Trường THPT Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ho Chi Minh City Video May 23, 2012, 3:48pm

Videos by Trường THPT Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm in Ho Chi Minh City. Trường THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh KhiêmWebsite: http://nguyenbinhkhiem.edu.vn/

Giới thiệu trường THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm

Other Trường THPT Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm videos

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm học tập ngoại khoá tại Cần Giờ.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Sáng 12/11/2012, Trường THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự buổi lễ...

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Sáng 12/11/2012, Trường THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự buổi lễ...

Mar 13, 2013 9:07am
Buổi lễ Tuyên truyền Pháp luật.

Giới thiệu trường THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C