Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường, Ho Chi Minh City Video June 26, 2020, 1:30am

Videos by Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường in Ho Chi Minh City. Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường

Bức xạ nhiệt trên Trái đất

Mạng lưới bức xạ mặt trời trên trái đất là sự cân bằng giữa năng lượng đến và đi ở bầu khí quyển. Đó là tổng năng lượng có sẵn và có ảnh hưởng đến khí hậu trên trái đất.

Năng lượng đi vào trái đất khi ánh sáng mặt trời xuyên qua bầu khí quyển.

Năng lượng đi ra theo hai cách: (1) phản xạ bởi các đám mây, sol khí hoặc bề mặt Trái đất; và (2) bức xạ nhiệt (nhiệt phát ra từ bề mặt và bầu khí quyển, bao gồm các đám mây).

Mạng lưới bức xạ trung bình toàn cầu phải gần bằng 0 trong khoảng thời gian một năm, nếu không, nhiệt độ trung bình sẽ tăng hoặc giảm.

Mạng lưới bức xạ hàng tháng được tính bằng watt trên 1 mét vuông.

- Những nơi mà lượng năng lượng đến và đi cân bằng nhau là màu trắng.
- Những nơi có nhiều năng lượng đến hơn là đi ra ngoài (bức xạ ròng dương) có màu cam.
- Những nơi có nhiều năng lượng phát ra hơn là đi vào (bức xạ thuần âm) có màu tím.

Các phép đo được thực hiện bởi các cảm biến của Hệ thống năng lượng bức xạ đám mây và Trái đất (CERES) trên các vệ tinh Terra và Aqua của NASA.

Trong suốt một năm, mô hình rõ ràng nhất là sự thay đổi theo mùa trong bức xạ mặt trời.

Nguồn: NASA

Other Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường videos

Thảm thực vật
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh thảm thực vật từ vệ tinh để nghiên cứu những thay đổi trong sự phát triển của thực vật...

Hơi nước
Nước là chu trình liên tục trong bầu khí quyển. Nước bay hơi từ bề mặt Trái đất, nó ngưng tụ thành mây, bị gió thổi đi v...

Đám mây
Ngoài vai trò tạo mưa và tuyết trong chu trình nước của Trái đất, các đám mây đóng một phần quan trọng trong cân bằng nă...

Bức xạ nhiệt trên Trái đất
Mạng lưới bức xạ mặt trời trên trái đất là sự cân bằng giữa năng lượng đến và đi ở bầu khí quyển. Đó là tổng năng lượng ...

Tảo và các loài vi sinh giống thức vật
Ở đáy của mạng lưới thức ăn đại dương là các loài tảo đơn bào và các sinh vật giống thực vật khác được gọi là thực vật p...

Lớp phủ băng tuyết.
Tuyết được hình thành từ hơi nước và từ mưa ở nhiệt độ thấp.Lớp tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, giúp ...

Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x
Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x (Tiêu bản thực hiện trong Phòng thí nghiệm)