Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu

- Dạy cờ vua và truyền đam mê cờ vua cho trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ tham gia

Operating as usual

11/06/2022

Giải tập luyện tối mai Chủ Nhật - 12/06/2022
Thời gian: 19h00 - 20h20
Chỉ cần nhấp link và tham gia, không cần mật khẩu.
Chúc các kỳ thủ nhí cuối tuần vui vẻ

29/05/2022

Giải tập luyện tối nay (Chủ Nhật 29/05)
Thời gian: 19h00 - 20h20
Các bé chỉ cần nhấn tham gia, không cần mật khẩu
------------------------------------
https://lichess.org/tournament/sem9EjuC

16/04/2022

Tuần này các bé sẽ cùng đấu tập 1 link thi đấu duy nhất
https://lichess.org/tournament/GobZPeZC
Thời gian: 19h00 - 20h20 (Chủ nhật 17/04/2022)
Chỉ cần bấm "tham gia" và không cần mật khẩu
Chúc các bé có một buổi đấu tập cuối tuần vui vẻ

30/03/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 03/04/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/M2t8wMwl

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/JvmnUkV2

--------------------------------------------
27/03/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 27/03/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/M1EL51q8

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/2rwmQh6O

19/03/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 20/03/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/v6Abzxv4

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/YENmTrmL

--------------------------------------------
12/03/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 13/03/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/zzv1wNNv
+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/Fdw8wbv6
--------------------------------------------
02/03/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 06/03/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/gse7kenD

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/xxnw72mh
--------------------------------------------
26/02/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 27/02/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/GYzfEFx9
+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/PXyksJ8y
--------------------------------------------
19/02/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 20/02/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/lii8G9Cl
+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/mZpY72EO
--------------------------------------------
22/01/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 23/01/2022
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/fu0dobtS
+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/u3DXtE83
--------------------------------------------
16/01/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 16/01/2021
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/WKqVxl5v

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/A9tfMeiz
--------------------------------------------
08/01/2022

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 09/01/2021
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2022" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)

+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/Dwfh1C2O

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/kpQcfMDx

--------------------------------------------

23/12/2021

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 26/12/2021
Thời gian:
-19h00 - 20h00: Vỡ lòng
-19h00 – 20h20: Căn bản
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2021" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/dGF1o61f

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/zfRhrqvE

--------------------------------------------
---------------------------------
19/12/2021

🤩🥳🥳KẾT QUẢ GIẢI LUYỆN TẬP 19/12/2021 (19:00 - 20:00)

17/12/2021

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 19/12/2021
Thời gian: 19h00 - 20h00
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2021" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)

+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/t1ALaUlQ

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/6X78YSlt

----------------------------
+Xem lại video livestream bình luận giải đấu tuần trước 12/12 tại link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=j2ULiZBX1do

09/12/2021

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 12/12/2021
Thời gian: 19h00 - 20h00
Nền tảng thi đấu: Lichess.org
-----------------------------
Cách thức tham dự:
Vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2021" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)
+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/YgThTcuu
+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/EgjQ8cNt

06/12/2021

Bình luận các ván đấu tại buổi giao lưu đấu cờ vua Wichess thông qua hình thức giải đấu Arena trên nền tảng Lichess.org ngày 5/12/2021
Bình luận viên: Thầy Minh Trí
----------------------------------------------------
Đừng quên Chủ Nhật hằng tuần lúc 19h00

05/12/2021

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 05/12/2021
Thời gian: 19h00 - 20h00
Nền tảng thi đấu: Lichess.org

Cách thức tham dự

- Bước 1: Tham Gia vào đội cờ vua Wichess theo đường link sau:
https://lichess.org/team/wichess-and-friends

- Bước 2: vào link giải theo đúng nhóm thi đấu - Mật khẩu tham gia là "wichess2021" (phụ huynh trao đổi với giáo viên phụ trách để đăng ký nhóm thi đấu cho phù hợp)

+Nhóm căn bản:
https://lichess.org/tournament/fagS5Z5T

+Nhóm vỡ lòng:
https://lichess.org/tournament/vFxfKO7M

27/11/2021

Cầm hòa với kỳ thủ trẻ đến từ Hà Nội tại vòng 3 trong khuôn khổ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021. Kỳ thủ Nguyễn Nhật Trường - Học viên Wichess, đến từ TP.HCM hiện tại đang vươn lên vị trí thứ 5 trên 69 VĐV cùng nhóm tuổi trên khắp cả nước.
------------------------------
Video ván đấu tại vòng 3 của bạn Nguyễn Nhật Trường.
Trong ván đấu này, bạn Nhật Trường cầm quân màu đen, chơi phòng thủ Sicilian - Biến Alapin chống Tốt E4.

24/11/2021

Tuyên dương các bạn nhỏ Wichess đã đạt thành tích cao trong giải đấu cờ vua trực tuyến do Nhà Thiếu Nhi Quận 5 - TP.HCM tổ chức trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 😍😍😍😍😍😍😍💪
-----------------------------------------
Xin chúc mừng các bạn nhỏ:
- NHÓM LỚP 1-2-3
HẠNG 1 Lâm Ngô Gia Hân
HẠNG 2 Nguyễn Nhật Quang
HẠNG 3 Trần Ngọc Minh Thư
HẠNG 3 Lê Hoàng Đức
HẠNG KK Nguyễn Đức Anh
HẠNG KK Trần Khánh Thuận
Thí sinh nhỏ tuổi xuất sắc Nguyễn Hồ Ngọc Duyên 2017

- NHÓM LỚP 4-5
HẠNG 1 Trần Đăng Hiệp
HẠNG 2 Phạm Gia Bảo
HẠNG 3 Nguyễn Nhật Nam
HẠNG 3 Phạm Ngọc Khánh Linh
HẠNG KK Nguyễn Đỗ Thái An
HẠNG KK Nguyễn Thành Đạt
----------------------------------------
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

21/11/2021

Sau 8 ván, bạn Phương Thảo (Đà Nẵng) - Wichess, đang tạm đứng hạng 7 trên 49 Vận Động Viên tại Bảng Nữ U10 - Giải Vô Địch Cờ Vua Trẻ Toàn Quốc 2021 . Cùng cổ vũ cho bạn Thảo tại vòng cuối.

Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 26/09/2021

💥CHIÊU SINH CÁC LỚP CỜ VUA ONLINE TẠI WI-CHESS💥

Nếu ba mẹ đang băn khoăn:
🤔Môn học nào sẽ giúp con “Chơi mà học, học mà chơi”?
🤔Môn học nào sẽ giúp con cải thiện sự tập trung, trí nhớ, logic, kỹ năng giải quyết vấn đề?
🤔Môn học nào rèn luyện cho con thói quen học tập tích cực, tư duy siêng năng.
🤔Và đặc biệt nhất, môn học nào rèn luyện cho con tính kiên nhẫn – một bài học quý giá với phần thưởng là những kỹ năng lớn hơn nữa trong tương lai?
-------------------------------------------------------------------------
Vậy mời ba mẹ hãy cùng con khám phá thế giới cờ vua thông qua các lớp học online tại WI-CHESS, để con được trở thành người thủ lĩnh nhỏ trên các ván cờ của riêng con!!! ♞

🏁♖LỊCH HỌC CỜ VUA ONLINE TẠI WI-CHESS♖🏁

🔷T2 – T6 🔷 8h30 – 9h30 | 09h45 – 10h45 | 15h00 – 16h00 | 18h30 – 19h30
🔷T3 – T5 🔷 8h30 – 9h30 | 09h45 – 10h45 | 15h00 – 16h00 | 18h30 – 19h30
🔷T7 – CN🔷 8h30 – 9h30 | 09h45 – 10h45 | 15h00 – 16h00

Lưu ý:
♞WI-CHESS Nhận học viên mới mỗi ngày, các bé sẽ được test trình độ 1:1 riêng với giáo viên để được xếp lớp
♞Các ca học online sẽ được tổ chức thông qua ứng dụng ZOOM, sau mùa dịch con có thể tiếp tục tham gia các lớp online hoặc đến học trực tiếp tại trung tâm.
-------------------------------------------------------------------------
Tại lớp cờ vua online được giảng dạy bởi WI-CHESS:
🔷Trải nghiệm học cờ vua qua các phần mềm hiện đại
🔷Nguồn tư liệu giảng dạy phong phú, được cập nhật thường xuyên.
🔷Được học cờ cùng các HLV, Kiện Tướng Quốc Gia
🔷Có cơ hội tham gia các giải đấu online và các giải đấu trực tiếp được tổ chức lại sau mùa dịch.
---------------------------------
🏁HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS 🏁
🏤Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
📱Hotline: 077.5454.109 – 0899.484.796
---------------------------------

30/05/2021

Ván cờ này thật căng thẳng...! Nhưng chắc chắn bên trắng sẽ chiến thắng!! 💪💪💪

Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 22/04/2021

Hót hòn họt .....🤩🤩
Có bạn nhỏ nào thích chơi cờ vua vận động không ???? ... Hãy đến gia đình cờ Wichess nhé!
Bộ cờ vua siêu to khổng lồ đang trên đường vận chuyển đến nhà Wichess ố là la...là lá la la 😁✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️
---------------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 18/04/2021

Class Room ❤️♟
---------------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 18/04/2021

Cờ vua và bé ♟♟♟❤️❤️❤️🤩
---------------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 14/04/2021

Hẹn Vũng Tàu một ngày không xa ❤️❤️❤️❤️
ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ VUA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU MỞ RỘNG
Thời gian: 23/04/2021 - 25/04/2021
---------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109

ĐÔI BẠN MÃ TỐT- Phim Hoạt Hình Hay Nhất 14/04/2021

Một đoạn phim ngắn rất hay và ý nghĩa về cờ vua mà Wichess muốn giới thiệu với các bạn nhỏ ❤️❤️❤️❤️
"Hạt giống tâm hồn! Đôi bạn mã Tốt"
---------------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------https://www.youtube.com/watch?v=LbL9iEsM1Jw

ĐÔI BẠN MÃ TỐT- Phim Hoạt Hình Hay Nhất

Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 12/04/2021

Hiện nay, các bậc phụ huynh thường băn khoăn việc chọn học một môn thể thao giải trí phù hợp cho con em mình để phát triển hoàn thiện nhiều mặt có lợi cho các bé thì môn Cờ Vua – là môn thể thao trí tuệ đáp ứng được đòi hỏi đó.
Vậy việc học cờ và chơi cờ sẽ giúp các em như thế nào?
• Học và chơi cờ giúp cho các em có được sự tập trung, trí nhớ, logic, giải quyết các vấn đề … và hơn thế nữa nó giúp cho các em có được “Tâm trí tích cực và khỏe mạnh”
• Các em đến học cờ Vua thì cờ Vua sẽ cung cấp cho trẻ em một kênh trực tiếp để học một trong những quy tắc vàng của cuộc sống: thực hành chăm chỉ đến khi cho hoàn hảo.
• Tạo được thói quen tốt cho các em : thói quen học tập tích cực + tư duy siêng năng
• Rèn luyện được tính kiên nhẫn đó là bài học quý giá với phần thưởng là những kỹ năng lớn hơn trong tương lai.
Vậy còn chần chờ gì nữa … quý vị phụ huynh hãy cho các em đến vui chơi khám phá tại địa điểm “Học Cờ Vua Thiếu Nhi – Wichess”. Địa chỉ : 41F Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh.
- Hãy đến :
• Để được học.
• Để được vui chơi giải trí.
• Để rèn luyện tư duy.
• Để rèn luyện tích cách.
• Để hoàn thiện nhân cách.
Với đội ngũ huấn luyện viên yêu trẻ, nhiều tâm huyết với nghề.
Một địa điểm dạy cờ Vua truyền đam mê cho tất cả các em !
---------------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------


Người giữ "sử cờ" Việt Nam và mùa dịch không rảnh rỗi | VTC1 10/04/2021

Wichess xin cảm ơn thầy Phạm Mạnh Thừa - "Người giữ sử cờ Việt Nam", tác giả nhiều đầu sách về cờ vua, cờ tướng, HLV - Trọng tài kỳ cựu tại các giải đấu cờ Thành Phố, Quốc Gia... Đã chính thức gia nhập vào gia đình cờ Wichess với vai trò cố vấn chuyên môn cho các bài viết trên Fanpage Wichess. Với kiến thức sâu rộng và góc nhìn đa chiều của một bậc tiền bối trong làng cờ Việt Nam , Wichess hi vọng sẽ mang nhiều những bài viết chất lượng, bổ ích nhất ! - Trân Trọng
https://youtu.be/yS_Nt2y1mzw
--------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------


Người giữ "sử cờ" Việt Nam và mùa dịch không rảnh rỗi | VTC1 VTC1 | Trong những ngày ở nhà thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội của Chính phủ, bằng niềm đam mê ông Phạm Mạnh Thừa - HLV cờ Tướng TPHCM đã đầy đủ bản danh s...

Photos from Học cờ vua thiếu nhi - WichessEdu's post 10/04/2021

loading ...❤️❤️❤️❤️
--------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS ♟
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------


09/04/2021

Màu áo xanh hi vọng chưa bao giờ làm ta thất vọng 😂😂💥💥💥
Lên mẫu thiết kế áo cho các tình yêu bé nhỏ 👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕
--------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------


08/04/2021

Hack não với Sudoku Chess! ♟
Một game thú vị để não được "tập thể dục"
--------------------
P/s: Đáp án ở dưới phần bình luận 🤔🤔
--------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------


07/04/2021

How to draw simple chess pieces?🤔
Làm cách nào để vẽ các quân cờ đơn giản?
--------------------------
Mong rằng sau bài đăng này các bạn nhỏ trong Wichess Family có thể vẽ được hình quân cờ vua yêu thích và tìm được thêm một niềm vui nho nhỏ 🥰🥰. Wi Wi thích nhất là quân xe vì quân xe như một phần của tòa lâu đài. Còn các bạn nhỏ thì sao nào????
---------------------------
HỌC CỜ VUA CÙNG WICHESS
➡Địa chỉ: 41F Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh
☎Hotline: 077.5454.109
---------------------------------


Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 09/01/2021Thời gian: -19h00 - 20h00: Vỡ lòng-19h00 – 20h20: Căn bản Nền tảng thi đấu: Lichess....
GIẢI TẬP LUYỆN - Chủ Nhật 26/12/2021Thời gian: -19h00 - 20h00: Vỡ lòng-19h00 – 20h20: Căn bản Nền tảng thi đấu: Lichess....
Bình luận các ván đấu tại buổi giao lưu đấu cờ vua Wichess thông qua hình thức giải đấu Arena trên nền tảng Lichess.org ...
Cầm hòa với kỳ thủ trẻ đến từ Hà Nội tại vòng 3 trong khuôn khổ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021. Kỳ thủ Nguyễn Nh...
GIẢI CỜ VUA ONLINE NHÀ THIẾU NHI QUẬN 5 - TP.HCM
Cùng cổ vũ cho bạn Trần Nhật Phương Thảo (Đà Nẵng) - Tại vòng cuối Giải Vô Địch Cờ Vua Trẻ Toàn Quốc 2021
Góc giải trí cùng Wichess. Thử thách tạo ra thế cờ hình trái tim.Bạn có thể tạo ra thế cờ hình trái tim không? Câu trả l...

Location

Category

Website

Address


10 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh
Ho Chi Minh City
70000
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu Street , Dist . 5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censo

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là một trong những chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý và khởi nghiệp

AISVN - American International School Vietnam AISVN - American International School Vietnam
220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
Ho Chi Minh City, 700000

Innovative International Education; Vietnamese Values.

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình; CS4 :327 QL 13, Khu Phố 5, QL13, P Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005.

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuy

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

CLB Quản trị kinh doanh là môi trường phát triển tiềm năng lãnh đạo ở mỗi thành viên nói riêng và của sinh viên nói chung - SHARPEN YOUR LEADING STYLE.

Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre
236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage Thông tin tuyển sinh của Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguy?

Doanh Nghiệp 3 Gốc Doanh Nghiệp 3 Gốc
299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15
Ho Chi Minh City, 700000

Doanh Nghiệp 3 Gốc

Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh
46 Đường Số 8, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí
Ho Chi Minh City

Cờ Vua Sài Gòn chuyên nghiên cứu và ứng dụng chương trình đào tạo cờ vua nhằm khai thác sức mạnh ..

VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+ VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+
45/10A Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, TP Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam, Cam kết IELTS 6.5+, Luyện thi IELTS online chất lư

Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu
Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Ứng dụng phương pháp Siêu Trí Nhớ của Thầy Nguyễn Phùng Phong vào học đường, giúp các con học tập nhẹ nhàng, học nhanh nhớ lâu, có nhiều thời gian nghỉ ngơi vui chơi <3.