Tran Van On secondary school, Ho Chi Minh City Video July 22, 2010, 2:27am

Videos by Tran Van On secondary school in Ho Chi Minh City. Bạn muốn confess điều gì đó nhưng muốn giấu tên? Vào đây nhé https://docs.google.com/forms/d/1h-Kd6MDjGsNhT49cAxZ3gIGGZn4lE2pCMdk6_YduPIo/viewform

Reunion class of 2000-2004, Summer 2010

sorry guys (gals) for the late. I totally forgot about this vids until my Dad pushed me to fix the pictures from VN. :))... Anyways, there were few ppl that I couldn't tag into the clip. Here are ppl that present in the clip. have fun watching it.

Junior high BIG kids!!!

Le Hoang Dao
Le Nhat Anh (??)
Chau Le Hoang
Nguyen Van Thong
Vo Quang Thinh
Truong Hong Ky
Huynh Minh Binh
Sth Kieu Ngan
Vu Thu Huong
Nguyen vuong Duc
Pham Anh Thu
Trinh Minh Khanh
Pham Thi Thanh Van
Sth Dung

sorry for my part! I know it's stupid... :((, I do need time to prepare for my presentation.

@Thinh: sorry for choosing ur pic... hehe... but trust me, ur pic is the best compare to other ppl including mine...haha

Other Tran Van On secondary school videos

[LOA LOA LOA]Quán súp cua huyền thoại của các thế hệ học sinh Trần Văn Ơn sắp đóng cửa sau hơn 20 năm hoạt động. Ngày 30...

Video clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho học sinh TVO
Video clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho học sinh TVOGiáo viên hướng dẫn: cô Hoàng Thảo và cô Vi Thảo

[Video] thầy HT Mậu Minh nói lời chia tay học sinh khối lớp 9 năm học 2009 - 2010

Reunion class of 2000-2004, Summer 2010
sorry guys (gals) for the late. I totally forgot about this vids until my Dad pushed me to fix the pictures from VN. :))...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C