Trung tâm đào tạo TMS

Trung tâm đào tạo TMS

Comments

Hello em. @Lam Hoang Minh and Hello @ Hoàng Minh. Anh nói bạn admin bên anh nhắn 2 bạn qua gặp anh caffe nói chuyện tí em nhé.

Trung tâm đào tạo TMS triển khai liên tục chương trình khóa học: Lean Six Sigma Yellow, Green, Black. QA/QC, ISO, SPC, QLSX, Kỹ năng mền,...

Đào tạo - tư vấn các chương trình phục vụ sản xuất hiệu quả nhằm cải tiến liên tục năng lực sản xuất, cải tiến hệ thống doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh thời đại 4.0: Lean Six Sigma, G8D, DOE, QA/QC, hệ thống quản lý quốc tế: ISO 9001, 14001, 45001,...

Trung Tâm Đào Tạo TMS thuộc Công ty CP Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TMS viết tắc TMS. Là nhà cung ứng sản phẩm đào tạo theo chuẩn Quốc tế, nhằm thực hiện sứ mệnh hướng dẫn thực hiện cải tiến liên tục quá trình sản xuất, sảm phẩm, cơ cấu tổ chức. Với đội ngũ chuyên gia giỏi cùng nghiên cứu sáng lập. Mục đích triển khai tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh thời đại hiện nay. Các khóa học: Lean Six Sigma (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt,..), Đào tạo-tư vấn-thiết kê hệ thống ISO, QA/QC, 7 Tool, đào tạo Tổ trưởng, Quản lý,... Với phương châm " Chất lượng - Giá trị - Luôi cuốn.

Mission: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt

tmsvn.com

Khóa Học QA QC Chuẩn Quốc Tế. Thực Hành 80%

Chương trình khóa học QA/QC với nội dung chuẩn Quốc tế. Học thực hành nhiều hơn lý thuyết tập trung hướng dẫn cách áp dụng các công cụ nhằm kiểm soát đầu ra ngay trên các quy trình chứ không đơn thuần là kiểm tra trên từng sản phẩm (tức kiểm soát ngay từ đầu vào)

Khai giảng 26/5/2019, học ngày chủ nhật hàng tuần
LH: 0973 811 048

tmsvn.com Khóa học qa qc chuẩn Quốc tế, thực hành 50% trên máy tính.KG HCM - Đà Nẵng - Hà Nội, chuyên gia 20 kinh nghiệm. Áp dụng ngay sau khóa học

tmsvn.com

Nhận Diện Mối Nguy Và Đánh Giá Rủi Ro

Chương trình đào tạo Nhận diện mối nguy và Đánh giá rủi ro. Chuyên gia 25 kinh nghiệm

tmsvn.com Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro là nội dung quan trọng mà Doanh nghiệp cần triển khai nhanh nhóng và cấp bách nhằm ngăn chặng nhiều rủi ro tiềm ẩn

tmsvn.com

KHÓA HỌC HSE (AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG) NÂNG CAO

Xây dựng hệ thống an toàn cho Doanh nghiệp

tmsvn.com Khóa học HSE tại TMS được chia theo nhóm chuyên ngành đó là: HSE Công trường, HSE nhà Máy. Kiến thức chuyên sâu - áp dụng thực tế

tmsvn.com

Khóa Học QA QC Chuẩn Quốc Tế_Thực Hành 80%

Thực hành các công cụ quản lý chất lương QA/QC

Chuẩn Quốc Tế

tmsvn.com Khóa học qa qc chuẩn Quốc tế, thực hành 50% trên máy tính.KG HCM - Đà Nẵng - Hà Nội, chuyên gia 20 kinh nghiệm. Áp dụng ngay sau khóa học

tmsvn.com

Học ISO Tích Hợp 9001 14001 45001 CHUẨN QUỐC TẾ

ISO tích hợp 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018 Chuẩn Quốc Tế

Thực hành viết quy trình, xây dựng hồ sơ ISO

tmsvn.com Học iso tích hợp 9001 14001 45001 theo phương pháp thực tập xây dựng hệ thống ISO, hướng dẫn viết quy trình và cải tiến liên tục hệ thống ISO tích hợp

tmsvn.com

Khóa Học QA QC Chuẩn Quốc Tế_Thực Hành 80%

Khóa học QA/QC - Thực hành 80% các công cụ kiểm soát chất lượng

tmsvn.com Khóa học qa qc chuẩn Quốc tế, thực hành 50% trên máy tính.KG HCM - Đà Nẵng - Hà Nội, chuyên gia 20 kinh nghiệm. Áp dụng ngay sau khóa học

tmsvn.com

Khóa Học QA QC Chuẩn Quốc Tế_Thực Hành 80%

tmsvn.com Khóa học qa qc chuẩn Quốc tế, thực hành 50% trên máy tính.KG HCM - Đà Nẵng - Hà Nội, chuyên gia 20 kinh nghiệm. Áp dụng ngay sau khóa học

tmsvn.com

Quản Lý Sản Xuất Giỏi - Đào Tạo Theo Yêu Cầu

tmsvn.com Khóa đào tạo Quản lý sản xuât giỏi được TMS thiết kế triển khai phù hợp với từng Doanh nghiệp theo 4.0. Nâng tầm Quản lý theo xu thế mới

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến Project Lean Six Sigma

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH CHUẨN MỸ

Kết quả sau khóa học: Học viên đạt năng lực thực hiện thành công dự án cải tiến mang lợi ích tài chính/tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD.

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma Green Belt/Đai xanh đat năng lực thực hiện thành công Project Lean 6 Sigma mang lợi ích tài chính/tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD

[11/14/18]   👉 LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SIX SIGMA

📒 Lean Six Sigma Yellow Belt 7/7/2019 (Chủ nhật)
📘Lean Six Sigma Green Belt 13/7/2019(lớp Thứ 7 + Chủ nhật)
📓Lean Six Sigma Black Belt 20/7/2019 (lớp thứ 7 + chủ nhật)

✔️ Nội dung học chuẩn Quốc tế - Chất Lượng - Giá trị - Lôi cuốn
✔️ Thực hành nhiều hơn lý thuyết
✔️ Người học đạt năng lực triển khai thành công ít nhất một dự án cải tiến mang lợi ích tài chính hoặc tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD
✔️ Chuyên gia giảng dạy: Lean Six Sigma Master Black Belt 25 năm kinh nghiệm
✔️ Ngôn ngữ: Anh - Việt.

Xem chi tiết: http://tmsvn.com/lean-six-sigma-yellow_green_black.html

☎️ LH đăng ký: 028 668 03119 - 0973 811 048
www.tmsvn.com - Email: [email protected]

tmsvn.com

LEAN SIX SIGMA LÀ GÌ ? HỌC Ở ĐÂU TỐT NHẤT

Khóa học Lean Six Sigma theo chuẩn Quốc tế, đảm bảo đầu ra đạt chuẩn: Mỗi học viên đủ năng lực thực hiện thành công dự án Lean Six Sigma mang lại lợi ích tài chính hoặc tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD

tmsvn.com Lean Six Sigma là gì? đó là hệ thống các công cụ và phương pháp tiên tiến được nhiều Doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng.

tmsvn.com

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TMS

CHIẾN LƯỢC KHÔN NGOAN, ĐÓN ĐẦU XU THẾ.

tmsvn.com   TIME TOPIC CONTENT 8:30 – 11:30 Xây dựng chiến lược Kinh Doanh Hệ thống chiến lược Công ty Hoạch định chiến lược Công ty Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu Mô hình “ PEST” 13.30 – 16:30 Phân tích SWOT Các yếu tố tác động từ bên ngoài Các y...

tmsvn.com

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO

- Xây dưng hệ thống các nguyên tắc nội bộ
- Quy trình kiểm soát hệ thống nội bộ
- Cải tiến quy trình kiểm soát.

Chuyên gia 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành.

tmsvn.com Xây dựng hệ thống Kiểm Soát Nội Bộ (KSNB) và quản trị rủi ro giúp tổ chức hạn chế những sự cố, thiệt hại và tăng năng suất hoạt động của tổ chức

tmsvn.com

KHÓA HỌC TẠO ĐỘNG LỰC NHÂN VIÊN - TMS

KHÓA HỌC ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

- Tạo động lực cho nhân viên, giải quyết các mâu thuẫn nhóm/đội
- Thúc đẩy tăng năng xuất.

tmsvn.com TMS triển khai khóa liên tục cho nhiều Doanh nghiệp khóa học tạo động lực cho Nhân viên. Khóa học được đánh giá thiết thực và cần thiết nên triển khai nhiều

tmsvn.com

Quản Lý Sản Xuất Giỏi - Training inhouse theo yêu cầu

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SẢN XUẤT.

Chương trình may đo, phù hợp thực tế sản xuất.
Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com Khóa đào tạo Quản lý sản xuât giỏi được TMS triển khai theo hình thức tình huống cụ thể giải quyết vấn đề đột xuất. Sau khóa học CB được nâng tầm quản lý.

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến Project Lean Six Sigma

LEAN SIX SIGMA CHUẨN CHÂT LƯỢNG

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

Trung tâm đào tạo TMS

Trung tâm đào tạo TMS's cover photo

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến Project Lean Six Sigma

TMS KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

Yellow Belt 20/10/2018
Green Belt 11/11/2018
Black Belt 28/10/2018

Liên hệ: 0918 30 90 73 - 028 66803119
www.tmsvn.com - [email protected]

http://tmsvn.com/lean-six-sigma-yellow-green-black.html

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com

KHÓA HỌC QA QC TẠI HCM - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI

Khóa học qa/qc chuẩn quốc tế

tmsvn.com Khóa học qa qc chuẩn cấp độ 3 của Nhật Bản, thực hành ngay tại lớp.KG HCM - Đà Nẵng - Hà Nội, chuyên gia 20 kinh nghiệm. Áp dụng ngay sau khóa học

tmsvn.com

KHÓA HỌC HSE (AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG) NÂNG CAO

Khóa học HSE Công trường, HSE Nhà máy.

tmsvn.com Khóa học HSE tại TMS được chia theo nhóm chuyên ngành đó là: HSE Công trường, HSE nhà Máy. Kiến thức chuyên sâu - áp dụng thực tế

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến Project Lean Six Sigma

Khóa học Lean Six Sigma Yellow, Green, Black

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT - CHUẨN QUỐC TẾ

Khóa học Lean 6 Sigma Yellow Belt

tmsvn.com Nội dung khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt học viên được hướng dẫn chi tiết cách vận dụng, áp dụng các Tool trong Yellow Belt: Ý nghĩa, khi nào áp dụng, nên áp dụng Tool nào,...Sau khóa học học viên có thể áp dụng ngay để cải tiến quý trì...

tmsvn.com

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH LEVEL CHUẨN MỸ

KHÓA HỌC LEAN 6 SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH

tmsvn.com Hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Green Belt/Đai xanh học viên đủ năng lực thực hiện cải tiến dự án lớn tại Doanh nghiệp. Khóa học theo dự án nhóm.

tmsvn.com

KHÓA HỌC LEAN 6 SIGMA BLACK BELT CHUẨN MỸ

ĐÀO TẠO LEAN SIX SIGMA BALCK (ĐAI ĐEN)_CHUẨN QUỐC TẾ

tmsvn.com Kết thúc khóa học Lean 6 Sigma Black Belt đủ năng lực xác định các project lớn. Hướng dẫn, cố vấn, Trainer cho Lean 6 Green Belt hoặc Lean 6 Yellow Belt

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến tại lớp học

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT 12/8/2018

Khóa học chuẩn level Quốc tế - Thực hành áp dụng cải tiến ngay khóa học

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com

tmsvn.com

👉 TMS THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HOC LEAN SIX SIGMA

📒 Lean Six Sigma Yellow Belt (đai vàng) 12/8/2018 (lớp chủ nhật)
📘Lean Six Sigma Green Belt (đai xanh) 9/9/2018 (lớp thứ 7)
📓Lean Six Sigma Black Belt (đai đen) 25/11/2018 (lớp thứ 7 + chủ nhật)

✔️ Chuẩn Quốc tế - Chất Lượng - Giá trị - Lôi cuốn
✔️ Thực hành dự án cải tiến tại lớp học
✔️ Áp dụng ngay vào doanh nghiệp sau khóa học.
✔️ Chuyên gia: Lean Six Sigma Master Black Belt 25 năm kinh nghiệm
✔️ Ngôn ngữ: Anh - Việt.

Xem chi tiết: http://tmsvn.com/khoa-hoc-lean-six-sigma-yellow-green-black…

☎️ LH đăng ký: 0918 30 90 73 - Email: [email protected]

tmsvn.com

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến tại lớp học

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT KHAI GIẢNG 12/8/2018 (LỚP CHỦ NHẬT)

Liên hệ: 028 668 03119 - 0918 30 90 73

Trân trọng !

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com

Khóa Học Lean Six Sigma Chuẩn Mỹ - Thực hành cải tiến tại lớp học

Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt

Khai giảng 12/8/2018, TP HCM

LH: 0918 30 90 73 - email: [email protected]

tmsvn.com Khóa học Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black) theo chuẩn Quốc tế. Thực hành dự án cải tiến tại lớp. Áp dụng ngay cho Doanh Nghiệp. Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm.

tmsvn.com

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH LEVEL CHUẨN MỸ

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT - CHUẨN QUỐC TẾ .

tmsvn.com Hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Green Belt/Đai xanh học viên đủ năng lực thực hiện cải tiến dự án lớn tại Doanh nghiệp. Khóa học theo dự án nhóm.

Trung tâm đào tạo TMS's cover photo

Trung tâm đào tạo TMS

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

Lớp Yellow Belt tại Cty Việt Nam SamHo

Lớp Yellow Belt tại Cty Việt Nam SamHo

tmsvn.com

KHÓA HỌC TẠO ĐỘNG LỰC NHÂN VIÊN - TMS

ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN, TẠO SỰ GẮNG KẾT

tmsvn.com TMS triển khai khóa liên tục cho nhiều Doanh nghiệp khóa học tạo động lực cho Nhân viên. Khóa học được đánh giá thiết thực và cần thiết nên triển khai nhiều

VỀ TMS

Khai giảng liên tục các chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế: Lean Six Sigm, SPC, 7 Tool, Qa/Qc, ISO,... nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao năng lực nguồn lao động, hướng dẫn thực hiện cải tiến liên tục quá trình sản xuất, sảm phẩm, cơ cấu tổ chức. Với đội ngũ chuyên gia giỏi cùng nghiên cứu sáng lập. Mục đích triển khai tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh thời đại hiện nay. Với phương châm "Chất lượng là bền vững " với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, TMS đã thực hiện thành công nhiều dự án đào tạo - tư vấn cho doanh nghiệp Việt, Doanh nghiệp nước ngoài: Estesvina, Seges, Bia Sài Còn, Cty dữ liệu Datapost, Cty May Nhà Bè, Cty Việt Nam SamHo,...

Tầm nhìn: Sự hài lòng của khách hàng là sự phát triển và miền tin của chúng tôi

Sứ mệnh: Tạo nguồn nhân sự chất lượng cao - Phục vụ theo yêu cầu – Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Phương châm và sự khác biệt: Giá trị - Chất lượng - Sáng tạo - Lôi cuốn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình cho cấp lãnh đạo


 • Phát triển tầm nhìn lãnh đạo

 • Chiến lược kinh doanh và quản trị sự thay đổi

 • Kỹ năng, năng lực quản lý
 • Chương trình dành cho cấp quản lý


 • Nghệ thuật gắng kết & tạo động lực cho nhân viên

 • Nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ quản lý cấp trung

 • Quản lý sản xuất giỏi

 • Tổ trưởng sản xuất giỏi

 • Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp

 • Xây dựng văn hóa chất lượng trong Doanh nghiệp

 • Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro

 • Xây dựng quy trình và biểu mẫu thông minh
 • Chương trình dành cho bộ phân cải tiến, sản xuất & vận hành


 • Lean Six Sigma Yellow Belt

 • Lean Six Sigma Green Belt

 • Lean Six Sigma Black Belt

 • Lean Manufacturing

 • SPC_Statistic Process Control

 • Five Core Tools

 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng QA/QC

 • Giải quyết vấn đề theo phương pháp 8D problem Solving – 8D Method

 • Hồi quy tuyến tính – Special Course of Model Regression Analysis
 • Chương trình dành cho Quản lý, nhân viên chuyên trách


 • Quản lý kho

 • Thực hành 6S_Quản lý trực quan

 • Giao tiếp chuyên nghiệp

 • Tạo sự gắng kết, động viên nhân viên
 • Chương trình tư vấn - xây dựng


 • Tư vấn xây dựng hệ thống ISO: 9001: 2015

 • Tư vấn xây dựng hệ thống ISO: 14001: 2015

 • Tư vấn xây dựng hệ thống ISO: 45001: 2018

 • Tư vấn dự án Lean Six Sigma Yellow Belt

 • Tư vấn dự án Lean Six Sigma Green Belt

 • Tư vấn dự án Lean Six Sigma Black Belt

 • Tư vấn xây dựng hệ thống 6S
 • Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

  Click here to claim your Sponsored Listing.

  Location

  Category

  Telephone

  Address


  81 Cách Mạng Tháng Tám, P Bến Thành, Quận 1, TP HCM
  Ho Chi Minh City
  750000
  Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
  Talent English Center Talent English Center
  45 Đường Hồ Bá Kiện
  Ho Chi Minh City

  Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm- TESOL ( Bằng cấp do học viện TESOL -Hoa Kì cấp). IELTS, Chương trình tiếng Anh 100% GVNN.

  NAM ĐƯỜNG LANG QUYỀN NAM ĐƯỜNG LANG QUYỀN
  Sư Vạn Hạnh, Phường 09, Quận 5
  Ho Chi Minh City

  SPADY Academy - Dạy nghề chăm sóc da, Thẩm Mỹ Da, Phun xăm thẩm mỹ SPADY Academy - Dạy nghề chăm sóc da, Thẩm Mỹ Da, Phun xăm thẩm mỹ
  Số 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
  Ho Chi Minh City, 70000

  Dạy nghề SPA, Dạy nghề chăm sóc Da, Dạy nghề thẩm mỹ, Dạy nghề làm đẹp, Dạy nghề Phun xăm thẩm mỹ, Dạy nghề Điều trị Da

  Đào tạo thiết kế thời trang Đào tạo thiết kế thời trang
  21A Nhất Chi Mai P.13 Quận Tân Bình
  Ho Chi Minh City, 08

  Chuyên đào tạo ngành thiết kế thời trang : vẽ phác thảo mẫu , chụp ảnh , tìm ý tưởng thiết kế , thiết kế rập thời trang , dựng rập 3D , trang điểm ....

  Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương
  61A Tran Quang Dieu, P13, Q3
  Ho Chi Minh City, 70000

  Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương - 028.62903711 - http://www.daynghebanh.vn

  Nguyễn Công Trứ (12A9 năm học 1998 - 2001) Nguyễn Công Trứ (12A9 năm học 1998 - 2001)
  97/2 Quang Trung, Gò Vấp
  Ho Chi Minh City

  Trường Vui Lên Trường Vui Lên
  Nhiều Con Hẻm Ngó Ra Một Con đường
  Ho Chi Minh City

  Trường chúng mình là cửa hàng tạp hóa, bán bánh vui vẻ bọc nhân kiến thức, mời bạn ghé chơi ;)

  Phi yến Phi yến
  D2 Q.Bình Thạnh
  Ho Chi Minh City, 123

  thích học , tham gia các khóa học bổ ích

  POLY Step Up English POLY Step Up English
  Lầu 2, Số 3 Nguyễn Lương Bằng Phường Tân Phú Quận 7
  Ho Chi Minh City

  POLY Step Up - chương trình tiếng Anh thông minh thế hệ mới 1. Phương pháp học lặp lại và chuyên sâu 2. Mô hình đào tạo đa giác quan độc đáo 3. Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo chặt chẽ

  JA JA
  156 Vinh Khanh Q.4
  Ho Chi Minh City

  American English Speaking Classes 156 Vĩnh Khánh Q4 HCM 0903-124-615 [email protected] jaEnglish.webs.com fb.com/jecFG fb.com/85USA fb.com/mr.ribsBBQ

  Nhật Ngữ Đông Du Nhật Ngữ Đông Du
  43D/46 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
  Ho Chi Minh City, 700000

  Nơi giảng dạy đào tạo Nhật ngữ từ sơ cấp đến nâng cao Đào tạo lớp dự bị du học Nhật Bản Thành lập từ 1991

  Lunch English Lunch English
  156 Vinh Khanh Q4
  Ho Chi Minh City

  English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

  About   Privacy   Login C