Anh Ngữ Vinschool

Anh Ngữ Vinschool

Comments

Hãy để #MENTOR giúp bạn & các HS+SV học tại các trường Đại Học lừng danh thế giới.

#Harvard #Oxford #Sydney #Toronto #Paris

{ Liên hệ: Rosie Huong 09 09 584 007 }

Tiếng Anh Giao tiếp, IELTS, Toeic, Anh ngữ Tranh biện, Hùng biện, Phản biện, cách phát hiện ngụy biện cho HS quốc tế, Vinschool, VinUni, Cambridge, Oxford, HARVARD, MIT, chuẩn bị cho HS du học tại châu ÂU, MỸ, ÚC.

Các bạn, A/C nào muốn tự rèn luyện

ngôn ngữ: tiếng #Anh + #Pháp +#Đức

để tiếp cận với tri thức thế giới, sẳn sàng du lịch, học tập, làm việc, định cư và trái nghiệm toàn cầu thì vào nhóm để sớm được trợ giúp. Link tham gia nhóm ZALO:

https://zalo.me/g/gezklf306

Operating as usual

31/10/2021

Soi xét #Ngoại_Hình với #Đức_Hạnh

𝕀𝕥’𝕤 ℍ𝕒𝕝𝕝𝕠𝕨𝕖𝕖𝕟, 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕠𝕟𝕖’𝕤 𝕖𝕟𝕥𝕚𝕥𝕝𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕠𝕟𝕖 𝕘𝕠𝕠𝕕 𝕤𝕔𝕒𝕣𝕖 & ℝ𝕖𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕒𝕥: 𝕍𝕚𝕝𝕝𝕒𝕚𝕟𝕪 𝕨𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕞𝕒𝕟𝕪 𝕞𝕒𝕤𝕜𝕤, 𝕟𝕠𝕟𝕖 𝕤𝕠 𝕕𝕒𝕟𝕘𝕖𝕣𝕠𝕦𝕤 𝕒𝕤 𝕥𝕙𝕖 MASK_of_VIRTUE.

#Mentoring #H2H #Menteeship

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

30/10/2021

#Lừa_đảo_thị_thực 🤑 #Visa #Scams

If you’re applying for a nonimmigrant visa to the U.S., don’t provide financial information online. In Vietnam when applying for a U.S. visa, applicants need to fill out their application online but pay at one of the approved post offices.

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực không định cư Hoa Kỳ, đừng cung cấp thông tin tài chính của mình trên mạng. Khi nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ tại Việt Nam, đương đơn phải điền đơn xin thị thực trên mạng nhưng sẽ trả phí tại một trong những bưu điện được chỉ định.

📧 If somebody contacts you asking for financial information, don’t pay them and report it to our fraud prevention teams in Hanoi at [email protected] or HCMC at [email protected].

📧 Nếu có người yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài chính, đừng trả tiền cho họ và hãy báo cho Bộ phận Phòng chống Gian lận tại Hà Nội qua email [email protected] hoặc TP. Hồ Chí Minh tại [email protected].

✅ For information about the visa application process, visa fees and payment options, please visit https://bit.ly/apply-niv.

✅ Để biết thông tin về thủ tục xin thị thực, lệ phí và cách thức thanh toán, vui lòng truy cập trang https://bit.ly/apply-niv.

Website: Www.OneaLifeEnglish.Edu.Vn

#Lừa_đảo_thị_thực 🤑 #Visa #Scams

If you’re applying for a nonimmigrant visa to the U.S., don’t provide financial information online. In Vietnam when applying for a U.S. visa, applicants need to fill out their application online but pay at one of the approved post offices.

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực không định cư Hoa Kỳ, đừng cung cấp thông tin tài chính của mình trên mạng. Khi nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ tại Việt Nam, đương đơn phải điền đơn xin thị thực trên mạng nhưng sẽ trả phí tại một trong những bưu điện được chỉ định.

📧 If somebody contacts you asking for financial information, don’t pay them and report it to our fraud prevention teams in Hanoi at [email protected] or HCMC at [email protected].

📧 Nếu có người yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài chính, đừng trả tiền cho họ và hãy báo cho Bộ phận Phòng chống Gian lận tại Hà Nội qua email [email protected] hoặc TP. Hồ Chí Minh tại [email protected].

✅ For information about the visa application process, visa fees and payment options, please visit https://bit.ly/apply-niv.

✅ Để biết thông tin về thủ tục xin thị thực, lệ phí và cách thức thanh toán, vui lòng truy cập trang https://bit.ly/apply-niv.

Website: Www.OneaLifeEnglish.Edu.Vn

New Zealand could join AUKUS security pact to boost cyber technologies 29/10/2021

New Zealand could join AUKUS security pact to boost cyber technologies

https://www.smh.com.au/politics/federal/new-zealand-could-join-aukus-security-pact-to-boost-cyber-technologies-20211025-p592tr.html

New Zealand could join AUKUS security pact to boost cyber technologies New Zealand’s top diplomat in Canberra said her nation could join the agreement to collaborate on the development of emerging cyber technologies including artificial intelligence quantum computing.

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 29/10/2021

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

TẠI VÌ: Tiếng Anh Dễ Hơn Tiếng Việt

#Vocab #Term #Glossary #Phraseology

#MIT #Harvard #Mentees #Oxford #Enbler

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Facebook’s Name Change Goes Meta 29/10/2021

Facebook’s Name Change Goes Meta

𝔹𝕣𝕖𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 ℕ𝕖𝕨𝕤: 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖 𝕚𝕥𝕤 𝕔𝕠𝕣𝕡𝕠𝕣𝕒𝕥𝕖 𝕟𝕒𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕄𝕖𝕥𝕒, 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜, 𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕦𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕄𝕖𝕥𝕒 𝕦𝕞𝕓𝕣𝕖𝕝𝕝𝕒. 𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕙𝕚𝕤 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕒𝕟𝕪 𝕦𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕗𝕚𝕣𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕒 𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕠𝕗 𝕚𝕤𝕤𝕦𝕖𝕤, 𝕄𝕒𝕣𝕜 ℤ𝕦𝕔𝕜𝕖𝕣𝕓𝕖𝕣𝕘 𝕤𝕒𝕚𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖 𝕨𝕒𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕒 𝕓𝕖𝕥 𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 "𝕞𝕖𝕥𝕒𝕧𝕖𝕣𝕤𝕖."

𝕄𝕖𝕥𝕒 (𝕠𝕣 𝕄𝕖𝕥𝕥𝕒) 𝕚𝕤 𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤𝕜𝕣𝕚𝕥 𝕨𝕠𝕣𝕕 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕝𝕠𝕧𝕚𝕟𝕘-𝕜𝕚𝕟𝕕𝕟𝕖𝕤𝕤, 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕝𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤, 𝕓𝕖𝕟𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕔𝕖, 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕦𝕟𝕚𝕥𝕪, 𝕖𝕩𝕡𝕒𝕟𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕠𝕨𝕥𝕙. 𝕀𝕥 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕖𝕤𝕤 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕖𝕤𝕤. 𝕄𝕖𝕥𝕒 𝕚𝕤 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕒 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕡𝕣𝕖𝕗𝕚𝕩 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝕘𝕠 𝕓𝕖𝕪𝕠𝕟𝕕 𝕠𝕣 𝕥𝕠 𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖.
https://www.wired.com/story/facebook-name-change-meta/

Facebook’s Name Change Goes Meta Mark Zuckerberg would like you to call his troubled company something else now.

Facebook Renames Itself Meta 29/10/2021

Facebook Renames Itself Meta

𝔹𝕣𝕖𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 ℕ𝕖𝕨𝕤: 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖 𝕚𝕥𝕤 𝕔𝕠𝕣𝕡𝕠𝕣𝕒𝕥𝕖 𝕟𝕒𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕄𝕖𝕥𝕒, 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜, 𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤𝔸𝕡𝕡 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕦𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕄𝕖𝕥𝕒 𝕦𝕞𝕓𝕣𝕖𝕝𝕝𝕒. 𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕙𝕚𝕤 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕒𝕟𝕪 𝕦𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕗𝕚𝕣𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕒 𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕠𝕗 𝕚𝕤𝕤𝕦𝕖𝕤, 𝕄𝕒𝕣𝕜 ℤ𝕦𝕔𝕜𝕖𝕣𝕓𝕖𝕣𝕘 𝕤𝕒𝕚𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖 𝕨𝕒𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕒 𝕓𝕖𝕥 𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 "𝕞𝕖𝕥𝕒𝕧𝕖𝕣𝕤𝕖."

𝕄𝕖𝕥𝕒 (𝕠𝕣 𝕄𝕖𝕥𝕥𝕒) 𝕚𝕤 𝕒 𝕊𝕒𝕟𝕤𝕜𝕣𝕚𝕥 𝕨𝕠𝕣𝕕 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕝𝕠𝕧𝕚𝕟𝕘-𝕜𝕚𝕟𝕕𝕟𝕖𝕤𝕤, 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕝𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤, 𝕓𝕖𝕟𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕔𝕖, 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕦𝕟𝕚𝕥𝕪, 𝕖𝕩𝕡𝕒𝕟𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕠𝕨𝕥𝕙. 𝕀𝕥 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕖𝕤𝕤 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕖𝕤𝕤. 𝕄𝕖𝕥𝕒 𝕚𝕤 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕒 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕡𝕣𝕖𝕗𝕚𝕩 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝕘𝕠 𝕓𝕖𝕪𝕠𝕟𝕕 𝕠𝕣 𝕥𝕠 𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖.
https://www.nytimes.com/2021/10/28/technology/facebook-rebrand-meta.html

Facebook Renames Itself Meta The social network, under fire for spreading misinformation and other issues, said the change was part of its bet on a next digital frontier called the metaverse.

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 27/10/2021

What are your favorite #climates?

BẠN THÍCH THỜI TIẾT NHƯ THẾ NÀO?

#Vocab #WEATHER #SEASON #FORECAST

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

26/10/2021

#Mentor #SocialSkill #LifeSkill #SoftSkill

Những Kỹ Năng Nhà Trường Chưa Dạy Bạn

#Invaluable #Skillsets for #JUBILANT #LIFE

#Know_How #Intangibles #KM #CRO #CKO

#Advancing #MindSet #BodySet #SoulSet

Via Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

#Mentor #SocialSkill #LifeSkill #SoftSkill

Những Kỹ Năng Nhà Trường Chưa Dạy Bạn

#Invaluable #Skillsets for #JUBILANT #LIFE

#Know_How #Intangibles #KM #CRO #CKO

#Advancing #MindSet #BodySet #SoulSet

Via Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 25/10/2021

BẠN CẦN SỚM ĐẠT #ENGLISHLY #SKILLS

Bạn Có Thể Có Thêm Quốc Tịch #CANZUK

Để #Du_Lịch & #Trải_Nghiệm_Toàn_Cầu

Quốc tịch #Úc, #Canada #Anh #NewZealand

Let's get #2ndNationality #2ndPassport

Chúc bạn sớm trở thành: #Global #Citizens

Liên Hệ #Mentee #Rosie ĐT: 0909584007

Visit Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

25/10/2021

Bạn thích quê hương thứ hai thuộc xử sở nào?

Quốc tịch #Úc, #Canada #Anh #NewZealand?

Let's get #2ndNationality via #CANZUK #Alliy

#Harmony #AUSUK #Alliance #Mastermind

#Empower #Englishly #Enablers #KM #ERM

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

24/10/2021

🔥🔥🔥Hãy đến với One Life English & Visa để có những giờ học năng động, hiệu quả. Với khóa học Tiếng Anh giao tiếp Online kèm 1:1 trên zoom, Skype sẽ giúp bạn:
✅ Tạm biệt mất gốc, tự tin giao tiếp, phản xạ khi được học cùng đội ngũ giáo viên nói Tiếng Anh trình độ bản ngữ và giáo trình hiện đại, giúp cải thiện 4 kĩ năng quan trọng: nghe – nói – đọc – viết.
✅Với các giờ học tại One Life English & Visa, học viên sẽ KHÔNG cảm thấy căng thẳng, khó gần với giáo viên, mà sẽ có cảm giác gần gũi, tự tin trao đổi với giáo viên trong quá trình học .
✅Với đội ngũ Giáo viên Nước ngoài và giáo viên Việt Nam tại One Life English & Visa với kinh nghiệm giảng dạy, chuyên môn cao và cực kỳ tâm lý, dễ thương, chu đáo, nhiệt tình sẽ đảm bảo sau khóa học bạn sẽ giao tiếp thành thạo, trình độ tiếng anh được cải thiện rõ ràng.
✅ Học phí ưu đãi trong mùa dịch này
➡️➡️➡️Hãy đăng ký học tiếng Anh ngay để học tập, trải nghiệm, thử thách và va chạm để hoàn thiện vốn tiếng Anh.
📞📞📞LIên hệ Rosie: 0909484007

22/10/2021

🤫Nhiều ba mẹ lo lắng rằng cho con học nhiều quá sẽ khiến con áp lực, mệt mỏi. Nhưng ba mẹ yên tâm, các bé đến ONE LIFE ENGLISH AND VISA thì các bé HỌC MÀ CHƠI😲😲, tinh thần lúc nào cũng thoải mái, vui tươi. Các bé còn đòi ba mẹ chở đi học chứ không còn khóc nhè mỗi khi chở đi học nữa.🤣🤣🤣
----------------------------------------------------
Em còn nhận dạy kèm TA 1:1 qua skype:
- Tiếng Anh trên trường
- Tiếng Anh giao tiếp cấp tốc
- Tiếng Anh cho bé từ 5 tuổi học Vin , Well , Homeschool , các trường quốc tế ,...
- Luyện phản xạ giao tiếp 1-1 hoặc nhóm 2-3 bé cùng level
- Ngoài ra cũng dạy Tiếng Anh các chuyên ngành
- Luyện thi IELTS, TOEIC , các chứng chỉ Cambridge ,...
Anh/Chị quan tâm ib em hoặc liên hệ: 0866571329 (zalo) để được tư vấn kỹ hơn.
#Mỗi_ngày_đến_lớp_là_một_niềm_vui

22/10/2021

Bạn có muốn được hướng dẫn học & có được văn bằng từ ngôi trường ĐH lừng danh nhất thế giới Harvard University ?

Hãy sớm liên hệ: #Rosie ĐT: 0909584007

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Mời bạn xem #REVIEW Đại Học #HARVARD

https://youtu.be/X0DGb-1zv7g

Bạn có muốn được hướng dẫn học & có được văn bằng từ ngôi trường ĐH lừng danh nhất thế giới Harvard University ?

Hãy sớm liên hệ: #Rosie ĐT: 0909584007

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Mời bạn xem #REVIEW Đại Học #HARVARD

https://youtu.be/X0DGb-1zv7g

22/10/2021

Tiếng Anh Vinschool❤️

🤔 Bạn muốn con mình thành thạo Tiếng Anh?
🤔 Bạn muốn bản thân mình nâng cao phản xạ giao tiếp bằng Tiếng Anh?
🤔 Bạn muốn công việc của mình trở nên thăng tiến hơn?
👉 Hãy đến với One Life English & Visa
---------------------------------------

Khóa học chuyên:
✅ Dạy Tiếng Anh cho cả trẻ em ( tích hợp luyện thi các chứng chỉ Cambridge như: Starters, Movers, Flyers,...)
✅ Nhận dạy kèm giao tiếp cho người bị mất gốc, mất căn bản, nhận dạy cho người đi làm, luyện thi các chứng chỉ Quốc tế: TOEIC, IELTS,....
✅ Nhận luyện phản xạ giao tiếp
✅ Ngoài ra, trung tâm còn nhận luyện thi vào Vinschool cho các bé
-----------------------------------------
📞 Liên hệ : Rosie Hương 0909584007 (Zalo)
🌐 Website : http://www.onelifeenglish.edu.vn

21/10/2021

How Are You Today Fearless Menteeship

Hopefully, Your answer will be: #Great

#Enthusiastic🤩 #Energetic 🤩#Powerful

Merciful for the #gift for from #GsFl

#Ally #Mastermind #Momentum #Enablers

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

LH Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

How Are You Today Fearless Menteeship

Hopefully, Your answer will be: #Great

#Enthusiastic🤩 #Energetic 🤩#Powerful

Merciful for the #gift for from #GsFl

#Ally #Mastermind #Momentum #Enablers

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

LH Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 20/10/2021

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

ℍ𝕒𝕧𝕖 𝕨𝕖 𝕔𝕒𝕦𝕘𝕙𝕥 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕒 𝕘𝕠𝕠𝕕 𝕥𝕚𝕞𝕖?

⌚👈 𝔹𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕚𝕥’𝕤 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕝𝕖𝕒𝕣𝕟 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕟𝕖𝕨 𝕔𝕠𝕝𝕝𝕠𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕕 #CATCH.

ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕚𝕟 𝕒 𝕤𝕖𝕟𝕥𝕖𝕟𝕔𝕖?

* 𝕥𝕠 𝕔𝕒𝕥𝕔𝕙 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕓𝕣𝕖𝕒𝕥𝕙

= 𝕥𝕠 𝕨𝕒𝕚𝕥 𝕒𝕟𝕕 𝕣𝕖𝕤𝕥 𝕒𝕗𝕥𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕔𝕥𝕚𝕧𝕖, 𝕤𝕠 𝕪𝕠𝕦 𝕓𝕣𝕖𝕒𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕤𝕝𝕠𝕨𝕝𝕪 😮‍💨

* 𝕥𝕠 𝕔𝕒𝕥𝕔𝕙 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕓𝕠𝕕𝕪 𝕣𝕖𝕕-𝕙𝕒𝕟𝕕𝕖𝕕 (𝕚𝕕𝕚𝕠𝕞)

= 𝕥𝕠 𝕕𝕚𝕤𝕔𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖 𝕨𝕙𝕚𝕝𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕒𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕓𝕒𝕕 𝕠𝕣 𝕚𝕝𝕝𝕖𝕘𝕒𝕝 👮

𝕃𝕠𝕠𝕜 𝕦𝕡 𝕒𝕟𝕪 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕔𝕠𝕝𝕝𝕠𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕪𝕠𝕦 𝕕𝕠𝕟’𝕥 𝕜𝕟𝕠𝕨 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 ℂ𝕠𝕝𝕝𝕠𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝔻𝕚𝕔𝕥.

Tiếng Anh Dễ Hơn Tiếng Việt

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

19/10/2021

Good day mates,

What are your reasons for low statuses?

#Knowledge #Assets #Keep you #Wealthy

#Liabilities are #Consuming not #Saving

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Good day mates,

What are your reasons for low statuses?

#Knowledge #Assets #Keep you #Wealthy

#Liabilities are #Consuming not #Saving

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 19/10/2021

𝕆𝕟 𝕆𝕔𝕥𝕠𝕓𝕖𝕣 𝟙𝟞 𝕚𝕟 𝔻𝕒𝕟𝕒𝕟𝕘, 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞, 𝕥𝕙𝕖 𝔻𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 ℙ𝕆𝕎/𝕄𝕀𝔸 𝔸𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥𝕚𝕟𝕘 𝔸𝕘𝕖𝕟𝕔𝕪 𝔻𝕖𝕥𝕒𝕔𝕙𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕋𝕨𝕠 (𝔻ℙ𝔸𝔸 𝔻𝕖𝕥𝟚) 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕆𝕗𝕗𝕚𝕔𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕊𝕖𝕖𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕄𝕚𝕤𝕤𝕚𝕟𝕘 ℙ𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕤 (𝕍ℕ𝕆𝕊𝕄ℙ) 𝕙𝕖𝕝𝕕 𝕒 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕤 𝕥𝕦𝕣𝕟𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕔𝕖𝕣𝕖𝕞𝕠𝕟𝕪.

𝕍à𝕠 𝕟𝕘à𝕪 𝟙𝟞 𝕥𝕙á𝕟𝕘 𝟙𝟘 𝕟ă𝕞 𝟚𝟘𝟚𝟙 𝕥ạ𝕚 Đà ℕẵ𝕟𝕘, 𝕍𝕚ệ𝕥 ℕ𝕒𝕞, ℙ𝕙á𝕚 𝕓ộ ℍ𝕒𝕚 𝕥𝕙𝕦ộ𝕔 ℂơ 𝕢𝕦𝕒𝕟 𝕂𝕚ể𝕞 𝕜ê 𝕋ù 𝕓𝕚𝕟𝕙 ℂ𝕙𝕚ế𝕟 𝕋𝕣𝕒𝕟𝕙 𝕧à ℚ𝕦â𝕟 𝕟𝕙â𝕟 𝕄ấ𝕥 𝕥í𝕔𝕙 𝔹ộ ℚ𝕦ố𝕔 𝕡𝕙ò𝕟𝕘 ℍ𝕠𝕒 𝕂ỳ (𝔻ℙ𝔸𝔸 𝔻𝕖𝕥𝟚) 𝕔ù𝕟𝕘 ℂơ 𝕢𝕦𝕒𝕟 𝕍𝕚ệ𝕥 ℕ𝕒𝕞 𝕋ì𝕞 𝕜𝕚ế𝕞 ℕ𝕘ườ𝕚 𝕞ấ𝕥 𝕥í𝕔𝕙 (𝕍ℕ𝕆𝕊𝕄ℙ) đã 𝕥𝕚ế𝕟 𝕙à𝕟𝕙 𝕓𝕦ổ𝕚 𝕝ễ 𝕥𝕣𝕒𝕠 𝕥𝕣ả 𝕙à𝕚 𝕔ố𝕥.

𝔽𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕖𝕥𝕤 𝕠𝕗 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕞𝕒𝕥𝕖𝕣𝕚𝕒𝕝 𝕖𝕧𝕚𝕕𝕖𝕟𝕔𝕖 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕓𝕖 𝕣𝕖𝕥𝕦𝕣𝕟𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖 𝔻ℙ𝔸𝔸 𝕃𝕒𝕓𝕠𝕣𝕒𝕥𝕠𝕣𝕪 𝕚𝕟 ℍ𝕒𝕨𝕒𝕚𝕚 𝕗𝕠𝕣 𝕗𝕦𝕣𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕒𝕟𝕒𝕝𝕪𝕤𝕚𝕤. 𝔻ℙ𝔸𝔸 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕥𝕠 𝕔𝕠𝕠𝕣𝕕𝕚𝕟𝕒𝕥𝕖 𝕗𝕠𝕦𝕣 𝕗𝕚𝕖𝕝𝕕 𝕒𝕔𝕥𝕚𝕧𝕚𝕥𝕚𝕖𝕤 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕪𝕖𝕒𝕣.

𝔹ố𝕟 𝕓ộ 𝕙à𝕚 𝕔ố𝕥 𝕔ù𝕟𝕘 𝕕𝕚 𝕧ậ𝕥 đã đượ𝕔 𝕥𝕣𝕒𝕠 𝕥𝕣ả 𝕔𝕙𝕠 ℙ𝕙ò𝕟𝕘 𝕩é𝕥 𝕟𝕘𝕙𝕚ệ𝕞 𝔻ℙ𝔸𝔸 𝕥ạ𝕚 ℍ𝕒𝕨𝕒𝕚𝕚 để 𝕡𝕙â𝕟 𝕥í𝕔𝕙 𝕥𝕙ê𝕞. 𝔻ℙ𝔸𝔸 𝕔ù𝕟𝕘 𝕧ớ𝕚 𝕡𝕙í𝕒 𝕍𝕚ệ𝕥 ℕ𝕒𝕞 𝕥𝕚ế𝕟 𝕙à𝕟𝕙 𝕓ố𝕟 đợ𝕥 𝕙𝕠ạ𝕥 độ𝕟𝕘 𝕙ỗ𝕟 𝕙ợ𝕡 𝕞ỗ𝕚 𝕟ă𝕞.

𝔹𝕠𝕥𝕙 𝕤𝕚𝕕𝕖𝕤 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕖𝕕 𝕙𝕒𝕣𝕕 𝕥𝕠 𝕠𝕧𝕖𝕣𝕔𝕠𝕞𝕖 ℂ𝕆𝕍𝕀𝔻-𝟙𝟡 𝕔𝕙𝕒𝕝𝕝𝕖𝕟𝕘𝕖𝕤, 𝕨𝕙𝕚𝕔𝕙 𝕙𝕒𝕤 𝕒𝕝𝕝𝕠𝕨𝕖𝕕 𝕙𝕦𝕟𝕕𝕣𝕖𝕕𝕤 𝕠𝕗 𝕌.𝕊. 𝕤𝕖𝕣𝕧𝕚𝕔𝕖 𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝𝕚𝕤𝕥𝕤 𝕥𝕠 𝕨𝕠𝕣𝕜 𝕙𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕟 𝕙𝕒𝕟𝕕 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞𝕖𝕤𝕖 𝕠𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝𝕤, 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝𝕚𝕤𝕥𝕤, 𝕒𝕟𝕕 𝕝𝕠𝕔𝕒𝕝 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕖𝕣𝕤 𝕥𝕠 𝕚𝕟𝕧𝕖𝕤𝕥𝕚𝕘𝕒𝕥𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕣𝕖𝕔𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕤𝕖𝕣𝕧𝕚𝕔𝕖 𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣𝕤 𝕞𝕚𝕤𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕎𝕒𝕣.

ℂả 𝕙𝕒𝕚 𝕓ê𝕟 đã 𝕔ù𝕟𝕘 𝕟𝕙𝕒𝕦 𝕧ượ𝕥 𝕢𝕦𝕒 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕥𝕙á𝕔𝕙 𝕥𝕙ứ𝕔 𝕔ủ𝕒 đạ𝕚 𝕕ị𝕔𝕙 ℂ𝕆𝕍𝕀𝔻-𝟙𝟡 𝕧à 𝕙𝕦𝕪 độ𝕟𝕘 𝕙à𝕟𝕘 𝕥𝕣ă𝕞 𝕢𝕦â𝕟 𝕟𝕙â𝕟 𝕧à 𝕔𝕙𝕦𝕪ê𝕟 𝕘𝕚𝕒 ℍ𝕠𝕒 𝕂ỳ 𝕔𝕙𝕦𝕟𝕘 𝕥𝕒𝕪 𝕔ù𝕟𝕘 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕢𝕦𝕒𝕟 𝕔𝕙ứ𝕔, 𝕔𝕙𝕦𝕪ê𝕟 𝕘𝕚𝕒 𝕧à 𝕔ô𝕟𝕘 𝕟𝕙â𝕟 đị𝕒 𝕡𝕙ươ𝕟𝕘 𝕍𝕚ệ𝕥 ℕ𝕒𝕞 đ𝕚ề𝕦 𝕥𝕣𝕒 𝕧à 𝕜𝕙𝕒𝕚 𝕢𝕦ậ𝕥 𝕙à𝕚 𝕔ố𝕥 𝕔ủ𝕒 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕢𝕦â𝕟 𝕟𝕙â𝕟 𝕞ấ𝕥 𝕥í𝕔𝕙 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕚ế𝕟 𝕥𝕣𝕒𝕟𝕙 𝕍𝕚ệ𝕥 ℕ𝕒𝕞.

𝕀𝕥 𝕚𝕤 𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕚𝕟𝕔𝕖𝕣𝕖 𝕙𝕠𝕡𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕖𝕥𝕦𝕣𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕤 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥 𝕚𝕟 𝕡𝕠𝕤𝕚𝕥𝕚𝕧𝕖 𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕔𝕝𝕠𝕤𝕦𝕣𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕚𝕖𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕨𝕒𝕚𝕥𝕖𝕕 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕠 𝕝𝕠𝕟𝕘. 𝕎𝕙𝕚𝕝𝕖 𝕨𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕦𝕕 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕠𝕦𝕣 𝕔𝕠𝕠𝕡𝕖𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕙𝕒𝕤 𝕝𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖 𝕝𝕠𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕠𝕗 𝟟𝟚𝟡 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕟𝕖𝕝, 𝕓𝕠𝕥𝕙 𝕤𝕚𝕕𝕖𝕤 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕚𝕥𝕥𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕒𝕔𝕙𝕚𝕖𝕧𝕖 𝕗𝕦𝕝𝕝𝕖𝕤𝕥 𝕡𝕠𝕤𝕤𝕚𝕓𝕝𝕖 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝟙,𝟚𝟜𝟜 𝔸𝕞𝕖𝕣𝕚𝕔𝕒𝕟𝕤 𝕤𝕥𝕚𝕝𝕝 𝕦𝕟𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥𝕖𝕕 𝕗𝕠𝕣.

ℂ𝕙ú𝕟𝕘 𝕥ô𝕚 𝕙𝕪 𝕧ọ𝕟𝕘 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕓ộ 𝕙à𝕚 𝕔ố𝕥 đượ𝕔 𝕥𝕣𝕒𝕠 𝕥𝕣ả 𝕟à𝕪 𝕤ẽ đượ𝕔 𝕩á𝕔 đị𝕟𝕙 𝕧à 𝕞𝕒𝕟𝕘 𝕝ạ𝕚 𝕝ờ𝕚 𝕘𝕚ả𝕚 đá𝕡 𝕔𝕙𝕠 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕘𝕚𝕒 đì𝕟𝕙 đ𝕒𝕟𝕘 𝕞ò𝕟 𝕞ỏ𝕚 𝕔𝕙ờ đợ𝕚. 𝕄ặ𝕔 𝕕ù 𝕔𝕙ú𝕟𝕘 𝕥ô𝕚 𝕥ự 𝕙à𝕠 𝕧ì 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕟ỗ 𝕝ự𝕔 𝕙ợ𝕡 𝕥á𝕔 𝕘𝕚ữ𝕒 𝕙𝕒𝕚 𝕓ê𝕟 đã 𝕘𝕚ú𝕡 𝕜𝕙𝕒𝕚 𝕢𝕦ậ𝕥 𝕧à 𝕩á𝕔 đị𝕟𝕙 𝟟𝟚𝟡 𝕢𝕦â𝕟 𝕟𝕙â𝕟, 𝕙𝕒𝕚 𝕓ê𝕟 𝕔𝕒𝕞 𝕜ế𝕥 𝕥𝕚ế𝕡 𝕥ụ𝕔 𝕝à𝕞 𝕧𝕚ệ𝕔 𝕧ớ𝕚 𝕟𝕙𝕒𝕦 để đạ𝕥 đượ𝕔 𝕧𝕚ệ𝕔 𝕜𝕚ể𝕞 𝕜ê đầ𝕪 đủ 𝕟𝕙ấ𝕥 𝕔ó 𝕥𝕙ể 𝟙𝟚𝟜𝟜 𝕢𝕦â𝕟 𝕟𝕙â𝕟 ℍ𝕠𝕒 𝕂ỳ 𝕧ẫ𝕟 𝕔𝕙ư𝕒 đượ𝕔 𝕜𝕚ể𝕞 𝕜ê.

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 18/10/2021

♥💚 ᴳᵒᵒᵈ ᵈᵃʸ ᵐᵃᵗᵉˢ,♥💚

ᴴᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ᶠᵒᵘʳ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᶠⁱᵛᵉ ˢᵉⁿˢᵉˢ! 👅👀👃👂

ᶜᵃⁿ ʸᵒᵘ ᵗʰⁱⁿᵏ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᵒⁿᵉ? 🤔

#Englishly #Mentee #Mentor #Languages

#SENSE of #TOUGH #Five_Senses #GsFl

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

🎀 Đă𝓃𝑔 𝓀ý🎀: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 17/10/2021

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

#Englishly #Mastery is the #Key To #Allies

#GsFl: Tiếng Anh Dễ Hơn Tiếng Việt Tại:

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 16/10/2021

Cơ Hội #Du_Học, #Định_Cư

#PTE vs #IELTS #TOEIC #Enablers

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

16/10/2021

🅶🅾🅾🅳 🅳🅰🆈

𝗬𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻’𝘁 𝘀𝗲𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘆𝗼𝘂’𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗺𝗲.

💚 🌺 💜 🍫 ❤ 🏵 💛 🎀 ☝ 💕 🏆

𝔸𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥 #𝕣𝕖𝕤𝕡𝕠𝕟𝕤𝕚𝕓𝕚𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕗𝕠𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖. 𝕂𝕟𝕠𝕨 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕥 𝕚𝕤 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕙𝕠 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕘𝕖𝕥 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕥𝕠 𝕘𝕠, 𝕟𝕠 𝕠𝕟𝕖 𝕖𝕝𝕤𝕖.

𝕃𝕚𝕗𝕖 𝕙𝕒𝕤 𝕟𝕠 #𝕝𝕚𝕞𝕚𝕥𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕖𝕩𝕔𝕖𝕡𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕪𝕠𝕦 𝕞𝕒𝕜𝕖.

𝕐𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕖𝕧𝕖𝕝 𝕠𝕗 𝕓𝕖𝕝𝕚𝕖𝕗 𝕚𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖𝕝𝕗 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕚𝕟𝕖𝕧𝕚𝕥𝕒𝕓𝕝𝕪 #𝕞𝕒𝕟𝕚𝕗𝕖𝕤𝕥 𝕚𝕥𝕤𝕖𝕝𝕗 𝕚𝕟 𝕨𝕙𝕒𝕥𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦 𝕕𝕠.

𝕐𝕠𝕦𝕣 𝕘𝕠𝕒𝕝𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕠𝕒𝕕 𝕞𝕒𝕡𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕘𝕦𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕙𝕠𝕨 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕤 #𝕡𝕠𝕤𝕤𝕚𝕓𝕝𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖.

𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘, 𝕪𝕠𝕦 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕨𝕚𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝕡𝕒𝕪 𝕪𝕠𝕦𝕣 #𝕕𝕦𝕖𝕤.

𝕀𝕗 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕔𝕒𝕣𝕣𝕪𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕖𝕟𝕖𝕕 𝕚𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕒𝕤𝕥, 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕞𝕒𝕪 #𝕙𝕚𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕒𝕓𝕚𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕥𝕠 𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕖𝕤𝕖𝕟𝕥.

ℍ𝕠𝕟𝕠𝕦𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕚𝕥𝕞𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 #𝕚𝕟𝕥𝕖𝕘𝕣𝕚𝕥𝕪.

𝕐𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕣𝕖𝕒𝕝 #𝕠𝕓𝕤𝕥𝕒𝕔𝕝𝕖 𝕚𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕒𝕥𝕙 𝕥𝕠 𝕒 𝕗𝕦𝕝𝕗𝕚𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕝𝕚𝕗𝕖.

𝕐𝕠𝕦 𝕞𝕦𝕤𝕥 𝕗𝕚𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕝𝕒𝕔𝕖 𝕚𝕟𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖𝕝𝕗 𝕨𝕙𝕖𝕣𝕖 #𝕟𝕠𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕤 #𝕚𝕞𝕡𝕠𝕤𝕤𝕚𝕓𝕝𝕖.

#𝔸𝕝𝕚𝕘𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖𝕝𝕗 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕔𝕒𝕟 𝕝𝕖𝕒𝕣𝕟 𝕗𝕣𝕠𝕞, 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕨𝕙𝕠 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕠𝕦𝕥 𝕠𝕗 𝕝𝕚𝕗𝕖, 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕨𝕙𝕠 𝕒𝕣𝕖 #𝕤𝕥𝕣𝕖𝕥𝕔𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕕 #𝕤𝕖𝕒𝕣𝕔𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕕 #𝕤𝕖𝕖𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕙𝕚𝕘𝕙𝕖𝕣 #𝕘𝕣𝕠𝕦𝕟𝕕 𝕚𝕟 𝕝𝕚𝕗𝕖.

#ℝ𝕖𝕧𝕚𝕖𝕨 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕘𝕠𝕒𝕝𝕤 #𝕥𝕨𝕚𝕔𝕖 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪 𝕚𝕟 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕓𝕖 #𝕗𝕠𝕔𝕦𝕤𝕖𝕕 𝕠𝕟 𝕒𝕔𝕙𝕚𝕖𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕖𝕞.

𝕀𝕗 𝕪𝕠𝕦 𝕤𝕖𝕥 𝕘𝕠𝕒𝕝𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕠 𝕒𝕗𝕥𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖𝕞 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 #𝕕𝕖𝕥𝕖𝕣𝕞𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕔𝕒𝕟 #𝕞𝕦𝕤𝕥𝕖𝕣, 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕘𝕚𝕗𝕥𝕤 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕥𝕒𝕜𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕡𝕝𝕒𝕔𝕖𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕨𝕚𝕝𝕝 #𝕒𝕞𝕒𝕫𝕖 𝕪𝕠𝕦.

#𝔽𝕠𝕣𝕘𝕚𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖𝕝𝕗 𝕗𝕠𝕣 𝕪𝕠𝕦𝕣 #𝕗𝕒𝕦𝕝𝕥𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕞𝕚𝕤𝕥𝕒𝕜𝕖𝕤 𝕒𝕟𝕕 #𝕞𝕠𝕧𝕖 𝕠𝕟.

𝕋𝕙𝕖 𝕘𝕣𝕖𝕒𝕥𝕖𝕤𝕥 #𝕣𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖 𝕚𝕤 #𝕞𝕒𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖 𝕤𝕦𝕔𝕔𝕖𝕤𝕤.

ℙ𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 #𝕚𝕟𝕤𝕡𝕚𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦, 𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕖𝕪 #𝕕𝕣𝕒𝕚𝕟 𝕪𝕠𝕦. ℙ𝕚𝕔𝕜 𝕥𝕙𝕖𝕞 #𝕨𝕚𝕤𝕖𝕝𝕪

LH: Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

🎀 🏵🏆💜 💕 💛 💕 ❤🎀🌺💚☝ 🎀 🌺

15/10/2021

#Jubilant #Eve #Unstoppable #Ones

#GsFl: What you #Give is What You #Get

#Restructure #belief & #Reset your #mind

#Develop #Yourself #Hungry for #Excellence

#Pursue your #Dreams & #Thine #Life #Goal

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

#Jubilant #Eve #Unstoppable #Ones

#GsFl: What you #Give is What You #Get

#Restructure #belief & #Reset your #mind

#Develop #Yourself #Hungry for #Excellence

#Pursue your #Dreams & #Thine #Life #Goal

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

15/10/2021

Tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời tôi ra sao...

#Mentees via Fearless Menteeship

#Advancing #Momentum #Enablers

𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 𝕚𝕞𝕡𝕣𝕠𝕧𝕖𝕤 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖'𝕤 𝕝𝕚𝕧𝕖𝕤, 𝕠𝕟𝕖 𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪 𝕒𝕥 𝕒 𝕥𝕚𝕞𝕖. 𝕄𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒 𝕚𝕤 𝕔𝕦𝕣𝕣𝕖𝕟𝕥𝕝𝕪 𝕤𝕥𝕦𝕕𝕪𝕚𝕟𝕘 𝕞𝕖𝕕𝕚𝕔𝕚𝕟𝕖 𝕚𝕟 𝕙𝕖𝕣 𝕟𝕒𝕥𝕚𝕧𝕖 𝕁𝕒𝕡𝕒𝕟, 𝕓𝕦𝕥 𝕙𝕖𝕣 𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 𝕝𝕒𝕟𝕘𝕦𝕒𝕘𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣𝕟𝕖𝕪 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥𝕖𝕕 𝕒𝕥 𝕒 𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕪𝕠𝕦𝕟𝕘 𝕒𝕘𝕖.

𝕀𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕦𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕤𝕙𝕖 𝕡𝕝𝕒𝕟𝕤 𝕥𝕠 𝕥𝕒𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕖𝕩𝕥 𝕤𝕥𝕖𝕡 𝕠𝕗 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠𝕨𝕒𝕣𝕕𝕤 𝕘𝕒𝕚𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕒 𝕔𝕝𝕚𝕟𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕕𝕠𝕔𝕥𝕠𝕣’𝕤 𝕝𝕚𝕔𝕖𝕟𝕔𝕖. 𝕎𝕒𝕥𝕔𝕙 𝕒 𝕤𝕙𝕠𝕣𝕥 𝕗𝕚𝕝𝕞 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕄𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕖𝕖 𝕙𝕠𝕨 𝔼𝕟𝕘𝕝𝕚𝕤𝕙 𝕙𝕒𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖𝕕 𝕙𝕖𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖.

#Restructure Belief #Reset Minds #Fears

#Overcome #Worries #Possible #Solution

#New_Chapter #12_Rules_For_Life #GSFL

ℝ𝕖𝕒𝕕 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕚𝕟𝕤𝕡𝕚𝕣𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕥𝕠𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕙𝕖𝕣𝕖:

https://camengli.sh/2UpNaBB

Liên hệ: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Anh Ngữ Vinschool's post 14/10/2021

#Mentoring #Elite #Global #Mentees

CÁCH ĐÁP TUYỆT ĐỈNH KHI AI HỎI:

How Are You? How Are You Doing?

============================

#Financially? #Socioeconomically?

#Physically? #Mentally? #Spiritually?

#GsFl: I'm not sure how to answer that!?!

Here are Suggestive Responses: #Witty #Flirty

#Surprising #Clever #Unique Answers to the

Same Old Boring Question: HOW ARE YOU?

Mời Bạn COMMENT Lời Đáp Hay Nhất #GsFl

1. I'm sober!

2. It's a secret.

3. I am blessed!

4. Under renovation.

5. Do you really care?

6. Like you, but better.

7. I'm still sucking air.

8. The doctor said I'd live.

9. How do you think I am?

10. I was fine until you asked.

11. Overworked and underpaid.

12. Dancing to the rhythm of life.

13. Dangerously close to fabulous.

14. Just hug me and leave it at that.

15. If I were any better, I'd be illegal.

16. Not so well, does that bother you?

17. I would be lying if I said I’m fine.

18. Why do you ask? Are you a doctor?

19. Somewhere between better and best.

20. Great, stellar, fantastic... but dead inside.

21. Getting better with every passing minute.

22. I'd say I'm a [insert number here] out of 10

23. Living a life of denial and suppressed rage

24. I’m pretty sure I am not obligated to tell you.

25. Okay, since my name wasn't in today's obituaries.

26. I’m completely prepared for the end of the world.

27. Living the dream... but half the time it's a nightmare.

28. My lawyer says I don’t have to answer that question.

29. My psychiatrist told me not to discuss it with strangers.

30. Thank you for asking, though you can judge for yourself.

31. Your attempt at social interaction is hereby acknowledged.

32. Do you want an honest answer or the one you were expecting?

33. Navigating the twists and turns of life. I hope yours is a straight road.

#Maintaing #Advancing #Momentum

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Tiếng Anh giao tiếp cấp tốc

A/ c muốn học tiếng Anh giao tiếp Offline & Online 1 kèm 1, thời gian linh hoạt, học theo nhu cầu của mỗi người.

Thì liên hệ: Rosie Hương 0866.571.329 ( zalo)

Videos (show all)

Location

Products

Hướng Dẫn Tiếng Anh, Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Anh

Các Thể Loại Sách, Bách Khoa Toàn Thư, Bài Viết, Tạp Chí Khoa Học

Cung cấp mọi Tư Liệu Học Tập & Nghiên Cứu viết bằng ngôn ngữ Anh.

We currently focus on:
===============

1. Mentoring Harvard Mentees.

2. Portfolio Project Management.

3. Entrepreneurial Mentoring Services.

4. Corporate Risk Governance Mentor.

5. Organizational Skill Enabler & Facilitator.

6. Global BOOKSTORE Encyclopedia Journal.

7. Biggest E-Book # Hard-copy Book Distributor.

8. Upskilling Relearning Outthinking Blitzscaling System.

9. Individual + Organizational + National Knowledge Governance.

Telephone

Address


Landmark 81, Vinhomes Tân Cảng; 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
70000
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Mỹ Ngôn Mỹ Ngôn
25 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12
Ho Chi Minh City

Đối với Mỹ Ngôn, việc học tiếng Anh không chỉ là các kỳ thi và cấp độ, mà còn có được sự tự tin để giao tiếp và mở cánh cửa dẫn đến nhiều cơ hội và trải nghiệm trong cuộc đời.

European Language School European Language School
23 Phung Khac Khoan, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

We provide exceptional language courses with native speakers to an affordable price. Learn more about our creative learning environment at http://elsvn.com

Học Tiếng Pháp Học Tiếng Pháp
357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10
Ho Chi Minh City, 790000

Với hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo, Phuong Nam Education nằm trong top đầu những trung tâm tiếng Pháp uy tín nhất TPHCM.

Revo English Revo English
Ho Chi Minh City

Come work on your English at a California native speaker's studio!

HOA IELTS HOA IELTS
92/7 Thich Quang Duc Street, Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City, 70000

Khóa học IELTS ONLINE chất lượng với giáo viên 8.0-8.5 IELTS, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, đã giúp nhiều bạn đi du học, định cư, lấy quốc tịch ở Úc, Canada.

The A-Z English Club The A-Z English Club
Đường Tây Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

The A-Z English Class specializes in teaching English at different levels for all of people including English for Kids/Teens/General Communication/TOEIC...

JC English JC English
Chung Cư C3 Man Thiện, Quận 9
Ho Chi Minh City

Sống hữu ích từng phút giây, đóng góp cho đời những hạt mầm của nhân cách và tri thức.

Anh Ngữ Imagine Academy Anh Ngữ Imagine Academy
57 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Khoá học tiếng Anh giao tiếp và luyện phát âm giọng Mỹ cho người mới bắt đầu.

Not An English Club Not An English Club
268 Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City

This is not an English Club! Definitely not!

Học tiếng Nhật cùng Jellyfish HCM Học tiếng Nhật cùng Jellyfish HCM
Tầng 4, Tòa Nhà MB Bank, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3
Ho Chi Minh City, 700000

Jellyfish Education Tp. HCM là Trung tâm dạy tiếng Nhật chất lượng và uy tín có giảng viên người Nhật tham gia . Bên cạnh đó đây còn là một nơi cung cấp dịch vụ tư vấn và làm hồ sơ du học Nhật Bản

Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Văn Lang Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Văn Lang
45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Văn Lang - Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

E-Star English Center E-Star English Center
484M đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 10000

English for You