Trường Hàn Ngữ Kanata Trương Công Định

🌻 Học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời Thương hiệu đào tạo tiếng Hàn số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng trong lĩnh vực đào tạo tiếng Hàn, với hơn 15 năm kinh nghiệm và giảng dạy, 10 chi nhánh đào tạo và trên 5000 học viên, chúng tôi là môi trường đào tạo hoàn hảo nhất cho học viên học tiếng Hàn tại Việt Nam.

Operating as usual

17/02/2022

🌻🍀NHỮNG CÂU TỤC NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOPIK II (phần 1)🌹🍄
1.믿는 도끼에 발등 찍힌다: (Cái rìu mình tin tưởng lại bổ vào mu bàn chân) Bị bội tín bởi người mình tin tưởng.
2.밑 빠진 독에 물 붓기: (Đổ nước vào chum không đáy) Tốn nhiều sức vào việc vô ích
3.미역국먹고생선가시내랴: (Ăn canh rong biển nhổ ra xương cá) Một việc không thể xảy ra được
4. 바늘 가는 데 실 간다: (Kim đi đâu, chỉ theo đó) Ai đó có mối quan hệ mật thiết với nhau, như hình với bóng.
5.바늘 도둑이 소도둑 된다: (Kẻ trộm kim sẽ trở thành kẻ trộm bò) Cho dù là lỗi nhỏ, nếu không sửa chữa thì sẽ làm lỗi lớn.
6. 바다는 메워도 사람의 욕심은 못 채운다: (Biển có thể lấp nhưng lòng lam con người thì không) lòng tham vô đáy
7. 발 없는 말이 천리 간다: (lời nói không chân đi vạn dặm) Lời đồn lan rất nhanh, thận trọng khi nói
8. 배보다 배꼽이 더 크다: (Rốn to hơn bụng) Cái đáng phải to thì lại nhỏ.
9. 백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낫다: Trăm nghe không bằng một thấy
10. 백지장도 맞들면 낫다: (Ngay cả tờ giấy trắng cùng nhau khiêng sẽ tốt hơn) Nếu 2 người hợp sức lại thì tốt hơn 1.
11. 벼는 익을수록 고개를 숙인다: (Lúa càng chín càng rủ bông) Càng là người biết nhiều càng khiêm tốn.
12. 벼룩이 간을 내어 먹는다: (Lấy gan rệp để ăn) Lấy từ người yếu hèn để hưởng lợi
13. 불난 집에 부채질한다: (Quạt thêm vào nhà đang cháy) Làm cho tình huống không tốt lại càng không tốt hơn
14. 비 온 뒤에 땅이 굳는다: (Sau trời mưa đất trở nên cứng hơn) Sau thử thách càng trở nên mạnh mẽ
15. 빈 수레가 요란하다: (Xe gòng trống rỗng thì càng kêu to) Thùng rỗng kêu to
16. 소귀에 경읽기: (Đọc kinh cho bò nghe) Nước đổ đầu vịt
17. 사공이 많으면 배가 산으로 간다: (Nếu nhiều người lái đò thì đò đi đến núi) Đẽo cày giữa đường
18. 서당 개 삼 년이면 풍월을 읊는다: (Con chó nếu ở trường 3 năm cũng có thể ngâm thơ) Ngay cả người vô học thì học nhiều cũng biết một chút
19. 세 살 버릇 여든 간다: (Thói quen 3 tuổi theo đến tận 80) Thói quen từ nhỏ thì rất khó đổi
20. 소 잃고 외양간 고친다: Mất bò mới lo sửa chuồng
21. 싼 게 비지떡: (Cái rẻ chỉ là bã đậu) Đồ rẻ thì chất lượng thấp
22. 아는 길도 물어 가라: (Dù có là con đường mình biết thì cứ hỏi mới đi) Việc mình giỏi cũng phải cẩn thận
23. 아니 땐 굴뚝에 연기나랴: Không có lửa làm sao có khói
24. 아닌 밤중에 홍두깨: việc bất ngờ xảy ra ngoài suy nghĩ
25. 얌전한 고양이가 부뚜막에 먼저 올라간다: (con mèo hiền thì leo lên chái bếp trước)
26. 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다: (không có cây nào chặt mười lần mà ko đổ) Có công mài sắt có ngày nên kim
27. 오르지 못할 나무는 쳐다보지도 마라: Những việc không có khả năng làm thì đừng nghĩ đến
28. 옷이 날개다: Người đẹp vì lụa
29. 우는 아이 젖준다: Con có khóc mẹ mới cho bú
30. 우물을 파도 한 우물을 파라: (Đào giếng thì đào 1 cái thôi) làm việc gì cũng nên tập trung vào một việc cho tốt
31. 원수는 외나무다리에서 만난다: (Gặp kẻ thù trên cây cầu độc mộc) Gặp kẻ thù ở nơi cùng đường
32. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다: (Con khỉ cũng có lúc ngã khỏi cây) Dù là việc làm giỏi cũng có lúc sai sót
33. 윗물이 맑아야 아랫물도 맑다: (Nước bên trên có trong thì bên dưới mới trong) Người lớn có làm tốt thì trẻ con mới làm tốt theo
34. 일석이조/ 일거양득/일전쌍조: Nhất cử lưỡng tiện, một công đôi việc
35. 종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화풀이 한다: Giận cá chém thớt
36. 좋은 약은 입에 쓰다: Thuốc đắng giã tật
37. 쥐구멍에도 볕들 날 있다: (Lỗ chuột cũng có ngày có ánh sáng) chỉ người vất vả cũng có ngày gặp được vận may
38. 지렁이도 밟으면 꿈틀한다: (Con giun bị dẫm cũng quằn) Con giun xéo lắm cũng quằn
39. 참새가 방앗간을 그냥 지나랴: (Chim sẻ cứ đi lại quanh cối xay) Những việc mình thích hoặc có ích cho mình thì nên giữ
40. 천리 길도 한 걸음부터: (con đường ngàn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân) việc lớn bắt đầu từ việc bé
41. 친구 따라 강남 간다: (Theo bạn đi Kangnam) Bị người khác lôi kéo
42. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다: (Trồng đậu thì mọc cây đậu) Gieo nhân nào gặp quả ấy
43. 티끌 모아 태산: (tích bụi thành núi Thái Sơn) Tích tiểu thành đại
103. 팔은 안으로 굽는다: (cánh tay gập vào trong) Người ở gần thì tình cảm hơn
44. 평안감사도 저 싫으면 그만: Dù việc tốt nhưng bản thân ko thích thì cũng không thể làm
45. 핑계 없는 무덤 없다: (Không có bia mộ nào mà không có nguyên cớ) Tất cả đều có nguyên do của nó
46. 필요는 발명의 어머니: Cái khó ló cái khôn
47. 하늘의 별 따기: Khó như hái sao trên trời
48. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다: Trời sập cũng có lỗ chui ra
49. 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다: (Chó con một ngày không sợ hổ) điếc không sợ súng
50. 호랑이 없는 곳에서 여우가 왕노릇한다: (Nơi không có Hổ Cáo làm vua)
51. 호랑이한테 물려가도 정신만 차리면 산다: Nếu lấy lại tinh thần thì có thể thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm.
Nguồn: Internet

17/02/2022

🌻🍀NHỮNG CÂU TỤC NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOPIK II (phần 1)🌹🍄
1.믿는 도끼에 발등 찍힌다: (Cái rìu mình tin tưởng lại bổ vào mu bàn chân) Bị bội tín bởi người mình tin tưởng.
2.밑 빠진 독에 물 붓기: (Đổ nước vào chum không đáy) Tốn nhiều sức vào việc vô ích
3.미역국먹고생선가시내랴: (Ăn canh rong biển nhổ ra xương cá) Một việc không thể xảy ra được
4. 바늘 가는 데 실 간다: (Kim đi đâu, chỉ theo đó) Ai đó có mối quan hệ mật thiết với nhau, như hình với bóng.
5.바늘 도둑이 소도둑 된다: (Kẻ trộm kim sẽ trở thành kẻ trộm bò) Cho dù là lỗi nhỏ, nếu không sửa chữa thì sẽ làm lỗi lớn.
6. 바다는 메워도 사람의 욕심은 못 채운다: (Biển có thể lấp nhưng lòng lam con người thì không) lòng tham vô đáy
7. 발 없는 말이 천리 간다: (lời nói không chân đi vạn dặm) Lời đồn lan rất nhanh, thận trọng khi nói
8. 배보다 배꼽이 더 크다: (Rốn to hơn bụng) Cái đáng phải to thì lại nhỏ.
9. 백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낫다: Trăm nghe không bằng một thấy
10. 백지장도 맞들면 낫다: (Ngay cả tờ giấy trắng cùng nhau khiêng sẽ tốt hơn) Nếu 2 người hợp sức lại thì tốt hơn 1.
11. 벼는 익을수록 고개를 숙인다: (Lúa càng chín càng rủ bông) Càng là người biết nhiều càng khiêm tốn.
12. 벼룩이 간을 내어 먹는다: (Lấy gan rệp để ăn) Lấy từ người yếu hèn để hưởng lợi
13. 불난 집에 부채질한다: (Quạt thêm vào nhà đang cháy) Làm cho tình huống không tốt lại càng không tốt hơn
14. 비 온 뒤에 땅이 굳는다: (Sau trời mưa đất trở nên cứng hơn) Sau thử thách càng trở nên mạnh mẽ
15. 빈 수레가 요란하다: (Xe gòng trống rỗng thì càng kêu to) Thùng rỗng kêu to
16. 소귀에 경읽기: (Đọc kinh cho bò nghe) Nước đổ đầu vịt
17. 사공이 많으면 배가 산으로 간다: (Nếu nhiều người lái đò thì đò đi đến núi) Đẽo cày giữa đường
18. 서당 개 삼 년이면 풍월을 읊는다: (Con chó nếu ở trường 3 năm cũng có thể ngâm thơ) Ngay cả người vô học thì học nhiều cũng biết một chút
19. 세 살 버릇 여든 간다: (Thói quen 3 tuổi theo đến tận 80) Thói quen từ nhỏ thì rất khó đổi
20. 소 잃고 외양간 고친다: Mất bò mới lo sửa chuồng
21. 싼 게 비지떡: (Cái rẻ chỉ là bã đậu) Đồ rẻ thì chất lượng thấp
22. 아는 길도 물어 가라: (Dù có là con đường mình biết thì cứ hỏi mới đi) Việc mình giỏi cũng phải cẩn thận
23. 아니 땐 굴뚝에 연기나랴: Không có lửa làm sao có khói
24. 아닌 밤중에 홍두깨: việc bất ngờ xảy ra ngoài suy nghĩ
25. 얌전한 고양이가 부뚜막에 먼저 올라간다: (con mèo hiền thì leo lên chái bếp trước)
26. 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다: (không có cây nào chặt mười lần mà ko đổ) Có công mài sắt có ngày nên kim
27. 오르지 못할 나무는 쳐다보지도 마라: Những việc không có khả năng làm thì đừng nghĩ đến
28. 옷이 날개다: Người đẹp vì lụa
29. 우는 아이 젖준다: Con có khóc mẹ mới cho bú
30. 우물을 파도 한 우물을 파라: (Đào giếng thì đào 1 cái thôi) làm việc gì cũng nên tập trung vào một việc cho tốt
31. 원수는 외나무다리에서 만난다: (Gặp kẻ thù trên cây cầu độc mộc) Gặp kẻ thù ở nơi cùng đường
32. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다: (Con khỉ cũng có lúc ngã khỏi cây) Dù là việc làm giỏi cũng có lúc sai sót
33. 윗물이 맑아야 아랫물도 맑다: (Nước bên trên có trong thì bên dưới mới trong) Người lớn có làm tốt thì trẻ con mới làm tốt theo
34. 일석이조/ 일거양득/일전쌍조: Nhất cử lưỡng tiện, một công đôi việc
35. 종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화풀이 한다: Giận cá chém thớt
36. 좋은 약은 입에 쓰다: Thuốc đắng giã tật
37. 쥐구멍에도 볕들 날 있다: (Lỗ chuột cũng có ngày có ánh sáng) chỉ người vất vả cũng có ngày gặp được vận may
38. 지렁이도 밟으면 꿈틀한다: (Con giun bị dẫm cũng quằn) Con giun xéo lắm cũng quằn
39. 참새가 방앗간을 그냥 지나랴: (Chim sẻ cứ đi lại quanh cối xay) Những việc mình thích hoặc có ích cho mình thì nên giữ
40. 천리 길도 한 걸음부터: (con đường ngàn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân) việc lớn bắt đầu từ việc bé
41. 친구 따라 강남 간다: (Theo bạn đi Kangnam) Bị người khác lôi kéo
42. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다: (Trồng đậu thì mọc cây đậu) Gieo nhân nào gặp quả ấy
43. 티끌 모아 태산: (tích bụi thành núi Thái Sơn) Tích tiểu thành đại
103. 팔은 안으로 굽는다: (cánh tay gập vào trong) Người ở gần thì tình cảm hơn
44. 평안감사도 저 싫으면 그만: Dù việc tốt nhưng bản thân ko thích thì cũng không thể làm
45. 핑계 없는 무덤 없다: (Không có bia mộ nào mà không có nguyên cớ) Tất cả đều có nguyên do của nó
46. 필요는 발명의 어머니: Cái khó ló cái khôn
47. 하늘의 별 따기: Khó như hái sao trên trời
48. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다: Trời sập cũng có lỗ chui ra
49. 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다: (Chó con một ngày không sợ hổ) điếc không sợ súng
50. 호랑이 없는 곳에서 여우가 왕노릇한다: (Nơi không có Hổ Cáo làm vua)
51. 호랑이한테 물려가도 정신만 차리면 산다: Nếu lấy lại tinh thần thì có thể thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm.
Nguồn: Internet

16/02/2022

🌺 희망은 전혀 보용을 들지 않는다.
Hi vọng là điều chẳng hề tốn phí
---------
o TỪ VỰNG
1. 희망 : Hy vọng
2. 전혀 : Hoàn toàn không (Đằng sau phải là phủ định)
전혀 보용을 들지 않는다 : Hoàn toàn không tốn phí
3. 보용 : Phí
4. 들다. : Tốn (khi đi với tiền, phí…)
----------
o NGỮ PHÁP
V + 지 않다 : Phủ định động từ

Videos (show all)

Giọng địa phương của các vùng ở Hàn Quốc

Location

Telephone

Address


72 Trương Công Định Phường 14 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
70000

General information

Địa chỉ: 72, Trương Công Định, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Tran Dai Nghia High School Tran Dai Nghia High School
20 Lý Tự Trọng, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Tran Dai Nghia High School For The Gifted is a semi-boarding school in Ho Chi Minh City, Vietnam for grades 6 to 12 (ages 11 to 18). www.trandainghia.vn

Duy Tân School Duy Tân School
106 Nguyễn Giản Thanh Quận 10
Ho Chi Minh City, 084

Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Duy Tân

A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu St., Dist.5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censor, pls share whatever you have, even your "hot clips"... Keep in touch guys & have fun with the page! Cheerrs

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là một trong những chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý và khởi nghiệp

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT
Số 828, đường Sư Vạn Hạnh
Ho Chi Minh City, 7000000

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT chuyên đào tạo các chương trình Anh ngữ quốc tế TOEIC, luyện CEFR, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh tổng quát cùng các khóa đào tạo Tin học ứng dụng.

Raffles International College Hochiminh Raffles International College Hochiminh
117 Nguyen Van Troi St., Ward 12, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 70000

We're a unique education provider specializing in DESIGN and COMMERCE, affiliated with Raffles Education Corp operating 38 colleges across 14 countries in the Asia-Pacific region with about 31,500 students. Register now!

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình; CS4 :327 QL 13, Khu Phố 5, QL13, P Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân lập Nguyễn Khuyến! Nightmares are for dreamers...!

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005. It was from the approval of the project "Renovation of university education in Vietnam" by the Prime Minister

KTX PTNK KTX PTNK
135B Tran Hung Dao Street, Dist 1
Ho Chi Minh City

KTX PTNK là 1 nơi để những ai từng là học sinh trường PTNK sống tại Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo trò chuyện và trao đổi tất tần tật những thứ trên đời ...

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuyên các hoạt động của Khoa.

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

CLB Quản trị kinh doanh là môi trường phát triển tiềm năng lãnh đạo ở mỗi thành viên nói riêng và của sinh viên nói chung - SHARPEN YOUR LEADING STYLE.

Tân Bình Middle School Tân Bình Middle School
117-119 Cách Mạng Tháng Tám
Ho Chi Minh City, +84

Nhất Bảo Nhì Đông Tam Nga Tứ Phú