New American - Ngoại Ngữ - Tin Học Tân Mỹ, Ho Chi Minh City Videos

Videos by New American - Ngoại Ngữ - Tin Học Tân Mỹ in Ho Chi Minh City. Trung tâm Ngoại Ngữ NEW AMERICAN - Nơi chắp cánh cho ước mơ Tiếng Anh

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐔𝐀𝐆𝐄 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋

🔥 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐍𝐞𝐰 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐞̂́𝐧 🔥

👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐨 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠
👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜
👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̉
👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐔𝐀𝐆𝐄 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋

#NewAmericanLanguageSchool #NAS
#Studyinhappiness #Hockhongcucnhoc

Other New American - Ngoại Ngữ - Tin Học Tân Mỹ videos

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐔𝐀𝐆𝐄 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🔥 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐍𝐞𝐰 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐞̂́𝐧 🔥👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐨 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧👍🏾 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐢́𝐜𝐡...

🎃 NEW AMERICAN LANGUAGE SCHOOL CUỐI TUẦN 🎃
👾 NGẮM NGHÍA MẤY BÉ NHÀ MÌNH CHO CUỐI TUẦN VUI VẺ NHOAA 👾♥️♥️♥️ New American Language School mỗi cuối tuần luôn ngập trà...

🔥 Giải đáp cho thắc mắc một buổi học ở New American Language School sẽ có những gì nè 💥
☀️☀️☀️ AI NHANH HƠN HỌC VIÊN NEW AMERICAN LANGUAGE SCHOOL ☀️☀️☀️☄️ Một buổi học tại New American Language School có gì ?...

Mong các em mãi hồn nhiên và háo hức học tập như hôm nay nhé ❤️
CHỦ NHẬT VỪA QUA THỨ HAI LẠI ĐẾN ❤️#NewAmericanLanguageSchool #NAS#Studyinhappiness #Hockhongcucnhoc

Demo sương sương
Cʜʀɪsᴛᴍᴀs ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴛᴏ Nᴇᴡ Aᴍᴇʀɪᴄᴀɴ Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇ Sᴄʜᴏᴏʟ

🖐🏻 Jumping Jumping Jumping 🖐🏻
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐜𝐨𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐨𝐚𝐚𝐚 😉𝐌𝐚̂́𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐛𝐚́𝐭...

HÀNH TRÌNH CỦA CON ❤️
Học thật vui - Chơi thật thích con nhé!#newamericanlanguageschool #nas#studyinhappiness #hockhongcucnhoc#hoccungnewameri...

𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐨̛̉ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐒 𝐧𝐡𝐞́! Mới ngày nào còn rụt rè bước vào lớp, có em đã khóc quấy ...

𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐨̛̉ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐒 𝐧𝐡𝐞́! Mới ngày nào còn rụt rè bước vào lớp, có em đã khóc quấy ...