Viện Thần Học MTI Việt Nam - Master's Theological Institute of Vietnam, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Viện Thần Học MTI Việt Nam - Master's Theological Institute of Vietnam in Ho Chi Minh City. The first Institute of Theology in Vietnam that allowed by the Asia Pacific Theological Association

Bài Tĩnh Nguyện

Xin mời quý vị lắng nghe chương trình Podcast Bài Tĩnh Nguyện (xin nhấn vào hình bên dưới):

7 BƯỚC ĐỂ ĐỔI MỚI TÂM TRÍ CỦA BẠN
Câu gốc: “Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (‭‭Rô‬-ma ‭12:2‬, Bản Dịch Mới)

Bước 1: Hãy ngừng chờ đợi một phép lạ bên ngoài để thay đổi tâm trí của bạn.

Hầu hết những phép lạ đó sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi bạn thoát khỏi sự hỗn độn trong tâm trí bằng cách lấp đầy nó bằng Lời Chúa. Việc đổi mới tâm trí sẽ không bao giờ diễn ra nếu ai đó tin vào lý do này: “Lý do tại sao tâm trí của tôi tiêu cực như vậy là bởi vì cuộc sống của tôi rất khó khăn.” Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng có lẽ lý do mà cuộc sống của bạn quá khó khăn như thế là vì tâm trí của bạn quá tiêu cực không? Bạn không thể nhận được những phép lạ trong cuộc sống của mình cách thường xuyên nếu tâm trí của bạn lúc nào cũng là một mớ hỗn độn.

Hãy ngừng biến tâm trí của bạn thành một vỉa hè để ma quỷ lúc nào cũng có thể chà đạp, hãy biến nó thành môn đệ của Lời Chúa. Loại đất mà những con chim đến cướp đi hạt giống, là đất dọc đường (xem Ma-thi-ơ 13:4). Đừng để ma quỷ dạo chơi trong tâm trí của bạn như đi trên vỉa hè, nếu như vậy thì Lời Chúa sẽ không có cơ hội mang đến sự thay đổi. Những con chim sẽ cướp đi hạt giống được gieo vào lòng bạn.

Dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng nhiều phép lạ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng hầu hết trong số h

Other Viện Thần Học MTI Việt Nam - Master's Theological Institute of Vietnam videos

Bài Tĩnh Nguyện
Xin mời quý vị lắng nghe chương trình Podcast Bài Tĩnh Nguyện (xin nhấn vào hình bên dưới): 7 BƯỚC ĐỂ ĐỔI MỚI TÂM ...

Chúa tạo dựng nên người giáo sỹ
Làm sao họ có thể tin khi chưa được nghe ?Làm sao họ có thể nghe khi không có ai rao giảng ? Làm sao để rao giảng khi kh...