Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường, Ho Chi Minh City Video June 24, 2020, 1:10am

Videos by Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường in Ho Chi Minh City. Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường

Lớp phủ băng tuyết.

Tuyết được hình thành từ hơi nước và từ mưa ở nhiệt độ thấp.

Lớp tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, giúp làm mát hành tinh.

Tuyết cũng giúp ít cho cuộc sống con người bằng cách cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu (thông qua quá trình tan băng vào mùa xuân). Tuy nhiên cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống con người đó là lũ lụt do nước từ băng tan ra nhiều.

Bản đồ lớp phủ này được tạo ra từ máy quang phổ hình ảnh từ vệ sinh của NASA.

Tuyết bao phủ hầu hết các vùng cực trên Trái đất cả năm và mức độ che phủ phụ thuộc vào mùa và độ cao.

Nguồn: NASA

Other Thư viện Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường videos

Thảm thực vật
Các nhà khoa học sử dụng hình ảnh thảm thực vật từ vệ tinh để nghiên cứu những thay đổi trong sự phát triển của thực vật...

Hơi nước
Nước là chu trình liên tục trong bầu khí quyển. Nước bay hơi từ bề mặt Trái đất, nó ngưng tụ thành mây, bị gió thổi đi v...

Đám mây
Ngoài vai trò tạo mưa và tuyết trong chu trình nước của Trái đất, các đám mây đóng một phần quan trọng trong cân bằng nă...

Bức xạ nhiệt trên Trái đất
Mạng lưới bức xạ mặt trời trên trái đất là sự cân bằng giữa năng lượng đến và đi ở bầu khí quyển. Đó là tổng năng lượng ...

Tảo và các loài vi sinh giống thức vật
Ở đáy của mạng lưới thức ăn đại dương là các loài tảo đơn bào và các sinh vật giống thực vật khác được gọi là thực vật p...

Lớp phủ băng tuyết.
Tuyết được hình thành từ hơi nước và từ mưa ở nhiệt độ thấp.Lớp tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, giúp ...

Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x
Hình ảnh con lăng quăng dưới kính hiển vi 40x (Tiêu bản thực hiện trong Phòng thí nghiệm)