Nguyễn Ngọc Dũng, Ho Chi Minh City Video October 27, 2017, 2:12am

Videos by Nguyễn Ngọc Dũng in Ho Chi Minh City. Tôi tin đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng sự biến đổi liên tục của thị trường. Là giảng viên, tôi mong muốn giúp nhiều giảng

BACH KHOA 60

Other Nguyễn Ngọc Dũng videos

Trong các lớp về tư duy sáng tạo, mọi người rất hào hứng để tạo ra những sản phẩm mới, hữu dụng (theo một cách nào đó),...

Trong các lớp về tư duy sáng tạo, mọi người rất hào hứng để tạo ra những sản phẩm mới, hữu dụng (theo một cách nào đó),...

Elevator pitch.Chả giò Sofia Ngọc Hân.

Từ khi quen em, anh đã biết bối rối.

BACH KHOA 60

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C