Luyện thi Sinh học - Thầy Thảo, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Luyện thi Sinh học - Thầy Thảo in Ho Chi Minh City. Giáo viên SINH HỌC (ONLINE & OFFLINE) tại TP. HCM Đăng kí học: Zalo (0968873079)

Câu hỏi hơi khó

Other Luyện thi Sinh học - Thầy Thảo videos

Câu hỏi hơi khó

Một chút relax nào 😘🥰

Đây là động mạch hay tĩnh mạch? Giải thích?Nguồn: Sinh học - Khoa học

Động lực
Cố gắng mỗi ngày để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua 💪

Quá trình sống sót của Rùa biển
Bạn có biết rằng, có 800 quả trứng rùa được sinh ra ở biển, chỉ đến 400 con sống sót bơi ra đại dương, chỉ 200 sống đến ...

Quá trình tiến hóa từ Sinh vật đơn bào thành Human
Vid tóm gọn quá trình tiến hóa từ sinh vật đơn bào đơn giản thành người tinh khôn Homo trong vòng 40s từ 3,5 tỉ năm trướ...

Các bằng chứng tiến hóa
Dù đây là nội dung được tinh giảm, nhưng rất trực quan và sinh động cho các giáo viên hay HS tham khảo. Rất dễ hiểu và h...

Trùng đế giày dưới kính hiển vi
Trùng đế giày dưới kính hiển vi

Đố anh bắt được em
Đố anh bắt được em :)))