JAPAN GO

JAPAN GO

あなたたちにとっては日本語がどうでしょうか。 “難しいですが、面白いです。“と言うことですか。:") とにかく一緒に頑張りましょう ^_^!

Operating as usual

ST

St

Các thể chia cơ bản
St

😱nhìn ngon thiệt ha
ST

Từ vựng chuyên ngành Xây dựng
🚧
St

Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng
A. Triệu chứng
B. Bệnh
C. Thuốc
😤
ST

42 Từ vựng chuyên ngành cơ khí

ST

Động từ thông dụng nhất
🌸🌸🌸
st

N5- Từ để hỏi
st

Từ vựng Katakana n4
🎉🎉
St

Câu nói thường nghe, thường sử dụng
☔🍃🍃
St

Tên thuốc tiếng Nhật
👍
St

Chút từ vựng khi ra sân bay😁😁
St

Tổng hợp tự động từ và tha động từ dễ nhầm lẫn
St

Tiết kiệm Sài đỡ mùa mưa
😜😜😝
St

50 Tân ngữ thông dụng tiếng Nhật 🎉🎉🎉
ST

50 từ láy Tiếng Nhật
🗾
St

Từ vựng Mùi trong tiếng Nhật
St

Văn nói và văn viết trong tiếng Nhật
St

Từ vựng chuyên ngành Điều Dưỡng🗾
St

Tôn kính ngữ đặc biệt
St

Khiêm nhường ngữ đặc biệt
St

Từ vựng chuyên ngành xây dựng
👷🚧
St

Summer time (Tiktok: Kimi no toriko)

Full bài kèm vietsub ở đây nhé 💝
https://youtu.be/4vwCcpSEV14

ビールじゃなくて、ゆっくりと温泉に入って、毎日の疲れを取りたい。
🥰 気持ちになりますよ。

🌳Hán Tự + Nghĩa B2️⃣5️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B2️⃣4️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B2️⃣3️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B2️⃣2️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B2️⃣1️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B2️⃣0️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B1️⃣9️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B1️⃣8️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B1️⃣7️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

🌳Hán Tự + Nghĩa B1️⃣6️⃣ 🌳
🌸Học Hán Tự từng bài theo các bước :
B1: Tập nhìn chữ Hán và vẽ lại (ko cần đúng nét, viết nhiều quen tay)
B2: Nhìn chữ Hán và đọc ( nghĩa - chữ Nhật - Hán Việt )
B3: Tập viết chữ Hiragana nhỏ trên từng chữ hán từ vựng đã học
B4: Tải app tiếng Nhật bất kì và bắt đầu học từ vựng bằng việc nhìn chữ Hán đọc 3 nghĩa còn lại ( đảo vị trí từ vựng )
B5: - Làm bài tập trong sách Minna vừa làm vừa ghi chữ Hán
- Đọc các đoạn văn ngắn có trong sách học Hán Tự để nâng cao trí nhớ và luyện đọc nhanh hơn.
🌸CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT :")
P/s: Đây là các bước học Hán Tự của ad :) bạn nào q.tam thì thử học theo xem sao nhé ! :)

Nhật Bản Cơ Hội Phát Triển Bản Thân Vững bước trên con đường khởi nghiệp

Chương trình thực tập kỹ năng Nhật Bản (hay chương trình đi XKLĐ tại Nhật Bản) là một trong những chương trình thu hút được sự quan tâm của nhiều Người lao động trong những năm trở lại đây.

Chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản không chỉ giải quyết được tình trạng việc làm trong thời điểm hiện tại mà qua đó, Người lao động sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; cải thiện và nâng cao tác phong làm việc công nghiệp; nâng tầm nhận thức về kỹ thuật, và đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Nhật cho bản thân.

Không chỉ có vậy, đối với hầu hết các thực tập sinh tại Nhật Bản sau khi về nước đều có cơ hội làm việc trong các công ty, nhà máy của Nhật tại Việt Nam với nhiều ngành nghề đa dạng như cơ khí, điện tử, dệt may, nông nghiệp,... Đồng thời, đây cũng chính là nền tảng vững chắc để giúp các bạn có thể vững vàng hơn trong sự nghiệp tương lai.

Vậy điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động khi tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản là gì?

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Summer time (Tiktok: Kimi no toriko)

Location

Category

Address

Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Lucy's Dream Art Studio HCMC Lucy's Dream Art Studio HCMC
The Workshop, 27 Ngo Duc Ke, District 1
Ho Chi Minh City

LUCY'S DREAM ART STUDIO makes APPLIED ART accessible and approachable to Vietnamese Millennials.

HÀN NGỮ PaliPali - 빨리 빨리 어학당 HÀN NGỮ PaliPali - 빨리 빨리 어학당
1034/2/12 Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Trảng Dài
Ho Chi Minh City, 76000

Tiếng Hàn tại Biên Hoà Đồng Nai Trung tâm là nơi hữu ích cho các bạn quan tâm về Tiếng Hàn. Có các Lớp Tiếng Hàn phổ thông các trình độ. Tiếng Hàn giao tiếp. Luyện nói phản xạ . Ôn thi TOPIK.

Toán trí tuệ Superbrain Quận 2 Vista Toán trí tuệ Superbrain Quận 2 Vista
22, đường 13, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM (Ngay Sau Toà Nhà The Vista)
Ho Chi Minh City, 70000

Chương trình phát triển trí tuệ cho trẻ từ 4-12 tuổi bằng phương pháp tiên tiến của Hàn Quốc và Nhật Bản, đang được áp dụng ở: Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc..

The Green Ribbon Movement The Green Ribbon Movement
Ho Chi Minh City

The Green Ribbon Movement is an anti-littering campaign run by RMIT students taking the Interdisciplinary Communication Project course under Professional Communication program.

Đại Sứ Đọc Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Đại Sứ Đọc Bệnh Viện Nhi Đồng 2
14, Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Ho Chi Minh City

Fanpage chính thức của Dự án Đại Sứ Đọc Bệnh Viện Nhi Đồng 2, là nơi chia sẻ thông tin, bài viết và hình ảnh liên quan đến dự án cũng như hoạt động của Câu lạc bộ đọc sách đến cộng đồng.

Khóa Học Giao Tiếp Khóa Học Giao Tiếp
213 Cao đạt, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Khóa học Giao Tiếp tại Trung Tâm Tây Nguyên Phim Liên hệ: 0916.955.085 để được tư vấn

Trường THCS Tam Đông 1 Trường THCS Tam Đông 1
636 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn.
Ho Chi Minh City

Trường THCS Tam Đông 1

Matrix Rhino & TSpline 3D Matrix Rhino & TSpline 3D
Ho Chi Minh City, 70000

Hướng dẫn Matrix, Rhino & T-Spline. Chia sẻ kinh nghiệm Matrix, Rhino & T-Spline. Chia sẻ kinh nghiệm 3D

Ms.Thanh's Toeic Ms.Thanh's Toeic
64/11/2 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4
Ho Chi Minh City, 700000

Lớp Toeic và Anh Văn Giao Tiếp của Ms.Thanh với những "độc quyền" chưa từng có trên thị trường, mang lại cho bạn kết quả khả quan, đúng như nguyện vọng.

Kỹ Sư Kinh Doanh, Kỹ Sư Bán Hàng - Sales Engineer Kỹ Sư Kinh Doanh, Kỹ Sư Bán Hàng - Sales Engineer
Ho Chi Minh City, 70000

page của những Kỹ Sư đam mê công việc bán hàng và luôn học hỏi để trở thành Sales SuperStar. See you at the Top!

Apax Leaders Apax Leaders
366 A30-A31 Phan Văn Trị, P.5, Q. Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Education Institution, English Course

Mua bán đàn organ piano quận 4-01283499814 Mua bán đàn organ piano quận 4-01283499814
Q4
Ho Chi Minh City, 84

Bán đàn piano quận 4-01283499814 Bán đàn piano quận 4-01283499814 Bán đàn piano quận 4-01283499814 Bán đàn piano quận 4-01283499814 Bán đàn piano quận 4

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C