3A Alternative Art Area Không Gian Nghệ Thuật Đương Đại Ứng Dụng, Ho Chi Minh City Video October 17, 2014, 3:53pm

Videos by 3A Alternative Art Area Không Gian Nghệ Thuật Đương Đại Ứng Dụng in Ho Chi Minh City. 3A - Alternative Art Area - Không Gian Nghệ Thuật Đương Đại Ứng Dụng

Các bạn có thấy là mình vẽ một đường thẳng trên giấy A4 là đã khó khăn lắm rồi không? Thế mà anh ấy xịt sơn mà trông ngay ngắn nhỉ? :-)) :-)) :-))

Other 3A Alternative Art Area Không Gian Nghệ Thuật Đương Đại Ứng Dụng videos

LOOKING FOR 3A STATION VIDEOS
SUPPORT OUR PROJECT!3A Station was an open art gallery, a graffiti playground, an expression space, a community & even m...

At 3A today...

Talk show of artist Nhut Nguyên @3A

Peaceful time in the early morning in Sai Gon.

There we go...

Các bạn có thấy là mình vẽ một đường thẳng trên giấy A4 là đã khó khăn lắm rồi không? Thế mà anh ấy xịt sơn mà trông nga...

Being an artist is a hard job. ;-)

They are painting...

Sẽ có nhiều chương trình âm nhạc thế này, các bạn ơi!

C