Công Đoàn Đoàn Tiếp Viên Đường Sắt Phương Nam

Công Đoàn Đoàn Tiếp Viên Đường Sắt Phương Nam

Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu

Công đoàn Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam (ĐTVPN) được thành lập theo Quyết định số 455 /QĐ - CĐĐS ngày 29 tháng 12 năm 2014 của BTV Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc đổi tên, sắp xếp lại Công đoàn Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thành Công đoàn Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn (Công đoàn Cty Cổ phầnVận tải hành khách đường sắt Sài Gòn) và giải thể, thành lập các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Quyết định số 358/QĐ-CĐVTSG ngày 30/01/2015 của Công đoàn Công ty Vận tải Sài Gòn (Công đoàn Cty Cổ phần Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn) về thành lập Công đoàn ĐTVPN., Nhiệm vụ chính của ĐTVPN là vận tải hành khách, hành lý bao gửi bằng đường sắt, dịch vụ phục vụ ăn uống trên các đoàn tàu thống nhất, tàu địa phương và các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn ĐTVPN trên cơ sở của 06 đơn vị sát nhập, như: XN Toa xe Sài Gòn, XN Vận tải đường sắt Sài Gòn, XN vận dụng Toa xe hàng Sài Gòn, XN DVVT & KDTH ĐS Sài Gòn, XNVT&DL Đà Nẵng và ga Sài Gòn. CĐĐTVPN luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Công Ty VTĐS Sài Gòn và của Đảng bộ ĐTVPN; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của Chuyên môn và Đoàn thanh niên các cấp trong đơn vị. CBCNV ĐTVPN luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với sự phấn đấu nỗ lực cao, nên từ khi bắt đầu đi vào hoạt động chính thức, ĐTVPN vẫn giữ vững ổn định các mặt hoạt động SXKD. Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp linh hoạt, nhạy bén với tình hình sản xuất mới. Cán bộ Công đoàn tuy mới được chỉ định lâm thời nhưng có ý thức trách nhiệm cao, có năng lực, nhiệt tình và có uy tín trong công nhân lao động. Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách luôn được quan tâm, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty và Đoàn tiếp viên phát động.

Mission: CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (25/2/1946 - 25/2/2016) Công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt Việt Nam có truyền thống dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Ngay từ thủa ban đầu, phong trào đấu tranh của công nhân hỏa xa Việt Nam đã nhen nhóm, phát triển từ tự phát lên tự giác. Ngọn lửa đấu tranh đó đã được bùng lên mạnh mẽ, rực sáng từ khi có Đảng lãnh đạo. Trong thời kỳ thành lập Đảng (tháng 2 năm 1930) nhiều Chi bộ Đảng ra đời rất sớm trong các cơ sở đường sắt được lịch sử ghi nhận là những chi bộ Đảng đầu tiên ở các địa phương như ở Đề pô Dĩ An (Bình Dương), đề pô xe lửa Sài Gòn, Tháp Chàm; Ga Kẻ Rấy (Quảng Bình), Nhà máy xe lửa Trường Thi (Nghệ An), Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội)…Nhiều chiến sỹ cách mạng và lãnh đạo Đảng xuất thân từ đường sắt hoặc chỉ đạo các cơ sở đường sắt hoạt động cách mạng như: Phạm Hồng Thái, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Hà Huy Tập, Phạm Hữu Lầu, Trần Danh Tuyên, Lê Tất Đắc... Cách mạng Tháng Tám thành công, các cán bộ kỹ thuật, quản lý và công nhân Hoả xa Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục giao thông đường sắt, tổ chức nhiều chuyến tàu chuyên chở gạo từ Nam ra Bắc cứu đói, đưa hàng vạn lượt bộ đội từ Bắc vào Nam để chiến đấu chống thực dân Pháp, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước giao. Ngày 25 tháng 2 năm 1946, Hội nghị đại biểu Công nhân Hoả xa cứu quốc Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại Thuận Hoá (nay là Thành phố Huế) dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Uỷ viên thường vụ Xứ uỷ Trung kỳ. Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ của phong trào công nhân hoả xa toàn quốc và bầu ra Ban chấp hành lâm thời, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Tháng 7 năm 1946, Công đoàn Đường sắt Việt Nam trở thành công đoàn ngành đầu tiên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng năm này công nhân hỏa xa Việt Nam tự hào và vinh dự được nhiều lần đón nhận lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người gửi gắm công nhân Hỏa xa "Đoàn kết, kỷ luật, công tác"; Người cũng ghi vào sổ vàng của Công hội Hỏa xa Việt Nam "Toàn thể công nhân Hỏa xa đoàn kết lại; Công hội Hỏa xa phải là kiểu mẫu cho các công hội khác". Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, phong trào công nhân, viên chức và hoạt động của Công đoàn Đường sắt Việt Nam luôn luôn được giữ vững và có nhiều bước tiến triển mới. Tại các khu đoạn đường sắt Quảng Nam - Phú Yên, Đức Thọ - Minh Cầm, Yên Bái - Lang Thíp hoạt động vẫn được duy trì, sức sống của phong trào công nhân, viên chức đường sắt cách mạng không ngừng được tôi luyện, trở thành một điển hình cho lòng dũng cảm, kiên trinh trước bom đạn và sự phá hoại của kẻ thù. Công đoàn Hỏa xa Liên khu 5, Công đoàn đường goòng Tĩnh - Bình, Công đoàn Hỏa xa Liên khu Việt Bắc đóng một vai trò trọng yếu trong việc động viên công nhân, viên chức trong ngành ngày đêm phục vụ vận tải góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Hòa bình lập lại, cán bộ, công nhân viên đường sắt lại bắt tay ngay vào kiến thiết, khôi phục lại hệ thống đường sắt. Ở đâu cũng có vai trò của tổ chức Công đoàn. Mọi người đã coi đó là mái nhà chung ấm áp, người bạn thủy chung, người đại diện, bênh vực và bảo vệ quyền lợi của mình. Năm 1962, sáng kiến tổ chức phong trào "Ngày thứ bảy đẩy mạnh sản xuất, đấu tranh thống nhất nước nhà" khơi nguồn từ Nhà máy xe lửa Gia Lâm đã nhanh chóng trở thành phong trào của công nhân viên chức toàn miền Bắc. Khi chiến tranh mở rộng leo thang ra miền Bắc, Công đoàn Đường sắt lại luôn có mặt trong các phong trào thi đua Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt; Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm; Qua sông không cầu, chạy tàu không ga; Định phá ta cứ đi; Tiếng hát át tiếng bom luôn sát cánh cùng cán bộ, công nhân viên nêu cao truyền thống dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo, vừa sản xuất vừa chiến đấu để đảm bảo giao thông thông suốt, vận tải liên tục trong mọi tình huống. Bằng những phong trào Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa, Đơn vị giao thông vận tải thắng Mỹ,… toàn ngành đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường bám trụ, giữ vững mạch máu giao thông vận tải. Năm 1975, đất nước hòa chung một dải, đoàn viên công đoàn Đường sắt cùng công nhân, bộ đội, thanh niên xung phong ngày đêm viết nên bản hùng ca khôi phục đường tàu Thống Nhất, khắc phục những khó khăn về sức chở, sức kéo, vật tư, phụ tùng, nhiên liệu tạo ra được nhiều sản phẩm rất đáng tự hào. Khi toàn ngành bước vào công cuộc đổi mới, tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lực lượng lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xác định cho mình nhiệm vụ vận động công nhân, viên chức thi đua vượt qua mọi khó khăn đảm bảo an toàn vận tải, thực hiện phương châm Đi sâu sản xuất, đi sát công nhân hướng tới mục tiêu thúc đẩy sản xuất cải thiện cuộc sống cho người lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút tiềm năng trí tuệ, từng bước rút ngắn thời gian chạy tàu, phong trào thi đua lao động giỏi đã trở thành cốt lõi và thường xuyên trong sản xuất kinh doanh. Phong trào Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi do Công đoàn Đường sắt phát động thu hút nhiều ngành nghề có vai trò trọng yếu tham gia, từ đó mở ra phương hướng đa dạng hóa phương thức vận tải, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, đưa cơ giới hóa vào sửa chữa đường sắt, hàn ray liền, sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sửa chữa cầu và hầm, sử dụng tín hiệu chạy tàu bán tự động, lắp ráp đầu máy điêden, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý và trong sản xuất v.v.. Phong trào công nhân, viên chức đường sắt đang bước vào một thời kỳ mới, phát triển đồng đều cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp công đoàn với chuyên môn trong phát động thi đua, trong việc thực hiện vai trò của người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động trở thành một yếu tố quan trọng. Trong 10 năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức có nhiều nét đổi mới và nổi bật, trong đó đáng chú ý là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, quản lý tốt; phong trào Chính quy - văn hóa - an toàn; phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi và những đợt thi đua đột xuất trên các công trình trọng điểm. Việc thực hiện chính sách xã hội - từ thiện và phong trào văn nghệ thể thao cũng được hết sức chú trọng. Bằng tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, sự sáng tạo và cả sự hy sinh dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ của biết bao thế hệ công nhân đã viết lên trang sử hào hùng của ngành Đường sắt Việt Nam.Trong trang sử đó, Công đoàn đường sắt luôn thể hiện tốt vị trí, chức năng của mình, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đóng góp to lớn vào kết quả nhiệm vụ kinh tế – xã hội, sản xuất kinh doanh của đơn vị, luôn được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá là công đoàn ngành dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Năm 2008, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, trong hoạt động công đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Trải qua 14 kỳ đại hội, đến nay Công đoàn Đường sắt Việt Nam có 3 công đoàn cấp trên cơ sở, 114 công đoàn cơ sở với hơn 3,8 vạn đoàn viên. Để thực hiện tốt phương hướng và những mục tiêu đã đề ra, với quyết tâm "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam", các cấp công đoàn trong ngành quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XIV; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tiếp tục phát động, chỉ đạo các phong trào thi đua sâu rộng; chủ động, tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với công nhân viên chức lao động, giám sát thực hiện chế độ chính sách; triển khai tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện quy định tiêu chuẩn người công nhân đường sắt học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm – Sáng tạo”; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về ‘Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI; nâng cao trình độ mọi mặt và kỹ năng nghiệp vụ, duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua 2 giỏi trong nữ công nhân viên chức lao động. Xứng đáng với niềm tự hào, vinh dự to lớn được đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, nhà nước trao tặng; phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng kiên cường, công nhân viên chức lao động ngành đường sắt tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng hình ảnh Tổng công ty ĐSVN “An toàn – Thuận tiện – Thân thiện – Đúng giờ – Hiệu quả”; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần huy động mọi nguồn lực, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đường sắt Việt Nam phát triển bền vững và từng bước đi lên hiện đại ./. CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

drive.google.com

1 Nguoi tot viec tot.mp4

Ngày 22/7/2019 Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ mít ting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Hội nghị biểu dương, tôn vinh 90 CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2014-2018. Trong đó có 04 Đại biểu của Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam tham dự. Tham gia giao lưu tại Hội nghị có đại biểu Nguyễn Viết Hùng - Trạm TVSG được quay phim ghi hình trong clip phóng sự dưới đây.

nhandan.com.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc - Báo Nhân Dân điện tử

Sáng 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt mười cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc năm 2019, nhân dịp các đại biểu về dự Lễ trao giải thưởng và tôn vinh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

nhandan.com.vn NDĐT- Sáng 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt mười cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc nă...

congdoan.vn

Điều động đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Chiều 19.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

congdoan.vn Chiều 19.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung .....

vr.com.vn

Tiếp viên đường sắt trả lại hành khách hàng trăm triệu đồng bỏ quên

Những “Gương người tốt, việc tốt” trong công tác phục vụ hành khách.

vr.com.vn Tiếp viên đường sắt trả lại hành khách hàng trăm triệu đồng bỏ quên; Gần đây, tiếp viên đường sắt trả lại hành khách hàng trăm triệu đồng bỏ quên và nhiều tài sản giá trị khác... ...

Tổ tàu SE22 do Trưởng tàu Nguyễn Duy Hùng - Trạm Tiếp viên Đà Nẵng thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam đã làm thủ tục trao trả tài sản cho hành khách xuống tàu để quên.

Tàu SE22 tác nghiệp đón tiễn khách Đà Nẵng, sau khi tàu chạy khỏi ga lúc 8h33 phút. Tiếp viên Hà Quang Tân phụ trách toa 6 trong lúc làm vệ sinh, thu gom đồ vải trong toa thì phát hiện tại giường số 01 của hành khách đã xuống tàu để quên 01 chiếc ví nữ màu hồng; kịp thời báo cho Trưởng tàu biết.

Trưởng tàu cùng Bảo vệ trên tàu xác nhận sự việc, tiến hành kiểm tra bên trong gồm có: 01 CMND, 01 Giấy phép lái xe đều đứng tên Đặng Vân Dung và 8.027.000 VND. Ngoài ra không có giấy tờ, tài sản gì khác.

Trưởng tàu điện báo cho Trực ban khách vận ga Đà Nẵng, thông báo cho hành khách qua hệ thống phát thanh nhà ga. Rà soát trong hệ thống kiểm soát vé và xác minh thông tin, Trưởng tàu đã liên hệ với hành khách Đặng Vân Dung có vé tàu đi từ ga Bình Thuận đến ga Đà Nẵng nằm giường số 01, toa 6 đã xuống tàu quên ví. Hai bên thống nhất trao ví và tài sản trên khi tàu NH1 quay vào tại ga Đà Nẵng ngày 13/7/2019.

Chốt lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Theo đó, Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng thêm 5,5% so với mức lương năm 2019 được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Với mức tăng 5,5% này, trong năm tới, lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc trong khối doanh nghiệp sẽ tăng 240.000 đồng/tháng vùng 1, 210.000 đồng/tháng vùng 2, 180.000 đồng/tháng vùng 3 và 150.000 đồng/tháng vùng 4.

Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%).

Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, tụt 2 bậc so với cách đây 10 năm, và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).

nld.com.vn

Hơn 1,4 triệu đoàn viên được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi

Hơn 1,4 triệu đoàn viên được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi

Ngày 9-7, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đối tác về chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ)".

Hai năm qua, chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng đã góp phần tăng thêm lợi ích cho trên 1,4 triệu lượt đoàn viên, NLĐ với số tiền hưởng lợi hơn 700 tỉ đồng. Ngoài hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 287 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở, trong dịp "Tết sum vầy", chương trình còn tặng 18.650 vé tàu cho đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết nguyên đán với số tiền 11,73 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều mô hình thực hiện hiệu quả. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone triển khai lắp đặt 200 camera tại 17 nhà trẻ ở tỉnh Bình Dương để công nhân có thể giám sát, theo dõi con cái học tập tại trường. Đại diện các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định đây là hoạt động mới, sáng tạo của tổ chức Công đoàn (CĐ), mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho NLĐ là đoàn viên CĐ, tạo sự khác biệt rõ nét so với NLĐ chưa là đoàn viên CĐ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lưu ý trong thời gian tới, nội dung ký kết hợp tác phải cụ thể, mang tính khả thi cao. Các cấp CĐ cần chú trọng nâng cao hiệu quả truyền thông để đoàn viên, NLĐ hiểu và tiếp cận với chương trình; tập trung hoàn thiện thẻ đoàn viên mới làm tiền đề để đoàn viên được thụ hưởng chương trình.
--------------------------
https://nld.com.vn/cong-doan/hon-14-trieu-doan-vien-duoc-huong-loi-tu-chuong-trinh-phuc-loi-20190709213920501.htm

nld.com.vn Ngày 9-7, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đối tác về chương trình Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

tuoitre.vn

Tổ tàu SE10 đỡ đẻ thành công cho khách trên đường về quê

Tổ tàu SE10 đỡ đẻ thành công cho khách trên đường về quê.

tuoitre.vn TTO - Sáng 5-7, Trạm tiếp viên đường sắt Sài Gòn cho biết tổ tàu SE10 đã đỡ đẻ thành công cho một nữ hành khách chuyển dạ trên tàu.

TIN BUỒN:

Cụ Bà: HUỲNH THỊ MÃI
Là thân mẫu của đ/c NGUYỄN NGHIỆP - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Ty CP vận tải ĐS Sài Gòn.

Đã từ trần lúc: 06h50 ngày 05/7/2019
Hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ nhập quan: 04h20 ngày 06/7/2019.
Lễ viếng: bắt đầu từ 09h00 ngày 06/7/2019.

Lễ di quan: 08h20 ngày 10/7/2019.
An táng tại: Nghĩa trang Quê hương (thôn Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trân trọng kính báo.

luatvietnam.vn

Không vi phạm, CSGT có quyền dừng xe để kiểm tra?

Không vi phạm, CSGT có quyền dừng xe để kiểm tra?

luatvietnam.vn Không ít người cảm thấy bối rối khi thấy mình không vi phạm lỗi giao thông nào nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Vậy nếu không vi phạm, CSGT có quyền dừng xe để kiểm tra?

luatvietnam.vn

Cảnh sát giao thông mặc thường phục có được xử phạt?

luật Cảnh sát giao thông mặc thường phục có được xử phạt?

luatvietnam.vn Việc cảnh sát giao thông mặc thường phục để phạt vi phạm của người tham gia giao thông gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Vậy thẩm quyền của những cảnh sát giao thông “hóa trang” này như thế nào?

Thư khen của Hành Khách đi tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng bằng tàu SE3 ngày 27/6/2019.

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/7/2019 được thực hiện như sau:

1. Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

**Thời gian nghỉ:

- Đối với lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ:

+ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

- Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì:

Cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

**Mức hưởng chế độ trong thời gian nghỉ

Mức hưởng = 100% X (Mbqtl : 24) X Số ngày được nghỉ

Trong đó:

- Trường hợp đã đóng BHXH từ 6 tháng trở lên tính tới thời điểm sinh con thì Mbqtl bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ.

- Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì Mbqtl bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

Ví dụ: Anh A có vợ sinh con (sinh thường) vào ngày 16/3/2016, có quá trình đóng BHXH như sau:

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 01/2016 (4 tháng) đóng BHXH với mức lương 5.000.000 đồng/tháng;

- Từ tháng 02/2016 đến tháng 3/2016 (2 tháng) đóng BHXH với mức lương 6.500.000 đồng/tháng.

Như vậy: Mbqtl = (5.000.000 X 4) + (6.500.000 X 2) /6 = 5.500.000 (đồng/tháng)

Mức hưởng = 100% X (5.500.000 : 24) X 5 = 1.145.833 đồng.

Lưu ý: Những trường hợp nghỉ đủ tháng thì mức hưởng 01 tháng được tính như sau:

Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc 100% mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH đối với trường hợp đóng chưa đủ 6 tháng BHXH nhưng vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ.

2. Được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con

**Mức trợ cấp:

Số tiền trợ cấp từ ngày 01/7/2019 được hưởng sẽ là 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con. Số tiền này sẽ thay đổi khi Nhà nước điều chỉnh lương cơ sở vào năm 2020.

**Đối tượng hưởng:

- Lao động nam đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con có vợ không tham gia BHXH bắt buộc.

- Lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con trong trường hợp cả vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019) là mốc son quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến trình lịch sử của đất nước, dân tộc.

Thực hiện Công văn số 108/CĐĐS ngày 25/6/2019 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam tuyên truyền sâu rộng (theo Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương có gửi kèm theo) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Chiều ngày 26/6/2019, Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam tổ chức chia tay anh Đường Minh Yên tổ trưởng Giặt ủi về nghỉ chế độ Hưu trí từ ngày 01/7/2019. Anh Yên có thời gian công tác liên tục trong ngành Đường sắt 32 năm 05 tháng. Chúc anh luôn mạnh khoẽ, vui vẽ hạnh phúc cùng với gia đình.

Từ 1/1/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia. Việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và cơ quan BHXH.

tuoitre.vn

Con gái bị ‘dụ’ đi làm karaoke, mẹ cầu cứu tàu SE28 giúp lúc nửa đêm

tuoitre.vn TTO - Đêm 21-6, tổ tàu SE28 nhận được cuộc gọi của một phụ nữ xưng là mẹ một nữ hành khách đi trên tàu và cho biết cô gái đang được đưa đi làm ở quán karaoke.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) chúc các nhà báo một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc trong tình cảm yêu thương chân thành của tất cả mọi người!

baogiaothong.vn

Nhân viên tàu SE8 khống chế hành khách nghi ngáo đá trên tàu

baogiaothong.vn Nhân viên tàu SE8 vừa khống chế thành công hành khách nghi ngáo đá trên tàu, bàn giao công an vào sáng nay.

Thực hiện Công văn số 60/CĐĐTVPN ngày 18/6/2019 của Công đoàn Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam về việc triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy và triển khai thực hiện chỉ thị số 34/-CT/TW ngày 20/5/2019 với các nội dung như sau: 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hiểm họa của các loại ma túy, ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho công nhân lao động (có tài liệu tuyên truyền đính kèm) 

Lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống các tệ nạn ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi sinh hoạt công đoàn.

Phối hợp chuyên môn đồng cấp rà soát các trường hợp CNV – NLĐ tại đơn vị, bị nghiện ma tuý (nếu có) để có sự chia sẻ, giúp đỡ, động viên chữa trị, cai nghiện kịp thời.
 
 Phát huy truyền thống tương thân tương ái, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma tuý; tiếp nhận, tạo điều kiện làm việc khi CNV – NLĐ cai nghiện thành công, tái hoà nhập đơn vị, cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả.

Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức CNV – NLĐ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đặc biệt không kinh doanh, vận chuyển, sử dụng thịt lợn có mang mầm bệnh. 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY.

Luật Phòng chống ma túy năm 2000 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 10 năm 2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2001. 

Đến ngày 03 tháng 6 năm 2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000. Sau đây là một số nội dung của Luật Phòng chống ma túy.

Điều 3: Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Trồng cây có chứa chất ma tuý;
2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý;
4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý;
5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có;
6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý;
7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý;
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý;
9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý.

Điều 6 :Cá nhân, gia đình có trách nhiệm:

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý;
2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh;
3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;
4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

Điều 7
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma tuý.

Điều 14
1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma tuý được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật.
2. Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về tài sản thì được Nhà nước đền bù; trường hợp cá nhân bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
3. Cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, viện kiểm sát, toà án và chính quyền các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25
Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý; áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý; tổ chức các cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ các hoạt động cai nghiện ma tuý.

Điều 26
1. Người nghiện ma tuý có trách nhiệm:
a) Tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện;
b) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.
2. Gia đình có người nghiện ma tuý có trách nhiệm:
a) Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của người đó;
b) Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền cơ sở;
c) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;
d) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

Điều 52
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 53
1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật; việc xử lý phải kiên quyết, công khai và thông báo cho cơ quan, tổ chức, chính quyền cơ sở nơi người vi phạm làm việc hoặc cư trú.
2. Người nào sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của Luật này trong khi thi hành nhiệm vụ về phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

HIỂM HỌA CÁC LOẠI MA TÚY

Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. 

Chính vì vậy mà Liên hiệp quốc đã lấy ngày 26.6  hàng năm làm “Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy”.  Hưởng ứng quyết định của Liên Hiệp Quốc, trong những năm qua các quốc gia trên thế giới đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống, bài trừ tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm lấy tháng 6 là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của của tệ nạn ma túy để tự phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Ở nước ta, những năm gần đây tình trạng nghiện hút, tiêm chích và buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn xảo quyệt. 

Vậy ma túy là gì? Nguyên nhân gây nghiện và nó có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội?
Trước hết, ma túy là từ Hán Việt, với nghĩa: ma là “tê liệt” và túy là “say sưa”. Nói một cách khác bất kỳ chất nào khi dùng nó, người sử dụng có trạng thái hưng phấn và bị lệ thuộc vào chúng hay còn gọi là “nghiện”, cuối cùng bị tê liệt ý chí, hủy hoại cơ thể, đó là ma túy. Ma túy tồn tại ở nhiều dạng như tép, nước, bột, thuốc…và được sử dụng bằng nhiều hình thức: hút, chích, hít…

Có thể chia ma túy thành 3 nhóm:
+ Ma túy thiên nhiên: Thuốc phiện, Cần sa (Bồ đà)
+ Ma túy bán tổng hợp: Heroin
+ Ma túy tổng hợp (Hóa học): Ecstasy (thuốc lắc)
Cùng với hàng trăm loại tân dược có khả năng gây nghiện nếu tùy tiện sử dụng (không có sự hướng dẫn của bác sĩ) như: Morphine, Immenoctal, Seconal, Diazepam, Seduxen...
 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Một trong số đó xuất phát từ ý thức bản thân muốn tìm tòi, khám phá để khẳng định mình trước bạn bè. Nhất là đối với những người nhẹ dạ, cả tin, hoặc hay đua đòi là những đối tượng rất dễ bị lôi kéo vào con đường ma túy.

Một khi đã vướng vào vòng vây của ma túy rồi thì tương lai của các bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trước hết là về mặt sức khỏe, ma túy gây ra các bệnh khôn lường cho cơ thể. Người nghiện sẽ bị hư hại niêm mạc mũi nếu dùng ma túy theo dạng hít, có khả năng ngưng thở đột ngột, gây nguy hiểm tính mạng. Còn dùng theo dạng hút thì cơ quan chịu ảnh hưởng là phổi. Phổi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, gây ung thư phổi, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng phổi…Và nguy hiểm nhất là dùng ma túy dạng chích, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến AIDS. Người tiêm đâu có biết rằng trên mũi kim là hàng vạn quả cầu gai gây căn bệnh thế kỉ hiểm nghèo, cứ thế họ truyền tay nhau tiêm chúng, đưa virus vào máu của mình. Ở những tụ điểm tiêm chích, họ còn pha thêm các chất bẩn gây áp-phê, hậu quả là các con nghiện phải cưa cụt tay chân hay nhiễm trùng máu. Ấy là chưa kể đến tình trạng bị chết do sốc thuốc.

Ma túy không những gây hại cho người dùng nó mà còn cho cả gia đình của họ, khiến họ bị mất dần khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình. Những gia đình có người nghiện ma túy bầu không khí lúc nào cũng ảm đạm, buồn khổ. Công việc làm ăn bị giảm sút do không được tín nhiệm. Nền kinh tế cũng theo đó mà suy sụp. Thậm chí khi lên cơn nghiện, một số bạn không từ bất kì một thủ đoạn nào kể cả trộm cắp, giết người cướp của để có tiền mua ma túy.

Hằng năm nhà nước ta đã phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ để tổ chức các lực lượng phòng chống và giải quyết những thiệt hại do con nghiện gây ra. Mất tiền xây dựng các trại cải tạo, giáo dục, điều trị cho người nghiện. Một thiệt hại lớn khác mà ma túy gây ra cho nền kinh tế quốc gia là làm cho ngành du lịch bị giảm sút, các nhà đầu tư nước ngoài e ngại không dám đầu tư vào Việt Nam…

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày Thế giới phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”, hãy kiên quyết nói “KHÔNG” với ma túy. Nhằm xây dựng một đơn vị, một xã hội không có ma túy góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 60/CĐĐTVPN ngày 18/6/2019 của Công đoàn Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam về việc triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy và triển khai thực hiện chỉ thị số 34/-CT/TW ngày 20/5/2019 với các nội dung như sau:

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hiểm họa của các loại ma túy, ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho công nhân lao động (có tài liệu tuyên truyền đính kèm)

Lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống các tệ nạn ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi sinh hoạt công đoàn.

Phối hợp chuyên môn đồng cấp rà soát các trường hợp CNV – NLĐ tại đơn vị, bị nghiện ma tuý (nếu có) để có sự chia sẻ, giúp đỡ, động viên chữa trị, cai nghiện kịp thời.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma tuý; tiếp nhận, tạo điều kiện làm việc khi CNV – NLĐ cai nghiện thành công, tái hoà nhập đơn vị, cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả.

Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức CNV – NLĐ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đặc biệt không kinh doanh, vận chuyển, sử dụng thịt lợn có mang mầm bệnh.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY.

Luật Phòng chống ma túy năm 2000 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 10 năm 2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2001.

Đến ngày 03 tháng 6 năm 2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000. Sau đây là một số nội dung của Luật Phòng chống ma túy.

Điều 3: Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Trồng cây có chứa chất ma tuý;
2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý;
4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý;
5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có;
6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý;
7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý;
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý;
9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý.

Điều 6 :Cá nhân, gia đình có trách nhiệm:

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý;
2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh;
3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;
4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

Điều 7
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma tuý.

Điều 14
1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma tuý được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật.
2. Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về tài sản thì được Nhà nước đền bù; trường hợp cá nhân bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
3. Cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, viện kiểm sát, toà án và chính quyền các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25
Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý; áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý; tổ chức các cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ các hoạt động cai nghiện ma tuý.

Điều 26
1. Người nghiện ma tuý có trách nhiệm:
a) Tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện;
b) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.
2. Gia đình có người nghiện ma tuý có trách nhiệm:
a) Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của người đó;
b) Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền cơ sở;
c) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;
d) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

Điều 52
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 53
1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật; việc xử lý phải kiên quyết, công khai và thông báo cho cơ quan, tổ chức, chính quyền cơ sở nơi người vi phạm làm việc hoặc cư trú.
2. Người nào sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của Luật này trong khi thi hành nhiệm vụ về phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

HIỂM HỌA CÁC LOẠI MA TÚY

Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Chính vì vậy mà Liên hiệp quốc đã lấy ngày 26.6 hàng năm làm “Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy”. Hưởng ứng quyết định của Liên Hiệp Quốc, trong những năm qua các quốc gia trên thế giới đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống, bài trừ tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm lấy tháng 6 là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của của tệ nạn ma túy để tự phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Ở nước ta, những năm gần đây tình trạng nghiện hút, tiêm chích và buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn xảo quyệt.

Vậy ma túy là gì? Nguyên nhân gây nghiện và nó có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội?
Trước hết, ma túy là từ Hán Việt, với nghĩa: ma là “tê liệt” và túy là “say sưa”. Nói một cách khác bất kỳ chất nào khi dùng nó, người sử dụng có trạng thái hưng phấn và bị lệ thuộc vào chúng hay còn gọi là “nghiện”, cuối cùng bị tê liệt ý chí, hủy hoại cơ thể, đó là ma túy. Ma túy tồn tại ở nhiều dạng như tép, nước, bột, thuốc…và được sử dụng bằng nhiều hình thức: hút, chích, hít…

Có thể chia ma túy thành 3 nhóm:
+ Ma túy thiên nhiên: Thuốc phiện, Cần sa (Bồ đà)
+ Ma túy bán tổng hợp: Heroin
+ Ma túy tổng hợp (Hóa học): Ecstasy (thuốc lắc)
Cùng với hàng trăm loại tân dược có khả năng gây nghiện nếu tùy tiện sử dụng (không có sự hướng dẫn của bác sĩ) như: Morphine, Immenoctal, Seconal, Diazepam, Seduxen...


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Một trong số đó xuất phát từ ý thức bản thân muốn tìm tòi, khám phá để khẳng định mình trước bạn bè. Nhất là đối với những người nhẹ dạ, cả tin, hoặc hay đua đòi là những đối tượng rất dễ bị lôi kéo vào con đường ma túy.

Một khi đã vướng vào vòng vây của ma túy rồi thì tương lai của các bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trước hết là về mặt sức khỏe, ma túy gây ra các bệnh khôn lường cho cơ thể. Người nghiện sẽ bị hư hại niêm mạc mũi nếu dùng ma túy theo dạng hít, có khả năng ngưng thở đột ngột, gây nguy hiểm tính mạng. Còn dùng theo dạng hút thì cơ quan chịu ảnh hưởng là phổi. Phổi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, gây ung thư phổi, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng phổi…Và nguy hiểm nhất là dùng ma túy dạng chích, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến AIDS. Người tiêm đâu có biết rằng trên mũi kim là hàng vạn quả cầu gai gây căn bệnh thế kỉ hiểm nghèo, cứ thế họ truyền tay nhau tiêm chúng, đưa virus vào máu của mình. Ở những tụ điểm tiêm chích, họ còn pha thêm các chất bẩn gây áp-phê, hậu quả là các con nghiện phải cưa cụt tay chân hay nhiễm trùng máu. Ấy là chưa kể đến tình trạng bị chết do sốc thuốc.

Ma túy không những gây hại cho người dùng nó mà còn cho cả gia đình của họ, khiến họ bị mất dần khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình. Những gia đình có người nghiện ma túy bầu không khí lúc nào cũng ảm đạm, buồn khổ. Công việc làm ăn bị giảm sút do không được tín nhiệm. Nền kinh tế cũng theo đó mà suy sụp. Thậm chí khi lên cơn nghiện, một số bạn không từ bất kì một thủ đoạn nào kể cả trộm cắp, giết người cướp của để có tiền mua ma túy.

Hằng năm nhà nước ta đã phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ để tổ chức các lực lượng phòng chống và giải quyết những thiệt hại do con nghiện gây ra. Mất tiền xây dựng các trại cải tạo, giáo dục, điều trị cho người nghiện. Một thiệt hại lớn khác mà ma túy gây ra cho nền kinh tế quốc gia là làm cho ngành du lịch bị giảm sút, các nhà đầu tư nước ngoài e ngại không dám đầu tư vào Việt Nam…

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày Thế giới phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”, hãy kiên quyết nói “KHÔNG” với ma túy. Nhằm xây dựng một đơn vị, một xã hội không có ma túy góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


01A Nguyễn Thông
Ho Chi Minh City
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
DU HỌC HOA SEN - Uy tín Tận tâm Trách nhiệm DU HỌC HOA SEN - Uy tín Tận tâm Trách nhiệm
296 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

CTY TNHH DU HỌC HOA SEN Trụ sở chính: 296 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: 028 6686 1922 - 028 6686 1923

Luyện thi ĐH Luyện thi ĐH
Ho Chi Minh City

Luyện thi đại học

Cộng Đồng Kendama Cộng Đồng Kendama
Đường Sách Thành Phố
Ho Chi Minh City, 70000

Hãy đến với chúng tôi - Cộng đồng Kendama

Phòng Đào tạo Sau đại học,  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - HCM Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Trang thông tin chính thức của Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM

Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM
Đường Số 8 ,Linh Xuân,Thủ Đức,TP HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương TPHCM.Cơ Sở 2

Anh ngữ Hieptoeic Anh ngữ Hieptoeic
136/20A Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Lớp Lá 2 - 2016 MN Thiên Thần Nhỏ Tân Bình Lớp Lá 2 - 2016 MN Thiên Thần Nhỏ Tân Bình
31 Phan Huy Ích - P.15 - Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Lớp Chồi 2 (Năm học 2015 - 2016) - Trường Mầm non Thiên Thân Nhỏ - Tân Bình

American English Club American English Club
Ho Chi Minh City, 70000

American English Club in Vietnam

Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Confessions Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Confessions
Số 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Confessions là ngôi nhà chung, là "thùng rác cảm xúc", là chiếc hộp cảm xúc bí mật của tất cả mọi người

The Lovely Cup O' Coffee The Lovely Cup O' Coffee
68/33a Tran Quang Khai, Ward Tan Dinh, District 1
Ho Chi Minh City

Welcome to our fan page where we share our experience as a Barista. We would love your support, contributions, and feedback for our work <3

Trung cấp Việt Giao Trung cấp Việt Giao
193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

Trung cấp Việt Giao đào tạo các lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn với 2 hệ đào tạo: Trung cấp nghề chính quy và sơ cấp nghề.

Bé Thông Minh Bé Thông Minh
Ho Chi Minh City, +84

Cung cấp các học liệu để kích thích sự phát triển của não bé, giúp bé biết đọc, làm toán và nhận biết thế giới xung quanh sớm