Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường, Ho Chi Minh City Video June 25, 2020, 12:59am

Videos by Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường in Ho Chi Minh City. Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường

Tảo và các loài vi sinh giống thức vật

Ở đáy của mạng lưới thức ăn đại dương là các loài tảo đơn bào và các sinh vật giống thực vật khác được gọi là thực vật phù du.

Giống như thực vật trên cạn, thực vật phù du sử dụng chất diệp lục và các sắc tố khác để thực hiện quang hợp, hấp thụ carbon dioxide trong khí quyển để tạo ra năng lượng để sống.

Chất diệp lục trong nước thay đổi cách nó phản xạ và hấp thụ ánh sáng mặt trời, cho phép các nhà khoa học lập bản đồ số lượng và vị trí của thực vật phù du.

Các phép đo này cung cấp cho các nhà khoa học những hiểu biết quý giá về sức khỏe của môi trường đại dương và giúp các nhà khoa học nghiên cứu chu trình carbon của đại dương.

Các bản đồ diệp lục này cho thấy hàng miligam diệp lục trên một mét khối nước biển mỗi tháng. Những nơi có lượng diệp lục rất thấp, cho thấy số lượng thực vật phù du rất thấp có màu xanh.

Những nơi có nồng độ chất diệp lục cao, có nghĩa là nhiều thực vật phù du đang phát triển, có màu xanh đậm.

Các quan sát đến từ Máy quang phổ hình ảnh độ phân giải vừa phải (MODIS) trên vệ tinh Aqua của NASA.

Nguồn: NASA

Other Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường videos

Thảm thực vật
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh thảm thực vật từ vệ tinh để nghiên cứu những thay đổi trong sự phát triển của thực vật...

Hơi nước
Nước là chu trình liên tục trong bầu khí quyển. Nước bay hơi từ bề mặt Trái đất, nó ngưng tụ thành mây, bị gió thổi đi v...

Đám mây
Ngoài vai trò tạo mưa và tuyết trong chu trình nước của Trái đất, các đám mây đóng một phần quan trọng trong cân bằng nă...

Bức xạ nhiệt trên Trái đất
Mạng lưới bức xạ mặt trời trên trái đất là sự cân bằng giữa năng lượng đến và đi ở bầu khí quyển. Đó là tổng năng lượng ...

Tảo và các loài vi sinh giống thức vật
Ở đáy của mạng lưới thức ăn đại dương là các loài tảo đơn bào và các sinh vật giống thực vật khác được gọi là thực vật p...

Lớp phủ băng tuyết.
Tuyết được hình thành từ hơi nước và từ mưa ở nhiệt độ thấp.Lớp tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, giúp ...

Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x
Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x (Tiêu bản thực hiện trong Phòng thí nghiệm)