Mỹ Việt Úc, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Mỹ Việt Úc in Ho Chi Minh City. Đào tạo anh văn chuyên nghiệp

LEARN ENGLISH THROUGH FUNNY STORY

• 00:00:07 HUH......
(Hở?)

• 00:00:08 Honey! It's not what it looks like...
(Em yêu! Không phải như em nhìn thấy đâu...)

• 00:00:11 Seriously! Walk that way.
(Thật đấy! Em thử đi bên này xem.)

• 00:00:24 Haha, crazy hah?
(Haha. Điên rồ quá đúng không?)

• 00:00:26 Wow. That's nuts!
(Wow. Thiệt là điên rồ quá đi.)

• 00:00:32 See! It's just a halloween mask controlled in a broom.
(Em thấy không! Chỉ là cái mặt nạ hóa trang được điều khiển trên cây chổi thôi)

• 00:00:36 Ha ha ha ha ha....

Click to enable sound

Other Mỹ Việt Úc videos

LEARN ENGLISH THROUGH FUNNY STORY• 00:00:07 HUH...... (Hở?)• 00:00:08 Honey! It's not what it looks like....

About   Privacy   Login C