Nghĩ sao, nói vậy, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Nghĩ sao, nói vậy in Ho Chi Minh City. Trang này dành cho các bạn nói thoải mái những gì mình nghĩ mà không dám nói; có nói cũng không ai lắng nghe. Hãy đọc và cảm nhận niềm vui

Bồ câu không đưa thư

Cứ khi nào chuẩn bị đến thi cuối năm là tâm trí xáo trộn

Other Nghĩ sao, nói vậy videos

Bồ câu không đưa thư
Cứ khi nào chuẩn bị đến thi cuối năm là tâm trí xáo trộn