Khoa Thương mại - VLU, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Khoa Thương mại - VLU in Ho Chi Minh City. Đây là trang fanpage chính thức của khoa Thương mại - Đại học Văn Lang. Nơi trao đổi thông tin giữa B

LIVESTREAM BÍ KÍP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

“BÍ KÍP XÂY THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN” – Truyền tải thông tin về những phương thức và kinh nghiệm xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp và hiệu quả. Từ đó, giúp các bạn sinh viên mở rộng và phát triển tiềm năng và cơ hội nghề nghiệp xứng đáng trong tương lai.
Diễn giả: Anh Cảnh Nguyễn – General Director Cooper&Co

Other Khoa Thương mại - VLU videos

LIVESTREAM BÍ KÍP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
“BÍ KÍP XÂY THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN” – Truyền tải thông tin về những phương thức và kinh nghiệm xây dựng hình ảnh cá nhân ch...

[ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓA 24 VÀ SINH VIÊN NGÀNH MARKETING KHÓA 25]
[ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓA 24 VÀ SINH VIÊN NGÀNH MARKETING KHÓA 25]

Sinh hoạt định hướng K26, đợt 2z