Nguyễn Ngọc Dũng, Ho Chi Minh City Video July 23, 2018, 3:32pm

Videos by Nguyễn Ngọc Dũng in Ho Chi Minh City. Tôi tin đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng sự biến đổi liên tục của thị trường. Là giảng viên, tôi mong muốn giúp nhiều giảng

Từ khi quen em, anh đã biết bối rối.

Other Nguyễn Ngọc Dũng videos

Elevator pitch.Chả giò Sofia Ngọc Hân.

Từ khi quen em, anh đã biết bối rối.

BACH KHOA 60

About   Privacy   Login C