Akiwi, Ho Chi Minh City Video November 15, 2017, 1:40am

Videos by Akiwi in Ho Chi Minh City. THỰC HÀNH TIẾNG ANH VỚI CV BẢN NGỮ - NEW ZEALAND, 2 TRONG 1 - HỌC KỸ NĂNG MỀM BẰNG TIẾNG ANH - Có trợ giảng khi cần thiết.

Happy Teachers day

Tiếng Anh với người bản ngữ,
Lớp Big Kids | thứ 3, thứ năm

Previous Click to enable sound Next

Other Akiwi videos

HỌC KỸ NĂNG BẰNG TIẾNG ANH - NGAY TỪ BÉ NHỎMỚI! MỚI HƠN TẠI AKIWIVN - ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾ...

100% TIẾNG ANH VỚI GV BẢN NGỮ - NZ, THỰC HÀNH GIAO TIẾP PHẢN XẠ

Happy Teachers day
Tiếng Anh với người bản ngữ, Lớp Big Kids | thứ 3, thứ năm

Tiếng Anh với người bản ngữ, Lớp Little Kids,
Lớp Little Kids, bò ra học, dễ thương hông. Học được 5 phút rồi xoay qua chơi trò pull and push, xong 5 phút lại chơi t...

Lớp tiếng Anh với người ban ngữ dành cho bé nhỏ, từ 3t đến 5 t...
Lớp tiếng Anh với người bản ngữ dành cho bé nhỏ, từ 3t đến 5 tuổi, Học vào thứ bảy, chủ nhật, từ 4h30 đến 5h30 Lưu ý là ...

Lớp L1, thứ hai mỗi tuần, gồm 47 Bài học, thực hành giao tiếp.Các em học chăm chỉ và rất ngoan.

C