Tài Liệu Dạy Học ,Dạy Kèm,Dạy Thêm

Tài Liệu Dạy Học ,Dạy Kèm,Dạy Thêm

Chia sẻ và cập nhật tài liệu học tập,tài liệu dạy học,tài liệu dạy kèm,dạy thêm,ôn thi đại học,ôn thi vào lớp 10,toán,lý,hóa,anh,sinh,ngữ văn,địa,gdcd,tin học...

Tài liệu dạy học dạy kèm dạy thêm toán lý hóa anh,tài liệu giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm từ lớp 1 đến lớp 12,tài liệu LTĐH,ôn thi vào lớp 10

giasutrongtin.vn

Phương pháp tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp

Gửi tặng các em học sinh 12, phương pháp tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp.
https://giasutrongtin.vn/phuong-phap-tim-tam-va-ban-kinh-mat-cau-ngoai-tiep-khoi-chop/
Chúc các em thành công !.

giasutrongtin.vn Phương pháp tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp, tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán, tài liệu luyện thi đại học môn toán, giáo án dạy kèm, dạy thêm toán 12 hình học, tài liệu hình học 12 tìm tâm và bán kính mặt cầu ngo...

giasutrongtin.vn

TÀI LIỆU DẠY KÈM TOÁN LỚP 12, GIA SƯ, GIÁO VIÊN, SINH VIÊN DẠY KÈM LỚP 12

Tài liệu dạy kèm toán lớp 12-Tài liệu dạy học dạy thêm toán 12
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12,tài liệu toán 12,gia sư dạy kèm toán lớp 12,giáo viên dạy kèm toán 12,tai lieu toan 12,giao vien day kem toan 12,gia su toan 12
Tài liệu dạy học môn toán lớp 12,tài liệu dạy thêm toán lớp 12. Tài liệu giáo viên dạy kèm môn toán lớp 12 tại nhà,tài liệu toán 12 ôn thi tốt nghiệp,tài liệu luyện thi đại học môn toán. Bộ tài liệu dạy thêm toán 12,giáo viên ôn thi tốt nghiệp môn toán,giáo viên LTĐH môn toán. Tài liệu gia sư dạy kèm tại nhà môn toán 12.
https://giasutrongtin.vn/dich-vu-day-kem/tai-lieu-day-hoc/tai-lieu-toan/toan-lop-12/

Toán 12 ôn tập kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1- Bộ đề ôn tập toán 12
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12
Bộ đề ôn tập kiểm tra 1 tiết toán 12 giải tích,Giải toán 12 ôn kiểm tra ch 1,Bộ đề ôn tập toán 12 kiểm tra 45 phút,giáo viên toán 12 giải đề ôn tập kiểm tra. Toán 12 ôn tập kiểm tra 1 tiết giải tich 12 chương 1,Bộ đề ôn tập toán 12 kiểm tra 45 phút,giáo viên toán 12 giải đề ôn tập,giải toán 12 kiểm tra 1 tiết ch1
https://giasutrongtin.vn/toan-12-tap-kiem-tra-1-tiet-giai-tich-12-chuong-1-bo-de-tap-toan-12/

300 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP,LTĐH CAO ĐẲNG
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu dạy kèm,dạy thêm,ôn thi trắc nghiệm môn toán lớp 12,tài liệu 330 câu trắc nghiệm môn toán lớp 12 ôn thi tốt nghiệp và LTĐH cao đẳng.
https://giasutrongtin.vn/300-cau-trac-nghiem-mon-toan-lop-12-on-thi-tot-nghiep-va-dai-hoc/

TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm phần cực trị của hàm số,giải toán học đại số và giải tích lớp 12. Tài liệu giáo viên dạy học,dạy kèm,dạy thêm.
https://giasutrongtin.vn/trac-nghiem-cuc-tri-cua-ham-so/

550 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP,ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu gồm 550 câu trắc nghiệm môn toán lớp 12,giúp các em học sinh có thêm bài tập trắc nghiệm để ôn tập.
https://giasutrongtin.vn/550-cau-trac-nghiem-mon-toan-on-thi-tot-nghiep-dai-hoc-cao-dang-2017-2018/

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ TOÁN LỚP 12
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liêu trắc nghiệm toán lớp 12 chương 1 khảo sát hàm số,tài liệu dạy học,dạy kèm,dạy thêm trắc nghiệm khảo sát hàm số
https://giasutrongtin.vn/trac-nghiem-chuong-1-khao-sat-ham-so-lop-12/

TRẮC NGHIỆM KIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu ôn kiểm tra 1 tiết toán giải tích 12 theo hình thức trắc nghiệm,tài liệu giáo viên dạy học,dạy thêm,dạy kèm toán giải tích 12.
https://giasutrongtin.vn/trac-nghiem-kiem-tra-1-tiet-giai-tich-12/

110 CÂU TRẮC NGHIÊM MÔN TOÁN LỚP 12
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12,tài liệu 110 câu trắc nghiệm môn toán lớp 12 ,giáo viên dạy kèm,dạy thêm ôn thi trắc nghiệm môn toán lớp 12.
https://giasutrongtin.vn/110-cau-on-thi-trac-nghiem-mon-toan/

50 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN GTLN,GTNN CỦA HÀM SỐ
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm môn toán lớp 12 phần giá trị lớn nhất ( GTLN),giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số,tài liệu dạy kèm,dạy thêm,học thêm môn toán lớp 12.
https://giasutrongtin.vn/50-cau-trac-nghiem-gtln-gtnn-cua-ham-so-on-thi-tot-nghiep-va-dai-hoc-2017-2018/

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ GIẢI HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học trong không gian Oxyz,lý thuyết và bài tập hình học không gian giải bằng phương pháp tọa độ trong không gian.
https://giasutrongtin.vn/phuong-phap-toa-do-giai-hinh-hoc-khong-gian/

30 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI ĐA DIỆN MÔN TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm môn toán lớp 12 phần thể tích khối đa diện,tài liệu ôn thi tốt nghiệp,tài liệu dạy học,dạy thêm ,dạy kèm môn toán lớp 12 phần thể tích khối đa diện.
https://giasutrongtin.vn/30-cau-trac-nghiem-khoi-da-dien-luyen-thi-tot-nghiep-va-dai-hoc-2017-2018/

TRẮC NGHIỆM KHỐI ĐA DIỆN ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm khối đa diện ,tài liệu dạy kèm,dạy học,dạy thêm môn toán hình học khối đa diện ôn thi tốt nghiệp và LTĐH
https://giasutrongtin.vn/15-cau-trac-nghiem-khoi-da-dien-on-thi-tot-nghiem-va-dai-hoc/

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm phần lượng giác ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học,các dạng bài tập trắc nghiệm lượng giác
https://giasutrongtin.vn/tong-hop-trac-nghiem-luong-giac-on-thi-tot-nghiep-va-dai-hoc-2017-2018/

TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm môn toán 12 phần đơn điệu hàm số,hàm số đồng biên ( hàm số tăng) hàm số nghịch biến ( hàm số giảm )
https://giasutrongtin.vn/trac-nghiem-tinh-don-dieu-cua-ham-so/

TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN HÌNH HỌC 12
Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, Tài liệu dạy kèm, Tài liệu dạy thêm, Dạy kèm thêm toán lý hóa anh sinh ltđh

Tài liệu trắc nghiệm môn toán lớp 12 phần hình học về thể tích khối đa diện,tài liệu dạy kèm ,dạy thêm tại nhà ,gia sư,giáo viên,sinh viên tham khảo dạy học.
https://giasutrongtin.vn/trac-nghiem-the-tich-khoi-da-dien-hinh-hoc-12/

giasutrongtin.vn Tài liệu dạy kèm toán lớp 12, tài liệu toán 12, gia sư dạy kèm toán lớp 12, giáo viên dạy kèm toán 12, tai lieu toan 12, giao vien day kem toan 12, gia su toan 12.

Tài Liệu Dạy Học ,Dạy Kèm,Dạy Thêm's cover photo

giasutrongtin.vn

Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh, Lớp Mới Cần Tìm Giáo Viên Sinh Viên

Cần tìm gấp
1) Sinh viên dạy kèm anh văn lớp 7 MS 781bt
2) Giáo viên dạy kèm anh anh văn lớp 8 MS 783q12
Xem chi tiết : https://giasutrongtin.vn/
Liên hệ trực tiếp không bình luận

giasutrongtin.vn

[06/25/19]   Đáp án đề thi toán THPT 2019 2020 tất cả các mã đề
https://giasutrongtin.vn/dap-an-de-thi-toan-tot-nghiep-thpt-2019-2020/
Đáp án tất cả mã đề

giasutrongtin.com

Đề thi toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 2020 BGD & ĐT Tham Khảo

Đề thi thử môn toán THPT quốc gia 2019 2020 của BGD &ĐT
https://giasutrongtin.vn/de-thi-toan-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2019-2020-bgd-dt/
Học sinh 12 cần phải xem lại đề thi thử này của bộ giáo dục và đào tạo, tránh làm đề thi thử của nhiều nơi rồi dẫn đến hoang mang trong thi cử.

giasutrongtin.com Đề thi toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 2020 BGD & ĐT Tham Khảo,đề thi thử toán THPT quốc gia 2019,thi thử toán THPT 2019 2020 của BGD&ĐT,đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 2020,Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra đề thi tham khảo t...

giasutrongtin.com

30 Đề Toán Trắc Nghiệm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2018 2019 có đáp án

Bộ 30 đề ôn thi tốt nghiệp THPT toán 2019 2020 mới nhất và trọn bộ 10 đề thi thử tốt nghiệp 2019 2020 theo cấu trúc đề thi mới của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
https://giasutrongtin.vn/30-de-toan-trac-nghiem-on-thi-tot-nghiep-thpt-2018-2019-co-dap-an-moi-nhat/
Tất cả có đáp án

giasutrongtin.com

giasutrongtin.com

30 Đề Toán Trắc Nghiệm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2018 2019 Có Đáp Án Mới Nhất - Giáo viên dạy kèm toán lý hóa anh bảng giá học phí gia sư trọng tín

Bộ 30 đề toán ôn thi đại học,tốt nghiệp THPT 2018 2019 đã có đáp án
https://giasutrongtin.vn/30-de-toan-trac-nghiem-on-thi-tot-nghiep-thpt-2018-2019-co-dap-an-moi-nhat/
Tài liệu dạy học dạy kèm dạy thêm môn toán 12

giasutrongtin.com

giasutrongtin.com

Giáo viên dạy kèm toán lý hóa anh bảng giá học phí gia sư trọng tín

Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín
https://giasutrongtin.vn/
Tuyển nhiều Giáo Viên Sinh viên Dạy kèm

giasutrongtin.com

giasutrongtin.com

Thư viện bài giảng - Tài liệu dạy học - Thư viện sách giáo khoa

Tài liệu dạy kèm toán lý hóa anh cấp 1 2 3
https://giasutrongtin.vn/dich-vu-day-kem/thu-vien-bai-giang/
Xem tại đây

giasutrongtin.com

giasutrongtin.com

Giáo viên dạy kèm toán lý hóa anh gia sư dạy kèm trọng tín

Nhiều tài liệu dạy kèm dạy thêm toán lý hóa anh cấp 1 2 3 tại Tphcm
https://giasutrongtin.vn/
Nhiều tài liệu tự học tại nhà

giasutrongtin.com

giasutrongtin.com

Giáo viên dạy kèm toán lý hóa anh gia sư dạy kèm trọng tín

Nhiều lớp dạy kèm cần tìm gia sư,giáo viên,sinh viên dạy kèm.
https://giasutrongtin.vn/
Xem thêm tài liệu học tập,thời khóa biểu,học phí học thêm toán lý hóa tại trung tâm gia sư trọng tín

giasutrongtin.com

giasutrongtin.com

30 Đề Toán Trắc Nghiệm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2018 2019 có đáp án

Bộ 30 đề toán trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp luyện thi đại học 2018-2019 theo cấu trúc đề thi mẫu của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
https://giasutrongtin.vn/30-de-toan-trac-nghiem-on-thi-tot-nghiep-thpt-2018-2019-co-dap-an-moi-nhat/
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2018-2019

giasutrongtin.com 30 Đề Toán Trắc Nghiệm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2018 2019 có đáp án,tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán,bộ đề ôn thi đại học môn toán 2018 2019,tài liệu dạy kèm dạy thêm môn toán 12,bộ 30 đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 2019,bộ t...

giasutrongtin.com

Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh-Lớp Mới Cần Tìm Giáo Viên Sinh Viên

Nhiều lớp dạy kèm cần tìm gia sư,giáo viên,sinh viên dạy kèm.
https://giasutrongtin.vn/
Xem thêm tài liệu học tập,thời khóa biểu,học phí học thêm toán lý hóa tại trung tâm gia sư trọng tín

giasutrongtin.com Gia sư dạy kèm toán lý hóa anh,Lớp dạy mới cần tìm giáo viên sinh viên,giáo viên sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh,gia sư dạy kèm lớp 6 7 8 9 10 11 12,gia sư toán lý hóa,tuyển gia sư ltđh,sinh viên dạy tiếng anh,gia sư ôn thi lớp 10 toán văn,tìm ...

Tài Liệu Dạy Học ,Dạy Kèm,Dạy Thêm

Hệ thống kiến thức toán lớp 6 7 8 9 phần đại số và hình học
https://giasutrongtin.vn/he-thong-kien-thuc-toan-thcs-phan-dai-so-va-hinh-hoc/
Tổng ôn tập kiến thức toán lớp 6 7 8 9 phần đại số và hình học

Tài Liệu Dạy Học ,Dạy Kèm,Dạy Thêm

Tài liệu dạy học dạy kèm dạy thêm toán lý hóa anh
https://www.facebook.com/tailieudayhocdaykemdaythem/
Tài liệu dạy học dạy kèm dạy thêm toán lý hóa anh

Chia sẻ và cập nhật tài liệu học tập,tài liệu dạy học,tài liệu dạy kèm,dạy thêm,ôn thi đại học,ôn thi vào lớp 10,toán,lý,hóa,anh,sinh,ngữ văn,địa,gdcd,tin học...

giasutrongtin.com

Tài liệu hóa học lớp 10 11 12-Giúp học sinh học nhanh hóa học cấp 3

Tài liệu hệ thông kiến thức hóa học cấp 3 giúp các em học nhanh hóa cấp 3
https://giasutrongtin.vn/hoa-hoc-10-11-12tai-lieu-hoc-nhanh-hoa-hoc-cap-3/
Học nhanh hóa học cấp 3

giasutrongtin.com Tài liệu hóa học lớp 10 11 12,Giúp học sinh học nhanh hóa học cấp 3,Tài liệu dạy thêm hóa học cấp 3,tài liệu dạy kèm hóa học cấp 3,giáo án dạy kèm dạy thêm hóa cấp 3,tài liệu giáo viên dạy kèm dạy thêm hóa học cấp 3,tài liệu học...

giasutrongtin.com

TOÁN THCS ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC-GIẢI TOÁN CẤP 2 3

Hệ thống kiến thức toán lớp 6 7 8 9 phần đại số và hình học
https://giasutrongtin.vn/he-thong-kien-thuc-toan-thcs-phan-dai-so-va-hinh-hoc/
Tổng ôn tập kiến thức toán lớp 6 7 8 9 phần đại số và hình học

giasutrongtin.com TOÁN THCS ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC-GIẢI TOÁN CẤP 2 3,hệ thống kiến thức toán cấp 2,toán lớp 6 7 8 9,giải toán cấp 3,toán lớp 10 11 12,toán đại số tài liệu dạy học,tài liệu học tập toán cấp 3,toán lớp 10 11 12 LTĐH,giáo viên giải toán hì...

Tài Liệu Dạy Học ,Dạy Kèm,Dạy Thêm

Trọn bộ tài liệu dạy thêm học thêm vật lý lớp 10 cả năm
https://giasutrongtin.vn/tai-lieu-day-hoc-day-them-vat-ly-lop-10-ca-nam/
Lý thuyết + Bài Tập + Bài giải mẫu + Luyện tập từ cơ bản đến nâng cao

giasutrongtin.com

Diện tích hình Nón Trụ Cầu-Thể tích khối Nón Trụ Cầu-Tài liệu dạy học

Tài liệu toán 12 hình học chương 2
Diện tích hình nón,hình trụ,hình cầu
Thể tích khối nón,khối trụ,khối cầu
Lý thuyết + Phương pháp giải các dạng toán
Bài tập tự luận,bài tập trắc nghiệm
https://giasutrongtin.vn/dien-tich-hinh-non-tru-cauthe-tich-khoi-non-tru-cau/
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và LTĐH toán

giasutrongtin.com Diện tích hình Nón Trụ Cầu,Thể tích khối Nón Trụ Cầu,Tài liệu dạy học môn toán 12 hình học,hình học 12 chương 2 hình nón trụ cầu,giáo án dạy kèm dạy thêm toán 12 hình học,tài liệu diện tích hình nón trụ cầu,thể tích khối nón tr....

giasutrongtin.com

Hóa học lớp 9-Tài liệu ôn thi hóa 9-Bộ đề thi học kỳ 1-Lý thuyết và bài tập

Tài liệu dạy kèm dạy thêm môn hóa học lớp 9
http://giasutrongtin.com/hoa-hoc-lop-9-tai-lieu-thi-hoa-9-bo-de-thi-hoc-ky-1/
Tài liệu học tập môn hóa lớp 9

giasutrongtin.com Hóa học lớp 9,Tài liệu ôn thi hóa 9,Bộ đề thi học kỳ 1,Lý thuyết và bài tập hóa lớp 9,tài liệu dạy học dạy kèm dạy thêm hóa học lớp 9,Bộ đề kiểm tra HK 1,tài liệu dạy học hóa lớp 9,giáo án dạy thêm hóa học lớp 9,bài tập hó...

[07/04/18]   Chiều nay ngày 4/7 TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018-2019.
Chúc các Em may mắn.

giasutrongtin.com

NƠI HỌC THÊM,ĐỊA CHỈ HỌC HÈ TOÁN LÝ HÓA TẠI TPHCM

Thông tin lớp học hè toán lý hóa
http://giasutrongtin.com/tim-noi-hoc-them-dia-chi-hoc-he-tai-tphcm/

giasutrongtin.com Nơi học thêm toán,địa chỉ học hè toán lý hóa tại tphcm,chổ học thêm toán lý hóa anh từ lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH,giáo viên dạy thêm giỏi,nơi học hè uy tín,địa chỉ dạy thêm toán lý hóa,học thêm toán lớp 6 7 8 9,dạy thêm 10 11 12,chỗ h.....

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


352/31 Lê Văn Quới Binh Hung Hoa
Ho Chi Minh City
762800
Other Middle Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Petrus Ký High School Petrus Ký High School
Ho Chi Minh City

Trường THCS Đống Đa, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Trường THCS Đống Đa, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
217 đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Page chính thức của liên đội THCS Đống Đa, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trường THCS & THPT Nhân Văn Trường THCS & THPT Nhân Văn
17 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

http://nhanvanschool.edu.vn

Trường THCS Phạm Đình Hổ Trường THCS Phạm Đình Hổ
Ho Chi Minh City, 70000

1985 trường được tách cấp thành trường THCS Phạm Đình Hổ trực thuộc Phòng Giáo dục quận 6, tọa lạc tại số 97 đường Phạm Đình Hổ phường 2 quận 6.

Hội Cựu Học Sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Hội Cựu Học Sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
1A Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT NGUYỄN CHÍ THANH " CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI "

THPT THĂNG LONG TPHCM THPT THĂNG LONG TPHCM
116 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Ho Chi Minh City, 700

Thăng Long 2000-2013

Nét Đẹp NKP Nét Đẹp NKP
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, 71012

NGUYEN KHUYEN PARADISE

Zgaming Zgaming
Đường Quang Trung
Ho Chi Minh City, 08

nơi hội tụ những game thủ Liên minh huyền thoại, Fifa đẳng cấp

Trường THCS Lê Lợi Q.3 TP.HCM Trường THCS Lê Lợi Q.3 TP.HCM
282 Võ Thị Sáu . F.7 . Q.3
Ho Chi Minh City

Mái trường Lê Lợi thân yêu của bao thế hệ học trò, nơi lưu giữ những kỉ niệm với bạn bè, thầy cô không thể nào quên được!

Yeu la cưới Yeu la cưới
Quynh Luu Nghe An
Ho Chi Minh City, 1234

THCS Bông Sao A THCS Bông Sao A
53, Bùi Minh Trực, P.5, Q.8
Ho Chi Minh City, 700000

THCS Bông Sao A Trang facebook giao lưu, kết nối thầy cô - cựu HS - các bạn HS của trường ^^ Mong các bạn không xuyên tạc, văng tục, nói xấu thầy cô - trường lớp ^^

Cách học từ vựng tiếng anh Cách học từ vựng tiếng anh
245/22D Nơ Trang Long P13 Q Bình Thạnh, TP. HCM Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, 700000

Sách Từ Vựng Tiếng Anh - Pehal The Start SĐT : 0933.057.792 ( Hùng ) Địa chỉ : 245/22D Nơ Trang Long P 13 Q Bình Thạnh HCM