Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường, Ho Chi Minh City Video July 1, 2020, 1:32am

Videos by Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường in Ho Chi Minh City. Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường

Đám mây

Ngoài vai trò tạo mưa và tuyết trong chu trình nước của Trái đất, các đám mây đóng một phần quan trọng trong cân bằng năng lượng đi vào và đi ra khỏi hệ thống khí hậu.

Các đám mây có thể có ảnh hưởng nóng lên hoặc làm mát tùy thuộc vào độ cao, loại và khi chúng hình thành. Mây phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, nguyên nhân làm mát. Nhưng chúng cũng có thể hấp thụ nhiệt tỏa ra từ bề mặt Trái đất, ngăn không cho nó tự do thoát ra ngoài không gian.

Một trong những nguồn không chắc chắn lớn nhất trong các mô hình máy tính dự đoán khí hậu trong tương lai, là cách các đám mây ảnh hưởng đến hệ thống khí hậu và vai trò của chúng có thể thay đổi như thế nào khi khí hậu ấm lên.

Bản đồ này cho thấy phần nào của một khu vực có mây trung bình mỗi tháng. Các phép đo được thu thập bằng Máy quang phổ hình ảnh Độ phân giải Trung bình (MODIS) trên vệ tinh Terra của NASA.

Màu sắc từ xanh lam (không có mây) đến trắng (hoàn toàn nhiều mây).

Tháng này qua tháng khác, có một dải mây kéo dài ở đường xích đạo. Dải mây kéo dài này được gọi là Vùng hội tụ liên vùng, nơi giao thoa gió đông ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Nguồn: NASA.

Other Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường videos

Thảm thực vật
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh thảm thực vật từ vệ tinh để nghiên cứu những thay đổi trong sự phát triển của thực vật...

Hơi nước
Nước là chu trình liên tục trong bầu khí quyển. Nước bay hơi từ bề mặt Trái đất, nó ngưng tụ thành mây, bị gió thổi đi v...

Đám mây
Ngoài vai trò tạo mưa và tuyết trong chu trình nước của Trái đất, các đám mây đóng một phần quan trọng trong cân bằng nă...

Bức xạ nhiệt trên Trái đất
Mạng lưới bức xạ mặt trời trên trái đất là sự cân bằng giữa năng lượng đến và đi ở bầu khí quyển. Đó là tổng năng lượng ...

Tảo và các loài vi sinh giống thức vật
Ở đáy của mạng lưới thức ăn đại dương là các loài tảo đơn bào và các sinh vật giống thực vật khác được gọi là thực vật p...

Lớp phủ băng tuyết.
Tuyết được hình thành từ hơi nước và từ mưa ở nhiệt độ thấp.Lớp tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, giúp ...

Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x
Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x (Tiêu bản thực hiện trong Phòng thí nghiệm)

C