Trường Hàn Ngữ Kanata Trương Công Định, Ho Chi Minh City Video August 17, 2020, 12:23pm

Videos by Trường Hàn Ngữ Kanata Trương Công Định in Ho Chi Minh City. 🌻 Học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời

Giọng địa phương của các vùng ở Hàn Quốc

Chắc các bạn cũng từng nghe nói đến 사투리 của các vùng miền ở Hàn Quốc, hãy cùng xem giọng của Seoul, Busan, Jeonlado và Jejudo khác nhau như thế nào nhé
cre: The World of Dave데이브

Other Trường Hàn Ngữ Kanata Trương Công Định videos

Giọng địa phương của các vùng ở Hàn Quốc
Chắc các bạn cũng từng nghe nói đến 사투리 của các vùng miền ở Hàn Quốc, hãy cùng xem giọng của Seoul, Busan, Jeonlado và J...

C