Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH

Trung Tâm Nghệ Thuật  ĐỎ VÀNG XANH

Bồi dưỡng năng khiếu Nuôi dưỡng cảm xúc Phát triển tư duy

Operating as usual

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

CHẠM PHẢI "VÙNG MÀU" KHÁC
Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

CHẠM PHẢI "VÙNG MÀU" KHÁC
Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

CHẠM PHẢI "VÙNG MÀU" KHÁC
Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

CHẠM PHẢI "VÙNG MÀU" KHÁC
Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Chủ đề: Điều gì xảy ra khi mình trùm mền, khi lặn xuống đáy biển, khi cúp điện, khi bị che khuất, khi ở trên sân khấu với nhiều ánh đèn, khi ở trong phòng ngủ, trong cái chai Aladin... và mọi thứ thay đổi thế nào khi ta rời khỏi nơi ấy, những nơi vừa kể trên, và điều gì xảy ra khi ta vừa ở nơi này vừa ở nơi khác?! khó hiểu quá, cuối cùng chủ đề chỉ đơn giản là: sự trồi lên, thò ra, nghiêng qua, chui xuống, ngược lại, xuyên qua, ...khỏi ranh giới nào đó thì màu sắc sẽ thay đổi

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Học viên 10 tuổi+

Học viên 10 tuổi+

Photos from Trung Tâm Nghệ Thuật ĐỎ VÀNG XANH's post

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Hà My - 8,5 tuổi
Đình Khiêm - 11 tuổi
THIÊN NHIÊN KỲ THÚ: Ở TRÊN VÀ PHÍA DƯỚI
LỚP KHOA HỌC - MỸ THUẬT THỨ TƯ HÀNG TUẦN
LỚP KHOA HỌC - MỸ THUẬT TẠI ĐỎ VÀNG XANH

Location

Category

Telephone

Opening Hours

Monday 14:00 - 19:30
Monday 08:00 - 11:00
Tuesday 14:00 - 19:30
Tuesday 08:00 - 11:00
Wednesday 16:00 - 19:30
Thursday 16:30 - 19:30
Thursday 08:00 - 11:00
Friday 14:00 - 19:30
Friday 08:00 - 11:00
Saturday 14:00 - 19:30
Saturday 08:00 - 11:00
Sunday 14:00 - 19:30
Sunday 08:00 - 11:00
About   Contact   Privacy   FAQ   Login C