 𝙲𝚊𝚛𝚎𝙲𝚎𝚕𝚕𝚊 𝙲𝙺 𝙼𝚒𝚜𝚝

❌ 𝙱ạ𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑ể 𝚌ả𝚖 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚍̵ượ𝚌 𝚖𝚞̀𝚒 𝚜𝚊̂𝚖 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚡ị𝚝
❌ 𝙱ạ𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑ể 𝚌ả𝚖 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚍̵ượ𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ế𝚝 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚜𝚊̂𝚖
❌ 𝙶𝚒ữ 𝚌𝚑𝚘 𝚕𝚊̀𝚗 𝚍𝚊 𝚜𝚊́𝚗𝚐 𝚋𝚘́𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚝ạ𝚘 𝚕ớ𝚙 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚛𝚊̀𝚘 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚍𝚊, 𝚕𝚊̀𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚍𝚊 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚖ạ𝚗𝚑
𝙳𝚞𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝟷𝟶𝟶𝚖𝚕

☘️𝙽𝚐𝚞ồ𝚗 𝚐ố𝚌 𝚝ạ𝚒 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞ố𝚌
☘️𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚑𝚊̃𝚗𝚐 💯💯💯

𝙻𝚒𝚎̂𝚗 𝚑ệ 𝚍̵ể 𝚍̵ượ𝚌 𝚝ư 𝚟ấ𝚗 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑𝚒́ 𝚗𝚑𝚎́ 📩

❌❌❌Hàng Saleee❌❌❌
❗𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡ỉ 𝟖𝐱𝐱
☀️𝐗𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐌ỹ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠☀️

🎊🎊𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭🎊🎊
💄𝐒𝐨𝐧 𝟑𝐂𝐄 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐋𝐢𝐩 𝐓𝐢𝐧𝐭💄
💋💋𝐂𝐡ấ𝐭 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐝ạ𝐧𝐠 𝐧ướ𝐜, 𝐯ớ𝐢 𝐝̵ộ 𝐛𝐚́𝐦 𝐝̵ượ𝐜 𝐯𝐢́ 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐥ớ𝐩 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐛ề𝐧 𝐛ỉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛ạ𝐧 𝐚̆𝐧 𝐮ố𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞𝐧🤙🏻🤙🏻🤙🏻
🔴𝐂𝐨́ 𝟑 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐡ư 𝐡𝐢̀𝐧𝐡🔴
🔅Đỏ🔅𝐂𝐚𝐦🔅𝐇ồ𝐧𝐠🔅
💰💰💰𝐆𝐢𝐚́ 2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣💰💰💰
♨️♨️Mại zô mại zoooo♨️♨️♨️

🧂𝕿𝖎𝖓𝖍 𝕮𝖍ấ𝖙 𝕻𝖍𝖆̂𝖓 𝕳𝖚ỷ 𝕸ụ𝖓🧂
✔️Đặᴛ Tʀị Mụɴ✔️
Mộᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜứᴄ ᴍớɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀɪệᴛ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏạɪ ᴍụɴ
🥰Cʜᴏ ʙạɴ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ sạᴄʜ ᴍụɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏẻ ᴍạɴʜ
💢Cʜốɴɢ ᴛʜᴀ̂ᴍ - Cʜốɴɢ sẹᴏ - Cʜốɴɢ ᴅị ứɴɢ
⚠️Hỗ ᴛʀợ ᴛʜảɪ ᴅ̵ộᴄ⚠️
💵💵Gɪᴀ́ ᴄʜỉ : 3️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣💵💵
📩Để lại comment để được tư vấn nhé...📤

🎊🎊𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭🎊🎊
💄𝐒𝐨𝐧 𝟑𝐂𝐄 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐋𝐢𝐩 𝐓𝐢𝐧𝐭💄
💋💋𝐂𝐡ấ𝐭 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐝ạ𝐧𝐠 𝐧ướ𝐜, 𝐯ớ𝐢 𝐝̵ộ 𝐛𝐚́𝐦 𝐝̵ượ𝐜 𝐯𝐢́ 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐥ớ𝐩 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐛ề𝐧 𝐛ỉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛ạ𝐧 𝐚̆𝐧 𝐮ố𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞𝐧🤙🏻🤙🏻🤙🏻
🔴𝐂𝐨́ 𝟑 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐡ư 𝐡𝐢̀𝐧𝐡🔴
🔅Đỏ🔅𝐂𝐚𝐦🔅𝐇ồ𝐧𝐠🔅
🖤🖤🖤𝐆𝐢𝐚́ 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐞𝐦🖤🖤🖤

🏖𝐂𝐊 𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤 𝐅𝐨𝐫 𝐇𝐞𝐫🏖
𝐌𝐮̀𝐢 𝐡ươ𝐧𝐠 𝐧𝐡ẹ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐧𝐠ọ𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐨 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧ồ𝐧𝐠, 𝐭𝐡ể 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐬ự 𝐧ữ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠ợ𝐢 𝐜ả𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐲ế𝐧 𝐫ũ
🚦𝐅𝐮𝐥𝐥𝐛𝐨𝐱 -- 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥
🔴𝐗𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐌ỹ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠🔴
💰𝐆𝐢𝐚́ : 𝟗𝐱𝐱.𝟎𝟎𝟎💰

❌❌❌𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐭 ❌❌❌
❗𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡ỉ 𝟖𝐱𝐱 𝟏 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐞𝐞𝐞
☀️𝐗𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚𝐲 𝐌ỹ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠☀️

🔴CK Fʀᴇᴇ Fᴏʀ Mᴇɴ🔴
Mᴜ̀ɪ ʜươɴɢ ᴄủᴀ sự ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴɢ ᴛự ᴅᴏ ᴄủᴀ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ🤤🤤 Cᴋ Fʀᴇᴇ ʟᴀ̀ Hươɴɢ ᴛʜơᴍ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ᴅ̵ặᴄ ʙɪệᴛ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴘʜᴀ́ɪ ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴅᴀɴʜ ᴛɪếɴɢ Cᴀʟᴠɪɴ Kʟᴇɪɴ
✔️Fᴜʟʟʙᴏx-- 100ᴍʟ
💰Giá 1.###.000
⭕️Xᴀ́ᴄʜ ᴛᴀʏ Mỹ. Cᴀᴍ ᴋếᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ⭕️

🎱𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑫𝒆 𝑵𝒖𝒊𝒕 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑴𝒆𝒏🎱
🌺𝑭𝒖𝒍𝒍𝒃𝒐𝒙 --- 𝟏𝟎𝟓𝒎𝒍
❗️𝑿𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝑴ỹ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈❗️
💸𝑮𝒊𝒂́ : 𝟏.𝒙𝒙𝒙.𝟎𝟎𝟎💸

🍫Mᴏɴᴛᴀʟᴇ Cʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇ Gʀᴇᴇᴅʏ🍫 Cẩɴ ᴛʜậɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sẽ ʙị ᴀ̆ɴ ᴅ̵ấʏ 🤤🤤🤤
☘️Fᴜʟʟʙᴏx -- 100ᴍʟ
💰Gɪᴀ́ : 1.###.000💰
❗️Xᴀ́ᴄʜ ᴛᴀʏ Mỹ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ🛩🛩🛩

🥀🥀𝖬Ặ𝖳 𝖭Ạ 𝖭𝖮𝖠̃𝖭 𝖧Ồ𝖭𝖦🥀🥀
☀️𝖳𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝗉𝗁ầ𝗇:
🥣𝖦ồ𝗆 𝟩𝟢% 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝖽ầ𝗎 𝗇𝗈𝖺̃𝗇 𝗁𝗈𝖺 𝗁ồ𝗇𝗀 𝗁𝗈𝖺̀𝗇 𝗍𝗈𝖺̀𝗇 𝗍ừ 𝖼𝖺́𝖼 𝗅𝗈ạ𝗂 𝗍𝗁ả𝗈 𝗆ộ𝖼 𝗍𝗁𝗂𝖾̂𝗇 𝗇𝗁𝗂𝖾̂𝗇. 𝖢𝗁ứ𝖺 𝗏𝗂𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇 𝖠,𝖢,𝖤 , 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁ứ𝖺 𝖼𝗁ấ𝗍 𝗍ạ𝗈 𝗆𝖺̀𝗎 𝗏𝖺̀ 𝗍ạ𝗈 𝗆𝗎̀𝗂 𝗍𝗁𝖺̂𝗇 𝗍𝗁𝗂ệ𝗇 𝗏ớ𝗂 𝗆𝗈̂𝗂 𝗍𝗋ườ𝗇𝗀🌻🌻
❗️𝖢𝗈̂𝗇𝗀 𝖣ụ𝗇𝗀❗️
🥢🥢𝖫𝖺̀𝗆 𝗌𝖾 𝗄𝗁𝗂́𝗍 𝗅ỗ 𝖼𝗁𝖺̂𝗇 𝗅𝗈̂𝗇𝗀
🥢🥢𝖢𝖺̂𝗇 𝖻ằ𝗇𝗀 𝖽̵ộ ẩ𝗆
🥢🥢𝖦𝗂𝗎́𝗉 𝗅𝖺̀𝗆 𝗍𝗋ắ𝗇𝗀 𝗏𝖺̀ 𝗍𝗋ẻ 𝗁𝗈𝖺́ 𝖽𝖺, 𝖽𝗎𝗒 𝗍𝗋𝗂̀ 𝗅𝖺̀𝗇 𝖽𝖺 𝗆ị𝗇 𝗆𝖺̀𝗇𝗀
🥢🥢𝖦𝗂ả𝗆 𝗏ế𝗍 𝗇𝗁𝖺̆𝗇
💄𝖲ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝖼ủ𝖺 𝖳𝗁𝖾 𝖥𝖺𝗆𝖾 𝗀𝗂𝗎́𝗉 𝖻ạ𝗇 𝗅𝗎𝗈̂𝗇 𝗍ươ𝗂 𝗍𝗋ẻ💄

•𝗧𝗶𝗻𝗵 𝗖𝗵ấ𝘁 Đặ𝗰 𝗧𝗿ị 𝗠ụ𝗻•
🐚𝗧𝗿𝗶ệ𝘁 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼ạ𝗶 𝗺ụ𝗻 𝗺𝗮̀ 𝗯ạ𝗻 𝗵𝗮𝘆 𝗴ặ𝗽 𝗽𝗵ả𝗶
🐚𝗖𝗵𝗼 𝗯ạ𝗻 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝘀ạ𝗰𝗵 𝗺ụ𝗻, 𝗸𝗵𝗼ẻ 𝗺ạ𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗺ị𝗻
🌻𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗲 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗯ạ𝗻 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝘁ươ𝗶 𝗱̵ẹ𝗽🌻

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Số 20 đường Số 4 - Cư Xá Đô Thành - Phường 4 - Quận 3 - Tphcm
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:30
Tuesday 08:30 - 20:30
Wednesday 08:30 - 20:30
Thursday 08:30 - 20:30
Friday 08:30 - 20:30
Saturday 08:30 - 20:30
Sunday 08:30 - 20:30
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ
242 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City, 0838119879

Trường TiH,THCS&THPT Việt Mỹ VASS 15 năm tiên phong đào tạo song ngữ Việt - Anh chuẩn phổ thông Quốc tế Cambridge.100% đậu THPT, Đại học Việt Nam và Du học

UK Academy Vietnam UK Academy Vietnam
48 Võ Oanh, P. 25, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 760000

Hệ Thống Trường Quốc Tế Học Viện Anh Quốc nơi đào tạo hệ mầm non đến trung học phổ thông theo chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo và chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế Cambridge

Great Wall Chinese School - Hoa ngữ Trường Thành Great Wall Chinese School - Hoa ngữ Trường Thành
Lầu 6, 33C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Tín Dụng Thông Minh

Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ THPT Trần Khai Nguyên Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ THPT Trần Khai Nguyên
225, Nguyễn Tri Phương Phường 9, Quận 5
Ho Chi Minh City

Nơi cập nhật tất cả mọi hoạt động & thông báo của chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ THPT Trần Khai Nguyên

WonderKids Montessori School WonderKids Montessori School
38A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City, 761000

To provide high quality bilingual education and care in a beautiful, clean and modern facility, using the Montessori and FBR educational methods for child

Idiom Talk Idiom Talk
156 Vinh Khanh Q.4
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Thiết Kế Thời Trang Thiết Kế Thời Trang
21A Nhất Chi Mai P.13 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 08

Học viện thiết kế thời trang chuyên đào tạo các khóa học chuyên ngành thiết kế thời trang và các khóa học ngắn hạn .

Long Vĩnh Phát Long Vĩnh Phát
729, KINH DUONG VƯƠNG, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên cung cấp và thi công các công trình về đá hoa cương.

Gối Chống Trào Ngược Gối Chống Trào Ngược
228 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Gối chống trào ngược tốt nhất cho bé thương hiệu BeeKid. Sản xuất tại Việt Nam được đông đảo ông bố bà mẹ ủng hộ.

Trung Tâm Đào tạo Ứng dụng Công nghệ Việt EBM Trung Tâm Đào tạo Ứng dụng Công nghệ Việt EBM
22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Vân Canh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Vân Canh
Floor 7, 6 Quarter
Ho Chi Minh City, 7000

Đây là trang chính thức của Trường PTDTNT Vân Canh

Lớp Nhạc Giáng Sol Quận 6 Lớp Nhạc Giáng Sol Quận 6
M26 Cư Xá Phú Lâm A P.12 Q.6
Ho Chi Minh City, 760000

LỚP NHẠC GIÁNG SOL Q.6 * Dạy Guitar - Piano - Organ - Thanh nhạc * Shop nhạc cụ * Phòng thu * Coffee Live Acoustic

About   Contact   Privacy   Login C