Tran Van On secondary school, Ho Chi Minh City Video June 22, 2013, 5:46am

Videos by Tran Van On secondary school in Ho Chi Minh City. Bạn muốn confess điều gì đó nhưng muốn giấu tên? Vào đây nhé https://docs.google.com/forms/d/1h-Kd6MDjGsNhT49cAxZ3gIGGZn4lE2pCMdk6_YduPIo/viewform

Video clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho học sinh TVO

Video clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho học sinh TVO

Giáo viên hướng dẫn: cô Hoàng Thảo và cô Vi Thảo

Other Tran Van On secondary school videos

[LOA LOA LOA]Quán súp cua huyền thoại của các thế hệ học sinh Trần Văn Ơn sắp đóng cửa sau hơn 20 năm hoạt động. Ngày 30...

Video clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho học sinh TVO
Video clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho học sinh TVOGiáo viên hướng dẫn: cô Hoàng Thảo và cô Vi Thảo

[Video] thầy HT Mậu Minh nói lời chia tay học sinh khối lớp 9 năm học 2009 - 2010

Reunion class of 2000-2004, Summer 2010
sorry guys (gals) for the late. I totally forgot about this vids until my Dad pushed me to fix the pictures from VN. :))...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C