Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa

📚Khai giảng 3D Blender tháng 6:
⏰KG 30/5: Tối T2 & T4 🔹 19h-21h30
⏰KG 31/5: Tối T3 & T5 🔹 19h-21h30
💰 5,000,000 VNĐ/ 10 buổi Ctrl Z Studio
www.ctrlz.vn

Operating as usual

28/05/2022

Bài thực hành Model Mỹ Phẩm của Bạn SV: Xuân Thi

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 27/05/2022

Bài thực hành 3D siêu đáng yêu của Bạn SV: Phan Lê Phương Chi

26/05/2022

Bài thực hành Isometric Room của Bạn SV: Ginny Nguyen
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 6/6. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 7/6. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

26/05/2022

Khai Giảng 3D Blender Tháng 6

Bài thực hành của Học viên Z Studio
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 6/6. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 7/6. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

24/05/2022

KG Lớp 3D Blender Tháng 6

. Bài thực hành của Sinh viên Z Studio
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

23/05/2022

Bài thực hành của Sinh viên Z Studio
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

13/05/2022

Bài thực hành Isometric Room của Bạn SV: Phương Chi
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 6/6. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 7/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 10/05/2022

Bài thực hành dựng bộ Mỹ phẩm của Bạn SV: Bửu Khương
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 6/6. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 7/6. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 05/05/2022

Bài thực hành Dựng Bộ Mỹ Phẩm của Bạn SV: Bửu Khương
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

01/05/2022

Khai giảng Lớp 3D Blender Tháng 6

Bài thực hành gấp hộp Packaging của Bạn SV: Uno Nguyễn
.Khai giảng Tháng 6/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5 Triệu/ 10 Buổi
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

27/04/2022

Bài thực hành của Bạn SV: Trương Hồ Minh Tú
📚Khai giảng tháng 6/2022 🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5,000,000 VNĐ/ 10 buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Website: https://ctrlz.vn/

22/04/2022

Khai Giảng Lớp 3D Blender Tháng 6

ĐỒ ÁN CUỐI KHOÁ của bạn Sinh viên: Thanh Nguyễn
📚Khai giảng tháng 6/2022 🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30
💰 5,000,000 VNĐ/ 10 buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Website: https://ctrlz.vn/

15/04/2022

Bài thực hành môn Photoshop của bạn Huỳnh Duy Phước
⏰Khai giảng Tháng 4 🥳🥳🥳
🔹Lớp Tối 2-4-6: 19h00-21h30 (khai giảng: 13/04)
💰 2.550.000đ/ 10 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Chương trình Đào tạo Liên kết với dpi Center: Số 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

14/04/2022

Bài thực hành môn Photoshop của bạn Trần Khởi Thức
⏰Khai giảng Tháng 4 🥳🥳🥳
🔹Lớp Tối 2-4-6: 19h00-21h30 (khai giảng: 13/04)
💰 2.550.000đ/ 10 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Chương trình Đào tạo Liên kết với dpi Center: Số 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

13/04/2022

Bài thực hành môn Photoshop của bạn Đào Thị Thùy Trang
⏰Khai giảng Tháng 4 🥳🥳🥳
🔹Lớp Tối 2-4-6: 19h00-21h30 (khai giảng: 13/04)
💰 2.550.000đ/ 10 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Chương trình Đào tạo Liên kết với dpi Center: Số 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 08/04/2022

Bài thực hành của sinh viên Z Studio
.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 11/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 12/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Đào tạo cả 2 hình thức online và offline
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 07/04/2022

Bài thực hành của sinh viên Z Studio
.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 11/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 12/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Đào tạo cả 2 hình thức online và offline
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

06/04/2022

.Bài thực hành Chép Tranh môn Illustrator của bạn SV: Nguyễn Ngọc Tấn
⏰Khai giảng Tháng 3 🥳🥳🥳
🔹Lớp Tối T3-T5: 19h00-21h30 (khai giảng: 07/04)
🔹Lớp Tối T4-T6: 19h00-21h30 (khai giảng: 13/04)
💰 2.550.000đ/ 10 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Chương trình Đào tạo Liên kết với dpi Center: Số 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM.
Cre: Twitter Ozoztv
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 05/04/2022

Bài thực hành của sinh viên Z Studio
. Khai giảng Tháng4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 11/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 12/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

02/04/2022

Bài thực hành của sinh viên Z Studio
. Khai giảng Thán.Khai giảng Thán#TuyBienCongViecg 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 01/04/2022

.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
.Credit: Antonio Luna (Behance.net)
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 29/03/2022

Bài thực hành của bạn SV: Uno Nguyễn
.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 26/03/2022

Bài thực hành của bạn SV: Uno Nguyễn
.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
.Credit: Peter Tarka
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 23/03/2022

.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
.Credit: My Kitchen (Yura Sobolenko - Behance)
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Yura Sobolenko

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 21/03/2022

📚Khai giảng tháng 6/2022 🥳🥳

⏰Tối T2-T4: Khai giảng 30/5. Học từ 19h đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 31/5. Học từ 19h đến 21h30

💰 5,000,000 VNĐ/ 10 buổi

.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK22
.Bài thực hành 3D Blender của học viên Nguyễn Đăng Vinh
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Website: https://ctrlz.vn/

18/03/2022

Bài thực hành 3D Blender của bạn SV: Thụy Anh
.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
.Credit: Tim Cooper (Behance.net)
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

15/03/2022

Bài thực hành 3D Blender của bạn SV: Hiểu Quân
.Khai giảng Tháng 4/2022 🥳🥳🥳
⏰Tối T2-T4: Khai giảng 4/4. Học từ 19h00 đến 21h30
⏰Tối T3-T5: Khải giảng 5/4. Học từ 19h00 đến 21h30
💰 5 Triệu/ 12 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Đăng ký tại: Bit.ly/FormBlenderK21
.Credit: Tim Cooper (Behance.net)
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Photos from Ctrl Z - Studio Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa's post 12/03/2022

.Bài thực hành Thiết kế Nội Thất của bạn Sinh viên: Lê Quân
🍊Khai giảng Tháng 3 🥳🥳🥳
🔹Lớp Tối thứ 7: 19h00-21h30 (khai giảng: 19/03)
💰 2.550.000đ/ 10 Buổi
.Học online và Offline tùy Học viên lựa chọn
.Chương trình Đào tạo Liên kết với dpi Center: Số 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM.
--------
𝗖𝘁𝗿𝗹 𝗭 . 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗰 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 . 𝗧𝘂𝘆 𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲𝗰
⁉️ Lịch khai giảng mới nhất:
📞 Hotline tư vấn: 076 246 4444 (Mr. Hoàng)
👉 Khóa học: https://khoahoc.ctrlz.vn/

Lịch khai giảng tháng 10

Đồ Họa Thực Chiến - Tối Ưu Công Việc


 • illustrator Cơ Bản (2.200.000đ/ 10 Buổi):
  - Outline & Link Đăng ký: bit.ly/Form_AICB_K10
  - Thời gian: Thứ 3 - 5, 19h00 - 21h15
  - Khai giảng: 27/10/2020

 • Photoshop Cơ Bản (2.200.000đ/ 10 Buổi):
  - Outline & Link Đăng ký: bit.ly/Form_PSCB_K10
  - Thời gian: Thứ 2 - 4, 19h00 - 21h15
  - Khai giảng: 26/10/2020

 • AINC (Key Visual) (2.500.000đ/ 10 Buổi)
  - Đăng ký: bit.ly/Form_AINC_KeyVisual_K01
  - Thời gian: Thứ 7 - CN, 9h30 - 11h45
  - Khai giảng: 30/10/2020
 • Videos (show all)

  Khai Giảng 3D Blender Tháng 4
  Khai giảng #3D_Blender_CơBản Tháng 2/2022
  Bài Thực Hành của Sinh viên Khóa 3D Blender
  Bài mẫu Thực hành Packaging của Lớp 3D Blender
  Bài dự thi Cuộc thi Thiết kế Halloween
  Studio trước những ngày chống dịch
  Hướng dẫn thực hiện Mosaic Art từ Ctrl Z Studio
  BÀI THỰC HÀNH MÔN ILLUSTRATOR CƠ BẢN
  Thực hành chuyển thể Mosaic Art trong Illustrator
  POSTER MANIPULATION - Đỉnh Cao Cắt Ghép Photoshop
  Thiết Kế Poster Film từ A- Z theo phong cách Manipulation

  Location

  Category

  Products

  Khóa học thiết kế đồ họa Photoshop, Illustrator, Corporate Identity Design,...

  Telephone

  Website

  Address


  856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
  Ho Chi Minh City
  700000

  Opening Hours

  Monday 19:00 - 23:00
  Tuesday 07:00 - 23:00
  Wednesday 07:00 - 23:00
  Thursday 07:00 - 23:00
  Friday 07:00 - 23:00
  Saturday 07:00 - 23:00
  Sunday 07:00 - 23:00

  Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
  RMIT Vietnam Accounting Club RMIT Vietnam Accounting Club
  Ho Chi Minh City

  Enhance your SKILLS on the job experience and NETWORKING by joining Accounting Club. We are more than just numbers!

  EVOL Edu EVOL Edu
  TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
  Ho Chi Minh City, 700000

  Mang khác biệt vào tư duy.

  Singapore Singapore
  158 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10
  Ho Chi Minh City

  Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like! Hotline: +84.933.855.031 Web: www.dtu.com.vn www.facebook.com/dtuketnoivietsing

  Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
  280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
  Ho Chi Minh City, 70000

  Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

  BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
  241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM
  Ho Chi Minh City, 700000

  BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

  EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
  HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
  Ho Chi Minh City, 700000

  Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

  PFIEV2007 PFIEV2007
  268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
  Ho Chi Minh City, 70000

  Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
  Room 112, 1st Fl., HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần St, Ward 6, District 3, HCMC
  Ho Chi Minh City, 600

  Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

  American International School Vietnam American International School Vietnam
  220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
  Ho Chi Minh City, 70000

  Innovative International Education; Vietnamese Values.

  MT07KHTN MT07KHTN
  268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
  Ho Chi Minh City

  Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

  Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
  180 Nguyễn Công Trứ
  Ho Chi Minh City

  A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pursue a career in law seriously!!!

  Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
  17 Lý Thái Tổ
  Ho Chi Minh City, 083

  Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com