Educity.vn

Educity.vn

HỌC NGOẠI NGỮ TRỰC TUYẾN MỌI LÚC MỌI NƠI TẠI EDUCITY.VN
Học tương tác với giáo viên trên điện thoại hoặc laptop có kết nối internet. Hãy đăng ký ngay để được tư vấn lộ trình học.

Educity.vn - Hệ thống đào tạo trực tuyến lớn nhất Việt Nam, các bài giảng được xây dựng và kiểm duyệt bởi tổ hợp giáo dục hàng đầu Châu Á.

Operating as usual

13/09/2021

🔴 CÁCH ĐẶT BÀN & GỌI MÓN TRONG TIẾNG ANH
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴 CÁCH ĐẶT BÀN & GỌI MÓN TRONG TIẾNG ANH
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

12/09/2021

🔴 CÁCH GỌI MÓN TRONG TIẾNG ANH
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴 CÁCH GỌI MÓN TRONG TIẾNG ANH
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 11/09/2021

🔴 23 CỤM TỪ DẪN DẮT HAY NHẤT TRONG TIẾNG ANH
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 10/09/2021

🔴CÁCH PHÁT ÂM -ED TRONG TIẾNG ANH
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 09/09/2021

🔴DANH TỪ KHÔNG CHIA SỐ NHIỀU
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#hoc_tieng_anh_online_1_kem_1
#họctiếngAnhOnline1Kèm1
#học_tiếng_Anh_Online_1_kèm_1
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 08/09/2021

🔴Học tiếng Anh bằng Thơ
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 07/09/2021

🔴Phân biệt ASHAMED và EMBARRASSED trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 07/09/2021

🔴Phân biệt AMONG và BETWEEN trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

06/09/2021

🔴Phân biệt MAKE và DO (4) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴Phân biệt MAKE và DO (4) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

06/09/2021

🔴Phân biệt MAKE và DO (3) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴Phân biệt MAKE và DO (3) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

05/09/2021

🔴Phân biệt MAKE và DO (2) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴Phân biệt MAKE và DO (2) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

05/09/2021

🔴Phân biệt MAKE và DO (1) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴Phân biệt MAKE và DO (1) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

05/09/2021

🔴Phân biệt MAKE và DO (1) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴Phân biệt MAKE và DO (1) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

05/09/2021

🔴Phân biệt MAKE và DO (1) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

🔴Phân biệt MAKE và DO (1) trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

Photos from Educity.vn's post 04/09/2021

🔴Phân biệt COME và GO trong tiếng Anh 🔴
THEO DÕI Follow và Thả Tim ♥️ Kênh Tiktok thầy Kiệt đăng video mới mỗi ngày, lúc 9h30' sáng: 👇👇👇
✅TIKTOK: tieng anh thay kiet
www.tiktok.com/@tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅ Tham gia GROUP học MIỄN PHÍ 👇👇👇
www.facebook.com/groups/tienganhthaykiet
-------------------------------------
✅YOUTUBE: tieng anh thay kiet
Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube: https://bit.ly/2UPQYt1
✅FANPAGE: tieng anh thay kiet
www.facebook.com/tienganhthaykiet
#tienganhthaykiet
#EducityEnglish
#lamchutienganh
#tieng_anh_thay_kiet
#Tiếng_Anh_Thầy_Kiệt
#Tiếng_Anh_Giao_Tiếp_Căn_Bản
#tienganhgiaotiepcanban
#hoctienganhonlinemienphi
#học_tiếng_anh_online_miễn_phí

GIỚI THIỆU EDUCITY.VN

HỌC TRỰC TUYẾN MỌI LÚC MỌI NƠI TẠI EDUCITY.VN
Học tương tác với giáo viên trên điện thoại hoặc laptop có kết nối internet.
Khóa học 03 tháng giúp bạn lấy lại kiến thức nền tảng tiếng Anh nhanh chóng.
Hãy đăng ký ngay để được tư vấn lộ trình học tại: www.educity.vnVideos (show all)

🎬 Watch now: Top 5 Sentence Patterns in English for Beginners !
NẾU BẠN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH BỎ CUỘC THÌ HÃY XEM HẾT CLIP NÀYNguồn: Sưu tầm
Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, biết đâu một ngày nào đó bạn lại cần họ .
ĐỪNG ĐỂ LÃNG PHÍ NĂM 2020, MỘT LẦN NỮA
Dậy sớm, tập thể dục, chăm đọc sách, hạn chế lên mạng xã hội là những mục tiêu bạn cần thực hiện ngay sau khi xem video ...
Những câu trả lời thông minh nhất khi đi phỏng vấn BẠN PHẢI BIẾT!1. TẠI SAO CHÚNG TÔI PHẢI CHỌN BẠN?Đây sẽ là môi trường...
Chiêu sinh khóa mớiLớp học Tiếng Anh Giao Tiếp Trực Tuyến Tương TácHọc được trên điện thoại
Hôm nay có gì Hót.Học tiếng Anh trực tuyến 1 Thầy - 1 Trò ngay tại nhà nay đã có trên EDUCITY.- Ai muốn học Free 2 buổi,...
👨💼 👩💼 Làm Ông chủ, Bà chủ, bạn có muốn đi du lịch mà vẫn có đơn hàng mỗi ngày không? CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ONLINE THÀNH ...
Cảm nhận của học viên về khóa học Facebook Automation:
Chỉ với 199k, rinh ngay giáo viên Mỹ về nhà học suốt đời.
HỌC TẾNG ANH TRỰC TUYẾN LÀ XU HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI.☑️HÃY TẶNG QUÀ TRI THỨC CHO CHỊ EM PHỤ NỮ bằng cách click vào link dưới...

Location

Category

Products

HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN cùng với giáo viên bản xứ, với chi phí tiết kiệm tại EDUCITY.VN.

Telephone

Address


118/2 Ni Sư Huỳnh Liên, Tân Bình
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:30
Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:30
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Tủ Sách Triết Học Tủ Sách Triết Học
Ho Chi Minh City, 52000

Nơi tập hợp, giới thiệu các cuốn sách Triết Học (tinh hoa tư tưởng nhân loại) xuất bản trong nước.

Mainichi - Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày Mainichi - Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày
590 Cách Mạng Tháng 8
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty TNHH Daruma chuyên Đào tạo tiếng Nhật các cấp độ từ N5 đến N1 và giới thiệu Du học Nhật Bản

Anh ngữ VietYouth Anh ngữ VietYouth
19A, đường Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70

54E, đường 5, Khu Phố 4, Phường LInh Xuân, Quận Thủ Đức, TP HCM

Đội Công Tác Xã Hội Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM Đội Công Tác Xã Hội Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM
190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HCM

Tự hào là Đội viên Công tác xã hội, luôn là bạn tốt của mọi người và sống có ích cho đời. Tổ chức trực thuộc của Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM.

TIẾNG ANH PHẢN XẠ TIẾNG ANH PHẢN XẠ
Cao ốc Phú Hoàng Anh 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 700000

Bạn học TA nhiều năm nhưng vẫn không thể giao tiếp được đó là vì bạn chỉ học lý thuyết mà không có cơ hội thực hành. Đây là cơ hội để các bạn thay đổi...

Bill Huynh International Education Bill Huynh International Education
50 Bình Chiểu
Ho Chi Minh City, 08

MIE nguyện giúp bạn đánh thức tình yêu thương, phát triển cá nhân toàn diện để khỏe mạnh, hạnh phúc, thịnh vượng.

Narc Studio Narc Studio
86/24B Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 7000

NARC STUDIO - Production House chuyên cung cấp dịch vụ sản xuất hình ảnh, phim thời trang ngắn, cung cấp model, cho thuê studio và đào tạo nhiếp ảnh.

SAGE Brand and Communications Academy - HCM SAGE Brand and Communications Academy - HCM
151 Võ Thị Sáu, Quận 3
Ho Chi Minh City

Học Thương hiệu, Truyền thông Tiếp thị từ những chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam. Cơ sở HCM.

ArchiLib ArchiLib
Ho Chi Minh City, 700000

Thư viện kiến trúc

KizM Vietnam KizM Vietnam
Ho Chi Minh City, 7000

English Crayon là một chương trình phát triển kỹ năng đọc Tiếng Anh thông qua việc tiếp cận những cuốn truyện tranh vui nhộn

Du học Úc châu Du học Úc châu
Tòa Nhà GIA CÁT - Tầng 3, 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn thông tin trường, học bổng, văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm và tiến hành hồ sơ xin visa du học tại Úc (Australia)

Phèn Marketing hầy - Brand of SOC Phèn Marketing hầy - Brand of SOC
180/45/26, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Phèn Marketing - Nơi rửa "phèn" cho những bạn trẻ thông minh, sáng lán, muốn theo đuổi ngành Marketing nhưng chưa tìm được hướng đi cho mình!