Nguyễn Ngọc Dũng, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Nguyễn Ngọc Dũng in Ho Chi Minh City. Tôi tin đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng sự biến đổi liên tục của thị trường. Là giảng viên, tôi mong muốn giúp nhiều giảng

Trong các lớp về tư duy sáng tạo, mọi người rất hào hứng để tạo ra những sản phẩm mới, hữu dụng (theo một cách nào đó), với thời gian giới hạn, vật liệu giới hạn.

Tất cả đều “hạnh phúc” với thành quả của mình.

Để có được những ý tưởng đột phá, bạn cần phải có thật nhiều ý tưởng, bạn cần thực hành liên tục cách phát triển ý tưởng.

Nhưng kết quả sau khi kết thúc khoá học khoảng 2 tuần, chúng tôi hỏi lại thì hình như mọi người đã quên tất cả những gì mình đã học.

Bạn mong muốn sáng tạo, tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ mới, ngưng bạn không dành thời gian cho nó, làm sao bạn có thể tạo ra những gì mới, hữu dụng được.

Cũng tương tự, các doanh nghiệp đều mong muốn “cải tiến, đổi mới“ nhưng lại không chịu “đầu tư” cho đổi mới, dẫn đến việc “đổi mới sáng tạo”, “think outside the bõ” là một trong những xáo ngữ phổ biến nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Chúng ta “thích” đầu tư “cơ sở vật chất”, “hạ tầng” lớn để “đổi mới” chứ không chịu “đầu tư” cho “con người”, “kiến tạo” những chính sách, điều kiện để “người sáng tạo” có thể tạo ra những ý tưởng “đột phá”.

Hãy bắt đầu bằng cách thay đổi tư duy và phát triển sáng tạo cá nhân.

Other Nguyễn Ngọc Dũng videos

Trong các lớp về tư duy sáng tạo, mọi người rất hào hứng để tạo ra những sản phẩm mới, hữu dụng (theo một cách nào đó),...

Trong các lớp về tư duy sáng tạo, mọi người rất hào hứng để tạo ra những sản phẩm mới, hữu dụng (theo một cách nào đó),...

Elevator pitch.Chả giò Sofia Ngọc Hân.

Từ khi quen em, anh đã biết bối rối.

BACH KHOA 60

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C